aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Tjønnefoss 86!

Treungen Tjønnefoss 86

Enebolig over 3 plan med 3 soverom. Romslig og solrik hage.

 • 690 000
 • BRA 117 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING690 000
 • OMKOSTNINGER33 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER723 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 80 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 035 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  723 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:
1. etasje: Entré, stue/spisestue, kjøkken
2. Etasje: Trapperom, bad og 3 soverom
Kjeller: Vaskerom og 3 boder

Det er i tillegg oppført en bod på eiendommen. Eksakt byggår vites ikke. Boden er å anse som kondemnabel.

Tjønnefoss 86, Vestfold og telemark

 • Enebolig over 3 plan oppført ca. 1960, med romslig hage. Eksakt byggår vites ikke. Enkelte oppgraderinger er foretatt på boligen i 2022, blant annet er det nymalte overflater i de fleste rom, det er montert 2 nye varmepumper, delvis nye takrenner, nytt sikringsskap, samt ny varmtvannstank. Det er i tillegg byttet rør ut til septiktank noen år tilbake. Utførelse av arbeid på rør ut til septiktank er ikke dokumentert, og er ufagmessig utført.

  Hovedplan bestående av entré, kjøkken og romslig stue/spisestue. Avløp fra bad i 2. etasje, ligger delvis skjult i kjøkkeninnredningen.

  Boligens 3 soverom, samt bad er beliggende i 2. etasje. Ett soverom har plassbygde skap.

  Fra éntre er det adkomst til kjeller. Denne har også adkomst fra hage. Kjeller inneholder vaskerom og 3 boder. Her er det montert ny varmepumpe i 2022.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG3.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Bad: Rommet er oppe og fungerer til daglig bruk. Klosett er lekk og har sannsynligvis flotør som ikke fungerer. Rommet anses som modent for renovering og oppgradering.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG

  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekkingen. Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Tiltak: Tidspunkt for utskifting av undertak og taktekkingen nærmer seg. Det bør monteres snøfangere på hovedtak ved vindfang.

  - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres. Nedløp bør føres til grunn.

  - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  - Takkonstruksjon/Loft: Loftet er sannsynligvis dårlig isolert. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  - Trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.

  INNVENDIG

  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder eller åpninger opp til dagens krav.

  - Dører: Noen dårhåndtak er løse. Tiltak: Dørhåndtak bør festes.

  - Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke utført da det ikke er relevant pga utførelse og tilstand.

  TEKNISKE INSTALLASJONER

  - Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er registrert betydelig kondensering på rør. Tiltak: Anlegget bør sjekkes av fagperson. Rør bør isoleres for å unngå kondensering.

  - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskifting av avløpsrør nærmer seg.

  Andre VVS-installasjoner: Styring til vannpumpe og akkumulatortank. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er
  oppbrukt. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

  TOMTEFORHOLD

  - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er noe fuktutslag på vegger i kjelleren. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. OBS: Bruk av kjeller bør ikke endres.

  - Septiktank: enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Kragerø Takst AS ved Kevin Hunter Nielsen, datert 17.08.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen er beliggende i Nissedal kommune. Fra eiendommen er det små 6 minutters bilkjøring til Nissedal sentrum, med dagligvareforretning, byggsenter, sportsbutikk og mer. På sensommeren er bygda et yrende festivalparadis, hvor det arrangeres Treungenfestivalen, som er en svært populær festival.

  Det bugner av flotte tur- og rekramasjonsmuligheter i nærområdet. Blant annet har du de vakre Jettegrytene, som er et utrolig flott naturfenomenet, med runde eller lange fordypninger i fast fjell og er blitt laget av smeltevann under istiden. Jettegrytene ligger ca. 12 km fra eiendommen, og er kjent som et «utendørs naturlig badeland».

  Fra eiendommen er det små 15 minutters bilkjøring til vinterparadiset Gautefall, med alpinanlegg og skiløyper. Gautefall skisenter kan tilby flotte bakker, kafé, skiutleie og afterski. På Gautefall finner man også Gautefall Biathlon Skiarena med fine langrennsløyper.

  Mellom Nissedal og Gautefall er det opparbeidet mange km med flotte opparbeidede sykkelstier i skogsterreng. Det er også mulighet for overnatting på Canvas hotell, hvor du har helt unike overnattingsmuligheter. Blant annet kan du ta søvnen i et cocoon hengetelt, luksusyurt m/badekar og toalett, campinghytte og lignende. Dette er et helt unikt sted hvor du kan oppleve luksus i naturen.
 • Boligområde bestående av eneboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
 • Grunn av synlig grunnfjell og spredte løsmasser. Grunnmur av plasstøpt betong. Taket er tekket med plater av stål eller aluminium. Takrenner og nedløp av plast. Veggkonstruksjon av bindingsverk av tré med liggende bordkledning. Takkonstruksjon med kaldt loft. Loftet er tilgjengelig for inspeksjon via luke i himling. Malte vinduer av tré med innsatt isolérglass. Ytterdør av tre. Kjellerdør av tre. Trapp med repos til inngangsparti av stål.
 • 1. etasje: 40 m² BRA / 40 m² P-rom
  2. etasje: 40 m² BRA / 40 m² P-rom
  U. etasje: 37 m² BRA / 0 m² P-rom

  Totalt: 117 m² BRA / 80 m² P-rom / 37 m² S-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entré, stue/spisestue, kjøkken
  2. Etasje: Trapperom, bad og 3 soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, varmepumpe, samt vedfyring er innstallert i enheten.
 • Eiet tomt på ca. 1035 kvm, iht. matrikkel. Gruset adkomst fra sør-vest. Det er oppført overbygd inngangsparti på boligens nordside. På boligens sør- og øst side er det opparbeidet plen. På eiendommens grense mot øst, er det oppført en bod. Halvpart av denne er oppført på nabotomt. I ytterste konsekvens kan denne kreves rivd av grunneier. Forholdet anses som ikke av praktisk betydning, da boden har stått her i flere ti-år. Resterende tomt er naturtomt.
 • Oppstillingsplass til 6 biler på egen gårdsplass.
 • Brønnvann.
  Septik. Slam tømmes hvert 2. år.
  Privat vei til bolig fra hovedvei. Nåværende eier har ikke har utgifter til vedlikehold eller brøyting. Ny eier må påregne seg kostnader vedrørende dette.

  Avløp skal kobles til kommunalt nettverk frem i tid. Ny eier må påregne seg kostnader vedrørende dette.
 • Formuesverdi som primærbolig: kr 337 128,- pr. 31.12.2020.

  Formuesverdi som sekundærbolig: kr 1 213 660,- pr. 31.12.2020.
 • Kommunale avgifter utgjorde ca. kr. 5 970,- pr år/2021.
  Disse omfatter renovasjon, feieavgift, slam og eiendomsskatt.
 • Kommunale avgifter, forsikring, strøm, brøyting, TV og internett.
 • Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

  Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt i bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger for eneboligen fra byggetidspunkt. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er byggemeldt eller er i samsvar med eventuelle byggemeldte og godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Kjelleren har ikke målverdig areal og er derfor ikke godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Boligen selges som den står på visningstidspunkt. Det vil ikke bli foretatt mer utvask.

  Halvpart av utvendig bod er oppført utenfor eiendommen. I ytterste konsekvens kan det bli pålegg mot rivning. Boden har vært oppført på eiendommen i flere ti-år og det anses å ikke være av praktisk betydning.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende heftelser er registrert på eiendommens grunnboksblad:

  JORDSKIFTE
  Dok. nr. 2604 - 18.11.1969
  Rettighetshaver:Knr:3822 Gnr:45 Bnr:4
  Grensegangssak
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Nissedal (Kommuneplan Nissedal 2021-2032), og er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Det foreligger ikke detaljreguleringsplan over området. Planområdet sør-nord og nord-vest er avsatt/utnyttet til LNRF (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag). Halvpart av utvendig bod er oppført i LNRF området, og kan i ytterste konsekvens få pålegg mot rivning. Boden har vært oppført på eiendommen i flere ti-år og det anses å ikke være av praktisk betydning.
 • Gnr. 45 Bnr. 109 i Nissedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 3 800,-). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 16 800, som omfatter bl.a. annonser, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 40 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frank Edvard Sjøgren Lien
  Freddy Sjøgren Lien
  Linda Helen Lien
  Preben Lien

Megler

Eileen Johnsen

94 08 40 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev