aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Strømsveien 49

STRØMMEN Strømsveien 49

STRØMMEN - Delikat 2 roms leilighet - 2010 - 4. etasje - Heis - Balkong - Gangavstand til alt - Ingen forkjøpsrett

 • kr 2 490 000
 • BRA 39 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 490 000
 • Omkostningerkr 9 832
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 194 832
 • EierformAndel
 • Byggeår2 010
 • Soverom1
 • ArealP-rom 39 m²
 • Andel fellesgjeldkr 695 000
 • Felleskostnaderkr 6 276
 • Tomt3 162 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 490 000 (Prisantydning) 695 000 (Andel av fellesgjeld)   3 185 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 194 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Strømsveien 49, en delikat 2 roms leilighet i Strømmen sentrum - Leiligheten ligger midt i Strømmen sentrum med umiddelbar gangavstand til alle fasiliteter - Oppført i 2010 i god standard - Beliggende i 4. etasje som enkelt kan nås via heis - Fra stuen er det utgang til en solrik balkong med flott utsikt - 5 kvm sportsbod i kjeller - Perfekt førstegangskjøp - Ingen forkjøpsrett - Gangavstand til togstasjon med hhv. 24 min til Oslo og 5 min til Lillestrøm - Gangavstand til bussholdeplass med 8 min til Ahus Velkommen til visning!

Strømsveien 49, Viken

 • Tomt
  3162m²

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Byggemåte
  Boligblokk med bærende konstruksjoner, etasjeskillere og leilighetsskillende vegger i betong/mur, flat takkonstruksjon antatt tekket med papp. - Det er bindingsverk i mellomliggende fasadefelter. - Leilighetene har adkomst via felles oppgang og heis. - Det er grunn til å tro at bygningen er antatt fundamentert på faste og komprimerte masser med betong såler samt grunnmur av betong og eventuell fungerende drenering antas fra angjeldende byggeår. - Yttervegger over grunnmur som utvendig er forblendet med tegl samt kledd med panel. - Vindu med 2 lags isoler glass med produksjonsår 2009. - En B-30 og db-35 ytterdør. - 2 lags isolerglass heve/skyve terrassedør fra 2009. - Utgang fra stue til en balkong på ca. 4m2. Innvendig - Overflatebehandling gulv: Parkettgulv og fliser. - Overflatebehandling vegger: Malte glatte flater. - Overflatebehandling himling: Malte glatte flater. - Etasjeskillere i betong. Teknisk - Synlig vannrør av materialtype rør- i- rør system. Øvrig anlegg ligger skjult. Ingen synlige lekkasjer på lett tilgjengelige steder. - Synlig avløpsrør av plast, øvrige avløpsrør ligger skjult. - Bereder er plassert i kjøkkeninnredning og er på 120 liter og produksjonsår 2009. - Elektrisk oppvarming med enkelte panelovner, gulvvarme på badet med fliser. - Anlegg med automatsikringer.

  Innhold
  Entrè, kjøkken, stue, bad og soverom 5 kvm bod i kjeller

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. TG3 (Store eller alvorlige avvik): Ingen TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): - Rekkverk på balkong er målt til 1,12 meter. - Det er observert aldersrelaterte forhold i fuger, samt antydninger til noe kalkfelling. - Det er obersvert krakelering i servant.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 490 000 (Prisantydning) 695 000 (Andel av fellesgjeld)   3 185 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 194 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming med varmekabler og panelovner.

  Energiklasse
  C

 • Formuesverdi primær
  698885

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2515985

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andelsnummer
  78

  Part.obl.nr.
  995349817

  Felleskostnader pr. mnd.
  6276

  Andel fellesgjeld
  695000

  Andel fellesgjeld år
  2022

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-04-30T22:00:00Z

  Andel fellesformue
  32418

  Borettslaget
  Zerom Borettslag;

  Borettslagets org.nr
  995349817

  Styregodkjennelse
  Kjøper skal godkjennes av styret. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.    Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper.  Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2).   Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Rentebetingelser: 2,95% flytende Lånets løpetid: 17 år 4 mnd. Terminer: 4 pr år Restsaldo borettslag: kr 17 683 872,- Det gjøres oppmerksom på at forretningsfører kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato. Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling på fellesgjelden.

  Borettslagets forsikringsselskap
  IF Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring
  586398

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt iht. sameiet husordensregler pkt. 9.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger midlertidig brukstillatelse

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 490 000 (Prisantydning) 695 000 (Andel av fellesgjeld)   3 185 000 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 194 832 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  9832

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev