aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Haukedalsveien 113 A!

Tertnes Haukedalsveien 113A

Attraktiv 3-roms eierleilighet i nyere bygg med heis og fast garasjeplass. Innglasset altan. God standard.

 • 4 990 000
 • BRA 104 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING4 990 000
 • OMKOSTNINGER136 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 126 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 012
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 91 m²
 • FELLESKOST./MND2 547
 • TOMT6 623 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 4 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  136 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 126 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Haukedalsveien 113 A - En flott 3-roms leilighet fra 2012 med sentral beliggenhet i Haukedalen. Dagligvarebutikk, buss, barnehage og skole ligger i kort gangavstand fra leiligheten. Det er også flotte turmuligheter i nærområdet.

Leiligheten ligger i byggets 2.etasje og inneholder følgende: Stue med kjøkkendel, 2 soverom, bad og toalettrom. Det er også en flott innglasset altan fra 2021 på 13 m².

Kort fortalt:
2 soverom.
Innglasset altan fra 2021 på 13 m². Gode solforhold.
Fast parkeringsplass med elbillader i felles garasjeanlegg.
Heis i bygget.
Ekstern bod.

Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!

Haukedalsveien 113A, Vestland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.

  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Dører: Det er avvik: Det er noe sprekker i fuger mot vedd ved ytterdør.
  Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak.

  Innvendig > Overflater: Det er avvik: Det er merke på gulv i kjøkkendel.
  Tiltak: Det er ikke nødvendig med tiltak.

  Innvendig > Radon: Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innhent dokumentasjon hvis mulig.

  Innvendig > Innvendige dører: Det er avvik: Det er noe slitasje på enkelte dørblader.
  Tiltak: Lokalt utbedring av avvik.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er avvik: Det er hull i rør i rør skapet mot stender, 4 hull i skap. Ved evt lekkasje med returvann til skapet vil det være muligheter for vann i konstruksjoner.
  Tiltak: Hull i skapet mot stender bør tettes med egnet materialer.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Det kan være stakemuligheter i fellesarealer.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
 • Eiendommen ligger fint til i et populært og meget sentralt boligområde i Åsane. Tilbaketrukket, men samtidig meget sentralt med en rekke fasiliteter innenfor gangavstand. Dagligvarehandel finner man et steinkast fra boligen. For ytterligere servicetilbud ligger Åsane senter kun en kort kjøretur unna leiligheten. Her får man tilgang på et rikt utvalg av butikker, apotek, spisesteder, vinmonopol, dagligvarehandel m.m.
  I nærområdet finner du også Horisont kjøpesenter, IKEA og Gullgruven kjøpesenter med ytterlige servicetilbud.

  Bussholdeplass ligger ca. 200 meter fra boligen med hyppige avganger. Åsane Terminal ved senteret har god bussdekning i alle retninger. Gangvei til flere skoler og offentlig etater, samt kort kjøretid til sentrum. Flere idrettsanlegg og fritidstilbud i nærområdet.

  For de turglade er det fine turmuligheter med bl.a. Geitanuken, Hjortlandsdalen og Høgstefjellet. Veten er også en populær fjelltopp, og byr på panoramautsikt mot fjorden. Med utgangspunkt fra IKEA, kan du følge den Trondhjemske Postvei. Denne tar deg videre til Sætregården som er en perfekt søndagsaktivitet for familien.
 • Leiligheten ligger i et område med tilsvarende bebyggelse. Eneboliger, rekkehus og flermannsboliger i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Lavblokk over 4. etasjer samt underetasje med garasjeanlegg.
  Bygget er fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser.
  Flatt tak-konstruksjon utvendig tekket med sarnafil eller annet membranmaterialer. Yttertaket er ikke besiktiget på befaringsdagen.
 • Boligen går over 1 plan og har følgende areal:
  P-rom: 91 m²
  BRA: 104 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue med kjøkkendel, 2 soverom, bad og toalettrom

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Innglasset altan

  Leiligheten disponerer en bod i underetasje.

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Arealer er beregnet av takstmann Kjell Erik Bjorheim.

  (Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Vinskap på kjøkkenet er defekt.
 • Gulvvarme i hele leiligheten utenom innglasset altan.
 • Fellestomt er opparbeidet med plen, hekk, bed og busker. Asfaltert gang- og kjørearealer.
 • Fast parkeringsplass med elbillader i felles garasjeanlegg samt gjesteparkering.
 • Vei: Fra offentlig til privat vei til eiendommen.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.
 • Forretningsfører: BOB Eiendomsforvaltning
 • Leiligheten er tilknyttet Haukedalstunet sameie.

  Styreleder opplyser at det foreløpig ikke er vedtatt en økning i felleskostnad, men det er en usikkerhet på om sameiet klarer å holde dagens felleskostnad ut året. Konferer megler.

  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Tilltatt med dyrehold.
 • If Skadeforsikring NUF
  Polisenummer: SP0002024436
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 057 529 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 807 104 per 31.12.21

  Formuesverdi er hentet fra Skatteetatens boligkalkulator. Avvik kan forekomme.
 • 2 547 pr. mnd. TV/Internett, dugnad, vedlikehold, driftskostnader.
  I tillegg til felleskostnader faktureres det kr 49,- pr måned for elbillader. Strømbruk kommer i tillegg.
 • Andel fellesformue kr 17 035,56,- pr. 31.12.21.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 9 921 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Felleskostnader, kommunale avgifter, strøm, forsikring m.m.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 24.03.2017.
  Tiltaket gjelder nybygg blokk/bygård/terrassehus
 • Utleie av seksjonen skal godkjennes av styret.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
  Iflg. selger så ordner hun det som er kommentert fra takstmann vedr. rør i rørskap og radonmåling.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2011/457228-1/200 Erklæring/avtale,15.06.2011
  Rettighetshaver: BKK AS
  Org.nr: 976944801
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Bestemmelse om bebyggelse
  Elektriske kraftlinjer
  Overført fra: 4601-187/290
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2011/658253-1/200 Seksjonering, 22.08.2011
  opprettet seksjoner:
  snr: 6
  formål: Bolig
  tilleggsdel: Bygning
  sameiebrøk: 918/40904
 • Eiendommen ligger i et område regulert til blant annet boligformål ihht. reguleringsplan på grunnen.
  PlanID: 4350300
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 290 OG 291, MORVIK FELT B, HAUKEDALSVEIEN 115/115B
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 25.06.2007
  Dekningsgrad: 99,4 %
  Reguleringsformål: Felles grøntareal, blokkbebyggelse, felles lekeareal, felles gangareal, felles parkeringsplass, annen veigrunn, felles avkjørsel.
  Begrensninger: Frisiktsone (3,6%)

  Andre reguleringsplaner på grunnen:
  4350000, ÅSANE. HAUKEDAL - MORVIK FELT B, Endelig vedtatt arealplan, 25.09.1979, 0,4 %, uten bestemmelser
  4380001, ÅSANE. HAUKEDAL - MORVIK, HESTHAUGVEGEN, KRYSS MED HAUKEDALSVEIEN, - Endelig vedtatt arealplan, 16.01.1981, 0,2 %.

  Reguleringsplaner under grunnen:
  PlanID: 4350300
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 290 OG 291, MORVIK FELT B, HAUKEDALSVEIEN 115/115B
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 25.06.2007
  Dekningsgrad: 21,4 %
  Reguleringsformål: Garasjeanlegg

  Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
  PlanID: 4350004
  Plannavn: ÅSANE. GNR 185, HAUKEDAL - MORVIK FELT B
  Ikrafttrådt: 02.05.1983

  Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Beskrivelse: Vei støy - gul sone
  Dekningsgrad: 35,8 %

  Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Beskrivelse: Vei støy - Rød sone
  Dekningsgrad: 3,0 %

  Planer i nærheten av eiendommen:
  PlanID: 61980000
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 1, HAUKEDALEN 40
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 25.03.2015

  PlanID: 51340000
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 2, 5, 10 MFL., HAUKEDAL, GNR 188 DEL AV BNR 1 OG 3, MYRDAL (SPONDALSLEITET)
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 25.03.2015

  PlanID: 50500012
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 12-113, HAUKEDAL
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 15.03.1983

  PlanID: 50500005
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 91, NEDRE HAUKEDAL, ØKT UTNYTTELSE (4 ENEBOLIGER)
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 05.08.1982

  PlanID: 50500000
  Plannavn: ÅSANE. DEL AV GNR 187, SØR ØSTRE DEL AV HAUKEDAL
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 04.12.1965

  PlanID: 4350201
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187, HAUKEDAL - MORVIK, MINDRE VESENTLIG ENDRING AV VEI TIL BARNEHAGE
  Status: Mindre reguleringsendring
  Ikrafttredelse: 15.01.1985

  PlanID: 4350006
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 319, HAUKEDAL - MORVIK FELT B, ØRNABERGET, DELING
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse:

  PlanID: 4350006
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 319, HAUKEDAL - MORVIK FELT B, ØRNABERGET, DELING
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 15.01.1985

  PlanID: 4350005
  Plannavn: ÅSANE. GNR 187 BNR 309, HAUKEDAL - MORVIK FELT B, PARKERINGSPLASS
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 12.01.1984

  PlanID: 4350003
  Plannavn: ÅSANE. HAUKEDAL - MORVIK FELT B, REKKEHUS TIL ENEBOLIGER
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 15.03.1983

  PlanID: 4350001
  Plannavn: ÅSANE. HAUKEDAL - MORVIK FELT B, ØRNABERGET, FORMÅLSENDRING
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 01.09.1981

  Andre opplysninger
  Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for
  tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Konferer megler.
 • Gnr. 187 Bnr. 290 Snr. 6 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 12 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. XXX. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Trude Eldevik
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev