aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Trofors Industriveien 2

Trofors - Næringseiendom med kontor-og lagerbygg

 • 1 650 000
 • BRA 124 m²
 • PRISANTYDNING1 650 000
 • OMKOSTNINGER42 824
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 692 824
 • EIENDOMSTYPEKontorlokale
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 994
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT384 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  42 824,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 692 824,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Yttergang, wc/dusj, gang, 2 kontorer, arkiv, kjøkkenkrok, kontor (tidligere spiserom) og kombinert spiserom/møterom (tidligere laboratorium).
1. etasje: Garasje/lager.
Kjøkkenkrok

Industriveien 2, Nordland

 • Gnr. 50 Bnr. 47 Fnr. 1 i Grane kommune
 • Registrerte mangler ved befaring
  Utvendig:
  På ringmur er det noe synlig saltutslag samt malingsavflassing.
  Bordkledning er noe generelt malingsslitt og bordkledning som er mot og mellom garasjeporter er i berøring med grunn/asfalt og trekker fukt (er alt blitt noe råteskader).
  På yttertak er betongtaksteiner mosegrodd og noe skadd ved gradrenne. Vindskie på nordvestre side er noe løs/utpresset.
  På vestre side er bordtakbeslag noe skadd og takrenne-/nedløpsrør mangler (takrenne på østre side bør overgås).
  Vinduer er fra bygningens oppføringsår og grunnet alder kan det oppstå glasspunkteringer.
  Garasjeporter er malingsslitte og trenger oppsmøring.
  På tretrapp er det noe skjevheter, rekkverk er dårlig festet og malingsslitt.
  Innvendig:
  Noe generell overflateslitasje.
  På wc/dusj er det under 2,5 cm høydeforskjell mellom gulvsluk og dør, del av sokkelflis er løsnet mot dør og på himlingsplate er folie noe løsnet. Det bemerkes at dusjløsning betraktes
  kun som en nøddusj og for å ta dusj i bruk må det monteres dusjkabinett for å unngå at vannskader oppstår.
  Noe synlige fuktskader på himlingsplater i vindfang og kjøkkenkrok (skyldes trolig at vann har demmet i gradrenner grunnet isdannelser og stukket seg inn).
  Noe generell oppsprekking i laminatgulv

  På spiserom/møterom (tidligere laboratorium) er enkelte gulvfliser løsnet fra underlag.
  Dørblader går noe tregt.
  I garasje/lagerdel er påstøp på gulv noe løsnet i front, forenklet undertak er skadd mot bakvegg og det er merker etter fukt flere steder på innvendig side av yttervegg. På vegg mot kontordel er det åpent i nedkant (noe skummet) og sponplatekledning på vegg er noe fuktskadd i nedkant.
  Kaldloft:
  Undertak har mangelfull tetting mot møne og mot raft er det mangelfull lufting mellom raftekassetter og forenklet undertak (isolasjon presser raftekassetter opp på midtre del).
  Generelt:
  Enkelte generelle skjevheter i gulv, vegger og tak (betraktes som normalt).
 • Eiendommen har en god beliggenhet på Troforsflata i et forretningsområde vest for rådhuset.
  I nærområdet er det også industriområde med hjørnesteinsbedriften Svenningdal trevarefabrikk, butikker m.m.

  Offentlig adkomst med nærhet til kollektiv transport for buss og jernbane.
 • Via offentlig vei.
 • Grunn og fundamenter
  Grunnforhold av grus. Støpt ringmur av betong.
  Støpt gulv på grunn (ukjent isolering) og gulv i garasje/lager er blitt påstøpt i etterkant.
  Ytterveggskonstruksjon
  Yttervegger av bindingsverk, isolert med 150 mm mineralull og utvendig kledd med stående bordkledning i kontordel.
  Uisolert bindingsverk i garasje/lagerdel utvendig kledd med stående bordkledning.
  Utvendige dører og vinduer
  Ytterdør av tre/finer. Innvendige dører og skyvedører av tre (fyllingsdører). Branndør (B15) mellom kontordel og garasjedel.
  I garasjedel 2 stk. leddporter av tre/finer (beiset).
  Vinduer av 2-lags isolerglass med karmer og rammer av tre (malt) samt utvendige påhengte sprosser.
  Takkonstruksjon
  Oppsadlet trekonstruksjon av prefabrikkerte takstoler, pålagt forenklet undertak av rullex (eller lignende) og taktekke av
  betongstein. Bjelkelag mot kaldloft over kontordel isolert med 200 mm mineralull + sydde matter, uisolert over garasjedel.
  Takrenner- og nedløpsrør av plast.
  Utvendige trapper og inngangsparti
  Tretrapp med 2 trinn og rampe foran inngangsparti. Inntrukket inngangsparti.
  Innvendige overflater gulv
  På gulvene i kontordel lagt fliser i wc/dusj og kombinert spiserom/møterom (tidligere laboratorium), ellers laminatgulv.
  Ubehandlet betonggulv i garasje/lager.
 • Grunneier: Grane kommune - plan og bygningsetaten
  Festeavgift kr: 738
  Reguleres hvert 10. år etter byggekostnadindeksen.
 • Eiendommen har parkering på egen grunn samt beskrevet rettighet i festekontrakt til benyttelse av parkeringsplasser ved Grane Kommunes administrasjons hus.
 • 1994
 • 1. etasje: 79 m2
  1. etasje garasjedel: 45 m2.
  Total Bra 124 m2
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
  Ikke fastsatt.
 • Mekanisk avtrekk
  Sentralavtrekk (Villavent) montert på kaldloft med avtrekk fra 2 kontorer og wc/dusj styrt fra kjøkkenhette.
  Elektrisk varmeanlegg
  Som oppvarming er el. veggmonterte panelovner.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
  Kjøkkeninnredning
  Minikjøkken med kjøleskap og 2 kokeplater. Tilleggsmontert benkeplate og underskap med skuff i hvit laminat. Uttrekkbar ventilator med ventilatorskap i hvit laminat. Dobbel stikk.

  Mekanisk avtrekk
  Sentralavtrekk (Villavent) montert på kaldloft med avtrekk fra 2 kontorer og wc/dusj styrt fra kjøkkenhette.

  Sanitæranlegg
  Enkel standard.
  På dusj/wc er gulvsluk, gulvmontert toalett, veggmontert servant, veggmontert blandebatteri for servant og hånddusj.
  På arbeidsrom er gulvsluk og opplagt skjult røropplegg for montering av servant/skyllekar og blandebatteri.
  I kjøkkeninnredning er innebygget varmtvannsbereder på ca. 120 liter (fra byggeoppføring).
 • Elektrisk anlegg
  Inntak via jordkabel. El. skap med strømmåler og sikringsautomater. Jordfeilvarsling. Overbelastningsvern 50 A. 5 kurser på 13 A og 3 kurser på 16 A. Skjult installasjon samt noe etter monterte kanaler. Som belysning er armaturer med lysstoffrør og noe taklamper. Utvendig 2 utelys og dobbel stikk. Det bemerkes at el. anlegg ikke er kontrollert ved takst, må eventuelt gjøres av autorisert elektriker/takstmann.
 • Eiendommen er krysset ut i gjeldende reguleringsplan og Statens vegvesen har påbegynt arbeider med å få oppdatert plangrunnlaget for de deler av Trofors sentrum som ikke lenger blir berørt av E6 utbyggingen (gammel E6 plan). Overnevnte eiendom vil bli regulert til næringsformål (kontor). Dette planarbeidet forventes gjennomført i løpet av 2022/2023. Se pkt. Diverse.
 • Tilkoblet kommunalt vannverk og avløpsnett. Utvendig vannledning- og avløpsrør av plast.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Kr. 4 325 pr. år
  Kommunalt grunnlag av skattetakst.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Stipulert leieinntekter:

  Garasje/lager pr.år. kr. 29 400,-
  Kontorer pr. år kr. 140 250,-
  Sum kr. 169 650,-
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Kjøper skal derfor gis mulighet / rett til å heve salget og få tilbake kjøpesummen hvis ikke omreguleringen er gjennomført innen 2 år fra kjøpekontrakt / skjøte er signert. Kjøper har ikke krav på erstatning utover kjøpesummen hvis han/hun benytter seg av denne muligheten.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eier har ikke energimerket boligen.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Per Christian Enger
  Statens vegvesen Kristiansen
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev