aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Trofors Nordfiplingdalsvegen 233

REDUSERT PRIS! Næringsbygg i Fiplingdal

 • 225 000
 • BRA 115 m²
 • PRISANTYDNING225 000
 • OMKOSTNINGER7 194
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER232 194
 • EIENDOMSTYPEKontorlokale
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT534 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 225 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  5 620,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 225 000,-))
  --------------------------------------------------------
  7 194,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  232 194,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Vindfang, toalett, gang, kjøkken, vindfang nr. 2, møtesal og 2 boder.
Oppholdsrom

Nordfiplingdalsvegen 233, Nordland

 • Grane Sokn
 • Gnr. 71 Bnr. 17 i Grane kommune
 • Kirke Kapell
 • Overflater:
  Vinylbelegg på gulv på toalett og i vindfang, ellers hovedsaklig furugulv i øvrige rom. MDF-panel på veggene på toalett, malte veggplater og sponplater på kjøkken. Malte veggplater i gang, ellers panel og malt panel på veggene i de øvrige rommene. Malte himlingsplater i himlingen på toalett, ellers panel og malt panel i himlingene i rommene i kapellet.

  Murt teglpipe med feieluke i gang, pipa pusset og malt i 1. etasjen. Vedovn/komfyr på kjøkken, eldre vedovn i gang og vedovn i møtesalen. Ellers elektrisk oppvarming med panelovner monert på toalett, kjøkken og i møtesal.

  Kjøkken: Furugulv, malte vegger og sponplater, malt panel i himlingen. Innmontert eldre kjøkkeninnredning med overskap i malt utførelse og arbeidsbenk. Eldre vedovn/komfyr.

  Spesialrom: Vinylbelegg på gulv, MDF-panel på veggene og malte himlingsplater i himlingen på toalett. Innmontert klosett, servant, 28 liter varmtvannsbereder og vannpumpe. Oppvarmning med panelovn. Hovedvanninntak av plastledning med stoppekran i rommet, vannledningen er pålagt varmekabel. Innredning i laminat med speilfronter på overskap.

  I 2011 ble det lagt ny taktekking på hele bygningen, innredet toalett og innredet vindfang mot øst.

  Anmerkninger fra takstmann:
  Innvendige fuktskader og malingsavflassing på en rekke vinduer, samt utvendig malingsavflassing og skader på de samme vinduene. Utskiftning må påregnes. Malingsavflassing og skader på bordkledningen. Malingsavflassing på ringmuren. På kaldloftet ble det observert mye muselort, kan ha påført skader på isolasjon i bjelkelagene og i ytterveggene.

  Innvendige fuktskader på vegg ved vindu på kjøkken. Oppsprekking langs taklister i enkelte rom. Noe generelle skjevheter i gulv og vegger i bygningen. Løsnet belegg i vindfang. Ellers bruksskader på gulv og vegger i rommene i bygningen.

  Sprekker i pipa og i pussen på pipa og brannmurer. På befaringen fungerte ikke vannledningen (ikke fungert over flere år, sannsynligvis luft i vannledningen fra brønn til bygningen).

  Uthus: Råteskader på vindskier. Ikke montert takrenner og nedløpsrør på bygningen. Noe generelle skjevheter i bygningen.
 • Eiendommen ligger i Fiplingdalen, ca 700 m nord for butikken i Leiren. Ca 35 km. til nærmeste skole, barnehage, servicestasjon og kommunale kontorer som ligger på Trofors. Kort avstand til tur-, fiske- og jaktterreng. Utsikt mot Børgefjell, mot Storklumpen, mot Storfilingdalen og ellers nærliggende bebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen er oppført i 1964, fundamentert med ringmur i betong, kryperom under hele bygningen med inspeksjonsluke i mur mot øst. Yttervegger av bindingsverk, isolering ikke kjent. Utvendig kledd med stående bordkledning. Oppsadlet trekonstruksjon i tak av plassbygde takstoler pålagt undertak av bordtro og tekket med profilerte stålplater. Takrenner og nedløpsrør i metall, heldekkende beslag på pipa over tak. Deler av takkonstruksjonen isolert med 20 cm mineralull. Isolert trebjelkelag i rommene i 1 etasje, isolasjonstype og mengde ikke kjent. Det er målt skjevheter / høydeforskjeller i gulv i møtesal på 35 mm. 2-lags glass i vindu i vindfanget eller koblede vinduer i de øvrige rommene.

  Uthus:
  Bygningen inneholder lagerrom og eldre utedo. Bygningen fundamentert pilarer av tre. Yttervegger av uisolert bindingsverk, utvendig kledd med stående bordkledning. Oppsadlet trekonstruksjon i tak av plassbygde takstoler, tekket med bølgeblikk plater. Innmontert plankdør og vindu med enkelt glass. Uisolert bjelkelag i gulv, pålagt plankegulv. Plassbygd trapp av tre uten rekkverk.
 • Skrånende naturtomt med noe busker og trær.
 • Avkjørsel og parkeringsplassen ligger ikke på egen eiendom, men på naboeiendommen gnr. 71 bnr. 2.
 • 1964
 • 1. etasje: 115 kvm s-rom/bra
  Uthus: 9 kvm s-rom/bra
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Elektrsk oppvarming med panelovner, samt vedfyring.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Viser til takst av Terje Luktvassli datert 10.03.2022
 • Eiendommen ligger i et LNFR-område med spredt bolig, fritid - eller næringsbebyggelse. Kommuneplanens arealdel med planbestemmelser datert 05.02.2013. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Adkomst via offentlig vei.
  Privat vann fra brønn. Brønnen ligger på naboeiendommen gnr 71 bnr 2
  Privat avløp til septiktank.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Det er ikke blitt fakturert ut noe de siste årene på denne eiendommen. Når eiendommen blir solgt må det påregnes at det vil bli innkrevd avgifter også på denne eiendommen.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Ingen utleie pr. i dag.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Åse Granmo
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev