aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Litlestraumen og Grindbu, to flott tomter med avtale om nøkkelferdig arkitektteikna hytta på Litlestraumen - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Illustrert bilete. Bilete av hytte bygd på tomt 13

Fitjar Litlestraumen tomt 14 og 15

Tomt med avtale om moderne, nøkkelferdig arkitektteikna fritidsbustad 80 frå badestand og 300 m frå Port Steingard

 • 1 400 000
 • PRISANTYDNING1 400 000
 • OMKOSTNINGER36 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 436 342
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT579 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 400 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  35 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 400 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  36 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 436 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Denne hytta er bygget på tomt 9

Litlestraumen tomt 14 og 15, Vestland

 • Moderne, nøkkelferdig arkitektteikna fritidsbustad 80 frå badestand og 300 m frå Port Steingard. Mogleg på 2 tomter.

  Drøymer du om det fine hyttelivet? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld?
  Kråko Sjøhytteområde finn du alt dette.

  Her selges hyttetomt med avtale om nøkkelferdig hytte.

  Grindbu er ei rålekker hytte som følgjer terrenget. Hytta går over tre etasjer og inneheld:

  1.etg.: Gang, bad, to soverom, open stove- og kjøkenløysing og anneks med soverom
  Hems
  Underetasje: Lyngstove

  Grindbu
  Arkitektteikna fritidsbustad

  Grindbu er ein hyttemodell utvikla i samspel med naturen, på nokre utvalde tomter i Kråko. Dette er solrike tomter med god utsikt og kort gangavstand til Port Steingard med PS Bryggekafé, der også mikrobryggeriet En Liten Øl og Fitjar Islands har lokala sine.
  Det er to tomter igjen for sal

  I underetasjen av bygget vert det rom for ei lyngstove (utestove), skjerma av glasveggar.

  Grindbu nyttar på denne måten hellinga i terrenget til å skape høve til oppleving av naturen på fleire plan, ei utestove for både rolege kveldssamtalar og frisk morgonkaffe, og med naturen tett på, men likevel både lunt og lyst.

  Desse elementa gjer at bygget tar vare på dei unike landskapskvalitetane og bruker dei som rom for opplevingar, og gjer bygget sin tydelege karakter i samspelet mot berget.
  Det er 80 m til badestrand og naustområde.

  Romsleg planløysing med to gode soverom, bad og opphaldsrom med kjøken, samt ein hems som kan nyttast til leikerom, tv-stove eller ekstra soveplassar. Det vert òg mogeleg å laga til utekjøkken på den store overbygde terrassen, dersom familien er opptatt av å lage til mat i friluft, og samtidig vil vera skjerma om det skulle komma ei regnskur.

  Annekset er planlagt som soverom, og her blir det eit usjenert atrium og overbygd inngangsparti med på kjøpet.

  Lyngstove med glasveggar under terrassen.

  Dette gjer Grindbu til ei fleksibel og attraktiv løysing for å oppfylla hyttedraumen. Arkitekt: jk arkitektur as

  BÆREKRAFT
  I dette prosjektet har vi lagt inn ein del viktige bærekraftelement.
  GRINDBU-hytta har moglegheit for å bli levert med solcelle på tak mot sørvest. Forventa årsproduksjon 4 000 Kwh pr år. Med avtale med Haugaland kraft kan energi som vert produsert på gode soldagar som ikkje vert brukt, "lagrast"/leverast til Haugaland kraft og takast ut igjen når ein har behov. Solcellepanel har lang forventa levetid. Vår leverandør Haugaland kraft anslår at eigenprodusert solenergi vil dekka ein stor del av årsforbruket av straum. Ein kan sjølvsagt bruka meir straum enn eigen produksjon om det vert behov for det. Standard 230V installasjon i hytta, ingen batteri eller aggregat. Produsert straum kan hentast tilbake via nattet når ein har behov.

  GRINDBU vert elles også mulig med peis-omn som tilval. Rimeleg ved er tilgjengeleg på Kråko.

  GRINDBU vert elles levert med ubehandla norsk treverk på vegger og i tak. Fremste del av bygget står på søyler. Grindbu er designa for tomter med lett fallande terreng.

  Tomtene
  Grindbu er utvikla med tanke på skånsam tilpassing til dei karakteristiske bergformasjonane i Kråko, og er spesielt utforma for skrå tomtar med det karakteristiske landskapet på Kråko.

  Framdelen av bygget vil stå på pålar og blir nøye tilpassa tilhøva på den enkelte tomta, og ein spelar på lag med bergformasjonane på tomta og tek vare på eigenarten med dei flotte knausane i dette røffe kystlandskapet.

  Prosjektet
  Byggeløyve er gitt.
  Grunnarbeid er påbegynt.
  Hyttetypen er tilgjengeleg på ytterlegare 2 tomter.
  Ta kontakt med meklar for meir infomrasjon.

  Litt om leveransebeskrivelsen
  Grindbu er ei rålekker hytte som følgjer terrenget. Hytta går over tre etasjer og inneheld:

  1.etg.: Gang, bad, to soverom, open stove- og kjøkenløysing og anneks med soverom
  Hems
  Underetasje: Lyngstove


  Litt frå leveranseskildringa:
  - Listefritt innvendig i karmer og tak.
  - Kjøken frå JKE eller Sigdal. Kvitevarer utenom.
  - Parkett (utenom bad)
  - Vinylbelegg med opprett på bad

  Komplett leveransebeskrivelse i prospektet.
  Det er moglegheit til å gjere tilval utover leveranseskildringa, men dette tas direkte med leverandøren. Komplett leveranseskildring i prospektet, ta kontakt med meklar for å få tilsendt dette.
  Totalpris for tomt og hytte er kr. 4.870.000,- + omk. Sjå omkostninger for meir detaljer.

  Komplett leveranseskildring kan fås hos meklar.

  Areal iht. byggjeteikninger
  1.etg: P-rom 56 m² / BRA 65 m²
  Hems: P-rom m² / BRA m²
  U.etg: P-rom 26 m² / BRA 26 m²
  Anneks: BRA 9 m²

  Totalt: P-rom 90 m²/ BRA 97 m²

  Berekningane er utført av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar, datert desember 2019 . Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på dei enkelte romma kan avvike noko, slik at et rom kan bli større og et anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor hytta sine omsluttande vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikkje medrekna. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto golvareal. Man kan derfor ikkje summere nettoarealet for dei ulike romma og få frem bruksarealet.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innredning og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, det er kun meint for å gi oppfatning av bustadens moglegheiter og bruken av romma.

  Kjøp av tomt med byggeklausul
  I tomteprisen inngår rett til å koble til teknisk infrastruktur for Kråko, opparbeidet veg og teknisk anlegg i hht situasjonsplan, ledningsnett for vann, avløp, el og breidband fram til byggegrop, avgraving av byggegrop og arkitekthonorar.
  Bygg i hht leveringsbeskrivelse og teikningar
  Vedlegg 2 og 3
  Betongarbeid, tilfylling, masser og planering av masser inngår

  Følgjande inngår ikkje i prisen:
  Anleggsbidrag for strøm NOK 26 600 , Betales til Haugaland kraft
  Strømmåler/strømtilkobling, NOK 7 500, Betales til Haugaland kraft

  Tomt 14
  Gnr. 61, bnr. 692
  Grindbu
  Areal: 579 m²
  Tomtetype: Tomt med byggjeklausul
  Pris nøkkelferdig hytte kr. 4.870.000,-
  Herav planert tomt kr. 1.400.000,-


  Tomt 15
  Gnr. 61, bnr. 691
  Grindbu
  Areal: 611 m²
  Tomtetype: tomt med byggjeklausul
  Pris nøkkelferdig hytte kr. 4.870.000,-
  Herav planert tomt kr. 1.400.000,-


  Velkomen til Kråko Sjøhytteområde, i Fitjar kommune, på øya Stord. Kort reiseveg frå Stord (30 minuttar), Haugesund (1,5 time), Bergen (2 timar) og Stavanger (3 timar) gjer Kråko sjøhytteområde til eit attraktivt val for familiar som ønskjer ein fritidsbustad som er rask å reise til og lett å koma fram til. Med køyreveg heilt fram til hytta og høve for båtplass rett i nærleiken.

  Drøymer du om det fine hyttelivet? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk? Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld? I Kråko Sjøhytteområde finn du alt dette.

  Velkomen til Kråko Sjøhytteområde!

  Området Kråko
  Kråkohalvøya er på ca. 1 600 daa. Området er regulert til fritidsbustader av ulike slag. Det er vidare sett av areal for naust, båtplassar og diverse friareal. Dei fleste byggeområda gjev plass for 10-20 hytteeiningar. I gjennomsnitt er tomtene ca 1 daa, men dette varierer ein del. Mellom byggjeområda er det sett av romslege areal som ikkje skal utbyggjast. Pr. mars 2018 er det bygd ut ca 200 hytter/selde tomter i området.
  Kråko ligg i Fitjar kommune, og er ei vakker halvøy, utan nokon gjennomgangstrafikk. Området og den storslåtte naturen der byr på mange flotte opplevingar. Det er korte avstandar til Fitjar sentrum (10 min) og Leirvik sentrum på Stord (ca. 30 min). Næraste daglegvarebutikk er Spar i Fitjar sentrum, lokalkjent som Larsen.

  Kråko har mange opplevingar å by på, for både store og små, enten ein vil sitte inne å lese ei god bok medan ein nyt roen og freden, eller ein vil ut å bade, fiske eller leite etter krabbar i strandkanten. Moglegheitene er mange, og det kan blandt anna nemnast:

  Nokre av opplevingane Kråko har å by på:
  - Turmoglegheiter på Kråko
  - Kort veg til Fitjarfjellet
  - Fiske i både sjø og ferskvatn
  - Båt og sjøliv
  - Kajakk
  - Fuglekikking
  - Flotte badestrender
  - Flotte fellesområder og felles samlingspunkt
  - Bryggjekafe på Port Steingard

  Velkomen til Kråko sjøhytteområde!
 • Veletablert fritidsområde beståande av fritidseigedommar, rorbu og naust.
 • Ta FV75 vestover mot Vestbøstad , passerer Skålevik -Kalveid-Vestbøstad. Etter ein har passert Vestbøstadtjørna på høgre side skal ein køyre ned til høgre ca 3km fra Fitjar sentrum. Etter ca. 100 m ned bakken tar ein til høgre, her starter Kråkevegen, rett foran Fitjar camping. Følg vegen og ta til venstre etter ca. 500 meter. Tomtene ligg på venstre side på veg ned.

  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning. Møtepunkt for fellesvisning er Port Steingard v/Bryggekaféen

  Tomtene er merka med skilt med tomtenummer, seljar og kontakinformasjon til meklar.

  Byggemåte og standard
 • Tomt med byggeklausul og avtale om nøkkelferdig hytte

  Grindbu er utvikla med tanke på skånsam tilpassing til dei karakteristiske bergformasjonane i Kråko, og er spesielt utforma for skrå tomtar med det karakteristiske landskapet på Kråko.

  Framdelen av bygget vil stå på pålar og blir nøye tilpassa tilhøva på den enkelte tomta, og ein spelar på lag med bergformasjonane på tomta og tek vare på eigenarten med dei flotte knausane i dette røffe kystlandskapet.

  Tomt 14
  Gnr. 61, bnr. 692
  Tomtetype: Tomt med byggjeklausul


  Tomt 15
  Gnr. 61, bnr. 691
  Tomtetype: tomt med byggjeklausul
 • Tomt 14
  Gnr. 61, bnr. 692
  Grindbu
  Areal: 579 m²
  Tomtetype: Tomt med byggjeklausul


  Tomt 15
  Gnr. 61, bnr. 691
  Grindbu
  Areal: 611 m²
  Tomtetype: tomt med byggjeklausul
 • Eigedomen er tilknytta privat veg, vatn og avlaup.
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Veg, vatn og avlaup er privat, sjå "Faste løpande kostnader". Eigedomsskatt vil bli fakturert av Fitjar kommune etter at fritidseigedommen vert tatt i bruk.

  Eigedomsskatt vil bli fakturert av Fitjar kommune etter at fritidseigedommen vert tatt i bruk.
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 9.263,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik:
  Årsavgifta for veg, vatn, avlaup, drift og vedlikehald av fellesanlegget er kr. 7.875,- for 2021. Faktura vert sendt ut i april måned, og gjeld for heile året. Alle nye hytter har rett og plikt til å knyta seg til fellesanlegget.
  Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Fitjar er 1 388 kr (per år)

  Kråko Utvikling AS og utbyggjarane har bygd ut og eig felles infrastruktur (veg, vatn og avløp, inkludert renseanlegg) som gjeld heile området. Vederlag for tilknyting til dette er inkludert i tomteprisen.
  Drift og vedlikehald av infrastruktur vert utført av Kråko Utvikling AS. Dette inkluderer vegvedlikehald, snøbrøyting, drift av avløpspumper, og renseanlegg m.v.

  Hytterenovasjon: Det står fylgjande på sim.as sine nettsider: I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det tvungen kommunal renovasjonsordning. Det tyder at alle innbyggjarar i kommunen må vera med i ordninga. Hytteeigarar må vera med i hytterenovasjonsordninga. Renovasjonstilbodet til hyttefolk består i hyttekonteinarar, miljøsentralar og returpunkt for glas- og metallemballasje. Det er kun dei som betalar hytterenovasjonsabonnement som har lov til å bruka hyttekonteinarane.
 • Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette skal bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfriheit.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Utbyggjarane av Kråko, Kråko Utvikling AS seier: Vi som byggjer ut Kråko, ynskjer å skapa opplevingar og eigedomar av varig verdi, som er til glede for folk utover levetida vår. Vi nyttar i størst mogeleg grad lokale firma og leverandørar. Vi vil vera her i Kråko sjølv, leve, oppleva, arbeida og nyta. Vi skal ikkje ut av prosjektet etter at hyttene er ferdigbygde. Vi er fascinert av dei opplevingar Kråko har å by på, og vi vil dela desse med andre, dela det som vi oppfattar som godt.

  Diverse
  Internett og tv:
  Alle nye hytter har innlagt røyr for tilknyting av fiber levert av Fitjar kraftlag. Fitjar kraftlag leverer ALTIBOX sine tenester for internett/TV. Eige abonnement for fritidsbustader. Sjå www.fitjar.kraftlag.no

  Anleggsbidrag for tilkobling:
  Strøm kr. 26.500,- må betalast til Haugaland Kraft (Ikkje imnkludert i prisen).

  Det er registrert kulturminne med idnr.: 108471 "Bosetningaktivitetsområde" i matrikkelen.
  med status: Automatisk fredet
  - Forespørsel er sendt kommunen, og kart vil bli framvist.
  Dette gjelder to små områder.
  Begge ligg utanfor regulerte bebyggelsesområde, så her kan det ikkje bli konflikt.
  På tomt 14 og 15 er det allereie gitt byggetillatelse.
 • Det er tinglyst ei rekkje servituttar på eigedomen. Desse er i hovudsak knytt til det eldre hovedbruket. Samtlege servituttar er tilgjengeleg hos meklarforetaket
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 200304 "Kråko".
 • Tomt 14, gnr. 61, bnr. 692 i Fitjar kommune
  eller
  Tomt 15, gnr. 61, bnr. 691 i Fitjar kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum for tomta inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.

  Tomt 14 og 15
  Grindbu kr. 4.870.000,- + omk


  Tomt 14 og 15
  Kjøper skal betale inn kjøpesum for tomta inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.

  Tomteverdien er kr. 1.400.000,- og det er også kjøpsum for tomta.
  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  35 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 400 000,-))

  36 342,- (Omkostninger totalt)


  Totalpris for tomt inkl. omkostninger 1.436.342,-

  Resterande 3.470.000,- betales til utbygger iht. kontrakt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt
  etter aksept av bud.

  Partene skal signera kjøpekontrakt
  etter aksept av bud, og tre inn i
  avtalen med entrepenørselskapet
  Engevik og Tislevoll vedr. hytta.
  Engevik og TIslevoll stiller lovpålagt §12-garanti iht. bustadoppføringslova
 • Partene skal signera kjøpekontrakt etter aksept av bud, og tre inn i avtalen med entrepenørselskapet Engevik og Tislevoll vedr. hytta.
  Engevik og TIslevoll stiller lovpålagt §12-garanti iht. bustadoppføringslova
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljar er ein profesjonell part, og kan difor ikkje teikne boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Johannes Sandvik
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev