aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Orødveien 34A!

Tistedal Orødveien 34A

Koselig 4-roms toppleilighet med utsikt. Heis og balkong, rett ved Tistedal sentrum.

 • 1 200 000
 • BRA 82 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 804 434
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 974
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 82 m²
 • ANDEL FELLESGJELD595 502
 • FELLESKOST./MND7 891
 • TOMT5 346 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)
  595 502,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 795 502,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 804 434,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
5.etg: Entrè, gang, vaskerom, soverom 1, soverom 2, soverom 3, stue med utgang til balkong, kjøkken, bad.
Det er også en bod i kjelleren som tilhører leiligheten.

Orødveien 34A, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Romslig leilighet med 3 soverom. Overflater generelt med gulv av laminat og belegg. Vegger med malte flater/tapet. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter i furu og laminert benkeplate. Eldre bad med vinylbelegg, nyere tapet på vegger. noe behov for oppgradering av overflater.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Innvendig

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Etasjeskiller er av betongdekke for hele blokka.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Vaskerom
  Generell,TG3
  Eldre vaskerom med tapet på vegger, men eldre vinylbelegg og sluk i gulv. Rommet er mest sannsynlig fra før 1997 basert på alder på materialer og røropplegg. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle våtrom som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel.

  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Bad
  Generell,TG3
  Eldre bad med nyere tapet på vegger, men eldre vinylbelegg og sluk i gulv. Nyere kabinett og innredning. Badet er mest sannsynlig fra før 1997 basert på alder på materialer og røropplegg. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle bad som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter i furu. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap og komfyr. Innredningen er av noe eldre karakter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
  - Noe slitasje på overflater, sant at enkelte dører og skuffer henger noe.
  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  - Overflater må vurderes oppgradert og dører/skuffer som må påregnes justeres.

  Avtrekk,TG2
  Det er kjøkkenventilator med kullfilter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.
  Tiltak
  - Om mulig bør det etableres mekanisk/forsert avtrekk ut fra kokesonen.
  - Det er vanskelig å etablere andre løsninger.

  Toalettrom
  Overflater og konstruksjon,TG2
  Toalettrom med flislagt gulv og malte plater på vegger/himlingen. Gulvmontert toalett og vegghengt vask. Rommet har naturlig ventilasjon via ventil til felles kanal.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Må vurderes med tanke på felles kanal. Må sjekkes med borettslaget.
  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Innvendige vannledninger er av kobber. Antatt fra byggeår, med noe dels nyere opplegg.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør,TG2
  Det er avløpsrør av plast. Antatt fra byggeår, med noe dels nyere opplegg.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
 • Eiendommen ligger ved Tistedal sentrum, mot Oreid. Blokka ligger høyt og fritt, med god utsikt over omkringliggende områder. Det er gangavstand til blant annet bakeri, dagligvareforretning, bussforbindelse til Halden sentrum m.m. Videre er det ca. 500 m til barnehage og 1,5 km til barneskole. Flotte turmuligheter i nærområdet, både langs Vadet og i Ertemarka og i Femsjøen.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Begningene er oppført i 1974 i 4 etasjer + underetasje og kjeller. Bærende konstruksjoner og etasjeskille av betong. I år 2017 ble det utført total fasaderenovering med etterisolering og nye fasadeplater, nye dekker og rekkverk på terrasser, nye vinduer og terrassedører, nytt taktekke med etterisolering og ny innmat i skringringsskap med automatsikringer.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Ingeniørfirma Knobel AS datert 03.01.2023.
 • 5. etg: 82 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, gang, vaskerom, soverom 1, soverom 2, soverom 3, bad, toalettrom, kjøkken, stue.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk.
 • Tomten er pent opparbeidet med afalterte p-plasser, gress og beplantning.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt mulig å leie innvendig garasjeplass kr 300 pr mnd.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Halden Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er generelt ikke tillatt iht. borettslagets vedtekter, men det kan søkes om i borettslaget og kan tillates under spesielle forhold og forutsetninger.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 81563832
 • Formuesverdi som primærbolig kr 489 571 per 31.12.20 12:58
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 762 456 per 31.12.20 12:58
 • 7 891 pr. mnd. Renter og avdrag på felleslån, kabel tv/bredbånd, varmtvann.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.


  Felleskostnadene har økt til kr 7891 pr mnd fra 01.01.2023.
 • Andel fellesgjeld kr 595 502,- pr. .
  Andel fellesformue kr 46 442,- pr. .
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 115011041, Husbanken
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 18.11.2022: 2.47% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 20
  Saldo per 18.11.2022: 2 787 816
  Andel av saldo: 80 507
  Første termin/første avdrag: 30.06.2007 ( siste termin 30.06.2032 )
  Fastrente Husbanken 2,475 %
  Fastrenteavtale 1.2.17-1.2.27 - ikke IN.

  Lånenummer: 12127292904, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 18.11.2022: 3.55% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 23
  Saldo per 18.11.2022: 897 930
  Andel av saldo: 25 930
  Første termin/første avdrag: 30.03.2014 ( siste termin 30.06.2028 )
  Flytende rente DNB - ikke IN

  Lånenummer: 12134856333, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 18.11.2022: 3.55% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 98
  Saldo per 18.11.2022: 16 935 548
  Andel av saldo: 489 065
  Første termin/første avdrag: 30.06.2017 ( siste termin 31.03.2047 )
  Flytende rente DNB - ikke IN
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
  Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1.desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. Forøvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
 • Felleskostnader.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 01.07.1974.
  Det er utstedt ferdigattest i forbindelse med fasadeendring på blokken datert 04.05.17.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Det er ikke tinglyst noen heftelser/rettigheter/forpliktelser på andelen.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er regulert med formål bolig, og følger reguleringsplan G-310 med plannavn Del av Søndre Tistedal.
 • Andelsnr. 9 Orgnr. 948852209 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris for gjennomføring av salgsoppdraget kr 40 000. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6000, oppgjørshonorar kr 5000 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 32580. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jarle Grøterud
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev