aktiv-eiendomsmegling
Ole Morten Grotnes v/ Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere Saltfjellveien 1041 - En prisgunstig enebolig med landlig beliggenhet kun kort vei fra Mo i Rana.

Storforshei Saltfjellveien 1041

Prisgunstig enebolig med landlig beliggenhet | Stort uforløst potensiale | Gode solforhold

 • 900 000
 • BRA 179 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING900 000
 • OMKOSTNINGER38 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER938 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 115 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT862 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  38 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  938 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Entré , 2 Gang , Kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Stue , 2 Bod 1, 2 Bod 2, Bad/wc, Vaskerom , Bod 3, Bod 4, Bod 5, Bod 6
Kjøkkenet har god skap og benkeplass.

Saltfjellveien 1041, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vannkvaliteten er utilfredsstillende dokumentert.
  Eier opplyser om at det er utført test av vannkvaliteten, og at denne er tilfredsstillende.
  Dokumentasjon er ikke fremvist.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Det er registrert skråriss som er symptom på
  setninger. Maling flasser på grunnmurer.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vannkvaliteten er utilfredsstillende dokumentert.
  Eier opplyser om at det er utført test av vannkvaliteten, og at denne er tilfredsstillende.
  Dokumentasjon er ikke fremvist.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG3:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det mangler takrenner og nedløp på store deler av bygningen.
  Det mangler beslag på forkantbord under kilrenne.
  Takrennen har utettheter.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist omfattende skade i fasade.
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Enkelte eternittplater mangler og har skader.
  Spor etter mus på kaldloftet. Usikkerhet om hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Pipevanger er ikke tilgjengelig (kjøkken og bod).
  Underlagsplaten er for kort. Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget.
  Pipen er ikke pusset på kaldloftet.
  Feietjenesten fraråder fyring før skorsteinen er feiiet og kontrollert.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  Det ble målt forhøyede fuktverdier i trepanel ved
  gulvet mot terreng, og i oppforet tregulv.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
  Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under servanten.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap plassert i gangen i hovedetasjen.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Boligen har ikke røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Sammendrag selgers egenerklæring:
  Huset er bygd ut i retning sor og vest for jeg kjopte det. ]Pipen har ikke vart feiet av feier pa mange ar. Men feiing har blitt utfort av fagfolk pa Dugnad. ]
  Kjokken og bad er bygd pa dugnad. ]Vindu i stue er punktert. ]Taket har en takkonstruksjon som ma ryddes sny av om vinteren. ]Ventilasjonsvifte pa badet
  skulle vart flyttet inn i dusjhjornet. ]Vannskade i utforing pa badvindu. ]Innerdor til kallbod i gangen. ]Innerbod i gangen har ukomplette overflater. ]Noe
  uvanlig med gulv i innredet rom i kjeller. Et hull er tettet med plate. Vet ikke hva som er under. ]Det er ikke drenering pa huset. ]Kloakkror gar under
  utbygg pa huset, ble derfor ikke byttet hele veien. ]Det er nytt bygg over vannforsyning 2016. Vannforsyning har ikke renseanlegg eller pumpe.
  Vannforsyningen dekker 4husstander. Vannet har blitt testet flere ganger og er helt trygt. Riktignok noen ar siden. Kan vare noe humus i vannet host og
  var. Men er trygt drikkevann. ]Mulig det blir papekt kjokkeninnredning pa pipe, dette er ikke anmerkt pdd. ]Inntaks]sikring for strom gikk engang for mange
  ar siden. Har ikke vart problem siden. ]Sprekker i grunnmur ble pusset med fiberpuss og armert med fibernett. Etterpa ble mur smurt med hvit
  slemmemortel. Sprekkene hadde beveget seg de siden jeg kjopte huset. ]Rom i midten av huset har pa et tidspunkt vart vatrom. Noe tapet igjen etter
  dette. ]Det har vart oljefyring her. Men oljetank var i kjelleren ikke nedgravd. ]Gulv pa vaskerom er darlig. Los puss osv. ]Det er en misforstaelse med
  grensen mellom eiendommene. Men det jobbes med a fa dette utbedret.
 • Eiendommen ligger i Eiteråga, ca. 36 kilometer nordøst for Mo i Rana, ca. 24 kilometer fra Røssvoll Lufthavn og ca. 10 kilometer fra nærmeste tettsted; Storforshei.
  På Storforshei finnes barnehage, barne- og ungdomsskole, butikk, bensinstasjon m.m. Rana og Helgeland er videre kjent for sin flotte natur med rike tur- og rekreasjonsmuligheter både ved kysten og til fjells - sommer og vinter. Blant annet Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark ligger i med kort kjøreavstand fra eiendommen.
 • Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1960, bygd over to plan.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer og gårdsbruk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 15.09.2022 av Marius Høgås for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning og eternitt plater.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte ståltakplater.
 • Hovedetasje 99 Bra
  Kjelleretasje 80 Bra
  Sum 179 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.
 • Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Gruslagt innkjørsel og gårdsplass.
  Eiet tomt som har ett areal på ca. 862 m²
 • Parkering på egen tomt.
 • Adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet privat vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og brønnen.
  Eiendommen er tilknyttet privat avløp til privat septiktank, med privat stikkledning mellom boligen og septiktanken.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 658 144 per 23.09.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 369 319 per 23.09.22
 • Kr. 6 319
 • Årlige kostnader
  Forsikring; beløp estimert av takstmannen: Kr. 9 000
  Kommunale avgifter (slam): Kr. 563
  Renovasjon (Standard abonnement): Kr. 5 006
  Feiing og tilsyn (årlig gjennomsnittsbeløp estimert av takstmannen): Kr. 750
 • Boligen har ikke utstedt ferdigattest. På generelt grunnlag opplyses det om at det ikke lenger utstedes ferdigattest for tiltak som er omsøkt og godkjent før 01.01.1998, jf. pbl. §21-10, femte ledd.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Boligen er i følge grunnkartet oppført omlag 2,3 meter utenfor tomtegrensen. Eiendommen er i følge grunnkartet oppmålt med eiendomsgrenser som er markert med mindre nøyaktig. Dette vil si at det kan forekomme avvikelse mellom 2 - 5 meter i grensen. Det anbefales derfor at det foretas en oppmåling av eiendommene, slik at det blir klarhet om hvor grensen mellom Saltfjellveien 1041 og Saltfjellveien 1045 går.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1959/1743-1/72 11.07.1959 BEST. OM ADKOMSTRETT
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1973/2864-1/72 09.07.1973 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1978/3679-1/72 07.06.1978 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1982/2714-1/72 27.05.1982 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  Vegvesenets betingelser vedtatt
 • Eiendommen ligger i et område avsatt til LNRF-formål (landbruks-, natur-, reindrifts- og friluftsformål) - for nødvendige tiltak for landbruk og
  reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
  Deler av tomten (69 m2) er i følge planopplysninger fra Rana kommune regulert til veg.
 • Gnr. 83 Bnr. 33 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 80.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6.500 -, oppgjørshonorar kr 4.250,- og visninger kr 3.000, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Øyvind Manfred Stjernen
Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev