aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Møane 10!
Velkommen til Møane 10!

TØRDAL Møane 10

Praktisk enebolig med carport på flat og fin tomt. Oppgraderings behov.

 • kr 990 000
 • BRA 203 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1978
 • Soverom3
 • ArealP-rom 129 m²
 • Tomt1 303.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 •   990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1etg
Eiendommen ligger på Bø, som er bygdesentrum i Tørdal. Her finner vi blant annet dagligvareforretningen Joker Tørdal, i tillegg til Tørdal barnehage og Tørdal skule (1. - 7. trinn). Nærområdet tilbyr flotte turområder, fiskevann og bademuligheter. Turmulighetene er mange med oppmerkede stier og toppturer. Enebolig fra 1978 med alle fasiliteter på hovedplan, samt en kjeller med innredet kjellerstue ellers boder. Hovedplan inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom og 2 soverom. Boligen bærer preg av vedlikeholdsetterslep og utidsmessighet, men har en praktisk og god planløsning. Eiet tomt på ca 1,3 mål, tomten er svært flat og fin. Det er en stor gress plen på østsiden av boligen. Denne rammes inn av treer og hekk noe som gjør det svært usjenert.
Turmulighetene er mange med oppmerkede stier og toppturer. Bygda dekker øvre del av Drangedal kommune, og består av flott natur og fjell - blant annet den spektakulære toppen Rønnomnibben, som står som en konge midt i dalen.

Møane 10, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 96 kvm
  1. etasje: 107 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 30 kvm
  1. etasje: 99 kvm  Tomt
  1303.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på drøye 1300 kvm i følge tinglyst skylddelingsforretning. Tomten er helt flat, og rammes inn av hekk og treer. Den er ellers opparbeidet med gruset adkomst, og en stor plen på østsiden av boligen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Bø, som er bygdesentrum i Tørdal. Her finner vi blant annet dagligvareforretningen Joker Tørdal, i tillegg til Tørdal barnehage og Tørdal skule (1. - 7. trinn). Nærområdet tilbyr flotte turområder, fiskevann og bademuligheter. Turmulighetene er mange med oppmerkede stier og toppturer. Bygda dekker øvre del av Drangedal kommune, og består av flott natur og fjell - blant annet den spektakulære toppen Rønnomnibben, som står som en konge midt i dalen. Toppen ligger 615 moh, og etter ca 3 timer er man på topp, med en fantastisk utsikt utover bygda. Det er ca 20 minutters kjøring til Fjågesundheia. Her kan man blant annet gå Knarren rundt, som er en flott langrennsløype på ca. 11,5 km. Det er også ca. 20 minutter kjøring til Gautefall Skisenter. Skisenteret tilbyr flotte bakker, kafé, skiutleie og afterski. Anlegget har blitt oppgradert de siste årene med moderne ekspressheis med 6 stoler, og i dag består anlegget av 14 nedfarter, 2 stolheiser og 3 skitrekk. Like ved finner du også hotellet på Gautefall, Ski Lodge Gautefall, som åpnet dørene i 2015. Her finner du blant annet lounge/bar, buffet restaurant og lekerom for barn. Utenfor hotellet ligger Gautefall Biathlon Skiarena, et helårs skianlegg.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig over to plan beliggende i Bø i Tørdal i Drangedal kommune. Boligen er oppført i 1978 med en normal standard den gang. Konstruksjon av bindingsverk av tré, takkonstruksjon av tré og grunnmur/fundament av mur. Kjelleren er kun delvis innredet og består for det meste av råkjeller. Boligen bærer preg av noe vedlikeholdsetterslep og utidsmessighet. Boligen fungerer med vitale funksjoner i dag, men kjøper bør planlegge utbedringer.

  Innhold
  1.etasje: Stue/kjøkken, vindfang, gang, trapperom, 2 soverom, toalettrom, bad, vaskerom og bod. Kjeller: Soverom kjellerstue, gang og bod.

  Standard
  Enebolig fra 1978 med alle fasiliteter på hovedplan, samt en kjeller med innredet kjellerstue ellers boder. Boligen har en praktisk og god planløsning. Hovedplan inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, toalettrom og 2 soverom. Du kommer inn et vindfang med tilknytning vaskerom og kjøkken. Kjøkkenet har delvis åpen løsning mot stue. Stuen har peis og store vinduer mot hagen på østsiden av boligen, disse slipper inn godt med naturlig lys. Det er utgang til en sørvendt delvis overbygd veranda. Eldre bad med våtromstapet og belegg, utstyrt med badekar og servant med underskap. Det er separat toalettrom og eget vaskerom med utslagsvask. Det var tidligere 3 soverom, nå er det fjernet en vegg mellom to av rommene slik at det er 2 soverom. Dette kan enkelt tilbakeføres slik at det er 3 soverom på hovedplan. Øvrige overflater består i hovedsak av parkettgulv, panel på vegger og takess i himling. Boligen bærer preg av vedlikeholdsetterslep og utidsmessighet. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG2 og TG3: Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid): UTVENDIG: -Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Tiltak: Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. INNVENDIG: -Etasjeskille/gulv mot grunn: Gulvet i kjelleren er grovstøpt og har relativt store svanker og ujevnheter. Det er ikke registrert tegn på setninger eller bevegelse i grunn. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. -Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Tiltak: Kjelleren må dreneres på nytt. Det er en forutsetning for fortsatt normal bruk at det etableres ny drenering rundt huset, med fuktsikring mot vegg og drensrør. Påforede veger og gulv bør sannsynligvis rives i forbindelse med oppgradering av kjeller, det kan være det er flater som må tørkes. -Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. -Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. -Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. -Branntekniske forhold: Brannslukkere er eldre en 10 år og bør resertifiseres. TOMTEFORHOLD: -Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Tiltak: Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. -Oljetank: Oljetank nedgravd på tomten. Oljetanker må saneres. Oljefyring ble forbudt ved lov i 2020. Tiltak: Anbefaler kjøper å ta kontakt med kommunen og forhøre seg med hvilke tiltak kommunen vil kreve for at tanken skal regnes som sanert. Det bør også sørges for at det dokumenteres. Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik som kan kreve tiltak): UTVENDIG: -Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tiltak: Vinduer må justeres. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. -Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Terrassedøren er vanskelig å åpne. Tiltak: Dører må justeres. -Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak: Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Trappa bør oppgraderes i forbindelse med utbedring av terrasse. INNVENDIG: -Overflater: Det er påvist skader på overflater. Tiltak: Overflater bør utbedres i forbindelse med utbedring av huset forøvrig. -Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. -Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. -Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Løst dørhåndtak bør utbedres. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører må justeres. -Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. -Elektrisk anlegg: Det anbefales en kontroll og/eller oppgradering av anlegget. Skapet har lav kapasitet i forhold til hva som forventes av en bolig i dag. Det er lagt inn inntakskabel med godt tverrsnitt.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er installert fiber fra altibox for TV og internett.

  Parkering
  Carport og oppstillingsplasser på egen tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
    990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og ellers elektrisk.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  22699

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  499599

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1798557

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3815/48/86: 25.11.1977 - Dokumentnr: 3209 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3815 Gnr:48 Bnr:23 Skylddelingsforretning som beskriver eiendommens grenser. 01.01.2020 - Dokumentnr: 355674 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0817 Gnr:48 Bnr:86

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen datert 17.04.1978. Det er i den midlertidige brukstillatelser anmerket følgende forhold: Terrasse må sikres, utvendigbehandling av treverk, pipe må oppføres, Tram, Innvendig kjellertrapp, dør ut må sikres, lufting av kloakk skal i eget avtrekk, lufteventiler i gavl litt for små, innvendig behandling av kjellervegger, utvendig kjellernedgang må sikres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger som en del av reguleringsplanen "BØ I TØRDAL" datert 14.05.1998 og er regulert til frittliggende småhus bebyggelse og gang/sykkelvei. I kommunens arealdelplan er området vist til nåværende boligbebyggelse. Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospekt. Kommunens arealdelplan kan fåes ved henvendelse megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
    990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev