aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sandsetdalen!

Tinn austbygd Sandsetdalen

Sandsetdalen - Sjarmerende hytte med 3 soverom og usjenert beliggenhet i flott turområde - Helårsvei helt frem!

 • 1 190 000
 • BRA 67 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 190 000
 • OMKOSTNINGER45 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 235 892
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 941
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 66 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  45 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 235 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytta inneholder følgende rom: entré, bod, toalettrom, mellomgang, stue/kjøkken og 3 soverom.
Hytta ligger ved enden av en blindvei

Sandsetdalen, Vestfold og telemark

 • Sjarmerende eldre hytte fra 1940-tallet som ble påbygd i 2012. Hytta holder en relativt enkel standard, men fremstår koselig og innbydende. Store deler av de innvendige overflatene er fornyet og det er ifølge tilstandsrapport gode materialkvaliteter innvendig og utvendig. Det er innlagt strøm, men ikke vann og avløp.

  Hytta har en trivelig og romslig stue som er utstyrt med både åpen peis og vedovn. Fra stuen er det egen utgang til en stor, vestvendt veranda.

  Kjøkkenet ligger som en del av stuen (åpen løsning) og har en pen, hvit innredning med glatte fronter, samt benkeplate av laminat.

  Hytta har innvendig toalettrom med muldo med kammerløsning. Her er det også en utslagsvask med ledning ut til terreng.

  Det er i alt 3 soverom i hytta og derfor godt med plass til hele familien.
 • Eiendommen har en idyllisk beliggenhet i den flotte Sandsetdalen i Tinn kommune. Hytta ligger i enden av en blindvei og beliggenheten oppleves meget usjenert - her kan man virkelig få ladet batteriene i fred og ro!

  Sandsetdalen er et attraktivt rekreasjonsområde både sommer som vinter, og kan blant annet by på flott ski- og turterreng. Samtidig er det relativt kort vei til Hardangervidda som er et eldorado for natur- og friluftsliv. På vinterstid passerer det oppkjørt skiløype ca. 200 meter fra hytta.

  Fra eiendommen er det ca. 25km til Tinn Austbygd med bl.a. butikker, bank og kafe. I tillegg er det en mindre dagligvarebutikk (Gavlen Fjellhandel) i Tessungdalen, ca. 6 km fra hytta.

  Sandsetdalen er omkring 9 km lang og det er i dag ingen fast bosetning i dalen. Enkelte av gårdene var imidlertid bebodd til midten av 1900-tallet. I dag blir noen av disse, sammen med en del tidligere setre fortsatt benyttet som slåttemark av gårdbrukere i Tessungdalen og Tinn Austbygd. Det finnes i overkant av 100 hytter spredt langs hele dalen.
 • Området består hovedsakelig av spredt hyttebebyggelse.
 • Se kart i nettannonse. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Hytta har utvendige vegger av bindingsverkskonstruksjon med stående bordkledning. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Bygningen har grunnmur med pilarer i lettklinkerblokker (det er registrert setningsskader). De innvendige overflatene i hytta består i hovedsak av vegger av tømmer og med trepanel, samt gulver med i hovedsak laminat, belegg og furu.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport (vedlagt prospekt). Det er viktig å sette seg grundig inn i denne, og det må påregnes kostnader til vedlikehold/oppgradering. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3 i tilstandsrapporten:

  TG3 (Store eller alvorlige avvik):

  Punktfundamenter
  - Grunnmuren har setningsskader.


  TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

  Taktekking
  - Det er påsatt tilleggsbeslag på isbordbeslaget grunnet svak tilpasning av taktekking mot vindskibord.

  Nedløp og beslag
  - Det er observert deformasjoner på renner.

  Takkonstruksjon/Loft
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er observert spiker i innvendig panel i tak ved pipe.

  Vinduer
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

  Utvendig, dører
  - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  - Ytterdør er svært vanskelig å åpne/lukke grunnet skjevheter i konstruksjonen.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Andre utvendige forhold
  - Området ved inngangsparti har svakheter da murt stein støttes opp av bølgeblikk plate. Utglidning av jordmasser og stein kan forekomme.

  Innvendige overflater
  - Enkelte områder mangler avslutningslister.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Tilbygg har store skjevheter.

  Radon
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Pipe og ildsted
  - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.

  Innvendige dører
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Overflater gulv - toalettrom
  - Det er registrert knirk i gulvet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

  Ventilasjon - toalettrom
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

  Grunnmur og fundamenter
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.

  Se vedlagt tilstandsrapport av takstmann Arnt Ivar Hvammen for mer informasjon og detaljer.
 • 67 m2 Bra / 66 m2 P-Rom

  Følgende rom inngår i primærareal: entré, toalettrom, mellomgang, stue/kjøkken og 3 soverom.

  Oppgitte areal og romangivelser er hentet fra tilstandsrapport av Arnt Ivar Hvammen (vedlagt prospekt).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Åpen peis og vedovn i stue, samt liten vedovn i gang.
 • Det foreligger ingen moderne oppmåling av tomten, og nøyaktige tomtegrenser fremgår derfor ikke av moderne kart. Det foreligger imidlertid en skylddelingsforretning fra 1942 med en grensebeskrivelse (vedlagt prospekt).
 • Ved hytta.
 • Eiendommen er tilknyttet privat vei. Det er ikke innlagt vann eller avløp.

  Hytta har kammerdo/muldo. Vann medbringes, eller kan eventuelt hentes fra elva som passerer ca. 150 meter sør for hytta.

  Sandsetdalsvegen driftes av Sandsetdalen Veglag og veien er finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For mer informasjon om veilaget se deres hjemmeside: sandsetdalen.no. Se også vedlagt jordskiftesak vedr. Sandsetdalsvegen, samt vedtekter for veilaget og protokoll fra årsmøte.

  Fra Sandsetdalsvegen er det ca. 150 meter opp til hytta via en privat vei. Det foreligger tinglyst veirett (vedlagt prospekt).
 • Kr. 79 834,-. Dette synes av megler å være lavt.
 • Kr. 2 306 pr. år
 • Kommunale avgifter, forsikring, strøm, veiavgift / veivedlikehold og eventuelt brøyting av privat adkomstvei.

  Årlig veiavgift er p.t. kr. 2.500,-. Nåværende eier har leid brøyting av adkomstveien opp til hytta og dette koster p.t. kr. 4.733,- pr. år.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Ifølge kommunen foreligger det ingen mappe i byggesaksarkivet på denne eiendommen og de har derfor ikke noen opplysninger eller tegninger av bebyggelsen i sine arkiver. Det fremgår derfor heller ikke dokumentasjon på at byggearbeider på hytta er omsøkt/godkjent.
 • 02.08.2016 (dagboknr. 694126): Bestemmelse om veg (vedlagt prospekt)

  02.08.2016 (dagboknr. 694140): Bestemmelse om veg (vedlagt prospekt)

  22.09.2017 (dagboknr. 1039113): Jordskifte (vedlagt prospekt)

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i følge Kommunedelplan Sandsetdalen i et LNF-område. Se bestemmelser og plankart vedlagt prospekt.
 • Gnr. 51 Bnr. 12 i Tinn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 4.900,-, markedsføringspakke kr. 9.900,-, visningshonorar kr. 2.900,- og oppgjørshonorar kr. 3.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 44.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Andreas Susrud
  Cathrine Susrud
Sindre Tjønn

Megler

Sindre Tjønn

94 80 64 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev