aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Steinslandsveien 12!

Innholdsrik eiendom med enebolig, uthus, anneks og 14 mål tomt!

 • 1 390 000
 • BRA 149 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 390 000
 • OMKOSTNINGER50 922
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 440 922
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 131 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT14 246 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
  --------------------------------------------------------
  50 922,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 440 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:
Entré
2 trapperom
Stue
Spisestue
Kjøkken
Bad
4 soverom
Innholdsrik enebolig oppført på 1800-tallet, eksakt byggår vites ikke. Huset ble tilbygd mot sør-øst ca.1975.

Steinslandsveien 12, Vestfold og telemark

 • Eiendommen består av hovedhuset og to tilleggsbygninger, uthus, som tidligere ble brukt til gårdsdrift, og et anneks som tidligere var posthuset i Tørdal.

  Innholdsrik enebolig oppført på 1800-tallet, eksakt byggår vites ikke. Huset ble tilbygd mot sør-øst ca.1975. Boligen går over 2 plan, samt krypkjeller. Innvendige overflater har generelt stor slitasje.

  På hovedplan er det gang m/trapp, stue, spisestue kjøkken, bad, toalettrom og soverom. Bad oppført i 1977, og må totalrenoveres. Toalettrom ligger vegg-i-vegg og gir mulighet for større bad ved renovering.

  I 2. etasje er det et stort trapperom som kan benyttes til loftstue, samt 3 soverom.

  Annekset er oppført på 1960-tallet og var tidligere posthuset på Bø, i Tørdal. Anneks har enkel standard og inneholder vindfang, stue, kjøkken og toalettrom.

  Uthuset fremstår som nærmest kondemnabelt.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Utvendige dører, kjellerdør: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Døren(e) står foran utskiftning.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG

  - Taktekking (tilbygg): Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. Det er rust på platene.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. Tidspunkt for utskiftning av undertak og taktekking nærmer seg.

  - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Nedløp er stedvis deformert, antatt som følge av frostsprengning. Tiltak: Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. Takrenner og nedløp bør skiftes.

  - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Ytterveggene har noe overflateavvik og skjevheter. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Kledningen bør males/beises.

  - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen har skjevheter. Tiltak: Det er ikke uten videre
  anbefalt å øke luftingen på eldre hus, uten dampsperre.

  - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Kjellervinduer er plassert for nær utvendig terreng. Tiltak: Vinduer må justeres. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  - Trapper: Stedvis er det noen sprekker og forvitret betong. Tiltak: Det bør utføres mur reparasjoner.

  INNVENDIG

  - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.

  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring.

  - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene.

  - Trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er håndløper i deler av trappen. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

  - Dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  - Kjøkken, overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  TEKNISKE INNSTALLASJONER

  - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

  - Avløpsrør: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Luftingen til avløpet er membranventil (Durgo). Normalt er dette kun godkjent som sekundærlufting. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  - Elektrisk anlegg: Det elektriske bør anlegget ha en utvidet el-kontroll.

  TOMTEFORHOLD

  - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  - Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det ble observert saltutslag og indikert fukt i treverk på 22 %. (Vektprosent. Verdier over 18 % kan gi forhold der mugg/sopp kan utvikle seg). Tiltak: Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl, datert 22.06.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger på Bø, som er bygdesentrum i Tørdal. Bø kommer av gammelnorsk bœr (bør) som betyr «gård», «bosted», og i usammensatt form vitner navnet om en eldgammel bosetning, muligens helt fra jernalderen. Steinslandsveien 12 ligger i Tørdal, som er ca. 20 minutters kjøring fra Drangedal sentrum. I umiddelbar nærhet til eiendommen, er det blant annet dagligvareforretningen Joker Tørdal, frisør, i tillegg til Tørdal barnehage og Tørdal skole (1. - 7. trinn). Rett nedenfor huset renner elva, hvor det er fint å bade og kjøle seg ned på varme sommerdager. Nærområdet tilbyr flotte turområder med fine bær terreng, fiskevann og bademuligheter. Turmulighetene er mange med oppmerkede stier og toppturer.

  Bygda dekker øvre del av Drangedal kommune, og består av flott natur og fjell - blant annet den spektakulære toppen Rønnomnibben, som står som en konge midt i dalen. Toppen ligger 615 moh, og etter ca. 3 timer er man på topp, med en fantastisk utsikt utover bygda. Rønnomnibben er bare en av svært mange topper i Tørdal. Blant annet kan man ta den flotte turen til Askedalskollen, Fagerliheia eller Steinslandsfjellet.

  Det er ca. 20 minutters kjøring til Fjågesundheia. Her kan man blant annet gå Knarren rundt, som er en flott langrennsløype på ca. 11,5 km. Det er også ca. 20 minutters kjøring til Gautefall Skisenter. Skisenteret tilbyr flotte bakker, kafé, skiutleie og afterski. Anlegget har blitt oppgradert de siste årene med moderne ekspressheis med 6 stoler, og i dag består anlegget av 14 nedfarter, 2 stolheiser og 3 skitrekk. Like ved finner du også hotellet på Gautefall, Ski Lodge Gautefall, som åpnet dørene i 2015. Her finner du blant annet lounge/bar, buffet restaurant og lekerom for barn. Utenfor hotellet ligger Gautefall Biathlon Skiarena, et helårs skianlegg.
 • Boligområde bestående primært av eneboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
 • ENEBOLIG
  Fundamentert med ringmur av naturstein og grunnmur av lettklinkerblokker. Taket er tekket med takplater, medtaksteinprofil. Taket er tekket med bølgeblikkplater. Det korrugerte plater over inngangspartiet. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Yttervegger i trekonstruksjon med trekledning. Vegger er dels av tømmer, dels av bindingsverk. Det er saltak i trekonstruksjon. Det er vinduer med enkle glass og varevinduer. Det er tredør av nyere dato. Det er kjellerdør av eldre dato. Det er trapper av betong.

  ANNEKS
  Fundamentert med ringmur av betong. Yttervegger bindingsverk med utvendig trekledning. Vinduer med enkle glass. Sadlet yttertak, tekket med bølgeblikk. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Bygning i trekonstruksjon med vedlikeholdsbehov.

  UTHUS
  Bygningen er nærmest kondemnabel.
 • 1. etasje: 83 m² BRA / 83 m² P-rom
  2. etasje: 48 m² BRA / 48 m² P-rom
  Kjeller: 18 m² BRA / 0 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entré, trapperom, stue/spisestue, kjøkken, bad, toalettrom og 2 soverom.
  2. etasje: Trapperom og 3 soverom.

  Anneks: 25 m² BRA / 0 m² P-rom

  Uthus: 68 m² BRA / 0 m² P-rom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, samt vedfyring er installert i enheten.
 • Eiet tomt, i overkant av 14 000 m². Eiendommen er "oppdelt", med samme gårds-og bruksnummer. Eiendommen består av hoved tomt med enebolig, anneks og uthus, et opparbeidet jorde, samt to øyer beliggende i Bø-elven. Hovedtomen er pent opparbeidet med plen. Jordet er beliggende ved siden av barnehage, øst for eiendommen.
 • Flere oppstillingsplasser på egen tomt.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 292 778,- per 31.12.20.

  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 054 002,- per 31.12.20.
 • Kommunale avgifter utgjør ca. kr. 22 021,- pr år/2021.
  Disse omfatter renovasjon, vann- og avløp, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Ny eier må påregne seg faste løpende kostnader som forsikring, strøm, tv/internett o.l. Nevnte faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler. Altibox: TV- og nettpakke utgjør ca. kr 950,- pr. mnd.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på opprinnelig bolig. Dette er vanlig på denne type eldre boliger.
  Det foreligger ferdigattest på tilbygg, datert 21.12.1978.

  Det foreligger byggetegninger av eneboligens fasade, samt første etasje, datert mars 1977. Disse stemmer godt med dagens bruk.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "G/S-veg Bø Landhandel - Tørdal skole". Hoveddel med enebolig, anneks og uthus av eiendommen, er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, i område "BFS2". Området nord-øst for dette området er avsatt/utnyttet til barnehage/skole. Planområdet på eiendommens sørside er merket som kjørevei.

  Del av eiendommen, sør-øst for skole/barnehage, er avsatt/utnyttet til jord- og skogbruk. Planområde på jordets sør-, øst- og nordside er avsatt/utnyttet til kjørevei. Planområdet vest for jordet, er avsatt/utnyttet til frittliggende småhus-bebyggelse.

  Eiendommen omfattes også av "Kommuneplan for Drangedal", hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Øyene tilhørende eiendommen omfattes av kommuneplanen, og er avsatt/utnyttet til spredt boligbebyggelse. Øyene er merket som friområdet, og kan dermed benyttes av alle.
 • Gnr. 48 Bnr. 45 i Drangedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris på vederlag kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 4750). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 19 800, som omfatter bl.a. annonser, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ingjerd Bøe Olsen
  Knut Øystein Bøe
  Trond Gunleik Bøe
Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev