aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmgeling ønsker velkommen til Stillvassveien 9!
Aktiv Eiendomsmgeling ønsker velkommen til Stillvassveien 9!

STORFORSHEIA Stillvassveien 9

Enebolig med fin beliggenhet i barnevennlige omgivelser.

 • kr 2 400 000
 • BRA 222 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 400 000
 • Omkostningerkr 77 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 477 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1977
 • Soverom3
 • ArealP-rom 106 m²
 • Tomt840.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,00))   77 042,- (Omkostninger totalt)   2 477 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Stillvassveien 9 - 3D - Hovedetasje
Enebolig med garasje. Fin beliggenhet i svært barnevennlige omgivelser. Boligen spenner seg over to plan, der 1,etasje er innredet, slik at man har alt på ett plan. Romslig, opparbeidet og solrik tomt. Det er både varmepumpe og vedovn i boligen.
Døren rett frem leder vei ned til kjeller. La oss ta turen videre til husets stue.

Stillvassveien 9, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 109 kvm Uinnredet kjellerrom 1, Uinnredet kjellerrom 2, Uinnredet kjellerrom 3, Bod
  1. etasje: 113 kvm Entré/gang, Mellomgang, Toalettrom, Bad/wc, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Stue , Kjøkken , Vaskerom, lagerrom
  Primærrom
  1. etasje: 106 kvm Entré/gang, Mellomgang, Toalettrom, Bad/wc, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Stue, Kjøkken, Vaskerom
  Sekundærrom
  Kjeller: 109 kvm Uinnredet kjellerrom 1, Uinnredet kjellerrom 2, Uinnredet kjellerrom 3, Bod
  1. etasje: 7 kvm Lagerrom  Tomt
  840.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Flat opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Belegningsstein i innkjørsel.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Storforshei ca 25 km nord for Mo i Rana. Området er et meget rolig boligområdet med stort sett eneboliger omkring. Fra boligen er det kort vei til butikk, skole og bensinstasjon samt flotte turområder i umiddelbar nærhet.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1977, bygd over 1 plan + kjeller. Til boligen hører det med garasje. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Storforshei barne- og ungdomsskole (1-10) Storforshei barnehage (1-5 år)

  Skolekrets
  Storforshei.

  Offentlig kommunikasjon
  Kommuneplan for Rana (KA2023). Ikrafttredelse 21.06.2023. Undertegnede takstmann er ikke kjent med planforslag eller igangsatt planlegging som berører eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om dette hvis kjente nåværende eller fremtidige planforslag kan berøre eiendommen i en eller annen form.

  Byggemåte
  Enkel beskrivelse: Støpt plate, grunnmur av betong. Yttervegger av bindingsverk av tre utvendig tekket med stående tømmermannskledning. Saltak takkonstruksjon av tre utvendig tekket med A-profilerte takplater av metall.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Når kjøpte du boligen? 2021 Hvor lenge har du eid boligen? 2 år Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Overfladiske verk. Tapet , servant Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Skorsteinslukkeren mangler, så det er tegn til fuktighet. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Skorsteinslukkeren mangler. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglær. Oljetanken er fjernet.

  Innhold
  Entré, Gang, Toalettrom, Bad, 3 Soverom, Lagerrom, Stue, Kjøkken, Vaskerom, 3 Uinnredet kjellerrom, Bod Øvrig: Garasje, Terrasse på ca. 10 m2 med adkomst fra hage og via dør fra stuen

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Planavvik ble registrert i hovedetasjen. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Dører og karmer har noe sår/hakk (bruksslitasje). Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Hovedetasje > Bad/wc > Tilliggende konstruksjoner våtrom Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad   Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Taktekking Taktekkingen er snødekt og utelukkende vurdert ut ifra alder, mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på selve taktekkingen. Det er stedvis råteskader i vindskibord. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert. Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6 grader), der feiing foregår fra tak. Det bemerkes at pipen ikke er tekket med heldekkende beslag, noe som kan føre til vanninntrenging rundt pipe. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Veggkonstruksjon Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Spor etter mus på kaldloftet, usikkerhet hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Det ble ved befaring registrert spor etter mus. Utvendig > Dører Det er avvik: Det bemerkes at inngangsdør og terrassedør er av eldre dato å dermed har begrenset isolasjonsevne etter dagens standard. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er noe værslitt. Pilarer er trolig kreosotbehandlet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Overflater Det er avvik: Overflater har noe slitasje. Innvendig > Rom Under Terreng Det er avvik: Det ble fuktmålt ved befaring og forhøyede fuktverdier ble registrert. Dette skyldes trolig manglende fuktsperre mot grunnen. Dette er normalt i henhold til byggeår. Det ble registrert is/rim på innvendig grunnmur. Det ble registrert synlig isopor. Isopor skal være innkapslet av ikke-brennbart materiale. Ved en brann vil disse avgi giftig gass og røyk. Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader. Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Overflater og innredning Det er avvik: Innredning og overflater er av eldre dato og har en del bruksslitasje. Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Avtrekk Det er avvik: Avtrekk har noe begrenset funksjon. Spesialrom > Hovedetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ikke tilfredsstillende tettet rundt rørgjennomføringer under servant. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er innvendig hovedstoppekran uten kuleventil. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ventiler i kjelleretasjen var ved befaring tettet igjen. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Det er avvik: Det har ikke vært utført service på varmepumpen. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tomteforhold > Oljetank Det er avvik: Det er ikke fremvist dokumentasjon på at oljetank er fjernet/sanert. Gamle oljerør og oljeløfter er ikke fjernet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er ikke tilfredsstillende tettet utvendig rundt vinduer i kjelleretasjen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Avvik gjelder trapp til terrasse. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Hovedetasje > Bad/wc > Generell Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG3 settes på grunn av standardens strenge krav til våtrom. Mer enn forventet brukstid på membran/tettesjikt er oppbrukt. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Generell Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG3 settes på grunn av standardens strenge krav til våtrom. Mer enn forventet brukstid på membran/tettesjikt er oppbrukt. Det var ikke mulighet å besiktige hele rommet ved befaring pga. lagring. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap fra byggeår plassert i mellomgang. - 3x50 amp hovedsikring (skrusikring). - 6 stykk 10 amp (skrusikringer). - 1 stykk 16 amp og 1 stykk 20 amp (skrusikringer). - 13 amp automatsikring til varmepumpe. - Automatisk måler montert i el-skapet. - Boligen har åpent elektrisk anlegg av eldre ukjent alder. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Boligen er ikke tilfredsstillende utstyrt med røykvarslere og brannslukningsapparat. Kostnadsestimat: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje og på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger datert 09.10.1975, men det er avvik fra disse. Bruken av hovedetasjen stemmer med opprinnelig byggetegning. Det bemerkes at kjelleretasjen ikke er inntegnet på opprinnelige byggetegninger. Boligen er opprinnelig godkjent som bolig uten kjelleretasje. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Åpne saker etter feiing / tilsyn Opprettet: 05.09.2023 Status: Avventer tiltaksplan Frist: 04.11.2023

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,00))   77 042,- (Omkostninger totalt)   2 477 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med vedfyring, luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  15674

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter gjelder for inneværende år 2024 og er fordelt som følger: Fastgebyr vann, fastgebyr avløp, eiendomsskatt , vanngebyr og avløpsgebyr. I tillegg kommer gebyr til Haf ca. 5 565,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  590811

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2126919

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Grong sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1833/87/48: 10.08.1976 - Dokumentnr: 4859 - Erklæring/avtale ANSATTE VED NORSK JERNVERK AS, HAR FØRSTERETTEN TIL Å OVERTA
  EIENDOMMEN/FESTERETTEN OG FORKJØPSRETT TIL HUS, I 20 ÅR
  REGNET FRA TINGLYSNINGEN AV HUSBANKOBLIGASJONEN.
  19.09.1975 - Dokumentnr: 5355 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1833 Gnr:87 Bnr:28


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Boligen fikk utstedt ferdigattest 24.05.1977.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Plannavn: Storforshei, nordvestre del, (kvartal 4, 4A og 4B). Planidentifikasjon: 6003. Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse. Ikraftredelsesdato: 25.11.1974.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,00))   77 042,- (Omkostninger totalt)   2 477 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  77042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- pr. time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev