aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Einvikveien 5!

Enebolig i naturskjønne omgivelser med 4 soverom, gode solforhold og vedfyring.

 • 1 400 000
 • BRA 186 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 400 000
 • OMKOSTNINGER51 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 451 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 961
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 121 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 011 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  51 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 451 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Loft:
Gang og 4 soverom

Kjeller:
Kjeller.

1. etasje:
Stue/ spisestue, kjøkken, gang, bod, bad og vindfang.

Anneks/ uthus:
Anneks med saltakkonstruksjon tekket med bølgeblikk. Yttervegger av bindingsverkvegger med isolasjonsstandard for byggeår. Stående kledning i malt utførelse. Innvendig er gulvet belagt med vinylbelegg, vegger og tak med asiatpanel. Vinduer med enkle glass.
Vi ønsker å vise deg plantegningene før vi beveger oss inn i boligen. 1. etasje.

Einvikveien 5, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning med profilerte fronter, laminat benkeplate og 1,5 stålkum med 1-greps kjøkkenbatteri. Det er ett flisefelt på veggen over benkeplate.

  Avtrekk:
  Ventilator.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Kjøkkenventilatoren virker ikke.
  - Det har vært brann i ventilator og må skiftes ut.
  Tiltak:
  - Ventilatoren må skiftes.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad 1. etg:
  På vegger er det våtromsplater og i taket er det malte himlingsplater. Våtromsbelegg på gulvet. Sluk i gulv. Servant med 1-greps servantbatteri, 2 overskap, speil og lysarmatur. Dusjnisje med dusjtermostat. Toalett. naturlig ventilasjon. Byggeår: Baderom som er oppført før 1997 skal etter instruks fra Norsk Takst per rapportdato ikke tilstandsvurderes og får derfor TG 3. Det er ingenting som tyder på omfattende skader, men rommet anbefales oppgradert.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilligende konstruksjoner.

  Vannledninger:
  Vannrør av kobber og cutelex og noe plast.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør:
  Avløp av plast.

  Ventilasjon:
  Boligen har naturlig ventilasjon.

  Overflater:
  1. etasje er det gulv med vinylbelegg samt teppebelegg i en bod. På vegger er det huntonitt, malt strie, malt asiatpanel og tapet. Himlinger med malte himlingsplater. På loftet er det linoleumsbelegg, teppebelegg og vinylbelegg på gulv. På vegger er det malt asiatpanel, flater og tapet. Malepapp i himlinger.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er svimerker på gulvet i gangen i 1. etasje.
  - På ett soverom på loftet er det slitt og avrevet vinylbelegg på gulvet.

  - Det foreligger ikke tegninger.
 • Beliggende i naturskjønne omgivelser i Einvikveien i spredt boligbebyggelse. Flotte oppvekstforhold for barn. Gode solforhold.
 • På eiendommen står en frittliggende enebolig i 1 etasje, samt loft og kjeller. I tillegg til et utehus/ anneks.
 • Eiendommen ligger til privat vei.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 22.06.22 av takstmann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taket er tekket med pappshingel.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Taktekking er noe mosegrodd.
  - Råteskade på vindskibord ved inngangsparti. Tistandgrad 3.
  Tiltak:
  - Mose/groing bør fjernes.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp av plast. Beslag på pipe.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Takrenner og nedløp bør skiftes og etablere nytt.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Tretak med saltakkonstruksjon. Taktrobord er skiftet i 1978. God lufting på kaldloft.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det råteskadet i vindskibord ved inngangsparti. Disse bør skiftes.
  Tilstandgrad 3
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Vinduer:
  Vinduer med 2- og 3-lags isolerglass. I loftsetasje er det 2 vinduer med enkelt glass.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  - Ett vindu i bad/wc er punktert og bør skiftes.
  - Vinduer med enkelt glass er moden for utskifting.
  Tiltak:
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

  Dører:
  Ytterdør av teak med glassfelt. Utgang fra stue, balkongdør med 2-lags isolerglass.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er brist i glasset på ytterdøren.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Terrasse av impregnert materiale.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Konstruksjonene har skjevheter.
  - Det er skjevheter i konstruksjonen til terrassen og terrassedekket er slitt.
  - Gelender har stedvis råteskade og bør byttes. Tilstandgrad 3.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres.

  Andre utvendige forhold TG IU:
  Utebelysning.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskille av trebjelkelag med isolasjonsstandard for byggeår.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Skjevheter i gulv; Stue og spisestue er det 5 mm. Kjøkken er det 15 mm. I gangen er det 35 mm.
  - Det er gjennomgående skjevheter i hele boligen.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Teglsteinspipe. Brannmuren er belagt med mexistein. Jøtul peisovn som står på banket kobber i stua.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Pipevanger er ikke synlige.
  - Det er ikke tilgang til alle sider på pipen.
  - På ett soverom i loftet er det tapet på pipen, dette må fjernes.
  Tiltak:
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Andre innvendige forhold:
  Plassbygd garderobeskap i gang. I boden er det vegghengte hyller og ett plassbygd skap. I boden er det opplegg for vaskemaskin og en vannslange.
  På ett soverom er det en servant m/2-greps servantbatteri. Alkove i ett soverom.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke sluk i gulv til vaskemaskin i boden.

  Elektrisk anlegg TG 2:
  Sikringsskap med krussikringer. Ny inntakskabel ble etablert i 1978.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Ukjent.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ukjent
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent.
  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei.
  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja.

  Branntekniske forhold:
  Røykvarslere og pulverapparat.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.

  Byggegrunn:
  Ukjent grunnforhold.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak:
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Drenering:
  Drenering fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Det bør gjøres lokale tiltak.
  - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmur av Ålesunsdmur og betongstein.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  - Det er en kraftig sprekk i lecamur.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Avløpsrør av antatt plast og vannledning av antatt plast (PEL) alt fra byggeår, private stikkledninger
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank TG IU:
  Septiktank. takstmann har ingen opplysninger på denne ang alder eller tilstand.

  Oljetank TG IU:
  Takstmann har ingen kjentskap til at det skal være noe nedgravd oljetanke på eiendommen.
 • Loft: 34 Bra m²
  Kjeller: 0 Bra m² ( S- rom: 65 m²)
  1. etasje: 87 Bra m²

  Følgende rom inngår i primærareal: Loft: Gang og 4 soverom.
  1. etasje: Stue/ spisestue, kjøkken, gang, bod, bad og vindfang.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Fujitsu varmepumpe, luft/luft i stue (2016). Jøtul peisovn som står på banket kobber i stua.
 • Tomten er i hovedsak flat og er opparbeidet med plenarealer samt innkjørsel med betongheller.
 • Parkering på tomten.
 • Privat vann.
  Privat avløp (septik).
 • Formuesverdi som primærbolig kr 230 760 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 830 735 per 31.12.20
 • Kr. 11 197 pr. år
 • Kommunale avgifter og forsikring.
 • Forefinnes ikke.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1957/473-1/75 Bestemmelse om gjerde
  01.04.1957

  1957/473-2/75 Erklæring/avtale
  01.04.1957
  forbud mot å drive virksomhet i konkuranse med bnr. 1,2,3,4
  og 5

  1972/2800-2/75 Erklæring/avtale
  11.10.1972
  AVSTÅELSE AV GRUNN TIL KORSNES VANNVERK A/L
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Det er ikke egen reguleringsplan for området, men det ligger inn under Kommundeleplan for Korsnes.
 • Gnr. 277 Bnr. 10 i Hamarøy kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 84 572,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Arvid Bredesen
  Frank Bredesen
  Irene Theresen Leiråmo
  Kaspara Bjørge Nielsen
  Kristian August Bredesen
  Tormod Bredesen
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev