aktiv-eiendomsmegling
Romslig terrasse med utgang fra stuen.

TISTEDAL Klepperveien 43

Frittliggende enebolig over 2 plan m/garasje og uthus.

 • kr 3 300 000
 • BRA 162 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 300 000
 • Omkostningerkr 83 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 383 842
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 010
 • Soverom3
 • ArealP-rom 104 m²
 • Tomt2 016 m²
 • Eierform tomt -
 • Dette forutsetter tinglysning av ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen ligger landlig og barnevennlig til på Klepper. Fritt utsyn mot omkringliggende landbruksarealer. Opparbeidet tomt med hage, plen og beplantning. Fine omkringliggende turområder i umiddelbar nærhet. Kort vei til bussholdeplass og gang/sykkelvei (Kongeveien) som strekker seg helt til sentrum via Fredriksten Festning.

Klepperveien 43, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 50 kvm
  1. etasje: 64 kvm
  2. etasje: 48 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 64 kvm Kjøkken, stue, stue 2, gang, entre og bad.
  2. etasje: 40 kvm Gang, soverom, sov 2 og sov 3.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 50 kvm Boder
  2. etasje: 8 kvm Bod  Tomt
  2016m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. Solrikt beliggende. Gruset gårdsplass. Tomtens areal er hentet fra festekontrakten. Arealet er ikke nøyaktig oppmålt og avvik må påregnes ved en eventuell oppmåling. Tomten er festet. Festeavgiften justeres til kr 8.000,- per år ved overdragelse. Festeavgift kan reguleres hvert 5. år ihht KPI. Dersom det ikke er samsvar mellom KPI og markedspris, åpnes det for regulering ihht. markedspris hvert 20. år. Festetiden er 80 år, gjeldende fra 01.08.1982 Kontrakten utløper 01.08.2026. Det åpnes for forlengelse/fornyelse av festekontrakt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig og barnevennlig til på Klepper. Solrik tomt med utsyn over lanbruksarealene i forkant av boligen.

  Adkomst
  Fra Iddesletta, ta til høyre mot gamle Øberg skole. Ta så første vei til høyre mot Klepper. Eiendommen ligger da på høyre side etter ca 500m.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt bolig og landbrukseiendommer.

  Skolekrets
  Kongeveien/Risum.

  Offentlig kommunikasjon
  Gangastand til bussholdeplass med forbindelse til sentrum.

  Byggemåte
  Enebolig som er gjennomført etter brann i 2009/2010 etter TEK 07. Boligen er ført opp på grunnmuren til det tidligere huset som brant. Grunnmur av betong/leca. Yttervegger over terreng av bindingsverk, kledt med liggende trekledning. Loftsromtakstol og tak tekket med betongstein. Til boligen hører også en garasje/uthus av eldre karakter. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 24.04.23 av Ing. Knobel AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etasje: Vindfang, trapperom, bad/wc, kjøkken, spisestue og stue med utgang til romslig terrasse. 2. etasje: Trappergang, og 3 soverom. Kjeller: Lagringsplass og krypkjeller. Uthus/garasje: Garasje med plass for en bil. Innredet uthus (ikke søkt for varig opphold). Kjeller har lagringsplass.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig: Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er fuktmerker og svertesopp i hjørner på vinduer, spesielt på soverom. På enkelte vinduer har treverk sklidd litt fra hverandre. Omrammingen rundt enkelte vinduer er værslitt. Tiltak - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer. - Det må gjennomføres noe vedlikehold av omramninger rundt vinduer. Dører, TG2 Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Omrammingen på balkongdøren går helt ned i beslag og er utsatt for fukt. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. - Vask og overflatebehandling må påregnes. Omrammingen bør heves noe. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Søyler i tre som går til støpte fundamenter. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Søyler under verandaen i tre går helt ned i terrenget og er utsatt for fuktoppsug. Dette kan forkorte levetiden på søylene. Tiltak - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Oppgradering av rekkverket vil være en uforholdsmessig kostnad alene. Ved eventuell oppgradering/utskifting må rekkverket heves. Vær imidlertid oppmerksom på avviket fra dagens sikkerhetsmessige krav. Terrenget rundt pilarer bør reduseres for å Innvendig Overflater, TG2 Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater. Det er registrert noe bruksslitasje på overflater, karmer ol, samt noe merker og glipper i laminatgulv. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak - Andre tiltak: - Overflatene fungerer, og kan oppgraderes på sikt. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Rom Under Terreng, TG2 Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Ett område har ikke støpt gulv og er dels krypkjeller. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig (uinnredet). Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Spesielt på vegger rundt krypkjeller er det registrert saltutslag. Det mangler fuktsperre på grunn/sand i krypkeller-del. Våtrom Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Målt fall: gulvet er tilnærmet flatt. Det er ikke tilfredsstillende høyde på membran ved dørterskel. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Tekniske installasjoner Ventilasjon, TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Merk at det etter TEK07 burde vært mekanisk avtrekk i boligen. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. - Andre tiltak: - Ytterligere mekanisk avtrekk må vurderes. Varmtvannstank, TG2 Berederen er fra 2010. Varmtvannsbereder plassert i kjelleren. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Bereder står i rom uten sluk i kjelleren. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. - Berederen står i kjellerrom som består av mur/betong. Lekkasjevarsler kan vurderes. Selger opplyser om at det et er fungerende sluk i kjeller. Elektrisk anlegg, TG2 Elektrisk anlegg i hovedsak fra byggeår, med senere utvidelse og endringer. Sikringsskap plassert i entré og har automatsikringer. Det er ukjent om alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Kommentar: Det foreligger ingen dokumentasjon på anlegget i boligen. Anlegget i garasjen ser ut til å være utført dels av egeninnsats. Det elektriske anlegget er utført/det er foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999. Kommentar:Boligen er oppført av et byggefirma og det foreligger derfor trolig samsvarserklæring på anlegget, men denne er ikke funnet. Helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Merk: Anlegget i boligen fremstår i grei stand (visuelt synlig). Anlegget er imidlertid koblet til garasjen og det er her observert flere feil og mangler. Dette gjelder provisoriske ledninger/skjøtinger og løse koblingspunkter. Det må foretas en fullstendig kontroll av anlegget i garasjen/uthuset og utbedringer/fjerning må foretas. Selger opplyser om at dette forholdet er utbedret som vennetjeneste av fagperson. Dette er ikke dokumentert, da det er utført som forutnevnt. Tomteforhold Drenering, TG2 Det er ikke synlig drenering rundt grunnmuren til huset. Det er trolig ikke etablert noen ny drenering i forbindelse med gjenoppføringen. Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Merk at tegninger ikke viser kjellerrrommene. Eier opplyser at disse var eksisterende fra før brannen og at grunnmuren er forhøyet noe ved gjennoppføringen. Garasje: Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Forhold som har fått TG3: Terrengforhold, TG3 Eiendommen ligger på nedsiden av Klepperveien. Terrenget faller fra veien, mot boligen og videre forbi. Vurdering av avvik: - Terreng faller inn mot bygning. Tiltak - Ytterligere undersøkelser anbefales. - Det er trolig vanskelig å gjøre store endringer av terrenget med tanke på plassering av boligen i forhold til veien. Utvendig Nedløp og beslag, TG3. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Nedløp går til utkast på terreng. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Utløp går direkte ned i terrenget flere steder rundt boligen. Dette fører til unødig fuktbelastning på grunnmuren. Nedløp ved inngangspartiet ligger rett ved strømmkasse/inntak. Kassa har rustet i stykker. Tiltak: - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Selger opplyser om at hvitevarer medfører etter avtale.

  Parkering
  Parkering på gårdsplass og i garasje.

  Forsikringsselskap
  Eika Forsikring

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Dette forutsetter tinglysning av ett pantedokument.

 • Oppvarming
  Boligen varmes ved hjelp av elektrisitet, samt vedovn i stuen. Varmekabler på baderom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  22072

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Årsprognose for 2023, utstedt av Halden kommune. Inklusive eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  627736

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2259848

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/165/25/3: 24.08.1982 - Dokumentnr: 3434 - Urådighet Gjelder feste
  FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
  UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER
  24.08.1982 - Dokumentnr: 3434 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  AVGIFTSBESTEMMELSER
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
  BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 199983 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:165 Bnr:25
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 04.02.2010.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanen, og ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Dette forutsetter tinglysning av ett pantedokument.

  Omk. kjøper beløp
  83842

  Betalingsbetingelser
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 6 990,- oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 41 041,-. Utleggene omfatter Tilstandsrapport, internettannonsering, fotograf, infoland og panterett med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 15 000,- i tillegg til forutnevnte utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev