aktiv-eiendomsmegling

Tiltalende småbruk og renoveringsobjekt i landlige omgivelser på Namnå - 131 daa totalt hvor 85 daa er fulldyrka mark

 • 1 350 000
 • BRA 145 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 350 000
 • OMKOSTNINGER49 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 399 892
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 901
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 145 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT131 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-))
  --------------------------------------------------------
  49 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 399 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:

1. etasje: Entré, trapperom, kjøkken, stue, bad, wc og 2 soverom
2. etasje: Trapperom og 2 soverom

Boligen har også krypkjeller.

Pålsrudgutua 45, Innlandet

 • Drømmer du om det gode liv på landet, en plass med sjarm og sjel som du selv kan forme til din egen? Pålsrudgutua 45 er et småbruk med restaureringsbehov med skjermet beliggenhet innerst i blindvei på Namnå. Her eier du tomta rundt deg og har muligheter til å for eksempel dyrke dine egne grønnsaker eller ha beiteplass for hest eller kanskje sau? Tomta består av flere matrikler og er på totalt 131 daa hvor 85 daa er fulldyrka mark og 38 daa produkti skog. Det står flere bygninger på tomta og alle har store restaureringsbehov så dette er boligen for deg som er nevenyttig. Blant annet kan nevnes råteskader flere plasser.

  Velkommen inn
  Du ønskes velkommen inn i boligen gjennom en kjøkkeninngang eller via vinterhagen.

  Stue
  Stuen er lys og også denne med potensiale. Det er pipe med vedovn i stuen

  Kjøkken
  Kjøkkeninnredning fra omkring 1991 på en vegg. Profilerte fronter av heltre, heltre benkeplate og vask av metall. Løsning med frittstående hvitevarer. Kun naturlig ventilering via pipe.

  Bad
  Badet ble i følge selger bygget i ca. 1991 og har gulvbelegg, baderomsplater på vegger og trepanel i himling. Åpent dusjhjørne, servant og veggskap. Opplegg til vaskemaskin i rommet. Naturlig ventilering. Sluk av plast tilsluttet gulvbelegg med klemring. Wc-rommet har gulvbelegg på gulv og trepanel på vegger og i himling. Innredet med toalett og servant. Naturlig ventilering fra rommet.

  Soverom
  Det er totalt 4 soverom i boligen. På ett av soverommene er det vedovn.

  Eksempler på materialvalg i boligen:
  Gulv: Tregulv
  Vegger: Trepanel
  Himlinger: Trepanel

  Det står en eldre låve, stabbur og vedskåle med sidebygg på tomta.

  Eiendommen selges møblert og uten at det blir ytterligere ren- og ryddigjort.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i landlige omgivelser på Namnå i Grue Kommune, ca. 12 km fra Kirkenær som er kommunesentrum. Nærområdet er preget av landbruks- og skogsarealer samt spredt boligbebyggelse. Skoler, barnehage og servicetilbud ligger på Kirkenær.
 • Våningshus, driftsbygning, stabbur, vedskåle med sidebygg.
 • Se kartskisse.
 • Enebolig bygget i 1901 og tilbygget i 1991 (i følge selger). Byggegrunn er ikke kjent. Tilbakefylling med stedlige masser fra byggeår. Grunnmur på opprinnelig del av naturstein og på tilbygget del av blokker av lettklinker. Takplater av metall. Ukjent med undertak. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Pipe av tegl. Vegger er oppført av tømmer og bindingsverk. Fasader er kledd med stående trepanel. Boligen har krypkjeller under tilbygget del og under sover i 1. etasje på opprinnelig del. Vinduer av tre med enkle glass og med isolerglass. Dører av tre med isolerglass og med enkelt glass. Kraftige skjevheter på konstruksjon på vinterhage.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Takkonstruksjon: Avskaling og slitasje på vindskier og isbord. Oppsprekking i synlige taksperrer.
  - Kjøkken/Overflater og innredning: Bruksslitasje på overflater. Skum rundt gjennomføringer i gulv.
  - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
  - Avløpsrør: Tegn etter lekkasje fra skjøt på avløpsrør i kryperom på tilbygget del. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  - Varmtvannstank: Varmtvannsbereder er ikke tilkoblet på befaring, tilstand er ukjent. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling eller avrenning.
  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Nedløp og beslag: Overgangsbeslag på pipe har begynt å løsne. Kun delvis beslag i overgang mellom tekking på tilbygg og vegg på opprinnelig del.
  - Vinduer: Kraftig slitasje på vinduer, kitt løsner. Det må forventes luftlekkasjer fra vinduer. Stedvis råte på vannbrett.
  - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm og dører som er vanskelig å åpne/lukke. Karmene er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Entredør tar i karm og har begynnende svelleskader på utsiden. Kraftig skjevhet og vedlikeholdsbehov på dør til glassveranda.
  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Riss flere steder. Elde.
  - Innvendige dører: Hovedsakelig funksjonelle, men stedvis noen mindre avvik, merker og løse vridere.
  - Kjøkken/Avtrekk: Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  - Wc-rom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet. Halvparten av forventet brukstid for innredninger er passert.
  - Elektrisk anlegg: Åpent elektrisk anlegg. Sikringskap med skrusikringer. Bør skiftes.
  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Kraftige skader på fuktsperre på tilbygg. Setninger og stedvis store glipper.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Veggkonstruksjon: Det er påvist fuktskader og råteskader i veggkonstruksjonen. Generelt misfarging, svertesopp og avskaling av maling.
  - Utvendig: Kraftige skjevheter på konstruksjon på vinterhage.
  - Overflater: Overflater har sterk slitasjegrad. Råteskade på vegg i 2. etasje.
  - Krypkjeller: Det er konstatert fukt/råteskader. Ingen ventilering. Fuktig klima og kraftig kondens flere steder. Uidentifisert soppvekst
  - Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Andre innvendige forhold: Kraftige skjevheter på gulv og på bygget generelt. Tegn etter mus i boligen.
  - Bad: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav.
  - Ventilasjon: Ingen ventilering utover åpning av vindu.
  - Branntekniske forhold: Mangler på både røykvarlsere og brannslukningsutstyr i boligen.
  - Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er opplyst at det til tider har stått fritt vann i kryperom under opprinnelig del.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.et: BRA 93 m² / P-rom: 93 m²
  2.et: BRA: 52 m² / P-rom: 52 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entré, trapperom, stue, kjøkken, bad, wc og 2 soverom
  2. etg: Trapperom og 2 soverom

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming består av vedfyring.

  I hovedsak ved hjelp av ildsted. Stuen, kjøkkenet, soverom i 1. etasje og begge soverommene i 2. etasje har ildsteder.

  Ny eier bør ha tilsyn før eiendommen blir bebodd.
 • Totalt utgjør eiendommen ca. 131 daa med 85,2 daa dyrka mark, 38,1 daa skog, og 7,7 daa tun og annet markslag.Tunet er opparbeidet med innkjørsel, plen og diverse beplantning.

  Jorda er i dag forpaktet bort ut 2022. Ny eier kan selv velge å disponere den dyrkede marka selv eller forpakte bort etter 2022.

  Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst fra private grusveier, fra Feltvegen. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett.

  Eiendommen har privat vann- og avløpsløsning. Vanninntak med stoppekran i kryperom på tilbygg. Vannrør av kobber. Ukjent alder og materiale på septiktank. Det er dog opplyst om at boligen er/kan være tilknyttet offentlig vann. Septiktank.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Bygningen har ikke vært bebodd på mange år og har derfor ingen registrerte offentlige/kommuneale avgifter per dags dato.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.
 • Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept, dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyret. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden.

  Når det søkes om konsesjon på en eiendom, tar kommunen stilling til om det skal settes vilkår for konsesjonen eller ikke, herunder krav om boplikt. I forhold til boplikt vurderer kommunen om det skal stilles vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier og eventuelt hvor lenge boplikten skal vare.

  Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort.

  For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om bo- og driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.
 • Det hviler odel på eiendommen. Det er foretatt fraskrivelse av odels- og løsningsrett fra samtlige kjente odelsberettigede.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1989, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes når som helst. Historisk sett gjørs dette omtrent hvert 20. år.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Tinglyst utskiftning, dbnr. 272, tgl. 12.02.1951.

  Tinglyst utskiftning, dbnr. 165, tgl. 25.01.1952.

  Tinglyst erklæring/avtale vedrørende skjønn, dbnr. 537, tgl. 2.3.1962.

  Tinglyst bestemmelse om opprusting av grendevei fra fylkesveien til Østvang, dbnr. 197, dbnr. 19.01.1987.

  Tinglyst bestemmelse om gjerde, dbnr. 770, tgl. 9.4.1955.

  Tinglyst livsvarig borett, dbnr. 770, tgl. 12.03.1974. Boretten blir forsøkt slettet av megler da boretten gjelder for død person.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Grue kommune 2013-2023, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR), nåværende. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Dette gjelder alle tre teigene.
 • Gnr. 4 Bnr. 3 og Gnr. 2 Bnr. 102 og Gnr. 2 Bnr. 165 i Grue kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Kristin Lilleaasen
  Gunder Magne Lilleaasen
  Ingeborg Marie Diesen
  Per Lilleaasen
  Per Gustav Lilleaasen
Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev