aktiv-eiendomsmegling
Fasade i front er mot nord

Stor og velholdt hytte på Majavatn - Strøm innlagt og bilvei nesten helt frem til hytten - Påmelding til visning!

 • 1 200 000
 • BRA 83 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER46 374
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 246 374
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 977
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 83 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 045 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  404,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  46 374,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 246 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg.: Entré, gang, kjøkken, 3 stk. soverom, stue, WC, vaskerom
Fin kjøkkeninnreding i bjørk fra Nygård Trevarefabrikk

Tomasvassvegen 109, Nordland

 • Hytten har normal standard i henhold til byggeår og normalt godt vedlikeholdt.
  I 2007 ble det satt opp tilbygg med inngangsparti, stue, vaskerom og bad.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  INNVENDIG - ETASJESKILLE/GULV MOT GRUNN
  Hoveddragere av 3"x 9" med avstand på ca. 2,1 meter. Gulvbjelker av 2x6 ligger mellom som bjelkelag og er isolert med 15 cm mineralull.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Måling planavvik:
  Det er målt over ca. 40 mm. høydeforskjell i planavvik på gulv i stue/kjøkken- gang i opprinnelig del. I en radius på på 2 meter ble det målt ca. 15 mm.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  INNVENDIGE TRAPPER
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk. Stigetrapp opp til hemsen er bratt, men normal for denne typer stigetrapper opp til hems.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  Forhold som har fått TG IU:
  TAKKONSTRUKSJON/LOFT
  A-takstoler i tre i opprinnelig del, limtredrager med bjelker i tilbygd del.
  Isolering i opprinnelig del er på 15 cm. isolasjon, isolering i tilbygd del er med 20 cm. isolasjon.
  Vurdering av avvik:
  - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  Tiltak
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.


  Forhold som har fått TG2:
  UTVENDIG - TAKTEKKING
  Taktekking av kreosot materialer fra ca. 1980 på opprinnelig hytte. Undertak av takpapp. Taksperrer av 2,5"x 6". På ny del er det undertak av underlagsduk og tekking av impregnerte materialer fra 2007.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Oppsprekkking i bord på utvendig taktekke.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  UTVENDIG - BALKONGER, TERRASSER OG ROM UNDER BALKONGER
  Platt mot sør på ca. 7 m².
  Platt med utgang gjennom hovedinngangsdør på ca. 30 m².
  Platt mot vest på ca. 13 m².
  Platt mot vest er fundamentert på jernbanesviller, resten av platter er fundamentert på betongheller som ligger på bakken.
  Vurdering av avvik:
  - Det er skjevheter i platter, platter er bygd på bakken uten markisolering.

  INNVENDIG - RADON
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  INNVENDIG - ANDRE INNVENDIGE FORHOLD
  Rekkverket på hemsen er 59,5 cm.
  Vurdering av avvik:
  - Krav til høyde på rekkverk er 1m.
  Tiltak
  - Av sikkerhetsmessige hensyn og for å tilfredsstille krav til høyde på rekkverk må rekkverkshøyden økes.

  SPESIALROM - OVERFLATER OG KONSTRUKSJON - WC
  Vurdering av avvik:
  - Rommet er ikke oppbygd som våtrom og bruken av baderommet er avgjørende for fremtidig slitasje vedrørende vannsøl etc. på gulvet.
  Tiltak
  - Montering av vanntett gulv og sluk i gulvet bør vurderes.

  SPESIALROM - OVERFLATER OG KONSTRUKSJON - VASKEROM
  Vurdering av avvik:
  - Rommet er ikke oppbygd som våtrom og bruken av baderommet er avgjørende for fremtidig slitasje vedrørende vannsøl etc. på gulvet.
  Tiltak
  - Montering av vanntett gulv og sluk i gulvet bør vurderes.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - AVLØPSRØR
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  TEKNISKE INSTALLASJONER - ELEKTRISK ANLEGG
  Anlegget ble sist kontrollert: 09.06.2008.
  Kontrollresultat: Anlegget er ikke kontrollert av DLE. Men det er utført arbeid på installasjonen i Juni 2008 ref. melding fra elektroentreprenør.
  Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av det elektriske anlegget ved eierskifte.

  TOMTEFORHOLD - BYGGEGRUNN
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert skjevheter i fundamenteringen av pæler.
  Tiltak
  - Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig.

  TOMTEFORHOLD - GRUNNMUR OG FUNDAMENTER
  Fundamentering er av søyler av pilarblokker i lettklinkerstein. På tilbygget er pilarblokker isolert med Rockwoll markisolasjon på ca. 10 cm.
  Dybden på pillarer er på mellom ca. 1 og 1,5 meter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er synlige skjevheter i fundamenteringen mot vest grunnet setninger i bakken. Det er for stedvis for liten åpning mellom stubbeloft og bakkenivå
  under hytta.
  Tiltak
  - Konstruksjonen fungerer med dette avviket.

  TOMTEFORHOLD -TERRENGFORHOLD
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Det er vannsamling på bakken ved veggen mot sør.
  Tiltak
  - Det må foretas terrengdrenering på eiendommen. Gjøre tiltak for bortledning av vann som ligger på sørsiden av bygningen.
 • Eiendommen ligger ved Tomasvassvegen i Majavatn, ca. 2 km. fra E-6. Området er bebygd med fritidseiendommer. Avstand til Trofors er ca. 46 km. Her er et godt utgangspunkt til flotte turopplevelser i et naturskjønt område. Hvis kondisen er god så er toppturer til blant annet Kuklumpen å anbefale.
  Eiendommen har ellers nærhet til:
  - Børgefjell nasjonalpark
  - Majavatnet og Tomasvatnet som begge er kjent som fine fiskevann
  - Turområder i Simskaret og området vest for Majavatn.
 • Fritidsbolig
  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. På godkjent tegning er det ikke tegnet inn soverom som i dag er bygget i opprinnelig del. I tilbygget var det tegnet inn soverom i dagens stuedel.

  Uthus, BRA 9 m2. Byggeår 1976.
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Normal standard. Utvendig godt vedlikeholdt, innvendig er det museskader i himlingen.
  Beskrivelse:
  Fundament er to langsgående jernbanesviller på avrettet grunn/grus med tettliggende sviller oppå disse. Utvendige vegger av uisolert stenderverk som utvendig er kledd med stående kledning. Plassbygde taksperrer som er pålagt undertak av arborplater og utvendig tekket med profilerte stålplater.
  Uteboden er innvendig avdelt i 3 rom. Innvendige gulv er av tregulv og vegger og himling er tekket med panel på to rom.
  Avvik: I himlingen på et rom er det spor av fukt i panelet. Dette er overveiende sannsynlig spor av museavføring.
  Himling/konstruksjonen må undersøkes nærmere vedrørende spor av mus og skader som kan være oppstått i skjule konstruksjoner.
 • Adkomst via offentlig veg av gruset standard, fra parkeringsplass ved Tomasvassvegen er det gangveg på ca. 70 meter opp til fritidseiendommen.
 • UTVENDIG
  Taktekking av kreosot materialer fra ca. 1980 på opprinnelig hytte. Undertak av takpapp.
  Taksperrer av 2,5"x 6". På ny del er det undertak av underlagsduk og tekking av impregnerte materialer fra 2007.
  Takrenner og nedløp fra 2007 i sort stål.
  Vegger er oppsatt som bindingsverkskonstruksjon fra byggeår 1977 med 10 cm. isolasjon utvendig tekket med stående bordkledning.
  Ved utbygging av hytta i 2007 ble innvendige vegger revet, isolasjonen ble byttet ut i gammel del og det ble montert ny innvendig panel.
  A-takstoler i tre i opprinnelig del, limtredrager med bjelker i tilbygd del.
  Isolering i opprinnelig del er på 15 cm. isolasjon, isolering i tilbygd del er med 20 cm. isolasjon.
  Vinduer i opprinnelig del er av koblede vinduer fra 1977.
  På tilbygg fra 2007 er det malte trevinduer med 2-lags glass.
  Hovedinngangsdør fra 2007 med to-lags energiglass.
  Utgangsdør mot sør som er isolert med to- lags energiglass.

  INNVENDIG
  Gulv: Lakkert tregulv fra 2007.
  Vegger: Panel 2007
  Himling: Panel 2007.
  Hoveddragere av 3"x 9" med avstand på ca. 2,1 meter. Gulvbjelker av 2x6 ligger mellom som bjelkelag og er isolert med 15 cm mineralull.
  Stålpipe montert i 2007 med vedovn i kjøkken/stue.

  KJØKKEN
  Innredning innkjøpt fra Nygård Trevarefabrikk i 2007.
  Benkeplate i heltre bjørk, plass til hvitevarer som komfyr og kjøleskap. Hvitevarer kan følge med i salget.

  SPESIALROM
  Bad: Badet er ikke oppbygd som våtrom og innfrir ikke dagens krav til våtrom.
  Gulvet er tekket med lakket tregulv, vegger og himling er tekket med panel.
  Rommet er innredet med dusjkabinett, eltoalett av typen Incinolet fra ca. 2007, Urinova toalett og opplegg for vaskemaskin. Avløp fra dusjkabinett er gjennom vannledninger direkte gjennom gulv.
  Vann til dusj og servant kommer fra en 50 liters vanntank fra vaskerommet ved siden av via trykktank og vannpumpe.
  Det er ikke montert sluk i gulv.

  Vaskerom:
  Vaskerommet innfrir ikke dagens krav til våtrom. Gulv er tekket med trebord. Vegger og himling er tekket med panel.
  Det er ikke montert sluk på gulvet.
  Vannopplegg består av en 50 liters tank plassert på gulvet som leverer vann ved hjelp av trykktank og pumpe til servant, dusj og opplegg for vaskemaskin på badet og til servant på vaskerommet. Vanntanken fylles med medbragt vann. På veggen er det montert nivåmåler for tanken.
  Vannpumpen er fra 2021.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Det er ikke innlagt vann. Det er koblet opp en 1000 liters tank for oppsamling av vann utendørs på boden. Vann fra denne tanken bæres inn i hytta. Vannet brukes ikke som drikkevann. Drikkevann må medbringes.
  Innvendige vannledninger er av kobber.
  Avløpsrør fra kjøkken i plast går ned i bakken med innlagt varmekabel til spredegrøft.
  Tilkoblingen for varmekabel i kjøkkenbenken.
  Avløpsrør fra vaskerom via plastrør til en annen spredegrøft. Eiendommen har 3 stk. spredegrøfter, den siste spredegrøften går fra urindo på bad.
  Bereder på ca. 30 liter fra 2010 plassert på vaskerommet.
  El- skapet med automatiske sikringer fra 2007.

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn av løsmasser delvis av jord og myr.
  Fundamentering er av søyler av pilarblokker i lettklinkerstein.
  På tilbygget er pilarblokker isolert med Rockwoll markisolasjon på ca. 10 cm.
  Det er ikke montert utvendige vannledninger.
  Utvendige avløpsrør til sprede grøfter av plast.
  Utvendige avløpsrør er isolert over bakkenivå og med varmekabler til sprede grøfter.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 09.06.2022 av Knut Kjønnås.
 • 1.et: 83 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom i hytten er medtatt i arealet for P-rom
  Innvendige romhøyder:
  I stuedel med skråhimling er det ca. 3,91 meter under tak, i skråhimling på kjøkken er det ca. 2,99 meter under himlingen. I resterende rom er
  romhøyder mellom 2,06 og 2,13 meter.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i kjøkken/stue.
  El. panelovn på kjøkken/spisestue, stue, alle 3 soverom, vaskerom, WC, gang,
 • Tomten er ei naturtomt som ligger i svakt hellende terreng mot nordvest. Rundt tomten er det skog av gran og lauvtrær.
 • Felles parkeringsplass ved veien, ca. 75 m fra hytten.
 • Vei: Adkomst via offentlig veg av gruset standard, fra parkeringsplass ved Tomasvassvegen er det gangveg på ca. 70 meter opp til fritidseiendommen.

  Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet vann. På uthuset er det tillaget system med tank som samler opp vann fra tak som kan brukes til vaskevann.

  Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet avløp.
 • Formuesverdi kr 90 476 per
 • Kr. 3 625 pr. år
  Gjelder feiing og eiendomsskatt. Fritidsrenovasjon kommer i tillegg med kr. 1579,- pr. år.
 • Strøm og forsikring kommer i tillegg til kommunale avgifter og fritidsrenovasjon.
  Utgifter til brøyting betales av de 8 hyttene som deler på plassen.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er registrerte servitutter på eiendommen i følge ubekreftet utskrift fra grunnboken datert 26.04.2022.

  Rettighet tinglyst 14.03.1984 dok.nr. 1635. Overført fra: 1825-63/1 Gjelder denne registerenheten med flere
  Rettighetshaver: GRANE KOMMUNE og Rettighetshaver:HELGELAND KRAFT AS
  LEIEAVTALE KRAFTLINJER.

  Rettighet tinglyst 05.09.1989 dok.nr. 5071. Overført fra: 1825-63/1 Gjelder denne registerenheten med flere
  Rettighetshaver:Staten V/Televerket Lnr: 2099886
  LEIEAVTALE
  ÅRLIG AVGIFT NOK 510
  LE:TELEVERKET OG STATEN V/HELGELAND FORVALTNING
  MAJAVATN REFLEKTOR

  Fredningsvedtak tinglyst 04.09.2003 dok.nr. 3911. Overført fra: 1825-63/1 Gjelder denne registerenheten med flere
  Kongelig resolusjon 29.08.2003 om verneplan for Børgefjell med utvidelse av Børgefjell/Bykije nasjonalpark i kommunene Hattfjelldal og Grane i Nordland og Røyrvik og Namsskogan i Nord-Trøndelag.
  Vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune
  Samtidig oppheves kgl.res.av 03.09.1971 om utvidelse av Børgefjell nasjonalpark i kommunene Røyrvik og Namsskogan i Nord-Trøndelag og Grane og Hattfjelldal i Nordland.
 • Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel. Planbestemmelser datert 05.02.2013.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 63 Bnr. 203 i Grane kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4.900,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 44.889,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, grunnbokutskrift, foto, sikringsobligasjon, tilstandsrapport, meglerpakke Infoland. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Inge Kaggerud
  Kari K Herder Kaggerud
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev