aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Konvallvegen 12
Velkommen til Konvallvegen 12

TROFORS Konvallvegen 12

NY PRIS - Stor og innholdsrik bolig - Garasje

 • kr 2 500 000
 • BRA 290 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 79 370
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 579 370
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1983
 • Soverom6
 • ArealP-rom 212 m²
 • Tomt973.9 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000)) 79 370 (Omkostninger totalt) 2 579 370 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Underetg.- 2D Floor Plan
Velkommen til Konvallvegen 12. En stor og innholdsrik enebolig som går over 3 plan. Den inneholder bl.a 3 stuer, 2 kjøkken, 3 bad, 6 soverom og garasje. Fra stue i 1.etg. kan du gå ut til en koselig og solrik terrasse og fra loftstue er det utgang til luftebalkong. Eiendommen ligger i et veletablert og attraktivt boligområde på Stormoen. Her har du kort avstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole. Velkommen til hyggelig visning!
010A6282

Konvallvegen 12, Nordland

 • Tomt
  973.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel og gårdsplass. God plass til parkering.

  Beliggenhet
  Enebolig beliggende i et rolig og fint område på Stormoen. Her har du kort avstand til barnehage, barneskole og ungdomsskole

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1985, bygd over 3 plan. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av lettklinkerblokker. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående og liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Innhold
  Sokkeletasje: Entré , Toalettrom , Bad/wc/vaskerom, Bad hybel, Kjøkken , Stue/kjøkken , Vaskerom ved trappen, Vaskerom hybel, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4 1,etg.: Vindfang , Entré , Stue 1, Stue 2, Bad , Soverom , Kjøkken Loft: Gang , Stue , Soverom Garasjeplan: Garasje

  Standard
  Enebolig med byggeår 1985. Boligen holder generelt normal standard. Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men enkelte oppgraderinger må påregnes iht. normal elde og slitasje. Boligen ble byggemeldt den 29.06.1983 og fikk utstedt midlertidig brukstillatelse den 29.10.1985. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. FORHOLD SOM HAR FÅTT TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Utvendig > Nedløp og beslag Renner og nedløp av lakkert metall. Pipen er tekket med heldekkende beslag. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Tiltak - Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. Det mangler takrenne ved fasade nordvest. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Saltak takkonstruksjon av tre. Ukjent type undertak. Loftskillet er isolert med ca. 20 cm isolasjon. Adkomst til kaldloftet via åpning i knekott (vest). Døren til knekott (øst) var spikret igjen ved befaring, ingen mulighet for inspeksjon. Det ble fuktmålt i takkonstruksjonen ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: - Konstruksjonene har omfattende skjevheter. - Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Stedvis svertesopp i takkonstruksjonen. Svertesopp er i utgangspunktet kun et estetisk problem og svekker ikke trevirkets styrkeegenskaper. Døren til knekott (øst) var spikret igjen ved befaring, ingen mulighet for inspeksjon. Deler av takkonstruksjonen er gjenbygget. Takkonstruksjonen over garasjen har nedbøyninger. Tiltak - Det bør gjøres lokale tiltak. Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser av takkonstruksjonen. Årsaken til svertesopp er ofte forårsaket av kondens (varm luft kommer opp på kaldloftet og kondenserer) og kan normalt fjernes med kraftvask eller lignende. Takkonstruksjonen må rettes opp og forsterkes, kostnadene for utbedringer kan variere ut i fra løsning og utførende. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasse med malt stående rekkverk. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen og fundamentert på støpte peler. Adkomst fra hage og via dør fra stuen. Balkong med malt stående rekkverk. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen. Adkomst via dør fra loftstuen. Terrasse ved vindfanget med malt stående rekkverk. Konstruksjon av tre innfestet i bygningskroppen. Adkomst via dør fra vindfang. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Det er ikke montert rekkverk. - Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Avstanden mellom dragerne til terrassen ved vindfanget er for stor ihht. preaksepterte løsninger. Det mangler en bæresøyle under terrassen ved fasade sør. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri. Konstruksjonen bør forsterkes. Søylen bør monteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Utvendige trapper Trapp av tre til terrassen. Trapp av tre til terrassen ved vindfanget. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Det bør foretas nærmere undersøkelser av utvendige trapper når de er snøfri. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er plastsluk fra byggeår og smøremembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik: - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. - Membranen er synlig, men avslutningen ved sluket er utett. Utette rørgjennomføringer under servanten. Tiltak - Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende tettesjikt/membranløsning. Tiltak for å unngå skader i våtrom er å etablere vanntette sjikt, og sørge for tett utførelse rundt rørgjennomføringer. Vanntette sjikt kan være ulike membranprodukter og overflatematerialer med dokumentert tettefunksjon. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Våtrom > Generell > Vaskerom ved trappen Våtrom av eldre dato som er bygd før innføring av TEK 97 fører til at våtrom automatisk får TG 3 i henhold til Norsk Standard 3600 og instruks. Badet har oppnådd mer enn halve sin teoretiske levetid, og renoveringer må derfor kunne påregnes. Gulv er tekket med perginol. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk. Vegger er tekket med malte plater. Himling er tekket med malt strie. Plastsluk og perginol som tettesjikt. Rommet er utstyrt med utslagsvask med to-greps blandebatteri og opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilasjon og ingen tilluft. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ingen form for tettesjikt på våtrommet. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Våtrom > Generell > Vaskerom hybel Våtrom av eldre dato som er bygd før innføring av TEK 97 fører til at våtrom automatisk får TG 3 i henhold til Norsk Standard 3600 og instruks. Badet har oppnådd mer enn halve sin teoretiske levetid, og renoveringer må derfor kunne påregnes. Gulv er tekket med perginol. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk. Vegger er tekket med malt stire. Himling er tekket med malt strie. Plastsluk og perginol som tettesjikt. Rommet er utstyrt med opplegg for vaskemaskin. Rommet har ingen ventilasjon. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Flere utettheter i tettesjiktet. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Gulv er tekket med belegg. Vegger er tekket med panel. Himling er tekket med himlingsplater. Toalettrommet er innredet med enkel servant, ett-greps blandebatteri og gulvmontert toalett. Vurdering av avvik: - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap med automatsiktinger og patronsikringer. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) §2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. 1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2022 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Nei 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja Det foreligger ikke samsvarserklæringer. 4. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 5. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 6. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei 7. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja 8. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja 9. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei 10. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Det bør utføres en utvidet el-kontroll, en del av el-arbeidene er ikke utført av ett registrert elektroinstallasjonsvirksomhet. Forventet levetid for elektriske anlegg er 25-30 år, utskiftinger av deler av el-anlegget kan være nødvendig. Kostnadsestimatet settes for utførelse av el-kontroll, ved eventuelle utbedringer/utskiftninger kan kostnadene bli høyere. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold G Boligen har røykvarslere iht. forskriftskrav. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000 TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Taktekking Taket er tekket med a-profilplater, taktekkingen er fra 2019 opplyser eier. Besiktet fra bakkenivå. Ukjent type undertak. Vurdering av avvik: - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/wc/vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner (lettklinkerblokker). Fuktsøk: Det ble og utført fuktsøk på gulvet i området rundt sluken, ingen forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Tiltak - TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom ved trappen Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Fuktsøk: Det ble og utført fuktsøk på gulvet i området rundt sluken, ingen forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Tiltak - TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking. Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i ett skrående terreng. Generell info: Terreng rundt byggverk må planeres med fall utover. Fallet må være minimum 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra vegglivet. Der terrenget gjør dette vanskelig, kan alternative tiltak være fall langs veggen og bort fra byggverket, avskjæringsgrøfter og lignende. Vurdering av avvik: - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri. TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Innvendig > Innvendige dører Malte og umalte dører av tre. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak - Enkelte dører må justeres. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker i fliser. - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Sprekk i flis ved sluket. Tiltak - Andre tiltak: Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk. Våtrom > Overflater Gulv > Bad hybel Gulv er tekket med flis. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet er tilnærmet flatt, svakt fall i dusjsonen. Ufagmessig flisarbeider. Tiltak - Andre tiltak: Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk. Vedlikehold/utbedringer bør påregnes. TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Veggkonstruksjon Yttervegger av bindingsverk av tre. Ytterveggene er utvendig tekket med stående og liggende kledning. Det bemerkes at takstingeniøren ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres. Huset ble malt i 2021 Vurdering av avvik: - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det mangler kassebord på vindfanget i 2. etasjen. Tiltak - Musebånd/lusing må etableres. Utvendig > Vinduer Bygningen har malte trevinduer med 2 og 3-lags glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Tiltak - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer. Utvendig > Dører Hovedinngangsdør: Takoverbygget malt isolert dør med 2-lags isolerglassfelt. Inngangsdør 2. etasje: Takoverbygget malt isolert dør. Terrassedør: Isolert dør med 2-lags isolerglassfelt. Balkongdør: Isolert dør med 2-lags isolerglassfelt. Garasjedør: Malt tredør. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Inngangsdør 2. etasje: Kondensering på glassfeltet ved døren og låsebeslag. Garasjedør: Mangler låsebeslag. Tiltak - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte dører. - Dører må justeres. Innvendig > Overflater Gulv er tekket med belegg, laminat og parkett. Vegger er tekket med tapet, trepanel og mdf-panel. Himlinger er tekket med trepanel, malte himlingsplater og malt strie. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Noe ufagmessige arbeider rundt om. Manglende lister rundt om ved befaring. En del merker/slitasje av parketten i hovedetasjen. Himlingsplater er ikke montert iht. produsentens monteringsanvisning. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Gjenstående arbeider bør ferdigstilles. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskille av lettklinker elementer (Leca byggeplank), trebjelkelag og støpt betonggulv mot grunn. Målt avvik i sokkeletasje (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 7 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 10 mm. Målt avvik i hovedetasje (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 7 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 12 mm. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i loftsetasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 12 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 18 mm. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i ett område som i følge av NGU radonkart er betegnet med aktsomhetsgrad: Moderat til lav/usikker. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Boligen har ett innvendig pipeløp av lettklinkerblokker som strekker seg fra sokkeletasje og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring. Sotluke montert i entréen. Takstingeniøren har ikke mottatt informasjon om siste feiing og tilsyn, ta kontakt med feietjeneste for ytterligere informasjon. Vurdering av avvik: - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Utett hull i pipen i sokkeletasjen. Tiltak - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Hullet må tettes på en godkjent måte. Innvendig > Innvendige trapper Lakket tretrapp som strekker seg fra sokkeletasjen til loftsetasjen. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverket i loftsetasjen er for lavt. Tiltak - Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Rekkverket i loftsetasjen må forhøyes. For å hindre at barn kan krype gjennom skal åpninger i rekkverk være maks 0,10 m. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Veggene har fliser og panel. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Uagmessig flis og fugearbeider. Tiltak - Tiltak: Vedlikehold/utbedringer bør påregnes. Våtrom > Ventilasjon > Bad Det er mekanisk avtrekk. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom Gulvet er flislagt. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Gulvet er tilnærmet flatt. Tiltak - Andre tiltak: Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc/vaskerom Det er plastsluk fra byggeår og ukjent tettesjikt/membran. Vurdering av avvik: - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det finnes ingen godkjent tetteløsning for rørgjennomføringer av kobberrør i våtsoner. Ingen synlig membran, mansjett eller klemring. Tiltak - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/wc/vaskerom Badet har innredning med heldekkende servant og ett-greps blandebatteri, dusjkabinett, gulvmontert toalett og opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert vannlås under servanten. Tiltak - Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser av røropplegget. Vannlås bør monteres. Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc/vaskerom Det er mekanisk avtrekk. Tilluft via hull i døren. Vurdering av avvik: - Avtrekksviften har lav funksjon. Tiltak - Avtrekksviften bør byttes ut. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad hybel Veggene har baderomsplater og malt strie. Taket har malt strie. Vurdering av avvik: - Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Deler av våtromsplatene mangler sokkellist. Det er benyttet feil type sokkellist til platene. Tiltak - Badet/våtsonen står foran en full oppgradering. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad hybel Det er plastsluk fra byggeår og ukjent tettesjikt/membran. Vurdering av avvik: - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det finnes ingen godkjent tette løsning for rørgjennomføringer av kobberrør i våtsoner. Ingen synlig membran, mansjett eller klemring. Synlig eldre gulvbelegg under flis ved dørterskel. Tiltak - Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Våtrom > Ventilasjon > Bad hybel Det er naturlig ventilering. Tilluft via hull i døren. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tiltak - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Avtrekket blir ført ut til garasjen. Tiltak - Avtrekket må føres ut Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Remontert brukt kjøkkeninnredning. Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte profilerte fronter, laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum med ett-greps blandebatteri. Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin. Det ble utført fuktsøk ved kjøleskap, oppvaskmaskin og vask. Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Enkelte dører har skjevheter. Ufagmessig skjøting av benkeplate. Tiltak - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Tekniske installasjoner > Vannledninger Vannledninger av kobber. Hovedstoppekran plassert på kjøkkenet i hybelen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. - Det er redusert vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner. Vannledninger er ikke tilstrekkelig festet rundt om. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Vanninntaket til bygningen må sjekkes. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Avløpsrør av plast. Stakepunkt plassert på vaskerommet ved trappen. Vurdering av avvik: - Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er benyttet flexi-rør, og det mangler vannlås under flere servanter. Tiltak - Anlegget bør sjekkes av fagperson. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Varmesentral Luft-til-luft varmepumpe av merket Toshiba stuen i 1. etasjen, ukjent alder. Luft-til-luft varmepumpe av merket Mitsubishi fra 2014 i stuen i 2.etasjen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Normal levetid for varmepumper er 12-15 år. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannstank på ca. 287 liter av merket Oso fra 1983 plassert på kjøkkenet i hybelen. Den ene varmtvannstanken er deffekt og koblet i fra. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Tomteforhold > Drenering Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmursplasten har løsnet flere steder. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmursplasten bør festes. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Yttervegger i sokkeletasjen er kledd innvendig, eventuelle sprekk/riss i grunnmuren bak innforede vegger er ikke mulig å besikte. Vurdering av avvik: - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Konstruksjonen bør kontrolleres jevnlig. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Utvendige avløpsledninger er fra byggeår. Utvendige vannledninger er fra byggeår. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det bør utføres ytterligere undersøkelser av vannledninger og vanntrykket.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Taket er tekket med a-profilplater, taktekkingen er fra 2019. Opplyst av eier. Huset ble malt utvendig i 2021.

  Parkering
  Enkel garasje. Biloppstillingsplasser på egen eiendom.

  Forsikringsselskap
  Frende

  Polisenummer
  1699021271

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet.Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Det gjøres spesielt oppmerksom på at de to leilighetene i underetasjen ikke er søkt om og godkjent ved Grane kommune. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.   

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000)) 79 370 (Omkostninger totalt) 2 579 370 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Luft-til-luft varmepumpe av merket Toshiba stuen i 1. etasjen, ukjent alder. Luft-til-luft varmepumpe av merket Mitsubishi fra 2014 i stuen i 2.etasjen. Vedovn i stue i 2.etg. Varmekabler på bad i 2.etg.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  19581

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Vann 6636 Avløp 8765 Branntilsyn, feiing 840 Eiendomsskatt 3340

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskattetakstgrunnlag kr. 835 100,-

  Formuesverdi primær
  278674

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1003225

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1825/49/231: 05.10.1983 - Dokumentnr: 6271 - Bestemmelse iflg. skjøte Kommunen forbeholder seg rett til legging og vedlikehold av ledninger for vann og kloakk, samt rett til legging og vedlikehold av kabler for Tele og El. verk over parsellen. 29.06.1983 - Dokumentnr: 3849 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1825 Gnr:49 Bnr:146

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Vei, vann og avløp
  Vei Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boliger iht. reguleringsplan for "Stormoen boligfelt I, endring", plan-ID 1980001-1. Ikrafttredelse 10.07.1980.

  Adgang til utleie
  Det er tre boenheter i eiendommen. De to i underetasjen er ikke registrert og godkjent ved Grane kommune.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000)) 79 370 (Omkostninger totalt) 2 579 370 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79370

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5.900,- oppgjørshonorar kr 4.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 43.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  28.491,-. Utleggene omfatter meglerpakke, tilstandsrapport, grunnbok, energiattest. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt vederlag og kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva. 

Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev