aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bjergabakken 92

Totalrenovering- /rivningsobjekt! - Fin eiendom med stor tomt, utsikt og idylliske omgivelser på Bjergøy!

 • 900 000
 • BRA 90 m²
 • PRISANTYDNING900 000
 • OMKOSTNINGER37 970
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER937 970
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 800
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 712 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  37 970,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  937 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har nå fått for salg en fin eiendom med stor tomt og påstående gamle bygninger. Bygningene må betraktes som totalrenovering- / rivningsobjekt, hensyntatt offentlige tillatelser.

Eiendommen er bebygd med en enebolig og et uthus. I tillegg er det en gammel ringmur i lødd stein.
Bjergabakken 92 ligger på Bjergøy som er en del av Sjernarøyene

Bjergabakken 92, Rogaland

 • Begge bygningene er av meget enkel standard og har stort behov for renovering og modernisering. Kostnader forbundet med renovering må vurderes opp mot kostnader for riving og nybygg på eiendommen.

  Bolighuset er oppført en gang mellom 1800 - 1825 og har mye histore i veggene. Mye av inventaret står igjen og følger med i handelen. Her kan man gå på skattejakt etter gamle antikviteter og det kan se ut til at eiendommen har stått urørt i veldig mange år. Det fremgår av matrikkelutskriften at det er lagt nytt tak, montert noen nye vinduer, montert ny kledning og fjernet pipe i 1979, men det har ikke vært mulig å kontrollere disse opplysningene. Bygningen er uansett dårlig vedlikeholdt, er utett og har enkelte manglende glass i vinduer. Store påkostninger må påregnes.

  Uthuset har ukjent byggeår men er antatt oppført på et senere tidspunkt da det fremstår i noe bedre stand, men også her er det betydelig etterslep på vedlikehold.

  En gammel ringmur av lødd stein står igjen på eiendommen og vitner om spor etter en tidligere driftsbygning som har stått her. Steinmuren har sin sjarm og kanskje et potensiale til å kunne brukes til noe.

  Det er ikke innhentet tilstandsrapport på bygningene da de er i en meget enkel forfatning og ikke tillegger eiendommen noe særlig verdi.
 • Eiendommen har en idyllisk og fin beliggenhet på Bjergøy med fin utsikt og gode solforhold. Bjergøy er en del av Sjernarøyene med landlige omgivelser og fine turområder like utenfor døren. Fra eiendommen er det ca 2,5 km til både skole, barnehage og båthavn, samt 3 km til nærbutikken som kan tilby et variert utvalg av dagligvarer og mye annet. Bjergøy har flere fastboende men er også et meget attraktivt område for feriegjester med sin langstrakte sjølinje med et mylder av holmer og skjær. Det er ingen boplikt knyttet til eiendommen og man kan dermed velge å benytte eiendommen som en fritidseiendom om ønskelig.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbruk.
 • Fra Stavanger kjører man til Judaberg på Finnøy og tar ferjen derfra til Helgøy. Følg veien til Kyrkjøy og ta broen over til Aubø og videre til Bjergøy. Etter broen ved Aubøsund tar man til høyre og deretter første veg til venstre opp Bjergabakken. Følg bakken oppover og hold til venstre. Du vil nå få eiendommen på din høyre side.
 • Bygningen er oppført i tre og steinmur.

  Det gjøres oppmerksom på at bolighuset er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge.

  Meldeplikt ved endringerr for bygninger eldre enn 1850:
  Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsel om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

  For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at en vurdering av verneverdien MÅ gjørest før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

  Saksgang for endring på meldepliktig bygning:
  Eier må søke kommunen om alle endringer på bygningen.
  Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak.
  Kommunen skal melde alle endringer på bygningen til fylkeskommunen.
  Kommunen kan gi løyve til riving selv om kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen tilrår at bygget bør vernast.
 • Bygningene er ikke oppmålt, men i følge kommunens register oppført med et areal på 90 kvm Bra for bolighuset og et areal på 66 kvm på uthuset.
  Megler har ikke kontrollmålt disse opplysningene og avvik kan forekomme. Kjøper aksepterer dette.
 • Eiendommen selges slik den står inkludert det meste av inventar og utstyr.
 • Pipe er fjernet.
 • Tomtens grunnareal: 1712,8 kvm.
 • God parkering på egen gårdsplass
 • Privat.
  Vann fra brønn. Ukjent tilstand og plassering av brønn.
  Avløp til septiktank. Ukjent tilstand og plassering på septiktank.

  Felles privat veg med tingyst vegrett.
 • Ingen formuesverdi registrert på eiendommen.
 • Kr. 2 266 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter renovasjon (hytte-container) og eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, kommunale avgifter, renovasjon etc.
 • Ferdigattest eller midlertidig bruksattest foreligger ikke da dette ikke var påkrevd ved byggeår.
  Det er i følge endringer i plan og bygningsloven pr. 1. juli 2015, ikke lenger krav til ferdigattest da tiltaket er omsøkt før 1. januar 1998.
 • Boligen består av en boenhet.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Med hensyn til boligens tilstand er innvendig befaring på egen risiko for alle interessenter.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen selges fri for pengeheftelser.

  Det er tinglyst vegrett frem til eiendommen over gnr 157 bnr 2 og 18.

  Det er også tinglyst noen gamle avtaler og forkjøpsrett som har fulgt med over fra hovedbruket når eiendommen ble fradelt. Disse har ikke noen praktisk betydning og dersom mulig vil megler forsøke å få dem slettet fra eiendommens grunnboksblad.
 • Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er godkjent til LNFR.
  Kopi av kommuneplankart er vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 157 Bnr. 16 i Stavanger kommune
 • Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende: Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide, 3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

  Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 37.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10.500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 20.129,-. Utleggene omfatter digital markedsføring, avisannonse, kommunale opplysninger, trykk av prospekter, webmegler og tinglysing av sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ladstein Bygg as Ladstein
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev