aktiv-eiendomsmegling
Nydelig hytte i Vestfiplingdalsvegen 492

Trofors Vestfiplingdalsvegen 492

Koselig tømmerhytte fra 2013 - Fin beliggenhet til Fiplingvatnet

 • 1 250 000
 • BRA 56 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 250 000
 • OMKOSTNINGER47 624
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 297 624
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 013
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 53 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTPunktfestetomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 1 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  404,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  47 624,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 297 624,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Entré, wc-rom, gang , 2 stk. soverom, bad, stue/kjøkken og bod.
Hems over hele hytten, med trapp/stig fra gangen.
Vedovn er godt å ha på kalde kvelder

Vestfiplingdalsvegen 492, Nordland

 • Fritidsboligen holder generelt god standard og fremstår som godt vedlikeholdt.
  Boden holder normal standard og fremstår som normalt godt vedlikeholdt.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskille av trebjelkelag.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  Målt avvik i hovedetasjen (stue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 30 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 45 mm.
  Målt avvik i hemsetasjen:
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 30 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 75 mm.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Badet er ikke oppført som våtrom iht. dagens krav, men har montert sluk og benyttes som bad. Tilstandsgrad 3 settes derfor i henhold til Norsk Standard 3600 og instruks.
  Gulv er tekket med belegg.
  Vegger er tekket med våtromsplater i dusjnisjen, tømmer og panel.
  Himling er tekket med malte plater.
  Plastsluk og vinylbelegg som tettesjikt.
  Våtrommet er utstyrt med dusjnisje, innredning med nedfelt servant og ett-greps blandebatteri og speil med lysarmatur.
  Rommet har naturlig ventilasjon vi ventil via yttervegg.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  - Ingen ventilering utover åpning av vindu.
  Tiltak
  - Spalte eller veggventiler for tilluft må lages.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
  Tiltak
  - TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

  Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  Det ble påvist stedvis svertesopp på tømmeret.
  Tiltak
  - Stedvis svertesopp på veggkonstruksjonen. Svertesopp er i utgangspunktet kun et estetisk problem og svekker ikke trevirkets
  styrkeegenskaper. Årsaken til svertesopp er ofte forårsaket av kondens (varm luft kommer opp på kaldloftet og kondenserer) og kan normalt fjernes med kraftvask eller lignende.

  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring. Det bør påregnes noe vedlikehold.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Boligen har ett innvendig pipeløp av lettklinker-elementblokker som strekker seg fra grunnen og over tak. Pipeløpet har ett fastmontert ildsted, lukket vedovn i stuen. Ildsted var ikke i bruk ved befaring.
  Takstmannen har ikke mottatt informasjon om siste feiing og tilsyn, ta kontakt med feietjeneste for ytterligere informasjon.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Innvendig > Krypkjeller
  Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
  Vurdering av avvik:
  - Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Grunnet lav høyde er det begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Det er benyttet byggskum til tetting av stubbeloftsplatene.
  Tiltak
  - Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre
  tilgjengelige områdene.
  Byggskummet bør fjernes og deretter tette stubbeloftsplatene på en tilfredsstillende måte.

  Innvendig > Innvendige dører
  Innvendig har boligen heltre furudører.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar i karm.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
  Det er naturlig avtrekk fra kjøkken som går via avtrekkskanal tilkoblet luftingen til pipen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Peler/pilarer av støpt betong. Pilarene er støpt i papprør, så det er ikke mulig å kontrollere tilstand til betongen.
  Vurdering av avvik:
  - Enkelte peler har noe skjevheter.
  Tiltak
  - Forsterkning/utbedringer kan ikke utelukkes.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Fritidsboligen har innlagt vann via privat brønn (200l plast dunk), hjemmelaget løsning.
  Fritidsboligen er ikke tilkoblet septik.
  Gråvannet ledes direkte ut i terreng.
  Vurdering av avvik:
  - Vannkvaliteten er utilfredsstillende dokumentert. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12 må alle som slipper ut sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende, ha en tillatelse.
  Tiltak
  - Vannkvalitet må dokumenteres.
  Det må fremskaffes tillatelse for å få slippe ut gråvannet.
  Eventuelt koble av vannledningen.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i ett rolig, barnevennlig og naturskjønt område i Fiplingdalen, på vestsiden av Nedre Fiplingvatnet. Fra hytta er det umiddelbar nærhet til flotte tur- og jaktmuligheter i nær utmark, samt fiske muligheter sommer som vinter. Fiplingdal er ett attraktivt hytteområde som grenser til Børgefjell Nasjonalpark i øst og mot Bæråsen i vest. Avstand til nærmeste dagligvarebutikk er ca. 10 km. ca 37km nord ligger forretningssentrumet i Trofors med togstasjon.
  Utsikt over Nedre Fiplingvatn, mot Børgefjellet, Kappfjellet og ellers nærliggende bebyggelse.

  Det går scooterløype midt på vannet (også forbi hytta) med muligheter for å kjøre mange mil videre mot fine fiskevann på Bæråsen og samtidig til Sverige dersom man er ivrig. Kjøres også opp skiløype rundt vannet.
 • Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 2013, bygd over 1 plan. Til boligen hører det med ett uthus 9 m2 BRA.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/fritidseiendommer.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
 • Bygget er fundamentert på støpte søyler, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon.
  Yttervegger av laftet tømmer. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med torvtak.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 08.09.2022 av Sindre Jakobsen.
  Fritidsboligen ble byggegodkjent 19.07.2013 og registrert tatt i bruk 01.01.2019.
 • 1.et: 56 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Alle rom i hytten, bortsett fra boden, er medtatt i arealet for P-rom.

  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
 • Kjøkken:
  Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med malte profilerte heltrefronter, heltre benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål med to -greps blandebatteri. Belysning under overskap.
  Kjøkkenet er utstyrt med frittstående gassdrevne hvitevarer som kjøleskap og komfyr med gasstopp.
  Det er naturlig avtrekk fra kjøkken som går via avtrekkskanal tilkoblet luftingen til pipen.

  Bad:
  Våtrommet er utstyrt med dusjnisje, innredning med nedfelt servant og ett-greps blandebatteri og speil med lysarmatur.

  Snurretoalett:
  Fritidsboligen har snurretoalett med kammer, kammeret er plassert under hytten.
  Luftingen går ut igjennom ytterveggen og blir videre ført opp over tak med toppmontert vindvifte.

  Tekniske installasjoner:
  - Vann og avløpsrør av plast.
  - Ingen ventilering utover åpning av vindu.
  - Gassdrevet varmtvannsbereder av merket Edesa.
  - Fritidsboligen har 12 volts-anlegg, solcelleanlegg og aggregat. Batterier og bryterpanel er plassert på soverommet ved stuen.
  - Det er høsten 2022 kjøpt inn et nytt 6 kg brannslukkingsapparat til hytten

  Det er lagt fiber inn til hytten.

  Det meste av møbler, løsøre og innbo følger med i salget.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring og gassovn.
 • Fritidsboligen er plassert på en naturtomt. Gruset innkjørsel og gårdsplass.
  Punktfestet tomt som har ett areal på 1 mål.
  Eiendommen er ikke oppmålt, kun fiktive grenser iht. matrikkelbrev som følge av at dette er en festet tomt med punktfeste.

  Grunneier: Veronica Helen Stabbforsmo Aufles

  Festeavgift kr 1 873,- pr. år.

  Festeavgiften reguleres hvert 10. år etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. § 15.

  Neste regulering er i 2023. Festeavgiften reguleres etter tomteverdi jf. festekontrakt.
 • Parkering på oppstillingsplass ved hytten.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

  Vann: Eiendommen har privat vanntilførsel.
  Fritidsboligen har innlagt vann via privat brønn (200l plast dunk), hjemmelaget løsning.

  Avløp: Gråvann slippes ut i terreng. Fritidsboligen er ikke tilkoblet septik.
 • Formuesverdi kr per
  Det foreligger ikke ligningsverdi på eiendommen.
 • Kr. 2 004 pr. år
  gjelder eiendomsskatt. Fritidsrenovasjon kommer i tillegg med kr. 1578,84 pr. år.
 • Strøm og forsikring kommer i tillegg til kommunale avgifter, frititdsrenovasjon og festeavgift.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Selger informerer om at de selv feier pipen på hytten. Dette ble sist uført sommeren 2022. Selger informerte om at det etter at tilstandsrapport var ferdig ble det satt inn ventil på badet i taket, opp på hems og ut i yttervegg.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2013/664290-3/200 ERKLÆRING/AVTALE 09.08.2014 GJELDER FESTE
  Bestemmelse om brønn.
  For ytterligere informasjon se grunnboken.
 • Område er regulert, gjeldende reguleringsplan er "Midttun Hytteområde".
 • Gnr. 66 Bnr. 5 Fnr. 16 i Grane kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4.900,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 35.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 47.889,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, foto, grunnbok, tilstandsrapport, sikringsobligasjon og meglerpakke Infoland. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Marie Grændsen
  Jan Arvid Grændsen
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev