aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Torpedalsveien 28!

Tistedal Torpedalsveien 38

Sjarmerende villa beliggende høyt og fritt på 2,6 mål stor tomt med utsyn over Femsjøen!

 • 2 800 000
 • BRA 207 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 800 000
 • OMKOSTNINGER86 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 886 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 924
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 141 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 624 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  86 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 886 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Entré, gang, soverom 1, soverom 2, stue 1, stue 2, wc.
2.etg: Gang, wc, stue 1, stue 2, kjøkken.
Kjeller: Bod 1, bod 2, rom med sluk.

I tillegg enkel garasje og bod på eiendommen.

Torpedalsveien 38, Viken

 • Gjennomgående eldre standard som fremstår velholdt. Gulv har laminat og belegg, vegger med tapet og malte flater. Tak med trepanel og malte flater. Eldre innredning på kjøkken med benk og vask i stål. Toalettrom i 2.etg med wc og vegghengt servant og utslagsvask i tillegg til toalettrom i 1.etg. Huset har ikke eget bad med dusj, men det er installert dusjkabinett i ett rom i kjelleren med sluk.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Utvendig

  Taktekking,TG2
  Taktekkingen er av teglstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  - Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  - Det er registrert enkelte managlende stein og enkelte knetkte stein på taket.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

  Nedløp og beslag,TG2
  Renner, nedløp og beslag i stål av eldre karakter. Nedløp går til overvannsrør og dels til terrenget
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Vannet er stedvis ført til terrenget rett ved grunnmuren og stedvis til sil på overvannsrør. Her er det fare for mye sprut inn på grunnmuren.
  Tiltak
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Takkonstruksjonen har eldre type sperrekonstruksjon. Typisk for byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Det er registrert noe høyere fuktutslag i konstruksjonen. Typisk eldre konstruksjon.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  - Omlegging av taket må påregnes. Ved eventuell omlegging av taket, kan ytterligere lufting vurderes.

  Vinduer,TG2
  Bygningen har i hovedsak malte trevinduer med 2-lags glass fra 70-tallet (enkelte eldre trevinduer med koblet glass omtalt i eget punkt).
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Vinduene har avflassing i malingen utvendig. Noe innvendige fuktmerker
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Vinduer - eldre type,TG3
  Bygningen har enkelte eldre trevinduer med koblet glass.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  - Enkelte av vinduene i kjeller har betydelige råteskader som følge av oppsug fra mur og grunn.
  Tiltak
  - Vinduer med råteskader må erstattes med nye.

  Dører,TG2
  Bygningen har malt hovedytterdør av eldre karakter. Antatt fra 70-tallet.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Døren av har avflassing i malingen.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Innvendig

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Bjelkelag i tre for begge etasjer. Støpt dekke på grunn for kjeller, uten isolasjon eller fuktsperre. Merk: etasjeskillere tilfredsstiller ikke nødvendigvis dagens krav til lyd og brannmotstand.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - 1. etasje: mer nn 20 mm gjennom rommet sov, stue og stue.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med lav-moderat forekomst av radon ifølge NGUs radonkart.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Rom Under Terreng,TG3
  Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Ett rom har utforede vegger i treverk. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
  - Det er ikke foretatt hulltaking da måling direkte i treverket gir høye utslag av fukt. Dette skyldes trolig oppsug fra mur og grunn.
  Tiltak
  - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Alt treverk og organisk materialer bør fjernes i kjellere. Det må gjøres tiltak i grunn og drenering og kun benyttes fuktbestandig materialer dersom det skal gjøres noe i kjelleren fremtiden. Nærmere vurdering og undersøkelser bør gjennomføres først.

  Innvendige trapper,TG2
  Boligen har malt tretrapp fra 1. til 2 etasje og støpt trapp til kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Våtrom

  Kjeller > Annet rom med sluk

  Generell,TG3
  Boligen har ikke eget bad med dusj, men det er montert dusjkabinett i et rom i kjelleren med sluk. Rommet har kun malt gulv og panel på vegger og i himlingen. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle våtrom som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Kjøkken

  Overflater og innredning,TG3
  Eldre innredning i tre med benk/vask i stål. Det er frittstående hvitevarer.
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - Det er registrert provisoriske tetting av røropplegget under begge vasker. Innredningen er ellers generelt eldre, men i bruk. Oppgradering og modernisering må påregens.
  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  2. etasje > Wc

  Overflater og konstruksjon,TG2
  Toalettrom med toalett og vegghengt servant og utslagsvask. Det er linoleumsfliser på gulvet, malte flater på vegger og i himlingen.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Det er påvist skader på innredning.
  - Noe avflassing i maling på vegger og mindre merker i linoleum.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Andre tiltak:
  - Det må påregnes en generell oppgradering av toalettrommet.

  1. etasje > Wc

  Overflater og konstruksjon,TG2
  Toalettrom med parkett på gulvet, malte flater på vegger og i himlingen.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Noe fuktskjolder etter tidligere toalett på gulvet.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Ved renovering bør gulvoverflater skiftes.
  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Innvendige vannledninger er av kobber, antatt dels fra byggeår og 60/70-tallet.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Avløpsrør,TG2
  Det er avløpsrør i hovedsak av støpejern, med noe opplegg i plast enkelte steder.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Merk at det er provisorisk tettet under kjøkkenvask. Se punkt om kjøkken.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Forhold rundt kjøkkenvask må vurderes nærmere.

  Varmtvannstank,TG2
  Berederen er fra 80-tallet. Varmtvannsbereder plassert på dusjrom i kjeller. Rommet har sluk.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Elektrisk anlegg,TG2
  Elektrisk anlegg i hovedsak av eldre karakter, med diverse utvidelser og endringer. Sikringsskap plassert i loftstrappa og har automatsikringer.
  Kommentar:Med tanke på anleggets alder, tid siden siste kontroll og at det ikke foreligger noe dokumentasjon, anbefales det å gjennomføre en kontroll av anlegget.

  Tomteforhold

  Drenering,TG2
  Ingen synlig drenering for grunnmuren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Bygningen har betonggrunnmur. Det er antatt avrettede masser under fundamenter.
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert flere mindre sprekker/riss i grunnmuren.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Nærmere vurdering må gjennomføres og vurdere om det er behov for utbedringer.

  Terrengforhold,TG2
  Eiendommen ligger i skrått terreng. Foran selve boligen er det et rett område, før terrenget faller langs hsuet og videre forbi. Eiendommen ligger i et område med aktsomhetsområde for kvikkleire med "middels" faregrad.
  Vurdering av avvik:
  - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan
  - Området er i kommunenes kart angitt med aktsomhetsområde for kvikkleire med "middels" faregrad.
  Tiltak
  - Ytterligere undersøkelser anbefales.
  - Ved eventuell ytterligger utbygging av eiendommen må det hentes inn geoteknisk vurdering.

  Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
  Utvendige avløpsrør er av ukjent type .Utvendige vannledninger er av ukjent type. Eiendommen er tilknyttet offentlige ledninger i følge kommunen, men det er ikke kjent hvor ledningene går, eller hvor disse er tilknyttet kommunens nett.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Avløpsanlegget må sjekkes.

  Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Ingeniørfirma Knobel AS datert 12.10.2022 for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Huset ligger høyt og fritt med flott utsikt mot Femsjøen. Stor og solrik tomt, usjenert og barnevennlig med kort og trygg vei til skole, badeplasser og idrettsanlegg. Attraktive turområder i Vadskogen rett i nærheten og kort vei til både Ertemarka og Høiåsmarka. Det er gangvei til dagligvarebutikk, bakeri og andre servicetilbud i Tistedal sentrum.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Adkomst både fra Torpedalsveien og fra Villaveien. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen er oppført med betonggrunnmur. Yttervegger av stående plank eller laft, utvendig kledt med plater i plast med en vindtettingsplate under. Det antas å være original kledning under dette igjen, men det er ikke synlig. Takkonstruksjon har eldre type sperrekonstruksjon, typisk for byggeåret. Taket er tekket med teglstein. Renner, nedløp og beslag i stål. Vinduer i hovedsak malte trevinduer med 2-lags glass fra 70-tallet.

  Kommentar fra rapport vedr. byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Enebolig:
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Boligen er antatt oppført i perioden 1900 - 1920. Boligen er oppført i gamle Berg Herred og før søknadsplikten i kommunen. Tegninger og tillatelser foreligger derfor ikke.
  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
  Boligen er i bruk som enebolig, men er trolig oppført som en tomannsbolig opprinnelig. Merk at eventuelle breannskiller ikke tilfredstiller dagens krav.

  Bod:
  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Boden er oppført i gamle Berg Herred trolig før søknadsplikten i kommunen. Tegninger og tillatelser foreligger derfor ikke.
 • 1.etg: 77 Bra
  2.etg: 68 Bra
  Kjeller: 62 Bra
  Garasje: 20 Bra
  Bod: 17 Bra

  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Entré, gang, soverom 1, soverom 2, stue 1, stue 2, wc.
  2.etg: Gang, wc, stue 1, stue 2, kjøkken.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske panelovner. Vedfyring.
 • Tomten er skrånende og opparbeidet med diverse frukttrær, hekker og beplantning.
 • Enkel garasje ved Torpedalsveien
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. I tillegg privat adkomst via Villaveien.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 722 703 per 31.12.20 10:41
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 601 729 per 31.12.20 10:41
 • Kr. 19 567 pr. år
  Fakturert beløp for 2021.
 • Kommunale avgifter.
 • Halden kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen i deres arkiv.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri, men tomten har ett areal på over 2 mål og grønn egenerklæring for konsesjonsfrihet må signeres av kjøper.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges av arvinger. Selgerne har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av prospektet. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:

  Heftelser
  1989/257-1/2 Bestemmelse om veg.

  1996/2588-1/2 Best. om vann/kloakkledn.
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Rettighetshaver HALDEN KOMMUNE

  Grunndata:
  1923/900265-1/2 Registrering av grunn
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:3001 Gnr:70 Bnr:7

  1990/473-1/2 Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Gnr. 70 bnr. 211
  1998/2616-1/2 Grensejustering.
  2020/1503375-1/200 Omnummerering ved kommuneendring.

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 3001-70/7
  Rettigheter i eiendomsrett
  1971/3811-1/2 Bestemmelse om veg
  Rettigheter på 3001-70/7

  Rettigheter i eiendomsrett:
  1924/900159-1/2 Bestemmelse om veg
  rettighetshaver:Knr:3001 Gnr:70 Bnr:177
  Bestemmelse om vannrett.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger reguleringsplan G-014 Leiren. Det er også hensynssone H550_landskap.
 • Gnr. 70 Bnr. 177 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40000. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6000, oppgjørshonorar kr 5000 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 33451. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Berit Hammerstrøm
  Tove Hammerstrøm
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev