aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

SVORKMO Hølondvegen 3845

Hytte på 47 kvm like ved Svorksjøen | 2 soverom | Turområder og fiskemuligheter i nærheten | Kort vei til Gåsbakken

 • kr 490 000
 • BRA-i 47 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 31 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 521 390
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1978
 • Soverom2
 • Tomt1 000.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   31 390,- (Omkostninger totalt)   521 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Floorplan letterhead - Hølondvegen 3845 - 1. Etasje - 2D Floor Plan.jpg
Hytta ligger skjermet til med enkel standard. Det er turterreng og fiskemuligheter i nærheten eiendommen. Fra hytta er det flotte bademuligheter i Svorksjøen, og gode turmål både sommer og vinter. Fra Melhus er det ca. 35 km, og ca. 50 km fra Trondheim. - 2 soverom - Uthus - Parkering like ved - Utsikt mot sør og gode solforhold Velkommen!
Stue

Hølondvegen 3845, Trøndelag

 • Tomt
  1000.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt i helning. Tomten er skylddelt og det kan være diffuse arealoppmåling. Kjøper kan ikke påberope seg mangel på tomtens grenser.

  Beliggenhet
  Fin beliggenhet ved Svorksjøen - en perle som ligger ca. 5 mil sør for Trondheim. Området er svært populært på sommerstid, med fine bademuligheter, fiske og ellers nydelige naturomgivelser. Bademuligheter: Svorksjøen Camping, som ligger kun en kort nærhet fra eiendommen, har bl.a. egen sandstrand som er veldig populær på godværsdager. Siden Svorksjøen har en stor overflate og relativt grunt vann, pleier vannet å ha en god temperatur på sommerstid. Campingen har også åpen kiosk og matservering i sommermånedene. Fiskemuligheter: Det er tillatt fiske i Svorksjøen, med både garn, stang og oter. Svorksjøen Camping selger fiskekort for den som måtte ønske dette

  Adkomst
  Se kart på finn.no

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Hytten er anlagt over pilarer av sementstein. Veggkonstruksjonen er oppført i en trekonstruksjon. Utvendige fasader er kledd med stående trekledning. Etasjeskillet er et trebjelkelag/stubbloftkonstruksjon. Taket har saltaksform og er tekket med lakkerte metallplater. Vinduer med koblede og 2-lags glass. Dette i henhold til takstmann.

  Innhold
  Hytte: Stue, kjøkken, to soverom og gang Uthus: Bod og utedo

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Kjøkken Taktekking/beslag Takkonstruksjon Terrasse Vinduer/dører Grunnmur/fundamenter Yttervegger/fasade   Forhold som har fått TG3: Takrenner og nedløp Trebjelkelag og stubbloft Uthus/utedo Kommentar areal og tegninger fra takstmann: Dagens planløsning er kontrollert opp mot byggetegninger mottatt fra kommunen datert 1978. Følgende avvik/ endringer er funnet: - Ifølge byggetegninger er det tegnet inn et vindfang mellom de rommene som idag brukes som soverom. - Det ene soverommet er litt mindre enn opprinnelig tegnet inn. Dørplasseringer til soverom er endret. - Entré/gang er etablert i den delen hvor det er tegnet inn kjøkken. Inngangsdør er yttet til denne delen. - Det er etablert balkongdør på stue som opprinnelig er tegnet inn som vindu. - Pipe er i dag plassert på stue og ikke på kjøkken ifølge tegninger. Det bemerkes at enkelte vinduer i rom for varig opphold ikke tilfredsstiller kravet til rømning. Dette grunnet plassering av høyde over gulv og type vindu. Maks høyde over ferdig gulv skal ikke overstige 1m fra underkant vindu. Ved større avstand må det være et fastmontert møbel med maks høyde 1m over ferdig gulv. For rømningsvindu er sidehengslet vindu det tryggeste. Et topphengslet vindu vil være tungvint under evakuering ettersom man vil slite med å holde rømningsveien åpen, spesielt med tanke på barn og eldre.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.  Eiendommen vil selges med inventar og møblement, med unntak av noen enkelte eiendeler.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering nede ved veien, ca 50m i fra.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Eiendommen blir ikke ytterligere ryddet/rengjort før overtakelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   31 390,- (Omkostninger totalt)   521 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  912

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Dette gjelder for feiing. Beløp kan avvike fra år til år. I tillegg betales det kr 1988,- i renovasjon til Remidt. Beløp kan avvike.

  Formuesverdi sekundær
  166319

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/71/13: 17.06.2024 - Dokumentnr: 1573380 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Orkla Eiendomsmegling AS Org.nr: 913 118 219 Elektronisk innsendt 17.07.1978 - Dokumentnr: 4077 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5059 Gnr:71 Bnr:3 01.01.2018 - Dokumentnr: 130260 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1638 Gnr:71 Bnr:13 01.01.2020 - Dokumentnr: 876697 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5024 Gnr:71 Bnr:13

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det foreligger derimot byggegodkjente tegninger. Det er ikke unormalt at det er mangelfulle arkiv på eldre eiendommer i kommunen. Kjøper overtar risikoen. Konferer megler ved spørsmål.

  Vei, vann og avløp
  Ikke innlagt. Eier har fri adkomst til eiendommen over grunneiers eiendom i henhold til tinglyst skylddeling. Eier har pleid å stå parkert ved veien like nedenfor.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   31 390,- (Omkostninger totalt)   521 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  31390

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 34 000  ,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14 990,- oppgjørshonorar kr 4 750 ,- og visninger kr 1990 , -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket markedsføring og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tor Håkon Skogstad

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev