aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

SVORKMO Orkdalsveien 1711

Eldre enebolig med renoveringsbehov.

 • kr 490 000
 • BRA 99 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 29 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 519 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1950
 • Soverom3
 • ArealP-rom 90 m²
 • Tomt750 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Her, tilnærmet midt mellom Vormstad og Svorkmo, finner man en eldre enebolig som venter på en dyktig snekkerhånd. Boligen er av eldre årgang og har manglende vedlikehold/oppussing. Inneholder: 1. etg: Gang, vaskerom, stue, kjøkken, wc og bod/hobbyrom. Merk at det er dør fra hobbyrommet og til utgang. Her er det ikke trapp ned. 2. etg: Gang, bad og 3 soverom. Kjeller: Uinnredet. Lav takhøyde. Eldre uthus som er falleferdig. Enkelgarasje. Fra eiendommen er det ca. 17 km kjøring til Orkanger.
Stue

Orkdalsveien 1711, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 0 kvm Det er kjeller under boligen men ikke medregnet i arealet pga. lav takhøyde.
  1. etasje: 54 kvm
  2. etasje: 45 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 45 kvm Følgende rom inngår i P-rom: Gang, vaskerom, stue, kjøkken, wc og trapperom.
  2. etasje: 45 kvm Følgende rom inngår i P-rom: Gang, bad og 3 soverom.  Tomt
  750m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten ligger inntil rv65. Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse og kjøper aksepteres et ev. avvik på tomtestørrelsen ved senere oppmåling. Konferer megler for nærmere opplysninger. Mer at kartet til kommunen viser to bruksnummer under eiendommen, bnr 15, som selges, og bnr 20. Bnr 20 eies av en annen person. Megler har ikke klart å spore opp denne. Har innhentet skylddelingsforretning på begge bruksnumrene. Disse er lagt ved i salgsoppgaven. Her kommer det fram at bnr 20 grenser til "Heimly" som Orkdalsveien 1711 omtales som. Selger har snakket med en slektning som mener at deres familie tidligere har overtatt bnr. 20. Dette er uavklart og eiendommen selges nå uten bnr. 20 da megler eller selger finner ingen informasjon om ev. tidligere overdragelse eller har fått kontakt med eier av bnr. 20. Skylddelingene er veldig vanskelig å tolke, så det tas forbehold om tomtestørrelsen. Dette er kun et estimat foretatt av megler. Et ev. avvik aksepteres av kjøper.  

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger mellom Vormstad og Svorkmo, ved rv65 (Orkdalsveien)

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehage/skole/fritid
  Skole og barnehage på Svorkmo

  Skolekrets
  Skole og barnehage på Svorkmo

  Byggemåte
  Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård: Boligen oppført i 1950. Hovedkonstruksjon av bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. 2-lags vinduer og betongstein som taktekking. Boligen er i dårlig forfatninge og er å betegne som et restureringsprosjekt. De må påregnes oppgraderinger av alle boligens bygningslementer, og det må påregnes vesentlige arbeider / påkostninger for å få boligen i tilfredsstillende stand. Se rapport i salgsoppgaven for nærmere info. Merk: Eiendommen er opprettet 1946. Boligen kan være oppført kort tid etter dette, men så langt selger vet er den ferdigstilt ca. 1950. Tas derfor forbehold om byggeår.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Boligen selges av fullmektig (dødsbo). Fullmektig har ingen kjennskap til boligen og har derfor ikke fyltut egenerklæringsskjema.

  Innhold
  1. etg: Gang, vaskerom, stue, kjøkken, wc og bod/hobbyrom. Merk at det er dør fra hobbyrommet og til utgang. Her er det ikke trapp ned. 2. etg: Gang, bad og 3 soverom. Kjeller: Uinnredet. Lav takhøyde. Eldre uthus som er falleferdig. Enkelgarasje.

  Standard
  Utdrag fra rapport utført av takstmann Egil Indergård: «Etasjeskiller er av trebjelkelag. Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har malte plater. Boligen har mursteinspipe. Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Det foreligger ingen informasjon / dokumentasjon ang. radonmålinger. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen finèrdører. Vaskerom Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vaskerommet har vinylbelegg på gulv og panel på vegger. Av utstyr er det skyllekar og opplegg for vaskemaskin. Tg satt ut i fra alder / tilstand. Bad Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Badet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Av utstyr er det servant og dusjkabinett. Rommet har ikke montert sluk.(tg3) Kjøkkenet er av eldre dato, og har belegg på gulv og plater på vegger. Ventilator over stekesone. Oppgradering må påregnes. Toalettrommet har vinylbelegg på gulv og panel på vegger. Av utstyr er det wc og servant Det er avløpsrør av plast. Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Varmtvannstanken er på ca 150 liter.« Se rapport fra takstmann i salgsoppgaven for nærmere info. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2, avvik som kan kreve tiltak: Taktekking Takkonstruksjon/loft Dører Innvendig overflater Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige dører Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Vannledninger Avløpsrør Varmtvannstank   Forhold som har fått TG3: Taktekking Nedløp og beslag Veggkonstruksjon Vinduer Rom under terreng Innvendig trapper Vaskerom Bad Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Drenering Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Terrengforhold For mer utfyllende beskrivelse se rapport fra takstmann i salgsoppgaven. Merk at bolig og uthus er i dårlig forfatning og har behov for betydelig renovering.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Nb! Selger opplyser at boligen og resterende bygningsmasse på eiendommen leveres som forevist på visningen, og vil ikke bli rengjort eller ryddet nærmere. Dette vil være kjøpers ansvar og kostnad.

  Parkering
  Parkering på tomt og i garasje.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig ifbm dødsbod. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig. Nb! Selger opplyser at boligen og resterende bygningsmasse på eiendommen leveres som forevist på visningen, og vil ikke bli rengjort eller ryddet nærmere. Dette vil være kjøpers ansvar og kostnad. Kommunen opplyser at det ikke finnes tegninger av boligen i deres arkiv. megler kan derfor ikke kontrollere boligen i dag mot godkjente tegninger. Foreligger kun tegninger fra da det ble tilbygget bod. Grunnet manglende tegninger er ikke byggeår dokumentert. Byggeår som benyttes i prospektet er opplyst av arving/selger. Tas forbehold om eksakt byggeår og et ev. avvik aksepteres av kjøper.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  El. og ved. Varmepumpe på stua. Det er avvik: Dette gjelder adkomst på tak. Kostnad for etablering ny takstige er kjøpers. Merk at det er en eldre bolig og at det kan komme pålegg på pipe også, da det ikke er foretatt tilsyn på lengre tid.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  5939

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Det betales i tillegg følgende til ReMidt i 2023: - 4000,- for renovasjon - 1794,38,- for slamtømming

  Formuesverdi primær
  289644

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1042718

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/107/15: 23.05.2001 - Dokumentnr: 2639 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt
  vedr. vann- og avløpsledning
  16.07.1946 - Dokumentnr: 646 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5059 Gnr:107 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 10359 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1638 Gnr:107 Bnr:15
  01.01.2020 - Dokumentnr: 553133 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5024 Gnr:107 Bnr:15


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det er sendt inn ferdigmelding og tegninger på garasjen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Avløp: Septikk. Alder på denne er ukjent. Trolig av eldre årgang. Ved ev. krav om utskifting eller tilkobling kommunalt nett i fremtiden, vil dette være kjøpers ansvar og kostnad. Vann: Kommunalt Vei: Privat avkjøring fra Orkdalsveien

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er i LNFR-areal. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,00))   29 292,- (Omkostninger totalt)   519 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget, dog minimum kr 40 000,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev