aktiv-eiendomsmegling

Straume Geitevikja

Eksklusive leiligheter med gode planløsninger, parkering, store utarealer og sjøutsikt | Kort vei til Sartor Storsenter!

 • 2 990 000
 • BRA 64.3 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 990 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 019
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 59.9 m²
 • FELLESKOST./MND1 144
 • TOMT7 265 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  2 990 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Geitevikja, Vestland

 • Sameiet i Geitevikja består av 40 leiligheter for voksne (50+) med parkering under bakken, trappefri adkomst og solrike, vestvendte balkonger med nydelig utsikt mot Liafjellet. Sameiet har flotte fellesarealer som trimrom, grillhytte og selskapslokale med kjøkken og WC. På tunet mellom byggene er utearelaene opparbeidet med grill, sittegrupper og boccia bane.

  Innvendig tilbys gjennomtenkte planløsninger som gir generøse oppholdsarealer med store vindusflater og rikelig plass til det man måtte ønske av møblering. Leilighetene har fra to til fire soverom, flotte bad og velutstyrte kjøkken. Alle leilighetene har herlige vestvendte balkonger hvor varme sommerdager kan nytes. Hver leilighet har 1 stk ekstern bod.

  Geitevikja består av 40 leiligheter og ligger på felt B3a, B3b, B3c , B3d og f-F15 i områdets reguleringsplan.
 • Salget er i gang og leilighetene er innflytningsklare.
 • Boligene ligger vestvendt i populært og rolig området på Straume uten gjennomgangstrafikk. Det er kort vei til friluftsområder og sjø så vel som servicetilbud på Sartor senter. Til Sartor bruker man kun ca. 15 minutters til fots. Her finner du et utvidet service- og butikktilbud, offentlig kommunikasjon, bowling, kino, dagligvare m.m. Like i nærheten finner man også barne- og ungdomsskole samt barnehage, Sotra Arena og idrettsanlegg. Av flotte turmuligheter kan Liatårnet og Fjell festning nevnes. Det er også kort vei til Sotra Golfklubb.

  Til Bergen sentrum bruker du ca. 20 minutter med bil.
 • Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt under visning.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
  Primærrom: 59,9 m² til 115,8 m²
  Bruksareal: 65,3 m² til 115,8 m²
 • Eiet tomt på ca. 7 265 kvm som eies av sameiet.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

  Tomten er pent opparbeidet med gatetun, internveier, buskvekster og grøntarealer.
 • Det medfølger en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det er tilrettelagt for ladestasjon for elbil.
 • Det medfølger 1 stk bod til hver seksjon.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Kun integrerte hvitevarer medfølger med mindre annet er avtalt.
 • Kabel-TV og internett, utgjør til sammen kr. 518,- og er medtatt i fellesutgiftene.
 • Sentralt varmepumpeanlegg med luft-til-vann løsninger (fellesanlegg). Det er levert radiator/ viftekonvektor som plassert i stue. Det leveres vannbåren gulvvarme i baderom.

  Dersom beboer ønsker mer komfortvarme i leiligheten må beboer selv anskaffe panelovn eller tilsvarende for ekstra oppvarming. Det gjøres oppmerksom på at denne ekstra oppvarmingen kan påvirke radiator/viftekonvektor dersom ekstra oppvarming settes i rom med varmeføler som regulerer radiator/viftekonvektor.
 • Leilighetene er ferdigstilt, tilvalg er ikke mulig.
 • Sameiet har flotte fellesarealer herunder felles trimrom, grillhytte og selskapslokale for beboerne.
 • Priser fra kr. 3.150.000,- til 6.950.000,- (eks. omkostninger)
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 350.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 8.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  (A-konto innbetaling til sameiet) kr.5 000,-
  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-
  (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) kr. 7 400,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnadene er beregnt fra kr 1 662,- til kr 2 634,- pr. mnd , og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og vil ikke være inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor. Kommunale avgifter for vann utgjør kr. 3.474,- i fast årsgebyr, i tillegg til målt forbruk kr. 100 m³. For avløp utgjør årsgebyret kr. 5 619,-. Satsene er gjeldende per 07.01.2021. Det tas forbehold om endring av kommunale gebyrer og satser.

  Renovasjonstjenester utgjør kr. 2.950,- i årlig standardgebyr.
 • Det betales ikke i eiendomsskatt i Øygarden kommune pr.dags dato 09.11.2021. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling. Leilighetene er en del av sameiet Bukkeleitet 3 som består av totalt 40 leiligheter fordelt på 5 bygg. Byggene ligger rundt et felles tun som inviterer til koselig samvær på lyse sommerkvelder, grilling eller en god samtale med naboer og venner. Du finner også et romslig fellesrom med kjøkken der beboerne kan samles for aktivitetskvelder, middager og selskaper. I tillegg kommer felles treningsrom med apparater og utstyr for vekttrening.

  Seksjonene kan ikke eies av juridiske personer.

  Aldersbestemt:
  Boligene i sameiet har en nedre aldersgrense for kjøper på 50 år. Dersom man er et par hvor kun en person har fylt 50 år tilfredsstilles likevel kravet. For uføre er det ingen aldersgrense.
 • Forretningsfører: Vestbo
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
  Det er utarbeidet egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Sameiets vedtekter begrenser ikke adgangen til dyrehold. Vanlige naborettslige regler gjelder.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Ferdigstilte eierseksjoner på Gnr. 35 Bnr. 687 i Øygarden kommune.
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via XX. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
  Det er adkomst til eiendommen via kommunalvei over i privatvei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Eiendommen har vannmåler.
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
  Grunndata
  2015/541741-1/200 Registrering av grunn 17.06.2015
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4626 Gnr:35 Bnr:5

  2019/183077-1/200 Sammenslåing 12.02.2019
  Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:1246 Gnr:35 Bnr:686

  2019/635817-1/200 Seksjonering 05.06.2019 21:00
  opprettet seksjoner
  Opprettet snr. 1-40 med formål "Bolig" og tillegsdel "Bygning". Seksjonsbrøk varierer mellom 20-37/994. Konferer grunnbok/megler.

  2020/1814729-1/200 Omnummerering ved kommuneendring 01.01.2020
 • Eiendommen er regulert til boligbebyggelse.
  PlanID: 124620080011
  Plannavn: 279 RP Straume Sør (35-5,7,58,65 mfl)

  Hensynssoner i kommuneplaner:
  KPStøy gul sone iht. T-1442

  Reguleringsplan kan sees hos megler ved forespørsel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Eierseksjonene er ferdigstilt og selges iht. Avhendingslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende:

  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Eierseksjonene er ferdigstilt og selges etter Avhendingslova. Kontraktsposisjonen kan ikke videreselges.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt fast vederlag pålydende kr 45 625,-. for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 490,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 000, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 17 887,-. Utleggene omfatter annonsering, innhenting av kommunal informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Elisabeth Hope
Roger Glesnes

Megler

Roger Glesnes

91 66 15 34

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev