aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sundøyveien 55

Sundøy Sundøyveien 55

Sundøy - Velholdt fritidseiendom på Helgeland omringet av vakkert landskap - Garasje

 • 950 000
 • BRA 50 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING950 000
 • OMKOSTNINGER40 124
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER990 124
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 998
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 50 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 113 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
  --------------------------------------------------------
  40 124,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  990 124,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedetasje: Vindfang , Bad , Kjøkken , Soverom , Stue
Loft: Gang , Trapperom , Soverom , Soverom 2
Her kan du nyte utsikt fra sofakroken

Sundøyveien 55, Nordland

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Det som medfølger er kjøl-og fryseskap, oppvaskmaksin og komfyr.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Det fins ingen forhold som har fått TGS.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Takrenner har punktvise lekkasjer.
  Det er ikke montert takstige på taket.
  Taknedløp er løsnet fra takrenne.
  Tiltak
  • Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav når det gjelder snøfangere på tak

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Tiltak
  • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Takkonstruksjonen er inspisert gjennom luker i knevegger.
  Det er ingen inspeksjonsluke for kontroll av takkonstruksjonen opp mot mønet.
  I undertroa er troa misfarget, det ble fuktmålt på disse plasser uten at det ble påvist forhøyede fuktverdier.
  Tiltak
  • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik:
  I stue er det synlige skjevheter i himlingen ved pipe.
  • Tiltak:
  Overflater fungerer med dette avviket.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Tiltak
  • Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er liten frihøyde i trappeløp
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Frihøyden i trapp er på ca. 1 meter på loftet
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  • Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  Maling av trappetrinn

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Det er avvik:
  Fuging i overgang vegg og gulv er stedvis utett.
  • Tiltak:
  Refuging av fugemasse i overgang vegg/gulv.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm
  Tiltak
  • Våtrommet fungerer med dette avviket.
  For å lukke forskriftskrav på høyde ved terskel, må terskelhøyden økes.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
  De er registrert at toalett ikke er festet tilfredsstillende.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er påvist andre avvik:
  Avtrekk blir ført ut i kasse under taksperrer uten ventil ut i det fri
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Det bør monteres utvendig ventil i kasse for avtrekk

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  • Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Sikringsskap med automatsikringer.
  Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av det elektriske anlegget ved eierskifte. På dette anlegget har det heller ikke vært utført el-kontroll
 • Eiendommen ligger på Sundøy i Leirfjord kommune ca. 2,7 km. etter Sundøyveien fra Sundøybrua.
  Øvrige avstander: Leirfjord handelssenter ca. 18 km, Sandnessjøen ca. 36 km og Mosjøen ca. 52 km
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 09.11.2022 av Helgeland Byggekontroll for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.et: 50 Bra
  2.et: 0 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom.


  Loftet har ikke godkjent måleverdig areal grunnet lav takhøyde. Maksimal høyde på loftet er 1,78 meter. Krav til måleverdig høyde er 1,9
  meter. Arealet er følgelig ikke medtatt i arealoversikten ovenfor.
  Loftet er innredet med en gang og 2 stk. rom og har et samlet gulvareal på ca. 28 m²
  Innvendige romhøyder:
  1. etasje: Ca. 2,12- 2,14 meter
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn montert i stue, for øvrig elektrisk oppvarming.
 • Tomten er helt flat og opparbeidet med plen, busker og trær. Tomten er bebygget med bolig og garasje
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Garasje, bra 21m2.
  Bygningen er fundamentert som plate på mark av betong og med ringmur av betong. Yttervegger er av uisolert stenderverk som utvendig er kledd med stående kledning. Plassbygde taksperrer som er pålagt undertak av armert plast og utvendig tekket med profilerte stålplater.
  Porter er sidehengslet , en inngangsdør og 2 vinduer.
  Innvendige undergurter på taksperrer er kappet og ombygd for å få større høyde i garasjen. Takkonstruksjonen bør kontrolleres.
  Innvendig gulv er tilsølet med olje på betongdekke
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann.
  Avløp til privat septiktank på egen grunn.
 • Formuesverdi kr 16 106 per 31.12.2020.
 • Kr. 5 776 pr. år
  Frititdsrenovasjon kommer i tillegg med kr. 1392,-. pr. år.
 • Forbruk vann fritidshus: Kr. 1 652
  Nettleie vann fritidshus: Kr. 1 392
  Feieavgift/tilsyn fritidshus: Kr. 768
  Eskatt bolig/fritid: Kr. 1 964
  Forsikring, estimert: Kr. 4 000
  Renovering, samlingspunkt: Kr. 1 264
  Vedlikeholdsutgifter estimert: Kr. 10 000
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 21 000
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 27.06.2017.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel med arealbruk; LNF-område m/spredt fritidsbebyggelse. Planidentifikasjon20020001
  med Ikraftredelsesdato26.11.2003
 • Gnr. 78 Bnr. 36 i Leirfjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jørgen Edvard Pedersen
  Marit Brandsnes Pedersen
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev