aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til tomtebustadområde på Bjelland - Sunde, presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Velkomen til tomtebustadområde på Bjelland - Sunde, presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

SUNDE I SUNNHORDLAND Bjelland - Sunde

Flott bustadområde på Bjelland - Sunde med moglegheit for 24 einingar | Stort utviklingspotensiale | Detaljregulering |

 • kr 4 990 000
 • Prisantydningkr 4 990 000
 • Omkostningerkr 126 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 116 092
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,00))   126 092,- (Omkostninger totalt)   5 116 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Forslag til bebyggelse. Illustrert bilete
Velkomen til bustadområde på Bjelland - Sunde, ein utviklingseigedom med stort potensiale og fleire moglegheiter! Eigedommen er detaljregulert for inntil 24 einingar, med bl.a 6 frittliggande einebustadtomter og 4 tomter avsett til konsentrert bebyggelse /småhusbebyggelse for inntil 18 einingar totalt. Alle tomtene får flott utsikt og svært gode solforhald! Kart og detaljreguleringsplan er vedlagt salsoppgåva. Tomtene på kartet er merka med nummer, og under tomtebesrkivelse kan ein sjå oversikt over storleik og kva område dei ligg i iht. detaljreguleringen. Eigar har så langt klargjort for veg og infrastruktur, og avtaler rundt dette med naboer etc. er klart. Det er laga utkast til søknad for infrastruktur. Det er
Eigedommen er detaljregulert til inntil 24 einingar, med bl.a 6 frittliggande einebustadtomter og 4 tomter avsett til konsentrert bebyggelse /småhusbebyggelse for inntil 18 einingar totalt.

Bjelland - Sunde, Vestland

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Alle tomtene vil få både flott utsikt og svært gode solforhald. Eigedommen er detaljregulert til inntil 24 einingar, med bl.a 6 frittliggande einebustadtomter tomter og 4 tomter avsett til konsentrert bebyggelse /småhusbebyggelse for inntil 18 einingar totalt. Kart og detaljreguleringsplan er vedlagt salsoppgåva. Tomtene er på kartet merka med nummer, og under tomtebesrkivelse kan ein sjå oversikt over storleik og kva område dei ligg i. Eigar har så langt klargjort for veg og infrastruktur, og avtaler rundt dette med naboer etc. er klart. Det er laga utkast til søknad for infrastruktur, men seljar ønsker å avvente med søknad til tomtene er selt, slik at det ikkje låser planen for potensiell kjøper. Tomtene er frådelt og salsklare. Det er totalt 10 tomter med eige gnr/bnr., og det er moglegheit for avtale om kjøp av nokre av tomtene. Ta kontakt med meklar for meir informasjon rundt moglegheitene. Eigedommen består av tomtene Tomt 1 Gnr. 152, bnr. 182 Areal: 1314 m² Areal frå kommunekart: BKS3 Tomt 2 Gnr. 152, bnr. 180 Areal frå kommunekart: 1274 m² Detaljreguleringskart: BKS2 Tomt 3 Gnr. 152, bnr. 181 Areal frå kommunekart: 855 Areal frå kommunekart: BKS4 Tomt 4 Gnr. 152, bnr. 183 Areal: 764 m² Detaljreguleringskart: BFS 1 Tomt 5 Gnr. 152, bnr. 184 Areal: 763 m² Detaljreguleringskart: BFS 1 Tomt 6 Gnr. 152, bnr. 186 Areal frå kommunekart: 786 m² Detaljreguleringskart: BFS 2 Tomt 7 Gnr. 152, bnr. 187 Areal frå kommunekart: 788 Detaljreguleringskart: BFS 2 Tomt 8 Gnr. 152, bnr. 188 Areal frå kommunekart: 792 Detaljreguleringskart: BFS 2 Tomt 9 Gnr. 152, bnr. 189 Areal frå kommunekart: 784 m² Detaljreguleringskart: BFS 2 Tomt 10 Gnr. 152, bnr. 185 Areal frå kommunekart: 3.576 m² Detaljreguleringsplan: BKS 1 Tomta med bnr. 190 ligg i same område, men tilhøtrer seljar.

  Beliggenhet
  Eigedommen ligg på Bjelland - Sunde i Kvinnherad kommune. Område er omgitt av dei majestetiske Kvinnheradsfjella, frodige dalar og djupe fjordar - eit naturskjønt og fredeleg område! Område gir ein optimal kombinasjon av både natur, lokalsamfunn og servicetilbod. Alle tomtene i prosjektet vil få flott utsikt og gode solforhald. Einebustadtomtene: Det er utabried forlsag og utkast til planteikning på einebustadtomtene. Det er tatt hensyn til reguleringsplanen ift. byggehøgde, utnyttelsesgrad mm. Einebustadtomtene vil og få utsikt vestover frå øvste etasjen, i tillegg til sør og øst. Det er ca. 5,4 km til Husnes, kor ein finn eit stort utval av servicetilbod. Det er ca. 6 minutt køyring til Husnes sentrum med eit stort utval av servicetilbod, butikkar, restaurantar og kulturelle tilbod. Husnes Storsenter har over 50 butikkar, og det ligg og fleire enkeltbutikkar. Det er turstiar i kulturlandskap, til fjells og langs sjøen. Det er og kort veg til sjøen, og flotte badeplassar. Det er tunnell til Halsnøy, men ferje over til Stord. Det er og mogleg med hurtigbåt frå Sunde.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Nærmaste barneskule er Sunde skule (ca. 1,1 km frå området). Ungdomsskulen er Husnes ungdomsskule (8-10.klasse) Vidaregåande skule er og på Husnes, ca. 4,4 km frå eigedommen.

  Diverse
  Eigar har hatt god interesse for einebustadtomtene og har allereie fleire interessenter på lista. Eigar ynskjer å selja alle ti tomtene samla, men om ein har andre forslag kan ein ta kontakt med meklar for meir dialog rundt det. Status: Teknisk plan for veg- vatn og avløp er klart. Utkast til IG er klargjort og kan sendast inn, men seljar ynskjer at kjøper på eigedommen skal få gjere sine justeringer. Alle private avtaler er inngått. Detaljreguleringsplanen Detaljreguleringsplanen er utarbeid av ABO Plan og Arkitektur, og baserer seg på detaljreguleringsplanen. Skissene i prospektet er skissser og forslag til korleis ein kan utvikle tomtene. Skissene som er brukt i annonsa er ikkje søkt om, og ny eigar av tomtene må søke sjølv. Skissene har vært med i detaljreguleringsprosessen heile vegen

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,00))   126 092,- (Omkostninger totalt)   5 116 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Eiendommen er ikkje tilknytta

  Info om eiendomsskatt
  Det er ingen eiendomskatt på tomtene pt.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Det er tinglyst ei rekke servitutter på eiendommen ifm. hovedbruket: 4617/152/180: 07.11.1826 - Dokumentnr: 900206 - Utskifting Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.03.1919 - Dokumentnr: 900542 - Utskifting Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 10.09.1928 - Dokumentnr: 900389 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Norges Fyrvesen Bestemmelser om fyrlampehus, fyrmast, vedlikehold og adkomst m.v. Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 27.05.1938 - Dokumentnr: 977 - Best. om båt/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:18 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.01.1941 - Dokumentnr: 162 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:21 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.11.1945 - Dokumentnr: 1260 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:27 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.09.1946 - Dokumentnr: 1936 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:33 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.10.1949 - Dokumentnr: 2669 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:37 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.11.1952 - Dokumentnr: 3042 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:39 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.06.1953 - Dokumentnr: 1675 - Bestemmelse om vannledn. Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 09.05.1960 - Dokumentnr: 1425 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Norges Fyrvesen Bestemmelser om fyrlampehus, fyrmast, vedlikehold og adkomst m.v. Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.02.1964 - Dokumentnr: 754 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:61 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.02.1964 - Dokumentnr: 755 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:62 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1966 - Dokumentnr: 2226 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:70 Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.01.1967 - Dokumentnr: 16 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:71 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.01.1967 - Dokumentnr: 17 - Erklæring/avtale Grensegangssak Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.03.1967 - Dokumentnr: 1306 - Bestemmelse om vannledn. Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.01.1968 - Dokumentnr: 27 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:74 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 09.03.1968 - Dokumentnr: 1165 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:77 Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.02.1969 - Dokumentnr: 762 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:84 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.03.1969 - Dokumentnr: 1526 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:85 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.03.1969 - Dokumentnr: 1527 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:86 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.03.1969 - Dokumentnr: 1528 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:87 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 09.05.1969 - Dokumentnr: 2617 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:88 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.07.1969 - Dokumentnr: 4260 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:90 Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.04.1971 - Dokumentnr: 2333 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:98 Bestemmelse om kloakkledning Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.02.1985 - Dokumentnr: 2093 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Norges Fyrvesen Bestemmelser om fyrlampehus, fyrmast, vedlikehold og adkomst m.v. Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.1996 - Dokumentnr: 1712 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver KVINNHERAD ENERGI AS Overført fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.03.2022 - Dokumentnr: 283079 - Bestemmelse om vann/kloakk Gjelder denne registerenheten med flere 14.03.2022 - Dokumentnr: 283079 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Gjelder denne registerenheten med flere 14.03.2022 - Dokumentnr: 283079 - Bestemmelse om gjerde Gjelder denne registerenheten med flere 14.03.2022 - Dokumentnr: 283021 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 14.03.2022 - Dokumentnr: 283079 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 14.03.2022 - Dokumentnr: 283079 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:4617 Gnr:152 Bnr:1 Føresegn om rett til å leggja nødvendig infrastruktur og drenering

  Vei, vann og avløp
  Teknisk plan for veg- vatn og avløp er klart. Utkast til IG er klargjort og kan sendast inn, men seljar ynskjer at kjøper på eigedommen skal få gjere sine justeringer. Alle private avtaler er inngått.

  Regulerings- og arealplanner
  Det foreligger detaljreguleringsplan for del av 152/1 m.fl, bustadområde Bjelland - sunde. plankartet til detalkjreguleringa er frå 14.04.2021 område er avsett til - BFS - Bustader- frittliggande- småhus (1111) - BKS Bustader - konsentrert småhus - BLK Leikeplass heile reguleringsplanen er vedlagt salsoppgåva Detaljreguleringsplanen erutarbeid av ABO Plan & Arkitektur Stord as, 15.04.2021.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket. Noken av tomtene er over 2 dekar, og det må derfor søkes konsesjon. Selger har risikoen og kontrakten annulleres dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd). Dersom konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd), annulleres kjøpekontrakten og partene bærer selv eventuelle kostnader som har påløpt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,00))   126 092,- (Omkostninger totalt)   5 116 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  126092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev