aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ugeli, et nyere boligfelt like utenfor Tau sentrum.

Tau Ugelivegen Tomtefelt tomt 10

Byggeklar boligtomt sentralt på Tau. Stikk til vann, avløp og strøm er klart til tomten! Godkjente tegninger medfølger!

 • 1 490 000
 • PRISANTYDNING1 490 000
 • OMKOSTNINGER53 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 543 220
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT630 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  53 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 543 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Ugelivegen Tomtefelt tomt 10, Rogaland

 • Tomt nr. 10 er en av 3 tomter igjen i det nye boligfeltet i Ugeli. Tomtene ligger sentralt og fint til like utenfor Tau sentrum. Tomten selges uten byggeklausul. Tomt 10 er den største tomten på feltet.

  Tomten har en utnyttelsesgrad på BYA inntil 40%. Dette byr på en rekke muligheter til å få bygget drømmehuset. Tomten leveres ferdig opparbeidet med vei, samt stikk til vann, avløp og strøm. Lyse har fiberkabel liggende i nærheten. Kjøper av tomten må selv besørge å få lagt denne inn til eiendommen.

  Godkjente byggetegninger kan medfølge om ønskelig. Kontakt megler.

  Den undersjøiske tunellen Ryfast er nå ferdig. Denne tilbyr vesentlig kortere og mer fleksibel transport til og fra regionen.

  Det vil også være mulighet for å reise med pendlerbuss fra Solbakk til Forus.

  Butikker:
  Tau sentrum ligger kun Ca. 1 km fra tomtene og kan tilby et variert handlested og bakeri, samt fasiliteter som idrettsanlegg, treningssenter mm.

  Skoler:
  Tau skole (1-7 klassen), Tau ungdomsskole (8-10 klasse) og Strand videregående skole ligger alle innenfor 1 km fra tomtene.

  Tryggheim kristlige barn og ungdomsskole ligger også kun Ca. 1 km fra tomtefeltet.

  Barnehage:
  Espira Tau og Rødlandsmyra barnehage ligger henholdsvis 0,8 og 1,5 km fra tomtefeltet. Barnehagene har 4 og 5 avdelinger og er begge fra 0-5 år.

  Bedehus:
  Tau bedehus ligger Ca. 1,1 km fra tomtefeltet.

  Fritid:
  Tau aktivitetshus ligger i kort avstand fra tomtefeltet. Tau Aktivitetshus ble etablert i 1999, og fungerer som et treningssted og samlingssted med rom for møter, fester, teaterforestillinger, studierom og andre aktuelle aktiviteter. Idrettslaget er medeier i Tau Aktivitetshus og har eget kontor, klubbrom, helsestudio, garderobeanlegg og idrettshall tilgjengelig. Tau Aktivitetshus tilbyr treningsmuligheter for hallaktiviteter og utendørsanlegg for volleyball, fotball, friidrett, rollerblades, tennis, golf og minigolf.

  Båthavn:
  Tau båthavn ligger like i nærheten fra tomtefeltet. Her finnes mulighet for leie av båtplass.
 • Området består hovedsaklig av eneboliger.
 • I rundkjøringen på Tau, følg Fiskåvegen i retning mot Fiskå.

  Etter Ca.300 meter ta av mot høyre inn på Ugelivegen.
  Følg veien i Ca. 250 meter.
  Tomtene kommer så på høyre hånd.

  Det vil bli satt opp til salgs skilt ved tomtefeltet og på tomten.
 • Boligtomt
 • 630kvm
 • Off. vei, vann og avløp.
 • Foreligger pr. dags dato.
 • Kun eiendomsskatt pr. dags dato, men etter ferdigstillelse vil det komme avgifter som omfatter vann og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feiing

  Oppgitte kommunale avgifter er uten renovasjonsavgift. Renovasjonsavgift innkreves av IVAR renovasjon Ryfylke og varierer i pris etter hvilken ordning den enkelte velger. Renovasjonsavgiften koster fra kr. 3.997,- til kr. 4.796,- og kommer i tillegg til andre kommunale avgifter.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, veg, vann, brøyting, renovasjon, etc. Når boligen blir bygget.
 • For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen. Konsesjonsfriheten er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring i strid med plan.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Det opprettes velforening som vil få ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealer på feltet. Fellesarealer vil bli organisert i et realsameie der hver tomt eier 1/11 del hver. Kostnader til drift og vedlikehold av fellesarealer dekkes av velforeningen.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Andel i realsameie

  2021/1010440-1/200 Opprettelse av realsameie
  18.08.2021 21:00
  Denne matrikkelenhet har andel i:
  Knr:1130 Gnr:16 Bnr:517 1/11

  1962/2436-1/45 Bestemmelse om veg
  22.10.1962
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:112
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1972/154-1/45 Jordskifte
  15.01.1972
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1979/4379-1/45 Erklæring/avtale
  31.07.1979
  Grensegangssak
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1980/4938-2/45 Rettigheter iflg. skjøte
  27.08.1980
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:189

  Bestemmelse om veg
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1992/796-1/45 Jordskifte
  10.02.1992
  Sør-Rogaland jordskiftesak 8/1988.
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1996/3713-1/45 Erklæring/avtale
  28.06.1996
  RETTIGHETSHAVER: STRAND KOMMUNE
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vannledning
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2010/972808-1/200 Elektriske kraftlinjer
  09.12.2010
  Rettighetshaver:LNETT AS
  Org.nr: 980038408
  Overført fra: 1130-16/48
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 1130-16/5, 1130-16/48
  Rettigheter i eiendomsrett
  2020/2726603-1/200 Bestemmelse om veg
  09.07.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:511
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:512
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:513
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:514
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:515
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:516
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:517

  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  I henhold til detaljreguleringsbestemmelsene for Ugeli skal tomtene bestå av frittliggende eneboliger. Eneboligene kan godkjennes med en ekstra boenhet der terrenget tilsier dette og det dokumenteres tilfredsstillende uteoppholdsareal og parkering.

  Høyde på bolighus:

  Bolighusene med saltak eller valmet tak kan ha gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil 9 m.
  Bolighus med pulttak kan ha gesimshøyde inntil 6 m for laveste gesims og inntil 9 m for høyeste gesims. Hus med pulttak kan ha takvinkel inntil 15 grader. Bolighus med flatt tak kan ha gesimshøyde inntil 6 m.
  Alle gesims- og mønehøyder måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

  Garasje:

  På hver tomt skal det vises plass for garasje/carport på maksimalt 50 m2 Frittliggende garasje med saltak eller valmet tak skal ha maks mønehøyde 5 m og maksimal gesimshøyde 3m målt fra gjennomsnittlig terreng. Garasje med pulttak eller flatt tak kan ha gesimshøyde maks. 4 m målt fra gjennomsnittlig terreng.

  Garasje kan plasseres utenfor byggegrense også når den henger sammen med bolig. Garasje kan plasseres inntil 1 m fra vegkant når den ligger parallelt med vegen. Dersom den plasseres med innkjøring vinkelrett på vegen skal garasjen ligge minst 5 m fra vegkant for å få plass til bil foran garasjen.

  Parkeringsdekning:

  Det skal vises 2 biloppstillingsplasser, inklusiv garasjeplasser på hver tomt. Det skal vises 3 sykkelplasser for hver bolig. Dersom det bygges bolig med tilleggsleilighet skal det vises en ekstra biloppstillingsplass og en ekstra sykkelplass.

  Grad av utnytting:

  Hver enkelt tomt kan bebygges med BYA inntil 40%. Plass for garasje og biloppstillingsplass skal inngå i beregning av BYA. Parkeringsplass regnes til 18m2.

  Se også vedlagt detaljreguleringsplan for Ugeli lenger bak i salgsoppgaven.
 • Gnr. 16 Bnr. 515 i Strand kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.

  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 5000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.

  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Fast provisjon kr 25 000,- pr solgte tomt.
  Tilretteleggingshonorar kr 15 000,-
  Markedsføring og utlegg til kostpris.
  Oppgitte beløp er eks mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • M2 Tomteutvikling AS - Systemhus Sandnes thorkelsen
Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev