aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Svorkmo Årlivollvegen 13

Stor og innholdsrik hel tomannsbolig på Svorkmo. Like ved skole og barnehage. Mulighet for utleie.

 • 2 450 000
 • BRA 260 m²
 • PRISANTYDNING2 450 000
 • OMKOSTNINGER77 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 527 392
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • AREALP-rom 188 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT969 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  77 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 527 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Uinnredet boder.
1. etg.: Vindfang, stue, bad, 2 soverom, mellomgang, kjøkken og bod.
2. etg.: Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom.
Loft: Gang, 2 soverom og lagerrom.

I tillegg enkelgarasje og dobbelgarasje.
Fasade

Årlivollvegen 13, Trøndelag

 • Hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Egil Indergård:
  "Innvendig er det belegg på gulv og malte veggplater.
  Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har 2 mursteinspiper, men kun den ene er i bruk. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen finèrdører.

  Bad:
  1. Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: byggeforskrifter fra før 1997. Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering.
  2. Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering
  Kjøkken:
  Både kjøkken i 1. og 2. etasje er av eldre dato og må påregnes oppgradert.
  Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av støpejern.
  Boligen har naturlig ventilasjon.
  Varmtvannstanken er på ca 200 liter.
  Varmtvannstanken er på ca 150 liter."

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3:

  - TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling
  Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner.
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

  Bad 1
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Bad 2
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 00

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  - TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er avvik:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det registreres begrenset lufting av takkonstruksjonen. Det meste av taksiden er plateslått, og det registreres at det kun er en liten del av taksiden som er isolert. Det må påregnes å fjerne takplater, etablere lufting og isolere.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Dette gjelde begge etasjer.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 00

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Det er også flere forhold som er gitt TG2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak.


  Se tilstandsrapport fra takstmann Egil Indergård i salgsoppgaven for nærmere opplysninger.
 • Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Svorkmo. Like ved eiendommen er det skole og barnehage.

  Årlivoll skole er en 1 - 10 skole, som ligger på Svorkmo. Har ca. 220 elever. Barneskolen ble bygget i 1968 og ungdomsskolen i 1985. I 1997 ble skolen pusset opp med plass for SFO. Informasjon er hentet fra kommunen.

  Videregående skole er på Follo (Evjen) ca. 17 km unna, og Meldal Vgs ca. 9 km unna på Løkken.

  På Svorkmo har man i tillegg dagligvarebutikk, frisør, restaurant og bussforbindelser. Flotte skiterreng en kort tur unna, bl.a området ved Elgshøgda. Her er milevis med oppkjørte skiløyper. Også fine turmuligheter i umiddelbar nærhet.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård:
  Boligen er fra 1952, men utvendig oppgradert i 2013. Innvendig har de fleste bygningselementer passert forventet brukstid, og det må påregnes betydelige oppgraderinger / påkostninger for å få boligen til tilfredsstillende stand.
  Taktekkingen er av steinbelagte stålplater, type Decra og taket er besiktiget fra bakkenivå.
  Renner og nedløp av metall.
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning.
  Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.
  Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass.
  Det er terrasser av trevirke i begge etasjer. Utvendig trapp til 2. etasje
  Det er ukjent byggegrunn. Dreneringen er fra byggeår
  Bygningen har betonggrunnmur, innvendig belagt med tresonitt.
 • Kjeller: 69 kvm Bra og 0 kvm P-rom.
  1.et: 86 kvm Bra og 83 kvm P-rom.
  2.et: 80 kvm Bra og 80 kvm P-rom.
  Loft: 25 kvm Bra og 25 kvm P-rom.
  Totalt: 260 kvm bra og 188 kvm P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg.: Vindfang, stue, bad, 2 soverom, mellomgang, trapperom og kjøkken.
  2. etg.: Gang, stue, kjøkken, bad, trapperom og 2 soverom.
  Loft: Gang, 2 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Boligen har 2 mursteinspiper, men kun den ene er i bruk. Takstmann opplyser: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Det gjøres oppmerksom på at ved senere ispeksjon/feiing kan det komme avvik som krever tiltak. Dette pga. pipenes alder. Ev kostnad ved utbedring vil bli ny eiers ansvar.
  Det er installert luft-til-luft varmepumpe i boligen.

  På stua i 1. etg. er det kombiovn. Opplyses av eier at det er nedgravd oljetank på eiendommen.
  Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no
 • Forholdsvis flat tomt med biloppstillingsplasser og plenareal.
  Iht. kart mottatt av kommunen ser det ut til at deler av garasje er utenfor tomtegrensen. Se vedlagte kart i salgsoppgaven. Dette er ev. kjøpers ansvar og risiko.

  Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasjer.
 • Offentlig via private stikkanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 535 036 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 926 129 per 31.12.20
 • Kr. 18 866 pr. år
  Det betales i tillegg kr 8011,- til ReMidt for renovasjon. Betales for 2 ab. til kommunen og ReMidt.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998.
  Det er ikke gitt ferdigattest på tilbygg fra ca. 2013.
  Kommunen opplyser at det ikke finnes bygningstegninger i deres arkiv. Megler sendte henvendelse til kommunen og fikk følgende svar: « Har lett i våre arkiver etter tegninger eller vedtak på eiendommen 101/9 fra 2013, finner ingen tegninger eller vedtak på hovedhuset.
  Fant en byggesak fra 1974 som omhandlet garasje på eiendommen, tegninger vedlagt.»
  Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Selger bebor pt. eiendommen selv. Har tidligere hatt leieforhold, men dette er sagt opp fra 01.07.22
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1953/688-1/64 Erklæring/avtale
  02.05.1953
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  VEDR. PRIVAT AVKJØRSEL
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Gnr. 101 Bnr. 9 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1 990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Edel Næve
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev