aktiv-eiendomsmegling
Solgt

TANGEN Fossvegen 268

Eiendom med stort potensiale på romslig tomt i landlige omgivelser. Fin utsikt - Garasje.

 • kr 1 900 000
 • BRA 247 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 900 000
 • Omkostningerkr 63 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 963 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 958
 • Soverom3
 • ArealP-rom 192 m²
 • Tomt1 587.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger Kr 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) Kr 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) Kr 172,- (Panteattest kjøper) Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)) Kr 63 642,- (Omkostninger totalt) Kr 1 963 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Eldre hus med tilbaketrukket og landlig beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Boligen er bygget i 1958 med hovedetasje, loftetasje og kjeller. Boligen ble påbygget i 1985. Eiendommen kan by på gang, store stue, separat kjøkken og flere soverom og gode lagringsmuligheter i flere boder. Eiendommen har stor tomt med garasje. Boligen har behov for oppussing for å tilfredsstille dagens krav til standard. Utsikt mot Linderudsjøen, også omtalt som " Svanesjøen". Fine turmuligheter rett utenfor døren. Velkommen til visning! Merk deg dette: - Eiendom med oppussingsbehov - Fine turområder - Stor tomt med landlig beliggenhet - Fin utsikt - Rikelig med boder i alle etasjer Velkommen til visning!

Fossvegen 268, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 95 kvm
  1. etasje: 109 kvm
  2. etasje: 43 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 48 kvm Gang, kjellerstue og vaskerom.
  1. etasje: 101 kvm Gang, stue, kjøkken, kontor, soverom og bad.
  2. etasje: 43 kvm 2 ganger og 2 soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 47 kvm 3 boder.
  1. etasje: 8 kvm 2 boder.
  2. etasje: 0 kvm  Tomt
  1587.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Fossvegen 268 ligger landlig til ved Vallset sør for Stange sentrum. Vallset barnehage ligger 6,4 km unna boligen. Til Vallset skole er det 6,2 km. Til Romedal ungdomsskole er det 13.3 km. Til Stange videregående skole er det 18 km. Jønsberg landbruksskole ligger 18,3 km unna boligen. Spar Tangen ligger 4,8 km unna boligen og her er det post i butikk. Coop Prix Innlandsporten ligger kun 1,6 km fra boligen. Til Tangen stasjon er det 4,9 km med hyppige togavganger til Oslo Lufthavn, Hamar og Trondheim.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Norsk Takst. Utvendig beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i tre. Mønet skråtak i tre. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Luftespalter ved raft. Yttervegg i trekonstruksjon. trevinduer med 2 lags isolerglass. trevinduer med 1+1 lags glass. Utvendig solskjerming på noen vinduer. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Veranda mot sør øst. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Taktekking har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekking. Nedløp og beslag: Tg 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp og beslag er oppbrukt. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp og beslag. Utvendig beslag og takrenner/nedløp bærer preg av slitasje og er modent for utskifting. Tilstandsgrad er satt ut fra synlig forhold og generelle opplysninger om alder. Vindski bærer preg av slitasje. Utvendige veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Utvendig takkonstruksjon loft: Det er begrenset dårlig ventilering av takkonstruksjon. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjon og takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen. Spor av mus er registrert, ukjent omfang. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrenging. Dårlig luft og luftlekkasjer kan erfaringsmessig gi kondensskader og isdannelser på den kalde årstiden. Svertesopp er registrert. Vinduer: Enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendige kondensering av enkelte glass. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Lav høyde mellom terreng og kjellervindu. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Enkelte vinduer bærer preg av slitasje. Innvendig etasjeskille/ gulv mot grunn: Det er avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Løs teglstein på pipeløp over tak. Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagen forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpning i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Dørene bærer preg av bruksslitasje men ivaretar funksjonskrav. Overflater og innredning på kjøkken: Det er påvist fuktskjolder i overflater. Svelling under benkeplate. Fuktmerket på innvendige skrog i benkeplate. Ved bruk av fuktindikator registrer jeg ingen unormale verdier. Vannledninger: Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tekniske installasjoner. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tekniske installasjoner: Elektrisk anlegg. El anlegg med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Inntak med skrusikringer. Punkt 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. Tomteforhold. Grunnmur og fundamenter: Det er registrert horisontalriss som symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. grunnmur har sprekkdannelser. Utvendige vann og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger og utvendige vannledninger. Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendige balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser: Rekkverkshøyde er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Behov for vedlikehold. Skjevheter registrert. Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Innvendige overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflaten. Hull i belegg på kjøkken. Innvendige rom under terreng: Det er påvist synlig fukt/råteskade i treverk i underetasje/kjeller, hulltakingen er derfor ikke nødvendig. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i under etg/kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellermur. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i under etg./kjeller, og det er derfor ikke foretatt hullltaking. Våtrom bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke foretatt da rommet må påregnes oppgradert og det er funnet avvik i våtsone. Sprekk i gulvbelegg. Fuktskader på baderomsplater. Fortsatt bruk av våtrommet frarådes. Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg ingen unormale verdier. Våtrom bad og vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Fortsatt bruk av våtrommet frarådes. Hulltaking er ikke foretatt da rommet må påregnes oppgradert og det er funnet avvik i våtsonen. Fuktskader og utett membran. Tomteforhold: Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten er forventet levetid på drenering er overskredet. Mer enn halvparten av forventet brukstid på drenering er overskredet. Tomteforhold: Terreng faller inn mot bygning. Tilbygg og modernisering: 1985: Nye vinduer i 1. og 2.etasje. Utvendig kledning for hele huset og isolering av vegger. Nytt inngangsparti med 2 innvendige boder. Tilbygg med kjøkken og kontor i 1 etasje og soverom i 2.etasje. Nye takrenner, nedløp og beslag. Nye takrenner og taktekking. Nytt våtrom og nye vann og avløpsledninger Nytt el-anlegg. 2010: Malt utvendig. 2011: Ny verandadør og store stuevinduer. 2022: Nytt borehull med installasjoner. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt. 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Lekkasje i veggen i kobling til blandebatteri til dusjen på badet. Pkt. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer ned drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjeller? Ja. Observert fukt i kjllergang og kjellerstue siste året. Pkt. 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker,pålegg,fyringsforbud eller lignende? Ja. Feier har påpekt løs teglestein på pipe over tak. Pkt. 7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks.sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Se rapport fra takstmann. Pkt. 8.Kjenner du til om det er/har vært sopp/råtesakder/insekter eller skadedyr i boligen som roptter, mus, maur eller lignende? Ja. Mus i kjeller under kjøkken og bad, og på ett kott i 2.etg. Pkt.11. Kjenner du til om et er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks oljetank, sentralfyr,ventilasjon)? Ja. Ny kurt og ny tilførsel til ny vannpumpe okt 2022. Pkt. 11.1. Hvem er arbeidet utført av? Eventulet firmanavn og navn på håndverker opplyses? Utført av Stange Elektriske AS ved Jonny Solvang. Pkt. 11.2 Foreligger det samsvarserklæring? Ja. Ang. ny vannpumpe installert okt 2022. Pkt. 12. Kjenner du til om det r utført kontroll av el-anlegg og/eller installasjoner? Ja. Kontroll 05.03.15; påpekt noen mangler. Godkjent eller retting 30.09.15. Pkt.17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Nei. Vo tror den er fjernet. Pkt. 18.2. Er det foretatt radonmåling? Nei. Tror ikke det. Pkt.21. Kjenner du til om det foreligger skaderapport/tilstandsvurdering eller utførte målinger? Ja. Det foreligger skaderapport på nevnte skade på bad (pkt.1) Tileggskommentar: Det er gjort justering på bygget fra 1985 relatert til godkjente tegninger.Se forøvring rapport fra takstmann.

  Innhold
  Enebolig oppført i 1958. Boligen går over 2 plan i tillegg til kjeller. 1. etasje inneholder gang, kjøkken, kontor, stue, soverom og bad. I 2. etasje er det en gang to soverom og et oppholdsrom. I kjelleren er det bad, vaskerom, gang, kjellerstue og boder. I tillegg består eiendommen av en garasje på ca. 26 m². Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".

  Standard
  Velkommen inn Velkommen til dette hyggelige huset i Fossvegen 268. Eiendommen har landlig og fin beliggenhet. Gruset innkjøring og plass til bilen i garasjen. Overbygget inngangsparti og entré med plass til omkledning og plass til å henge opp yttertøy. Stuen Stuen er av god størrelse. Ved kjøkkenet er det praktisk plass til spisestue. Ved den andre delen av rommet ved vedovner er det plass til sittegruppe og Tv møbler. Herfra er det adkomst til terrasse med fin utsikt. Kjøkken Kjøkkeninnredningen har profilerte fronter på skap og skuffer. Laminerte benkeplater og dobbel kjøkkenkum. Kjøkkenet er romslig og det er plass til frittstående komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Kjøkkenvifte og komfyrvakt. Plass til spisebord. Bad Bad med gulvbelegg på gulv og våtromsplater på vegg. Speil med underskap og dusjkabinett. Gulvmontert toalett. Opplegg og plass for vaskemaskin. Badet har oppgraderingsbehov. Soverom Eiendommen har tilsammen 3 soverom. To av rommene ligger i 2.etasje og et ligger i 1.etasje. Alle rom har plass til soveromsmøbler og oppbevaringsplass. I 2.etasje er det også et oppholdsrom som er fint å bruke til barna. Rom innenfor kjøkkenet benyttes som kontor. Full kjeller som hovedsakelig består av boder.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Påbygg og modernisering: 1985: Nye vinduer i 1. og 2.etasje. Utvendig kledning for hele huset og isolering av vegger. Nytt inngangsparti med 2 innvendige boder. Tilbygg med kjøkken og kontor i 1 etasje og soverom i 2.etasje. Nye takrenner, nedløp og beslag. Nye takrenner og taktekking. Nytt våtrom og nye vann og avløpsledninger Nytt el-anlegg. 2010: Malt utvendig. 2011: Ny verandadør og store stuevinduer. 2022: Nytt borehull med installasjoner. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2014. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved gulvet under og foran ildstedet må dekkes med ubrennbar plate min 300 mm foran ildsted. Gjelder åpen peis i kjeller. Brennbart materiale må ikke komme nærmere feie-eller sotluke mer enn 300 mm. Hull i skorstein mures igjen på forskriftsmessig måte. Gammel røykrørsinnsats fjernes før gjenmuring. Gjelder i kjeller. Pipa er dårlig over tak. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2015, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2035. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger Kr 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) Kr 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) Kr 172,- (Panteattest kjøper) Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)) Kr 63 642,- (Omkostninger totalt) Kr 1 963 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Elektrisitet: - Panelovn - Varmekabler i gulv på bad Vedfyring: - Vedovn i stue

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7858

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.858,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slamtømming. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Renovasjon: Kr 4.176,-.(mmiddels beholder 140 liter) Feie- og tilsynsgebyr: Kr 558,-.(feiing 1 pipeløp 2.hvert år) Eiendomsskatt: kr 5.705,-. (2022) Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  754859

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2717482

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende rettighet (forkjøpsrett) er tinglyst på eiendommen: - Dagboknr. 7925, tinglyst den 23.07.1998. Gjelder bestemmelser om veg og vannrett. Selger har forkjøpsrett til eiendommen ved eventuelt senere salg. Rett til ved for eget forbruk. Nåværende og senere eiere av gnr. 332 bnr.5 har vegrett fra FV 224 til egen eiendom og rett til vann fra eksisterende brønn og ledningsnett på gnr 332 og brn. 2. Rettighetshaver knr. 3413, gnr. 332 og bnr. 5. Selger har sendt dagboknr. 7925 for sletting. Vegretten vil bestå. Kostnader vedrørende vedlikehold samt strøing og måking vil deles likt mellom de som benytter vegen til sin husstand. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest og midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er det avvik på fasade mot sørøst vedrørende vindu som ikke er inntegnet. Avvik på fasade mot nordvest vedrørende inngangsparti. Underetasje er i dag innredet med kjellerstue og bad. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Rom i underetasje er innredet etter byggeår. Det er lavere takhøyde enn 2,20 m. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat veg (tinglyst vegrett) og er tilknyttet privat avløp og privat vann fra eget borrehull. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes. Nytt borrehull i 2022 utført av Norsk Brønnboring AS. Boligen har tidligere delt vannforsyning med nabohuset (Fossvegen 270). Det er tinglyst vannrett til felles borrehull med Fossvegen 270. Denne rettigheten er sendt for sletting til kartverket med tanke på at eiendommen nå har sin egen vannforsyning gjennom eget borrehull. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2020-2032 for Stange kommune med ikrafttredelse 17.06.2020 hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruk-, natur- og frilufts formål samt reindrift (LNFR) (utgått). Nåværende eiendommen ligger i hensynsone H320_ gjeldende flomfare.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger Kr 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) Kr 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) Kr 172,- (Panteattest kjøper) Kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) Kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte) Kr 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)) Kr 63 642,- (Omkostninger totalt) Kr 1 963 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  63642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2,25 % av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 23.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev