aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ilaveien 7!

Tistedal Ilaveien 7

Påkostet og innholdsrik villa ved Femsjøen. Herlig sjøutsikt og badeplass rett på nedsiden. Velkommen til Ilaveien 7

 • 3 390 000
 • BRA 169 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 390 000
 • OMKOSTNINGER100 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 490 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 933
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 111 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT720 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 3 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))
  --------------------------------------------------------
  100 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 490 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg. inneholder trappegang, bad/wc med dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin, 2 stuer på rad og stort nytt kjøkken. Utgang til veranda.
2.etg. inneholder bad/wc, 3 soverom. Balkong.
Kjeller med gode lagringsrom, vaskerom m.m.
Loft med lagringsplass.
Frittstående gammel garasje.

Ilaveien 7, Viken

 • Gjennomgående moderne og god standard etter full modernisering i både 1. og 2. etasje. I tillegg er vinduer, etterisolering og ytterkledning byttet ut. Inne har vi tidsriktige lyse farger i alle rom, for det meste malt smartpanel på vegger. Lys laminat på gulv. Kjøkken har en tidløs og pen innredning i hvitlakkert utførelse med bl.a. innebygget komfyr og koketopp, samt kjøl/frys. Begge bad har fliser med varmekabler i gulv. Lyse og delikate med tidløs design og innredninger.
  Boligen fremstår som gjennomgående modernisert og gir et samlet godt inntrykk.
  I tillegg en gammel og innholdsrik lagringskjeller.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Følgende forhold er bemerket i tilstandsrapporten som store eller alvorlige avvik, TG3:
  Taktekking,TG3
  Undertak av rupanel med papp, lekter og sløyfer. Yttertak tekket med betongtakstein. Kun befart fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  - Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  - Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  - Det er synlige fuktmerker og svartsopp i undertaket. Det er endel lysinnslipp via sprekker i undertaket, spesielt rundt pipen. Det må beregnes endel vanninndriv ved mye regn. Takstein er mosegrodd og har høy alder. Det er vannmerker på gesimskasser. Kan tyde på vanninndriv under takstein.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Det må beregnes råte i gesimskasser og undertak ved fjerning av takstein. Det er kun øvre del av undertaket som er synlig på loftet. Omlegging av tak og oppgradering av taksperrer må beregnes.

  Nedløp og beslag,TG3
  Renner, nedløp og beslag i stål og sink. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i beslagløsninger.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt.
  - Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Det er synlig vann liggende i takrenner. Takrenner er også noe gjengrodd og har lekkasjer. Noe synlig rust på kroker og renner. Det mangler nedløp på en vegg. Vann renner inn mot kledningen. Noen nedløp går ned i grunnen og leder dermed vann inn mot grunnmur/kjeller. Det mangler renner på takoppløft ut mot vei.
  Tiltak
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Nye renner og nedløp må monteres
  - Stigetrinn for feier må monteres.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det er ikke krav til montering av snøfanger før en omlegging av tak. Takrenner, nedløp og beslag må beregnes skiftet ved omlegging av tak. Noen tiltak må gjøres nå for å sikre at vann renner til terreng uten belastning på kledning eller grunnmur/kjeller.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
  Terrasse i impregnerte og malte trematerialer i første etasje. Terrassen er trolig bygget ved egeninnsats. Det er ikke montert terrasse/balkong utenfor terrassedør i andre etasje.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Det er ikke noen terrasse/balkong utenfor terrassedøren i andre etasje. Medfører fare for fall. Rekkverket på terrassen i første etasje er for lavt med tanke på dagens krav. I tillegg er det tett i bunn, noe som forhindrer avrenning av vann fra gulv. Vil gi kortere levetid. Trappen mangler rekkverk.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - Det må monteres sikring av terrassedøren i andre etasje frem til en ny terrasse/balkong er montert.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
  Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 10-20 mm målt i stue og kjøkken, målt med laser over hele gulvet. Planavvik på 40-50 mm målt på soverom og gang i andre etasje, målt med laser over hele gulvet. Etasjeskillet i første etasje er trolig delvis isolert i senere tid.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Rom Under Terreng,TG3
  Kjelleren har betonggulv og betong/mur-vegg.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
  - Noe saltutslag og løs puss synlig på mur. Det ble målt høye indikasjoner på fukt på gulv og vegg opp til terrenget. Himlingen i kjelleren under kjøkken, bad og gang har korea-plater montert. Det er synlig mugg på platene. Det ble målt opp til 17 vekt% fukt i bjelkelaget og 40 vekt% i trappevanger, på befaringsdagen. Synlig sopp på treverket og fukt på betongen. På deler av veggene i det ene rommet i kjelleren er det synlige isoporplater. Disse er brennbare uten overflatebehandling og bør fjernes. Det er manglende ventilering i kjelleren.
  Tiltak
  - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
  - Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Bedre ventilering bør etableres. Fastmontert avfukter anbefales montert. Fuktnivåer i kjelleren må sees i sammenheng med dreneringen.

  Innvendige trapper,TG3
  Boligen har malt tretrapp, trolig fra byggeår. Det er lagt laminat i trinnene. Bratt trapp ned til kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Laminaten er løs og har utglidninger. Kanten i front er veldig skarp. Det mangler rekkverk på kjellertrappen.
  Tiltak
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  - Anbefaler montering av en hjørnelist på trappetrinn.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG3
  Sluk finnes ikke. Ukjent membran, ikke mulig å inspisere da den ikke er synlig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.
  - Det er ikke sluk i gulvet.
  Tiltak:
  - Det bør monteres vannstopp på gulv eller etablere sluk.

  Elektrisk anlegg,TG3
  Sikringsskap med 50 amp hovedsikring og nye automatsikringer med jordfeilbryter. Skapet er plassert i kottet i andre etasje. Skapet ble oppgradert i 2014 ihht kursfortegnelsen i skapet. Digitalmåler ble montert i 2018. Det er montert en antenne på skapet.
  Det er en åpen el-boks over inngangsdøren. Ringeklokken fungerer ikke. Det er løs kabel på veggen i et soverom, delvis festet med plastklips. Trolig ikke fagmessig utført.

  Branntekniske forhold,TG3
  Brannslokker tilgjengelig. Røykvarslere er ikke funksjonstestet.
  Kommentar: Brannslokker er 10 år og må beregnes skiftet.

  Tomteforhold
  Drenering,TG3
  Dreneringen er ikke synlig. Trolig fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Tiltak
  - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Terrengforhold,TG3
  Svakt skrånende eiendom.
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan
  - Boligen ligger i et område markert med Aktsomhet Marin Leire hos NVE.
  Tiltak
  - Det bør foretas terrengjusteringer.

  Oljetank,TG3
  Det er synlig fylling for olje/parafin ute på grunnmuren. Nedgravd tank kan befinne seg på tomten.
  Vurdering av avvik:
  - Det foreligger krav om sanering av oljetank.
  - Det er krav til sanering av oljetanker.
  Tiltak
  - Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:
  Veggkonstruksjon,TG2
  Det er trolig veggkonstruksjoner av plank fra byggeår, utforet og isolert i senere tid. Det er ukjent tykkelse på isolasjonen. Musebånd synlig i nedkant av kledningen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  - Det er synlig råte i vindskyer og toppbord. Endel flass i maling på kledningen. Isolasjonsevnen vil være lav med tanke på dagens standard.
  Tiltak
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Noe vedlikehold må beregnes på utvendige overflater.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Det er tilgang til loftet via luke i taket. Det er ikke gangbart gulv på loftet, og loftet er derfor kun inspisert fra luken. Halv-valmet tak med plassbygde takstoler fra byggeår. Det er delvis isolering i gulv/himling Det er synlig dampsperre på deler av etasjeskillet ned mot andre etasje.
  Vurdering av avvik:
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Loftsluken er uisolert og uten tettepakning. Vil medføre et varmetap. Senteravstanden mellom takstoler er over dagens standard med CC60. Taket tilfredsstiller ikke dagens krav til dimensjonering og må beregnes oppgradert ved omlegging av tak. Noe spor etter innsekter.
  Tiltak
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  - Loftsluken bør skiftes. Bedre ventilering og forsterkning av tak-konstruksjonen må beregnes ved omlegging av tak.

  Vinduer,TG2
  Hovedsakelig isolerglassvinduer fra 2013.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Et vindu i andre etasje står i luftestilling. Vinduet kan hverken åpnes mer eller lukkes. Enkelte vinduer har værslitte lister utvendig. Vinduer i kjelleren er listet med innvendige girekter og har synlig flass og sprekker. Det mangler beslag. Ikke ferdigstilt innvendig.
  Tiltak
  - Vinduer må justeres.
  - Det må foretas lokal utbedring.

  Dører,TG2
  Terrassedør med isolerglass fra 2013 i første etasje og terrassedør fra 2019 i andre etasje. Malt ytterdør med vindusfelt.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  - Terrassedøren tar i karm. Det er noe flass i maling på terrassedøren. Inngangsdøren har noen hakk og merker. Døren har trolig høy alder. Det er svelling utvendig ved glasset. Sprekk i overkanten av døren og løse tettelister. Låsekassen/håndtaket er trolig defekt og må skiftes ut. Det er ikke montert innvendig håndtak. Noe merkbar heng i dør
  Tiltak
  - Dører må justeres.
  - Noe vedlikehold må beregnes.

  Andre utvendige forhold,TG2
  Det er bygget et lukket tak-overbygg over kjellernedgangen. Taket/tilbygget er trolig ikke fagmessig utført.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det mangler beslag i overgang tak/vegg. Det er ikke montert takrenner. Plassbygget port montert.
  - Tiltak:
  - Noe oppgraderinger må beregnes for å unngå vanninndriv i kjellernedgangen.
  Innvendig

  Overflater,TG2
  Gulv med laminat. Mdf-panel på vegger og takess i tak.
  Vurdering av avvik:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  - Det er endel svelling og sprekker i laminaten. Spesielt i gang og på kjøkken. Laminaten har luft under og merkbar nedbøying. Noe knirk ble registrert. Det er noen løse terskler og eikelister. Det er noen spiker som stikker ut av lister.
  Tiltak
  - Overflater må utbedres eller skiftes.
  - Det må beregnes noe oppgraderinger/vedlikehold.

  Radon,TG2
  Dokumentasjon på radonmåling er ikke fremlagt. Boligen ligger i en sone markert med lav til moderat aktsomhetsgrad med tanke på radon.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted,TG2
  Boligen har mursteinspipe og peis med innsats. Inspeksjonsluke på badet. Løs stålplate lagt på gulvet foran peisen. Det er en løs vedovn i kjelleren som ikke er tilkoblet.
  Vurdering av avvik:
  - Pipevanger er ikke synlige.
  - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
  - Pipen er delvis bygget inn. Det er noen synlige sprekker og merker i brannmur og pipe. Det er fremlagt rapport fra feier. Siste tilsyn og feiing var forsøkt gjennomført i 2017. Det var ingen hjemme og tilsynet/feiingen ble derfor ikke gjennomført. Det er spor etter gjenmuring av hull i pipe. En sprekk i nedkant på pipe/brannmur synlig i gang i andre etasje. Det er løs teglstein på utvendig pipe. Noen ligger løst på taksteinen. Kan skyldes frostspreng. Det er ikke lagt noen topphatt/plate på pipe.
  Tiltak
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Det anbefales en kontroll av feier. Noe utbedringer må beregnes utført. Pipen må beregnes rehabilitert. Innbygging av pipe ved bad i første etasje må undersøkes og godkjennes av feier, eller fjernes.

  Innvendige dører,TG2
  Malte innedører.
  Vurdering av avvik
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  Våtrom
  Overflater vegger og himling,TG2
  Flis på vegger og malt innvendig tak. Det er en luke i vegg over innbygget sisterne, trolig for inspeksjon av pipe/brannmur.
  Vurdering av avvik:
  - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  Tiltak
  - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

  Sanitærutstyr og innredning,TG2
  Innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjkabinett.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  - Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning.
  - Noe slitasje på dusjdører i kabinett. Synlig lekkasje i benkeskap ved rør ut av vegg. Trolig eldre skade, ikke synlig lekkasje på befaringsdagen. Svelling i benkeskap (skrog.) Det er noe treg avrenning i servant. Skuffer i servantskap knirker og er trege. Justering må beregnes.
  Tiltak
  - Skadede deler av innredning/utstyr må skiftes ut/utbedres.
  - Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Ventilasjon,TG2
  Mekanisk avtrekk og tilluft ved dør. Bryter på vegg.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det ble registrert noe støy fra vifta på befaringen
  Tiltak:
  - Viften bør skiftes ut.

  Overflater Gulv,TG2
  Flislagt gulv med elektrisk varmekabel. Gulvet er flatt og det er ikke montert sluk.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Det er ikke etablert sluk eller montert vannstopp.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Det bør monteres vannstopp siden det ikke er sluk i rommet.

  Ventilasjon,TG2
  Mekanisk avtrekk og tilluft ved dør.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Det ble registrert endel støy fra viften på befaringsdagen.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Viften må beregnes skiftet.

  Kjøkken
  1. Etasje > Stue/kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Kjøkkeninnredning fra Ikea med profilerte fronter og heltre benkeplate. Stålplate på vegg bak koketopp. Det er montert integrert koketopp, stekeovn, kjøl- og fryseskap. Plass til oppvaskmaskin.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  - Komfyrvakten er ikke i drift. Det er ikke montert vannstopp. Det er noe svelling/trapping rundt vasken. Noe svelling i panel rundt avløpsrør fra servant. Kan skyldes en tidligere lekkasje. Det er løs front på en skuff. Dører og skuffer trenger noe justering. Det mangler stoppehylser på varerør i benkeskapet. Noe svelling i bunnplaten under kjøleskapet. Løse sokler ned mot gulv og i toppen av innredningen. Det er ingen synlig ventilering i topp av innebygget kjøl- og fryseskap. Noe svelling i panel bak benken. Manglende silikonfuge i overgang benk/vegg.
  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Vannrør i plast (rør i rør). Røropplegg er besiktiget i fordelerskap. Skapet er tilgjengelig i kjelleren. Stoppekranen er plassert i kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
  - Det mangler innholdsfortegnelse i skapet. Det er ikke sluk eller vannstopp montert i boden. Stoppekranen er noe hard å stenge.
  Tiltak
  - Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.
  - Innholdsfortegnelsen bør settes inn i skapet. Vannstopp bør monteres.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannsbereder på 200 liter plassert i bod i kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  - Det er ikke sluk i gulv eller vannstopp montert.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Grunnmur av støpt betong, utvendig pusset og malt
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er også noen sprekkdannelser i utvendig trapp.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:
  Overflater Gulv,TG2
  Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler. Lokalt fall rundt sluk, ellers tilnærmet flatt. Det er målt 10 mm fall fra sluk til gulv ved dør. Terskel høyder over 25 mm
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er noe nedbøyning/svikt i gulv som kan være tegn på manglede forsterkning av bjelkelag ved etablering av bad.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Det er ukjent om membran er trukket opp på terskel. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Synlig mansjett under klemring i sluk.
  Vurdering av avvik:
  - Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse.
  - Det er ikke synlig drenering fra innbygningssisterne.
  Tiltak
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.
 • Lunt, solrikt og meget barnevennlig beliggende ved Stadion og Tistedal skole. Storslått utsikt over Femsjøen!
  Her bor man virkelig midt i blinken med kort og trygg vei til skole, lek, badeplass og idrettsanlegg. I tillegg flotte turområder i Vadskogen inntil, samt videre gangvei til Rema1000, baker m.m. i Tistedal sentrum. Videre er det kort vei til både Ertemarka og Venås og Høiøsmarka. Her finner vi både kunstsnøløype, lysløyper og koselige sportshytter med servering i helgene. Et eldorado av vannsport og bademuligheter rett på nedsiden i Femsjøen og Haldenvassdragets sjøer som ligger som perler på en snor videre oppover vassdraget.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Direkte fra kommunal villavei
 • Bygningen er oppført trolig av plank fra byggeår, utforet og isolert i senere tid. Utvendig kledd med liggende kledning. Halv-valmet tak med plassbygde takstoler. Undertak av rupanel med papp, lekter og sløyfer. Yttertak er tekket med betongtakstein. Renner, nedløp og sink. hovedsakelig isolerglassvinduer. Terrasse i impregnerte materialer. Grunnmur i betong/mur.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Takstfag AS.
 • 1.et: 59 kvm Bra
  2.et: 54 kvm Bra
  Kjelleret: 56 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Gang med trapperom, stue, stue/kjøkken, bad.
  2. etasje: Gang med trapperom, vaskerom/wc, 3 soverom.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Kommentar:
  Takhøyde på 2,4 i første etasje og 2,37 i andre etasje.
  Takhøyde i kjelleren er 2,06 meter.
  Loftet er ikke måleverdig
  Trapp er inkludert i arealer på 1 og ander etasje som p-rom.
  Utvendig trappe ned gang til kjeller er ikke med i arealene.
  Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner
  Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
  Skjevheter og uklare utforede skrå vegger/tak i andre etasje

  Enebolig:
  Vedr. byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
  Det foreligger kun enkle plantegninger av boligen fra 1980 da de ble tilkoblet VA. Det er gjort noen endringer på innvendige vegger. Det foreligger ingen tegninger av fasader. Boligen var opprinnelig en horisontaldelt tomannsbolig ihht salgsprospektet fra 2013. Den inneholdt da to kjøkken, men ingen bad. Den er bygget om til en enebolig med et kjøkken og to bad/vaskerom i senere tid. Terrassen og takoverbygg på kjellernedgang er etablert/utvidet i senere tid. Tiltakene er trolig ikke byggesøkt.
  Det er mer enn 5 meter fra vinduer i andre etasje og ned til bakken. Rømningsstige med repo og ryggbøyle bør monteres.

  Garasje:
  Vedr. byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger
  Garasjen ligger trolig for nærme vei og vei kryss. Må undersøkes med byggesak i kommunen.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
 • Komfyr følger med.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved og strøm
 • Tomten er ikke oppmålt og arealavvik må påregnes ved en eventuell oppmåling.
  Lettstelt opparbeidet hage med plen, blomsterbed, busker og trær. Gruset gårdsplass. Tomten på nedsiden er fra tidligere av fradelt til boligformål.
 • På egen gårdsplass
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 530 547 per 20.12.31
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 909 968 per 20.12.31
 • Kr. 17 845 pr. år
  Beløpet er prognose for 2022. Beløpet i 2021 var 16096.
 • Kommunale avgifter.
 • Halden kommune opplyser at det ikke er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg da den har vært utleid. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
  Bestemmelse om kloakkledning tinglyst 25.08.1997 med dagboknr. 3548.
  Rettighetshaver Halden kommune.
  Med flere bestemmelser.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg.
  Det er også hensynsone H550_ landskap og H110_ nedslagsfelt drikkevann.
 • Gnr. 70 Bnr. 189 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6990, oppgjørshonorar kr 4400 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 22855. Utleggene omfatter fotograf, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Cecilie Therese Simensen
  Ingrid Margaret Kvistnes

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev