aktiv-eiendomsmegling

Jørpeland Trebyen A501

TREBYEN - SALGSSTART I DAG KL 12.00.

 • 6 990 000
 • BRA 108.1 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING6 990 000
 • OMKOSTNINGER11 170
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 001 170
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 020
 • SOVEROM2
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 6 990 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  10 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 400 000,-))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  11 170,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 001 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Trebyen A501, Rogaland

 • Prosjektets hjemmeside: www.trebyen.no

  Prosjektets første byggetrinn ferdigstilles i disse dager og det er fortsatt noen ledige leiligheter i bygg A og B. Begge bygg har 12 leiligheter hver, med størrelser fra 60 til 139 m2 BRA. Bygg A og B er indrefilèen i prosjektet så her gjelder det å være rask for sikre seg det beste av det beste!

  Trebyen ligger sentralt men litt usjenert til like ved Rosehagen i en litt mer stille og rolig del av sentrum. Her får man med andre ord det beste fra to verdener - på ett sted; det landlige og rolige fra den fine parken rett utenfor døra, samtidig som man har alt det Jørpeland har å by på innen gangavstand!

  Trebyen er moderne, lettstelte leiligheter midt i sentrum av Jørpeland. Her får du kort vei til butikker, helse- og servicetilbud, kafé, spisesteder, turstier,
  treningssenter, kulturopplevelser og enestående vakker natur. Spaserturen til sjøen tar ikke mer enn et par minutter.

  Alle leilighetene får en sør- eller vestvendt fasade, og flere får en herlig utsikt mot et nydelig fjordlandskap. I Trebyen får du det beste av Jørpeland!

  MER TID - til det du virkelig vil
  Med leilighet i Trebyen får du en nytt og moderne hjem der tid og utgifter til vedlikehold blir en ikke-sak i mange år. Mer fritid er luksus i hverdagen - som å sitte på balkongen og nyte solnedgangen, rusle tur på Jørpelandsholmen, ta en båttur, sette krabbeteiner eller samle venner og nye naboer til et godt måltid rundt bordet på ditt moderne, flotte kjøkken.

  Det er helsebringende og berikende å bo i lyse omgivelser med nærhet til de blå elementene. Vinduer fra gulv til tak gjør at du kan se både himmel og hav i samme øyekast fra mange av leilighetene i Trebyen.

  ALLE GODE TING ER TRE
  Tre er et ærlig, miljøvennlig og fornybart materiale med lange tradisjoner i Norge. Samtidig skaper stående trekledning et moderne estetisk uttrykk
  som passer perfekt inn i gatene på Jørpeland. Trefasadene vil også bli et fint syn for de som kommer seilende inn fra fjorden, og bidra til at fellesområdet mellom byggene blir et trivelig oppholdsrom for store og små.

  ET NATURLIG ATRIUM - Trebyens grønne møteplass
  De seks byggene skaper rammene rundt en skjermet og lun atriumsløsning. Trefasadene vil sette et naturpreg på dette felles uterommet, som skal fungere som en god møteplass for Trebyens beboere. Her kommer soner for både avslapning og aktivitet, med gode sittegrupper og lekeapparater. Kanskje du kan ta lørdagslunsjen ute mens barn eller barnebarn bygger slott i sandkassen? Atriumet heves i forhold til gateplan, slik at solen
  finner veien inn store deler av dagen. Med grønne plener, busker og trær vil atriumet gi deg opplevelsen av å være i en park - like utenfor din nye leilighet.

  LEILIGHETER som gir deg den gode følelsen
  Når du har kjøpt en helt ny leilighet, får du en helt spesiell følelse når du flytter inn. Alt er nytt, ingen har bodd der før deg. Her skal minner bli til, i en bolig som gjenspeiler din smak. I Trebyen får du lys eikeparkett på gulvet, lyse vegger, bad med fliser på gulv og vegg, et moderne, lekkert og funksjonelt kjøkken og mye mer. Det blir selvsagt mange muligheter for tilvalg, målet er at du skal overta en leilighet som oppleves som resultat av dine preferanser - en leilighet du umiddelbart opplever som din.

  Sentrum i Jørpeland er akkurat passe stort, og har alt du trenger til både hverdags og fest - og mer til. Med leilighet i Trebyen får du alt det gode
  med Jørpeland sentrum i behagelig nærhet - gled deg!
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet tomt som skal eies av sameiet.
  Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying ved endelig oppmåling utført av kommunen.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
 • Hver leilighet får parkering i lukket garasjeanlegg med heistilknytning
 • Hver leilighet får sportsbod på ca 5 kvm som er plassert i underetasjen.
 • Det blir lagt inn fiberkabel til hver leilighet. Via denne, vil det bli levert en standard TV pakke. Etableringsavgift faktureres sameiet. Beboerne kan i tillegg selv velge andre TV pakker. Abonnementsavgifter betales av den enkelte, etter leverandørens satser.
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Det vil etableres flotte utearealer for sameiet i henhold til egen utenomhusplan. Denne er vedlagt salgsbrosjyren. Utvendige fellesarealer vil kunne bli
  ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så
  snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
 • Alle priser er inkludert mva og baserer seg på Eiendomsutvikling Ryfylke AS sin leveransebeskrivelse
  datert 02.03.2020.

  Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for indeksregulering.

  Se egen prisliste for oversikt.

  Omkostninger i tillegg til kjøpesummen:

  Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi kr 10.000,-
  Tinglysningsgebyr skjøte kr. 585,-
  Tinglysningsgebyr pr pantobligasjon kr. 585,-

  BETALINGSBETINGELSER:
  1. faktura: Kr. 100.000,- av kontraktssum ved signering av Kjøpsbekreftelse.
  2. faktura: Resterende kontraktssum inkl omkostninger innen overtakelse.

  Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter signert Kjøpsbekreftelse.
  Selger har rett (men ikke plikt) til å annullere kontrakten dersom finansieringsbevis ikke innleveres innen fristen.
  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og kjøpsbetingelser uten forvarsel på usolgte leiligheter.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 20,- pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Forretningsfører: Velges av styret i sameiet.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det vil bli utlevert egne vedtekter for sameiet.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Leilighetene ligger i et sentrumsområde som er regulert til bolig kombinert med næring/forretning.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Selger tar forbehold om 50% salg før realisering av prosjektet.

  Selger tar forbehold om igangsettingstillatelse fra kommunen. Rammetillatelse er allerede gitt for prosjektet.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 25.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Eiendomsutvikling Ryfylke as Helgø
Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev