aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv Eiendomsmegling v/ Roger Glesnes har gleden av å presentere en strøken leilighet i attraktivt område på Straume.

STRAUME Geitevikja 23

Strøken 3-roms leilighet (+50) med terrasse og garasjeplass! Kort vei til alle hverdagsfasiliterer!

 • kr 3 790 000
 • BRA 78.9 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 790 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 790 000
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 019
 • Soverom2
 • ArealP-rom 74.5 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt7 265 m²
 • Eierform tomtEiertomt
Alle flater er malt i behagelige delikate farger, gulvet er moderne, lys eikeparkett i hele boligen forutenom bad som selvsagt har fliser. Dette gir leiligheten et helhetlig og gjennomført preg. Planløsningen er smart, og leiligheten er godt utnyttet. Meget stilrent og lekkert bad og kjøkken. Leiligheten har høy kvalitet på innredning og utstyr - bør oppleves! Boligene ligger vestvendt i populært og rolig område på Straume uten gjennomgangstrafikk. Det er kort vei til friluftsområder og sjø så vell som servicetilbud på Sartor senter. Minst en beboer i boenheten må være fylt 50 år. For uføre er det ingen aldersgrense. Velkommen til en visning - husk påmelding hos megler

Geitevikja 23, Vestland

 • Tomt
  7265m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med grøntarealer, internveier og diverse aktivitetsfasiliteter.

  Beliggenhet
  Boligen ligger vestvendt i et populært og rolig området på Straume uten gjennomgangstrafikk. Det er kort vei til friluftsområder og sjø så vel som servicetilbud på Sartor senter. Til Sartor bruker man kun ca. 15 minutters til fots. Her finner du et utvidet service- og butikktilbud, offentlig kommunikasjon, bowling, kino, dagligvare m.m. Like i nærheten finner man også barne- og ungdomsskole samt barnehage, Sotra Arena og idrettsanlegg. Av flotte turmuligheter kan Liatårnet og Fjell festning nevnes. Det er også kort vei til Sotra Golfklubb. Til Bergen sentrum bruker du ca. 20 minutter med bil.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består av tilsvarende boligbebyggelse.

  Standard
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det medfølger en parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det er tilrettelagt for ladestasjon for elbil.

 • Oppvarming
  Sentralt varmepumpeanlegg.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4626/35/687/37: 12.02.2016 - Dokumentnr: 127298 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:283
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:395
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:643
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:678
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:679
  Rett til å legge og ha liggende grøft for tekniske installasjoner
  Overført fra: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:687
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.02.2016 - Dokumentnr: 127298 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:283
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:395
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:643
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:678
  Rettighetshaver: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:679
  Overført fra: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:687
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.09.2016 - Dokumentnr: 852835 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Bkk AS
  Org.nr: 976 944 801
  Bestemmelse om bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av frittstående nettstasjon med tilhørende kabelanlegg
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:4626 Gnr:35 Bnr:687
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.06.2019 - Dokumentnr: 635817 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 37
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 24/994


  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Roger Glesnes

Megler

Roger Glesnes

91 66 15 34

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev