aktiv-eiendomsmegling
Fasade

TROFORS Sør-Storsandvegen 78

Hytte med utsikt utover Majavatn - Vei frem til hytten - Strøm og vann - Pris kan diskuteres- Kontakt megler for visning

 • kr 600 000
 • BRA 71 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 274
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 274
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 971
 • Soverom2
 • ArealP-rom 68 m²
 • Tomt909.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 600 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000)) 32 274 (Omkostninger totalt) 632 274 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsbolig fra 1971 med tilbygg fra 2010. Eiendommen ligger på Majavatnet i Grane kommune på østsiden av E-6. Avkjøring fra E-6 på Hotellvegen og videre ca. 450 meter etter Sør- Storsandvegen. Utsikt over Majavatnet og nærliggende bebyggelse. Kvaliteter å trekke frem: ?Enkel hyttestandard med kort vei til E6 ?Kort vei til naturopplevelser ?To stuer med møbleringsmuligheter ?Flott utsikt over Majavatn fra takoverbygget balkong ?Innlagt vann og strøm

Sør-Storsandvegen 78, Nordland

 • Tomt
  909.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten ligger i skrående terreng og er vestvendt. Tomten er ei naturtomt.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Majavatnet i Grane kommune på østsiden av E-6. Avkjøring fra E-6 på Hotellvegen og videre ca. 450 meter etter Sør- Storsandvegen. Utsikt over Majavatnet og nærliggende bebyggelse.

  Adkomst
  Avkjøring fra E-6 på Hotellvegen og videre ca. 450 meter etter Sør- Storsandvegen. Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Område bestående av fritidsboliger.

  Byggemåte
  Fritidsbolig bygget i 1971 med tilbygg fra 2010. Taktekkingen og undertak fra 2009 av stålplater og underduk på opprinnelig del. Vegger av stående bordkledning. Loftskillet er isolert med 20 cm isolasjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass - og trevinduer med koblede glass. Utvendig terrasse med utgang fra stue på ca. 9 kvm. Terrassen er fundamentert på lettklinkerblokker og festet med bjelkesko på yttervegg. Hovedinngangstrapp er dårlig fundamentert og har svark konstruksjon.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Fullmektig har ikke kjennskap til eiendommen og har derfor ikke besvart spørsmålene i egenerklæringen.

  Innhold
  1. etasje: Vindfang, gang, 2 stuer, kjøkken, 2 soverom, bad og bod Uthus

  Standard
  Fritidsbolig med enkel standard beliggende på Majavatne. To stuer med flere møbleringsmuligheter, vedfyring. Det er utgang til balkong med tak over fra ene stuen, herfra er det fin utsikt over Majavatn. Pent brukt kjøkken med plass til komfyr. Etablert ventilasjon. Det er to soverom hvorav ene har etablert køyeseng. Bad med dusjkabinett, vask og toalett. I boden er det etablert vask. Det er også hems for oppbevaring. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3 store eller alvorlige avvik: Utvendig > Taktekking - 2 Det er avvik: Taktekket er avsluttet for tidlig i nedre kant. Taktekket over inngangsparti er ikke fagmessig konstruert. Vindskibeslag er ikke festet tilstrekkelig. Tiltak: Taktekket må repareres slik at det dekker underliggende vegg. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er avvik: Det er ikke montert takrenner. Tiltak Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Stigtrinn og plattform for feier må monteres. Takrenner og taknedløp må monteres. Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Trappen er dårlig fundamentert og har svak konstruksjon. Tiltak Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Andre tiltak: Det bør bygges en ny trapp med godkjent rekkverk. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Høydeforskjell på gulvet ble målt i stue i opprinnelig bygg. Tiltak For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har ingen ventilasjon Tiltak Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskap med automatsikringer. Det elektriske anlegget er ikke godkjent etter inspeksjon av DLE (Det lokale el tilsyn) Det foreligger el-tilsyns rapport som er utført 11.07.2022 som påpeker flere feil på det elektriske anlegget. Disse feil som er påpekt av DLE må utbedres for å få et godkjent el-anlegg i boligen. NB! Utbedring av el.anlegget må gjøres før ny eier tar hytten i bruk. 1. Foreligger det el tilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i el tilsynsrapport (dvs. en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2010 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Nei 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I så fall etterspør samsvarserklæring. Ja 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale El tilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja El- rapport som er utført 11.07.2022 som påpeker flere feil på det elektriske anlegget. Disse feil er ikke utbedret. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Utvidet kontroll er utført 11.07.2022. Les vedlagte kontroll. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Det er ikke montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav. Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år og røykvarslere er demontert. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking Det er avvik: På kilrenne mot nord er vindskibeslag ødelagt av takras. Tiltak: Montere nytt beslag over vindskier. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er stedvis mangelfull lusing under bordkledning. Bordkledning har mangelfull utvendig overflatebehandling. Tiltak: Kontroll av musebånd under bordkledning. Utvendig overflatebehandling av kledning. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er avvik: Ved gjennomføring av pipe er det fuktskjolder på vegg og i himling. Det ble fuktmålt på disse steder uten å påvise forhøyede fuktverdier. Fuktmerker antas å være fra før det ble montert nytt utvendig taktekking. Skjevheter i takkonstruksjonen er synlig i stue i gammel del. Det ble registrert spor etter mus på kaldloftet. Tiltak Lufting/ventilering bør forbedres. Ytterlige undesøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader som kan være forårsaket av mus i skjulte konstruksjoner. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2 Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det ble registrert spor av mus på kaldloftet. Det er ikke montert dampsperre i taket opp mot kald sone. Tiltak Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Utvendig > Vinduer Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tiltak Vinduer må justeres. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverket er 91 cm, høyt. Forskriftskrav er 1 meter. Tiltak Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Pipe i gammel del er isolert på kaldloftet. Piper skal ikke være tildekket. NB! Feiing som skulle gjøres i høst er utsatt av selger. Anbefales at ny eier får dette utført innen rimelig tid. Tiltak Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Isolering rundt gammel pipe på kaldloft må fjernes. Pipa i gammel del må undersøkes nærmere. Innvendig > Krypkjeller Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Grunnet liten ventilering er det påvist kondensmerker på konstruksjon i kryperommet. Det er liten høyde i krypekjeller under opprinnelig hyttedel. Tiltak Bedre ventilering må etableres. Det må etableres bedre lufting gjennom vegg i nedre del som er kledd med presenning. Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Innvendige dører er malingsslitt. Tiltak: Overflatebehandling av enkelte dører. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er stedvis lim på bunnlisten under veggplater. Tiltak: Badet fungerer med dette avviket. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet er tilnærmet flatt. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger. Avløpsrør i krypekjelleren er opphengt i strips. Tiltak Anlegget bør sjekkes av fagperson. Avløpsrør i krypekjelleren må gjøres fast med permanente fester. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Bygningen har ingen ventilering. Tiltak Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tiltak Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2 Det er avvik: Det må undersøkes om tanken fungerer. Tomteforhold > Byggegrunn Det er avvik: Det er setninger i bakken som gir utslag i planavvik på innvendige gulv. Tiltak: Grunnforholdene bør undersøkes nærmere. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Det er skjevheter i betongsøyler. Fundamenteringen under søyler kan ikke undersøkes uten større inngrep og er ikke utført i denne rapporten. Tiltak: Nærmere undersøkelser av fundamenter under søyler må utføres. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Alder på utvendige vannledninger er ukjent. Tiltak Innhent dokumentasjon, om mulig. Foreta kontroll av brønnvann. Nærmere undersøkelser på alder av utvendige vannrør bør utføres. Forhold som har fått TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Innvendig > Overflater Det er påvist andre avvik: Tregulvet på opprinnelig hytte er har malingsslitasje på overflater i gang og stedvis store sprekker mellom bord. Gulvet har merkbare skjevheter i stue eldre del og i gang. I himling i stue er det synlige skjevheter. Tiltak: Overflater fungerer med dagens tilstand. Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Vannledninger på badet må sjekkes av fagperson. Vannledninger er ikke tilfredsstillende montert. Tiltak: Anlegget bør sjekkes av fagperson. Vannledninger på badet må sjekkes av fagperson. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2 Det er avvik: Det er skjevheter i fundamenteringen Tiltak: Nærmere undersøkelser av fundamenteringen må utføres.

  Innbo og løsøre
  Alt av innbo og løsøre som er der ved visning, følger med i salget. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Alle hvitevarer som er i hytten følger med i salget.

  Parkering
  Parkering på felles parkeringsplass som vist på plankartet. Parkeringsdekningen skal være 1 1/2 bilplass pr. hytte. I tillegg kan man parkere oppe ved hytten.

  Forsikringsselskap
  Frende

  Polisenummer
  2315893

  Diverse
  - Det bemerkes at det ikke er takstiger ved pipene på hytten. - Hytten overleveres i den stand den er i ved visning, med innbo og løsøre. Det vil ikke bli ytterligere rengjort eller ryddet ved overtagelse. - Det er pålegg fra Kraftlaget på det elektriske anlegget. Rapport er vedlagt i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000)) 32 274 (Omkostninger totalt) 632 274 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vedfyring og el. oppvarming.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  3211

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  gjelder eiendomsskatt og branntilsyn, feiing. Fritidsrenovasjon, samlingspunkt, kommer i tillegg med kr. 1579,- pr. år.

  Formuesverdi sekundær
  11769

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Forsikring, innbo, strøm, evt. TV/internett etter eget forbruk. Årlige utgifter for andel i vannanlegg: Kr. 2000,- Årlige utgifter for andel i avløpsanlegg: Kr. 2000,- Årlige utgifter for felles veianlegg: Kr. 2000,-

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1825/63/124: 10.01.1936 - Dokumentnr: 53 - Rettighet Rettighetshaver: Staten V/televerket Løpenr: 2099885 LEIEAVTALE FESTEKONTRAKT INNSKUDD / ENGANGSBELØP: NOK 30 Gjelder denne registerenheten med flere 27.03.2001 - Dokumentnr: 1203 - Jordskifte Bestemmelse om veg Bestemmelse om planovergang Gjelder denne registerenheten med flere 13.01.1971 - Dokumentnr: 129 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1825 Gnr:63 Bnr:12 27.09.2001 - Dokumentnr: 4050 - Målebrev 30.08.2001 - Dokumentnr: 3614 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:1825 Gnr:63 Bnr:12 Bestemmelse om veg

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen. Kommunen bekrefter at det ikke foreligger ferdigattest men at søknad til ferdigattest på tilbygg er mottatt.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann og avløp gjennom Sør Storsand hytteforening. Privat vei gjennom hyttefeltet, eiendommen betaler en årlig avgift på fellesvei til hytteforeningen på kr 2.000 for vedlikehold og brøyting.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, område rundt hytten er regulert til friluftsområde. Eiendommen er tilknyttet Reguleringsplan "Sør-Storsand hytteområde".

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 15 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000)) 32 274 (Omkostninger totalt) 632 274 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  32274

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- og oppgjørshonorar kr 2 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 49 889,-. Utleggene omfatter tilstandsrapport og kommunal informasjon, markedsføringspakke, grunnbok, sikringsobligasjon, foto. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 15.000,- for utført arbeid samt alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev