aktiv-eiendomsmegling
Trivelig enebolig med fint uteområde

Tananger Notvegen 3A

TANANAGER - Enebolig m/garasje - Familievennlig - Velstelt tomt med fine uteplasser - Gode solforhold

 • 5 150 000
 • BRA 246 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING5 150 000
 • OMKOSTNINGER144 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 294 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 972
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 189 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT891 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 5 150 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  128 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 150 000,-))
  --------------------------------------------------------
  144 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 294 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg.: Entre, gjestetoalett, gang, stue m/utg til hagestue, kjøkken med god spiseplass, 2 soverom, bad m/kar/wc/vask.
2. etg.: gang, 2 store soverom, kott i knevegg.
Kjeller: Kjellerstue, gang, hobbyrom, bad m/dusj/wc/vask, vaskerom, gang m/utg, matbod.

Garasje
Drivhus

Innredningen er beskrevet slik boligen er innredet pr i dag. Dette stemmer ikke overens med byggegodkjente tegninger hva angår kjeller. Innredet kjellerstue og bad i kjeller er betegnet som hobbyrom og diverse kjellerom. I 1. etg er kjøkken opprinnelig kjøkken og ett soverom ihht tegning.

Notvegen 3A, Rogaland

 • Boligen er innredet med hovedsaklig tapetserte veggflater. Panelte vegger i kjellerstue. Gulv er belagt med parkett i stue og kjøkken, tepper og belegg i øvrige beboelsesrom. Eikekjøkken med integrerte hvitevarer. Boligen bærer preg av å være godt "påpasset" og vedlikeholdt.

  Også uteområdet er godt stelt, og du kan se at eier har hatt stor trivsel i hagen. Kjøper vil nok bli positivt overrasket når det begynner å spire og gro til våren. Kjøkkenhagen og drivhuset er skjermet fra resten av hagen og er klargjort for ny vekstsesong til våren.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TG 3 iflg tilstandsrapportrapport

  Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  • Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  • Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på
  byggetidspunktet.
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Retur gelender mangler på topp av trapp opp til 2 etg.

  Vaskerom kjeller
  Vurdering av avvik:
  • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  TG2 som kan kreve tiltak iflg. tilstandsrapport

  Taktekking
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Nedløp og beslag
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  renner/nedløp/beslag.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er
  nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Vinduer fra byggeår og 1984
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Vinduer er på befaring 50 og 38 år og med generell slitasje på
  pakninger, beslag og treverk.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Med tanke på vinduenes faktiske alder vil punkteringer være
  påregnelig.
  Utskiftninger av vinduer/rammer eller glass må regnes med på kort
  sikt.

  Dører fra byggeår
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Dører har normal elde og slitasje på overflater, pakninger og beslag.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Med tanke på dørenes faktiske alder må jevnlig vedlikehold regnes
  med og utskiftninger foretas på kort sikt.

  Utvendige trapper (kjellertrapp)
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Rekkverk mangler på begge sider av trappeløp.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Rekkverk/håndløper er sentral i forhold til sikkerhetsforanstaltninger
  mot fallulykker og det anbefales derfor tiltak slik at nødvendig /
  tilfredsstillende rekkverk/håndløper etableres.

  Radon
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Rom under terreng
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Det ble påvist avvik med måling med pigger i treverk.
  Måling med pigger i treverk avga et resultat med 22,8 vektprosent%, som er å anse som meget høyt fuktinnhold i trevirke.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Den påviste høye fuktinnhold i trevirke krevet tiltak, da forholdene for sopp utvikling er tilstede.

  Sluk, membran og tettsjikt (1. etg og under etg)
  Vurdering av avvik:
  • Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Tiltak
  • Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Ventilasjon (bad 1. etg)
  Vurdering av avvik:
  • Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Vannledninger Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.


  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Varmtvannstank
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  • Det er påvist andre avvik:
  Blandeventil på topp av bereder har lekkasje.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Det må påregnes utskiftning av blandeventil på topp av bereder.

  Drenering
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak
  • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 mådreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig ervanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Oljetank
  Vurdering av avvik:
  • Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger.
  Tiltak
  • Ytterligere kontroll må foretas.
 • Beliggende i et svært rolig, barnevennlig og etablert område. Gangavstand til skoler, iddrettsanlegg, barnehage og Tananger sentrum med de fleste fasliteter. Her har barna en fin og trygg vei direkte til skolegården gjennom fint turområde. I nærområdet er det et godt aktivitetstilbud for både barn og unge med bl.a. idrettshall, fotballbane og svømmehall. God bussforbindelse.
 • Området består hovedsakelig av eneboliger.
 • Det vil bli skiltet ved visning.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.et: 119 Bra
  2.et: 34 Bra
  U.et: 93Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Kjellerstue, gang, bad, vaskerom, hobbyrom og entre
  1. etg.: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, toalett, gang og vidfang
  2. etg.: 2 soverom og gang.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue og hagestue, peis i kjellerstue. Varmepumpe i stue (klar for utskiftning)
 • Tomten er meget pent opparbeidet med plen, planter og busker. Gårdstunet erbelagt med beleggnignstein, og gangarealer er belagt med skifer. Tomten er fint avgrenset med egen plass for drivhus og kjøkkenhage.
 • Parkering i garasje eller i eget gårdsrom
 • Offentlig. Private ledninger frem til offentlig anlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 221 868 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 4 398 723 per 31.12.21
 • Kr. 7 457 pr. år
  Kommunale avgifter gjelder for 2022 Eiendommen har vannmåler, og avgiftene vil derfor variere i forhold til bruk. Her er vannforbruket lavt.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
  Det er ferdigattest på bruksendring av loftsetasjen.
 • Det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
  1971/2088-2/44 Bestemmelse om gjerde
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Gnr. 3 Bnr. 405 i Sola kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr 50 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 19 900,- og oppgjørshonorar kr. 5 900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Helge Johan Amdal
  Irene Amdal
Målfrid Tjora

Megler

Målfrid Tjora

90 55 75 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev