aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Trofors Sør-Storsandvegen 78

Hytte med utsikt utover Majavatn - Vei frem til hytten - Strøm og vann

 • 600 000
 • BRA 71 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING600 000
 • OMKOSTNINGER31 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER631 374
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 971
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 68 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT909 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  31 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  631 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Vindfang, gang, 2 stuer, kjøkken, 2 soverom, bad og bod

Uthus
Kjøkken

Sør-Storsandvegen 78, Nordland

 • Fritidsbolig med enkel standard beliggende på Majavatne. To stuer med flere møbleringsmuligheter, vedfyring. Det er utgang til balkong med tak over fra ene stuen, herfra er det fin utsikt over Majavatn. Pent brukt kjøkken med plass til komfyr. Etablert ventilasjon. Det er to soverom hvorav ene har etablert køyeseng. Bad med dusjkabinett, vask og toalett. I boden er det etablert vask. Det er også hems for oppbevaring.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3 store eller alvorlige avvik:

  Utvendig > Taktekking - 2
  Det er avvik:
  Taktekket er avsluttet for tidlig i nedre kant.
  Taktekket over inngangsparti er ikke fagmessig konstruert.
  Vindskibeslag er ikke festet tilstrekkelig.
  Tiltak:
  Taktekket må repareres slik at det dekker underliggende vegg.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det er avvik:
  Det er ikke montert takrenner.
  Tiltak
  Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  Stigtrinn og plattform for feier må monteres.
  Takrenner og taknedløp må monteres.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Trappen er dårlig fundamentert og har svak konstruksjon.
  Tiltak
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Andre tiltak:
  Det bør bygges en ny trapp med godkjent rekkverk.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Høydeforskjell på gulvet ble målt i stue i opprinnelig bygg.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
  utbedring.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Rommet har ingen ventilasjon
  Tiltak
  Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Sikringsskap med automatsikringer.
  Det elektriske anlegget er ikke godkjent etter inspeksjon av DLE (Det lokale el tilsyn) Det foreligger el-tilsyns rapport som er utført
  11.07.2022 som påpeker flere feil på det elektriske anlegget.
  Disse feil som er påpekt av DLE må utbedres for å få et godkjent el-anlegg i boligen.
  NB! Utbedring av el.anlegget må gjøres før ny eier tar hytten i bruk.

  1. Foreligger det el tilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
  i el tilsynsrapport (dvs. en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  2010
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Nei
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
  tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I så fall etterspør samsvarserklæring.
  Ja
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale El tilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen
  er over 5 år?
  Ja El- rapport som er utført 11.07.2022 som påpeker flere feil på det elektriske anlegget. Disse feil er ikke utbedret.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
  Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Ja
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne
  kapslinger?
  Ja
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Nei
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Utvidet kontroll er utført 11.07.2022. Les vedlagte kontroll.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Det er ikke montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav. Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år og røykvarslere er demontert.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht.
  forskriftskrav?
  Nei
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
  10 år?
  Ja
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja
  4. Er det skader på røykvarslere?
  Nei

  Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Taktekking
  Det er avvik:
  På kilrenne mot nord er vindskibeslag ødelagt av takras.
  Tiltak:
  Montere nytt beslag over vindskier.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Det er stedvis mangelfull lusing under bordkledning.
  Bordkledning har mangelfull utvendig overflatebehandling.
  Tiltak:
  Kontroll av musebånd under bordkledning.
  Utvendig overflatebehandling av kledning.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er avvik:
  Ved gjennomføring av pipe er det fuktskjolder på vegg og i himling. Det ble fuktmålt på disse steder uten å påvise forhøyede fuktverdier. Fuktmerker antas å være fra før det ble montert nytt utvendig taktekking. Skjevheter i takkonstruksjonen er synlig i stue i
  gammel del.
  Det ble registrert spor etter mus på kaldloftet.
  Tiltak
  Lufting/ventilering bør forbedres.
  Ytterlige undesøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader som kan være forårsaket av mus i skjulte
  konstruksjoner.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
  Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  Det ble registrert spor av mus på kaldloftet.
  Det er ikke montert dampsperre i taket opp mot kald sone.
  Tiltak
  Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Tiltak
  Vinduer må justeres.
  Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverket er 91 cm, høyt. Forskriftskrav er 1 meter.
  Tiltak
  Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
  Pipe i gammel del er isolert på kaldloftet. Piper skal ikke være tildekket.
  NB! Feiing som skulle gjøres i høst er utsatt av selger. Anbefales at ny eier får dette utført innen rimelig tid.
  Tiltak
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
  Isolering rundt gammel pipe på kaldloft må fjernes. Pipa i gammel del må undersøkes nærmere.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.
  Grunnet liten ventilering er det påvist kondensmerker på konstruksjon i kryperommet.
  Det er liten høyde i krypekjeller under opprinnelig hyttedel.
  Tiltak
  Bedre ventilering må etableres.
  Det må etableres bedre lufting gjennom vegg i nedre del som er kledd med presenning.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er avvik:
  Innvendige dører er malingsslitt.
  Tiltak:
  Overflatebehandling av enkelte dører.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Det er stedvis lim på bunnlisten under veggplater.
  Tiltak:
  Badet fungerer med dette avviket.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Gulvet er tilnærmet flatt.
  Tiltak:
  Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
  Tiltak:
  Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger.
  Avløpsrør i krypekjelleren er opphengt i strips.
  Tiltak
  Anlegget bør sjekkes av fagperson.
  Avløpsrør i krypekjelleren må gjøres fast med permanente fester.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Bygningen har ingen ventilering.
  Tiltak
  Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2
  Det er avvik:
  Det må undersøkes om tanken fungerer.

  Tomteforhold > Byggegrunn
  Det er avvik:
  Det er setninger i bakken som gir utslag i planavvik på innvendige gulv.
  Tiltak:
  Grunnforholdene bør undersøkes nærmere.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er avvik:
  Det er skjevheter i betongsøyler.
  Fundamenteringen under søyler kan ikke undersøkes uten større inngrep og er ikke utført i denne rapporten.
  Tiltak:
  Nærmere undersøkelser av fundamenter under søyler må utføres.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  Alder på utvendige vannledninger er ukjent.
  Tiltak
  Innhent dokumentasjon, om mulig.
  Foreta kontroll av brønnvann.
  Nærmere undersøkelser på alder av utvendige vannrør bør utføres.

  Forhold som har fått TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist andre avvik:
  Tregulvet på opprinnelig hytte er har malingsslitasje på overflater i gang og stedvis store sprekker mellom bord.
  Gulvet har merkbare skjevheter i stue eldre del og i gang.
  I himling i stue er det synlige skjevheter.
  Tiltak:
  Overflater fungerer med dagens tilstand.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Vannledninger på badet må sjekkes av fagperson.
  Vannledninger er ikke tilfredsstillende montert.
  Tiltak:
  Anlegget bør sjekkes av fagperson.
  Vannledninger på badet må sjekkes av fagperson.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2
  Det er avvik:
  Det er skjevheter i fundamenteringen
  Tiltak:
  Nærmere undersøkelser av fundamenteringen må utføres.

  Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:
  Selger har ikke kjennskap til eiendommen.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på Majavatnet i Grane kommune på østsiden av E-6. Avkjøring fra E-6 på Hotellvegen og videre ca. 450 meter etter Sør- Storsandvegen. Utsikt over Majavatnet og nærliggende bebyggelse.
 • Område bestående av fritidsboliger.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Fritidsbolig bygget i 1971 med tilbygg fra 2010. Taktekkingen og undertak fra 2009 av stålplater og underduk på opprinnelig del. Vegger av stående bordkledning. Loftskillet er isolert med 20 cm isolasjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass - og trevinduer med koblede glass. Utvendig terrasse med utgang fra stue på ca. 9 kvm. Terrassen er fundamentert på lettklinkerblokker og festet med bjelkesko på yttervegg. Hovedinngangstrapp er dårlig fundamentert og har svark konstruksjon.
 • 1.etasje: 71 kvm BRA

  Uthus: 6 kvm BRA

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Vindfang, gang, 2 stuer, kjøkken, 2 soverom og bad

  Kommentar:
  Fritidsbolig: Det foreligger søknad på bygging av tilbygg i kommunens arkiver.
  Tilbygget og inngangspartiet er bygd nærmere nabotomten enn 4 meter. Dette er godkjent av eier av naboeiendom med underskrevet brev datert 25.03.2010.

  Uthus: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Bygget er ikke søknadspliktig.
 • Alt av innbo og løsøre som er der ved visning, følger med i salget.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedfyring.
 • Tomtens grunnareal: 909 kvm.
  Tomten ligger i skrående terreng og er vestvendt. Tomten er ei naturtomt.
 • Parkering på felles parkeringsplass som vist på plankartet. Parkeringsdekningen skal være 1 1/2 bilplass pr. hytte. I tillegg kan man parkere oppe ved hytten.
 • Privat vann og avløp gjennom Sør Storsand hytteforening. Privat vei gjennom hyttefeltet, eiendommen betaler en årlig avgift på fellesvei til hytteforeningen på kr 2.000 for vedlikehold og brøyting.
 • Formuesverdi kr 111 769 per
 • Kr. 3 211 pr. år
  gjelder eiendomsskatt og branntilsyn, feiing. Fritidsrenovasjon, samlingspunkt, kommer i tillegg med kr. 1579,- pr. år.
 • Forsikring, innbo, strøm, evt. TV/internett etter eget forbruk.
  Årlige utgifter for andel i vannanlegg: Kr. 2000,-
  Årlige utgifter for andel i avløpsanlegg: Kr. 2000,-
  Årlige utgifter for felles veianlegg: Kr. 2000,-
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen bekrefter at det ikke foreligger ferdigattest men at søknad til ferdigattest på tilbygg er mottatt.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det bemerkes at det ikke er takstiger ved pipene på hytten.
  Hytten overleveres i den stand den er i ved visning, med innbo og løsøre. Det vil ikke bli ytterligere rengjort eller ryddet ved overtagelse.
  Det er pålegg fra Kraftlaget på det elektriske anlegget. Rapport er vedlagt i salgsoppgaven.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen:

  1936/53-1/71 Rettighet
  10.01.1936
  Rettighetshaver: Staten V/Televerket
  Lnr: 2099885
  LEIEAVTALE
  FESTEKONTRAKT
  INNSKUDD / ENGANGSBELØP: NOK 30
  Gjelder denne registerenheten med flere


  2001/1203-1/71 Jordskifte
  27.03.2001
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om planovergang
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Denne bestemmelsen gjelder at det ble vedtatt å endre veien for å forhindre ulykke i forbindelse med jernbaneoverganger. Kostnadene til vedlikehold er fordelt mellom eierne.

  Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.
 • Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, område rundt hytten er regulert til friluftsområde. Eiendommen er tilknyttet Reguleringsplan "Sør-Storsand hytteområde".
 • Gnr. 63 Bnr. 124 i Grane kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 900,- og oppgjørshonorar kr 2 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 49 889,-. Utleggene omfatter tilstandsrapport og kommunal informasjon, markedsføringspakke, grunnbok, sikringsobligasjon, foto. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 15.000,- for utført arbeid samt alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne-Grete Øglænd Nordal
  Iris Marion Bjerknesli
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev