aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Gjerstadveien 460 & 462 - Et tiltalende småbruk med 2 boenheter, dobbel garasje og uthus!

Sundebru Gjerstadveien 460 & 462

Tiltalende småbruk med 2 eneboliger, uthus og dobbel garasje!

 • BRA 211 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER121 172
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 611 172
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 191 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 4 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  105 000,- (Dokumentavgift)
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  121 172,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 611 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Eiendommen inneholder 2 boenheter, dobbel garasje og uthus med garasjeplass.

Boligen på 462:
Underetasje: Gang, vaskerom, kjellerstue, matkjeller
1. etasje: Gang, stue, utestue, kjøkken, bad, soverom, garderobe
2. etasje: Gang, trapperom, 3 soverom, bad

Boligen på 460:
1. etasje: Gang, stue, kjøkken, soverom, bad, bod, garasje

Gjerstadveien 460 & 462, Agder

 • Hovedhuset er fra 1964, men ble modernisert i 2015 med nytt taktekke, kledning, de fleste vinduer og etterisolert. Nytt elektrisk, nye dører samt de flest overflater innvendig på hovedplan ble tatt, inkludert nytt kjøkken og nytt bad. Bygd på med ny sommerstue. Huset fremstår i god stand. Den andre boligen ble satt opp i 1983 og har eldre standard. Dobbel garasjen fra 1982. Uthuset er fra 2003 fremstår i god stand. Det er garasjeplass til traktor, og i 2.etasje er det et innredet rom som er isolert.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  Bolig 462:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert et løst trebord fra undertak. Tiltak: Overvåk sitasjonen, om fuktmerker rundt pipe endrer seg må det utføres nærmere undersøkelser. Trebord til undertak må repareres.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Ytterdør til underetasjen har mer en halvparten av levetiden oppbrukt. Utskiftning nærer seg. Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak.
  - Det er registrert svikt i gulv i underetasjen. Eier opplyser om at dette er på grunn av isolasjonsmatter som tregulv er lagt på. Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak.
  - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Tiltak: Riss langs pipe må overvåkes, blir riss større må pipe kontrolleres av fagkyndig.
  - (Bad 1.etasje) Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Tiltak: Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.
  - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Avvik gjelder kobberrør. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Boligen 460:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Takstein med sprekker langs gradrenner. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Det er registrert nedbøyninger på renner. Tiltak: Renner må skiftes for å få TG:0/1.
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
  - Det er registrert misfarge og fuktmerker på sutaksplatene. Tiltak: Konstruksjonen må overvåkes, blir merker større må konstruksjonen kontrolleres og tiltak må gjennomføres.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Utskiftning av ytterdører nærmer seg.
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er registrert knekte terrassebord. Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
  - Det er registrert maling som flasser og riss i overflate på pipe rundt ildsted og feieluke. Tiltak: Overflater må fornyes for å få TG:0/1.
  - Innerdør mangler dørvrider. Tiltak: Dørvrider må monters.
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: Påviste skader må utbedres.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
  overskredet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Tiltak: Påviste skader må utbedres.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks
  eller innen kort tid):

  Boligen 462:
  - Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Våtrommet (bad 2.etasje) må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.(Vaskerom underetasje)


  Boligen 460:
  - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapport fra Ramberg Takst, datert 08.08.22.
 • Broklandsheia med et rikt utvalg av butikker ligger kun 1,5km unna. Her finner et rikt utvalg av virksomheter, Bilforretning, vinmonopol, Broklandsheia blomster, caféer, pizzabaker, burgerking, byggsenter, apotek, rema 1000 og ikke minst Norges kanskje mest omtalte dagligvareforretning Eurospar Broklandsheia. For å nevne noen. I tillegg er finner du legekontor, taxi og Den lille dyrehagen som stadig utvider utvalget dyr og aktiviteter. Ca. 7km unna ligger Gjerstad stasjon med togforbindelse til Oslo/Kristiansand.

  Gjerstadvatnet med ferskvann. Her er det fint å padle gjennom vassdraget og helt ned til havet. Rundt vannet og ellers i området er det et godt nett med turstier. Ca. 20 min til Vegårshei ski- og aktivitetssenter, som har alpinbakke, skiskytteranlegg, akebakke og skiløyper.

  Sørlandsbyene Risør, Tvedestrand og Kragerø ligger alle innenfor 30 minutter fra eiendommen.

  Risør:

  Risør - "sørlandsperlen" hvor den karakteristiske trehusbebyggelsen fremdeles er godt ivaretatt. Her finnes utallige tilbud både for voksne og barn. De koselige serveringsstedene, festivaler (som f.eks Trebåtfestivalen og Kammermusikkfestivalen) og diverse markeder (som Villvinmarkedet) viser seg fra sin beste side hver sommer.

  Kragerø:

  Kragerø - " Perlen blant kystbyene" som på sommeren er et yrende ferieparadis. Her arrangeres sommershow, konserter, utstillinger og teaterforestillinger. Kragerø har i tillegg en rekke annerkjente spisesteder som f.eks Tollboden med sin fantastiske sjømat og pizza. I sentrum finner du trange smug med sjarmerende, lokale forretninger og Bondens marked som arrangeres annen hver lørdag.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se kartskisse.
 • 462:
  Støpt såle i betong med grunnmur i betong. Reisverk i tre med stående bordkledning. Saltak med W-takstoler og taktekking av betongtakstein.

  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning.
  Veggene er lektet ut og etterisolert med 5cm isolasjon og bordkledning er skiftet i 2015.
  Det er på befaringsdagen 15cm isolasjon i ytterveggene. 20cm isolasjon i etasjeskiller og himling.

  460:
  Ringmur i leca, betong og naturstein.Reisverk i tre med stående bordkledning.Saltak med sperrer i tre og taktekking av takstein.

  Interessenter oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten før budgivning. Rapporten ligger vedlagt i prospekt.
 • 462:
  Underetasje: Bra/P-rom: 70/59kvm
  1. etasje: Bra/P-rom: 89/80kvm
  2. etasje: Bra/P-rom: 52/52kvm

  460:
  1. etasje: Bra/P-rom: 87/63kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  462:
  Underetasje: Gang, vaskerom, kjellerstue
  1. etasje: Gang, stue, utestue, kjøkken, bad, soverom
  2. etasje: Gang, trapperom, 3 soverom, bad

  460:
  1. etasje: Gang, stue, kjøkken, soverom, bad
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med ved og ellers elektrisk.
 • Eiet tomt på 67,2 mål i følge matrikkelbrev fra Gjerstad kommune.
  Tomten består av 52,7 mål er produktivskog og 10,9 fulldyrka jord i følge Nibio. Området rundt boligen er pent opparbeidet med natursteinsmur, gress og beplatning. Det er gruset adkomst til begge boligene og garasjen.
 • Dobbel garasje, enkel garasje og parkeringsmulighet i uthus samt flere oppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Egen privat vei fra fylkesvei 418.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann.
  Septiktank som tømmes av kommunen. En til hver av husene.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 377 835 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 360 205 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter for begge enhetene utgjør totalt kr. 24 183 pr år/. 2022.
  Disse omfatter vann, kloakk, feieavgift, renovasjon og eiendomsskatt.
 • Ny eier må påregne seg faste løpende kostnader som forsikring, strøm, tv/internett o.l. Nevnte faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler.
  Det er lagt fiber til begge husene. Nåværende eier har hatt NexGenTel og Telenor, hhv 523 og 749 pr. mnd.
  Utgifter til brøyting deles mellom husstandene på veien. Denne eiendommen står for ca 13% av regninga. Utgjorde 1000kr i vinter.
  Strømforbruket for 2021 utgjorde 6396 kwh for hovedhuset i følge selger.
 • Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes heller ikke opprinnelige byggetegninger fra byggeår i kommunens arkiv. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Det foreligger bygningstegninger av tilbygg med kvist på 462 og garasje, samt ferdigattest for boligen på 460 datert 05.01.1984.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  BESTEMMELSE OM VANNLEDNING - dok.nr 1788 - tinglyst 12.09.1968
  Sunde vannverk har rett til å vedlikeholde ledninger som er nødvendig for Vannverkets planer.

  BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT - dok.nr 2062 - tinglyst 26.06.1973
  Gir rett til de to eiendommen innenfor å benytte gårdsveien frem til sine eiendommer.

  ELEKTRISKE KRAFTLINJER - dok.nr 4207 - tinglyst 06.12.1990
  Gir kraftverket rett til å ha høyspent stående på eiendommen.

  LIVSVARIG BORETT - dok.nr 4862 - tinglyst 30.12.1983
  Denne er ikke lengre aktuell og blir sendt for sletting.
 • Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

  Eiendommen ligger også delvis innenfor hensynssone for "jernbanetrasse" i kommuneplanen.

  Gjerstad kommune reviderer kommuneplanens arealdel. I den forbindelse fikk selger forespørsel om noe av eiendommen kunne avsettes til boligformål, da kommunen allerede eier et areal i området som planlegges til boligformål. Selger var positive til dette. Da kommuneplanen ikke er ferdig og heller ikke politisk behandlet har selger på skisse bare antydet med blå strek og kryss det arealet som kan være aktuelt til boligformål. Kontakt megler for mer info og skisse.
 • Gnr. 3 Bnr. 47 og Gnr. 3 Bnr. 21 i Gjerstad kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eier har energimerket boligen, og komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,10 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr.4750). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 19 800, som omfatter bl.a. annonser, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Grete Stormyr
Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev