aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kragevikveien 155!
Velkommen til Kragevikveien 155!

TRØGSTAD Kragevikveien 155

Trøgstad - Landbrukseiendom m/muligheter. Hyttetomter planlagt i reg.plan. For visning. ring megler på 92489055!

 • kr 3 450 000
 • BRA-i 113 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 450 000
 • Omkostningerkr 110 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 560 792
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1930
 • Soverom3
 • Tomt187 417 m²
 • Eierform tomtEiet
 •  3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500 (Pro&contra kjøper/selger) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 560 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Kragevikveien 155 - 3D - 1. Etasje - Letterhead
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen! Bolighus inneholder: 1. etg.: Gang, trapperom, bad, 2 stuer, kjøkken, soverom. 2. etg.: Trapperom, gang, 2 soverom. Kjeller: Bod. I tillegg er det følgende bygninger: Ved bod (38 kvm.) Stabbur (40 kvm.) Låve/carport (58 kvm.) Uthus/lager (34 kvm.) Naust (24 kvm.) Beliggenhet: Eiendommen har en landlig beliggenhet ca. 11 km fra Skjønhaug sentrum hvor man finner barnehage, skoler, butikker mm. Det er ca. 18 km til Mysen som er et større handelssentrum samt videregående skole, og hvor det også er jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo. Eiendommen grenser mot Hemnessjøen hvor det er fine bade- fiskemuligheter og mange fine turstier i skog og mark rett utenfor døra.
Fasade

Kragevikveien 155, Østfold

 • Tomt
  187417m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er i følge gårdskart.nibo.no av 30 daa fulldyrka jord, 143,1 daa produktiv skog, 6,3 daa annet markslag, 8 daa vei og bebygd areal. NB! Det vil bli fradelt en hytte med tilhørende tomt som vil utgjøre ca. 2 dekar.

  Beliggenhet
  Kragevikveien 155 ligger ca. 11 km fra tettstedet Skjønhaug/ Trøgstad i Indre Østfold kommune. Der finnes alle servicefunksjoner, skole, barnehage, handlesenter og idrettsanlegg. Eiendommen ligger ca. 2 km Fylkes vei 1292. Derfra er det felles privat vei med veirett til flere eiendommer og hytter med organisert vedlikehold sommer og vinter. Eiendommen/ småbruket ligger landlig og åpent til. Gode solforhold hele dagen.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig 140 m², Vedbod 38 m², Stabbur 40 m², Låve og carport 59 m², Uthus vedlager 34 m², Naust 24 m².

  Barnehage/skole/fritid
  Finnes på Skjønhaug.

  Skolekrets
  Gamle Trøgstad kommune.

  Offentlig kommunikasjon
  Skolebuss.

  Byggemåte
  Bolig bygget 1930 senere tilbygget mot vest med kjeller og 1.etg med bad, kjøkken og stue. Boligen er oppført på grunnmur i naturstein på eldste delen og støpt grunnmur på tilbygget del. Yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med liggende trekledning, tak bygget som saltak med oppløft(ark) mot vest. Boligen er utvendig kledd om og takteking skiftet ca 2010. Innvendig er bad rehabilitert i 2012, det er også foretatt overflate oppussing i 1.etg. 2.etg er ikke oppgradert . Det er usikkerheter rundt konstruksjoner med krypkjeller og det må påregnes utbedringer. På befaringen avdekkes det enkelte forhold som bør utbedres eller undersøkes nærmere. Rapporten må leses i sin helhet.

  Innhold
  1. etg.: Gang, trapperom, bad, 2 stuer, kjøkken, soverom. 2. etg.: Trapperom , Gang , 2 soverom. Kjeller: Bod. Ved bod (38 kvm.) Stabbur (40 kvm.) Låve/carport (58 kvm.) Uthus/lager (34 kvm.) Naust (24 kvm.)

  Standard
  INNVENDIG Overflater: Innvendige overflater med gulver i 1.etg med laminat. Vegger med malt tapet bortsett fra trepanel på gang. Himlinger med malt trepanel og malte plater. Gulver 2.etg med malte tregulv. Vegger med malt trepanel på gang og tapet på soverom. Himlinger med malt trepanel. Overflater med naturlig slitasje alder tatt i betraktning, det vil være naturlig med overflateoppusing ved eierskifte. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik, TG 3: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble ved hjelp av streklaser foretatt kontroll av planhetsavvik i etasjene. Det registreres høydeforskjell i 1.etg med 2,5 cm over rommet og 2 cm på under 2 meter på trappegang. Kjøkken med 1,5 cm over rommet. Stuer med 1 cm over rom. 2.etg på trappegang med 2 cm over rommet. Soverom mot syd med 2 cm på under 2 cm knirk i gulv . Soverom mot nord med 2 cm over rommet. Det er svanker og buler i overflater 2.etg. Det må alltids påregnes skjevheter på eldre konstruksjoner grunnet krymp, nedbøyninger osv. Det gjøres oppmerksom på at alle flater ikke er kontrollert grunnet møblering og div. Konsekvens/tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted: Boligen har mursteinspipe 2 stk. en på eldte del og en til tilbygg. Det er montert vedovn på stue på eldste pipe. Pipe tilbygg ikke i bruk. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ovn i 2 etg er koblet vekk. Her må røykrør mures igjen. Konsekvens/tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. - Det anbefales en kontroll av brann og feievesen. Krypkjeller: Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv på eldste delen. Denne har tilgang via hull i mur fra kjelerom på tilbygget del. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er kun tilgang til en liten del av krypkjeller og dette blir besiktiget, resterende med lav høyde og ikke adkomst. Det registreres mye materialer på bakke og stubbeloft som har falt ned . Det må påregnes utbedringer. Ventilasjon er manglende eller begrenset og bør utbedres for god gjennomlufting uten døde hjørner. Ved sluk registreres det råteskader i bunnstokk/ svill. Dette må undersøkes nærmere. Det gjøres oppmerksom på at krypkjeller er en risikokonstruksjon for sopp og råte og bør ha jevnlig tilsyn. Det er viktig at krypkjeller er godt luftet for å forhindre fukt/råteskader. Det anbefales at det lages tilgang til hele konstruksjonen for jevnlig inspeksjon. Konsekvens/tiltak: - Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Det er mye organisk materiale(treverk) på bakke, dette må fjernes for å forhindre sopp og råte. Sluk under bad er tilgjengelig fra tilbygget kjellerdel. Her registreres det råte i bunnsvill mot tilbygget del, dette bør undersøkes nærmere. Innvendige trapper: Trapp er plassbygget i malt treverk. Vurdering av avvik, TG 3: - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det er ikke montert rekkverk. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Konsekvens/tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Trapp må utbedres eller skiftes. Innvendige dører: Innvendig har boligen malte fyllingsdører. og en finert innerdør. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til soverom mot syd har skader i dørblad og må utbedres. Dør til sov mot nord tar i karm. Dør til bad tar i karm. Konsekvens/tiltak: - Enkelte dører må justeres. - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Kjøkken: Overflater og innredning: Kjøkkeninredning med lyse profilerte fronter, benkeplate i heltre furu og laminat med beslag med oppvaskkum og skyllekum. Det er plass og opplegg for oppvaskmaskin, vaskemaskin og komfyr med ventilator over. Det er vannfaste plater mellom over og underskap. Innredning med noe fra byggeår og noe skiftet i sener tid. Bruksslitasje som forventet på en eldre innredning. Det anbefales å montere vannstoppventil med føler på gulv grunnet vaskemaskin på kjøkken. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Bad 1.etasje: Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad rehabilitert 2012. Bader har gulv med fliser og sokkelflis, vegger med våtromsplater og smatrpanel i himling. Rommet er innredet med stort dusjkabinett, gulvmontert toalett og baderomsinnredning på 60 cm bredde med underskap med heldekkende servant , speilskap over. Overflater vegger og himling: Veggene har baderomsplater. Taket er malt. (smartpanel). Overflater Gulv: Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet er så og si flatt med lite eller ingen fall mot sluk. Konsekvens/tiltak: - Våtrommet fungerer med dette avviket. Sluk, membran og tettesjikt: Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik, TG 2: - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. - Sluk ligger under dusjkabinett og var ikke mulig å besiktige på befaringen. Sluket har dårlig tilgang for renhold og ispeksjon. Konsekvens/tiltak: - Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Sanitærutstyr og innredning: Rommet er innredet med stort dusjkabinett, gulvmontert toalett og baderoms innredning på 60 cm bredde med underskap med heldekkende servant, speilskap over. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist skader på innredning. - Baderomsinnredning har skader/svelling etter fukt. Konsekvens/tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Ventilasjon: Det er ingen ventilering. Vurdering av avvik, TG 2: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er ikke ventilasjon ut av rommet muligens noe i tak på dusjkabinett, undertegnede kjenner ikke til denne konstruksjonen. Konsekvens/tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Det må monteres mekanisk avtrekk . Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hultaking ikke foretatt da det er tilgang til sluk fra kjellerrom. Det blir foretatt fuktmåling mot undergulv rundt sluk med ingen unormale målinger på befaringen. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger: Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er samlestokk for røropplegg i kjeller. sansynligvis fra 2010.( ved rehabb bad). I kjeller er det inntaksledning for vann i plast med stoppekran og vannmåler. Det er i kjeller lagt varmekabler på rør for å forhindre frost. Avløpsrør: Det er avløpsrør av plast. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon, med ventiler i vegger. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 200 liter, denne er fra 2007. Elektrisk anlegg: TG 3, Åpent el-anlegg på vegger. Sikringskap plassert på vegg i trappegang 2.etg dette har vippe automatsikringer. UTVENDIG Taktekking: Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Takteking antas å være lagt om ca 2010. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Det er påvist bulker i enkelte takplater på takflate mot vest. Beslag mot vegg og under vindu mot vest må utbedres da beslag ikke tetter under vindu, her kan det komme vann inn i konstruksjonen. Løsning med gradtenner og beslag/ takplater bør etterses og muligens utbedres. Konsekvens/tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. Nedløp og beslag: Takrenner og beslag i overflatebehandlet stål. Vurdering av avvik, TG 2: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Konsekvens/tiltak: Det mangler endelokk på takrenne mot syd/ øst dette må monteres. Snøfangere bør monteres. Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning denne er skiftet mellom 2010 og 2017. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det registreres 2 klednings bord på sydvegg som bør skiftes grunnet oppsprekking i kledningsbord. Samt noen løse bord i gavl. Løsning med takoverbygg ved inngangsparti bør utbedres med blikk over tak så vann ikke renner inn i konstruksjon. Konsekvens/tiltak: - Lokal utbedring må utføres. -Vedrørende lufting, kan konstruksjonen fungere med dette avviket, det må dog gjøres utbedringer om avviket skal lukkes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved bytting av kledning bør konstruksjonen/lufting bygges opp riktig. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med saltak og pulttak på tilbygget del. Det er tilgang kaldtloft på eldste delen via luke i himling gang 2.etg. Takkonstruksjon tilbygget del ikke besiktet da det ikke er tilgang til denne. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det anbefales å sette inn ventiler i gavler for god gjennomlufting. Ved eventuell isolering av takkonstruksjon på boder må lufting over skråtak etableres. ( Bodrom er i dag ikke isolert.) Det er skader på en takstol ved pipe og det kan se ut til at det har vært brann her antakeligvis fra pipe. Dette er sannsynlig en gammel skade. Det registreres mye muse møkk på bod mot øst. Konsekvens/tiltak: - Lokal utbedring bør utføres. - Lufting/ventilering bør forbedres. Vinduer: Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. vinduer fra byggeår med ytter og innerrammer bortsett fra 2 vinduer mot syd med isolerglass fra 1992. Ved befaring blir det foretatt funksjonstest på noen vinduer og vinduer har funksjon som tiltenkt. Det er imidlertid viktig å merke seg at disse vinduer har dårlig isolreingsgrad og derfor bør det vurderes å skifte disse. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vindu mot syd på kjøkken har ikke beslag på sålebenkbeslag og det er her fare for vann inn i konstruksjon. Det er behov for overflatebehandling på vinduer. Vindu på soverom mot nord mangler hengsler. Konsekvens/tiltak: - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Det bør monteres blikk på sålebenkbeslag/ vannbrett mot vest. Vinduer bør overflatebehandles med maling/beis. Dører: Bygningen har malt hovedytterdør. Vurdering av avvik, TG3: - Dørblad har skader. Konsekvens/tiltak: - Dør bør skiftes. Utvendige trapper Det er støpt platting og trapp til takoverbygget inngangsparti. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Det er sprekker i støpt platting og trapp. - Det registreres råte i søyler til takoverbygg. Konsekvens/tiltak_ - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. TOMTEFORHOLD Byggegrunn: Det er byggegrunn av leirholdige masser. Drenering: Det antas at det er drenert rundt bolig og at dreneringen er fra byggeår 1930. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Konsekvens/tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har støpt betonggrunnmur på tilbygg mot vest og mur i naturstein utvendig murpusset på eldste delen. Vurdering av avvik, TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. Det registreres noe spreker i mur mot øst. Konsekvens/tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er septiktank med overløp til grøft og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Det er ukjent årstall på utvendige vann og avløpsledninger. Konsekvens/tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank: Septiktanken er av glassfiber med ukjent monterings år. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Konsekvens/tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Det må påregnes pålegg om privat minirenseanlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På eiendommen, samt carport.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i et område med moderat til lav radonforekomst. Konsekvens/tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  NB! Hytte med tilhørende tomt på ca. 2 mål er under fradeling og følger derfor ikke salget. Ekstakt tomteareal er derfor noe usikkert.

  Prisantydning inkl. omkostninger
   3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500 (Pro&contra kjøper/selger) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 560 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med vedfyring, panelovner på vegg og varmekabler i gulv bad.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  13218

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022: Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. Feiing 465,00 kr Slam 6 772,00 kr Vann 3 396,72 kr Renovasjon 2 647,52 kr Sum 13 281,24 kr Vannavgift etter måler.

  Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ingen eiendomsskatt i Indre Østfold kommune.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/681/2: 17.12.1926 - Dokumentnr: 900082 - Skjønn Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
  28.07.1972 - Dokumentnr: 3756 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:681 Bnr:19
  12.12.1983 - Dokumentnr: 8644 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om bruksrett
  Rettighetshaver: Eieren av Bjørnemyren
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.12.1983 - Dokumentnr: 8645 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om bruksrett
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.10.1988 - Dokumentnr: 8246 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:683 Bnr:6
  01.12.2005 - Dokumentnr: 8291 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver:TRØGSTAD ELVERK AS
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.04.2008 - Dokumentnr: 269004 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:681 Bnr:25
  Rett til vei frem til Bjørnemyren hyttefelt.
  27.11.2008 - Dokumentnr: 962808 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:681 Bnr:26
  Bestemmelse om veg
  27.11.2008 - Dokumentnr: 962835 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:3014 Gnr:681 Bnr:24
  Bestemmelse om veg
  20.12.1883 - Dokumentnr: 900049 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:1
  15.06.1942 - Dokumentnr: 933 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:10
  15.06.1942 - Dokumentnr: 934 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:11
  19.07.1944 - Dokumentnr: 936 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:12
  21.08.1945 - Dokumentnr: 851 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:13
  17.09.1970 - Dokumentnr: 3873 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:17
  17.09.1970 - Dokumentnr: 3874 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:18
  27.11.1971 - Dokumentnr: 5678 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:19
  15.11.1972 - Dokumentnr: 5684 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:20
  28.01.2008 - Dokumentnr: 75931 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:24
  28.01.2008 - Dokumentnr: 75933 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:25
  28.01.2008 - Dokumentnr: 75938 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3014 Gnr:681 Bnr:26
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1659627 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0122 Gnr:81 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke byggesak, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for våningshus, Kragevikveien 155. Dette vil ikke få noen praktisk betydning for ny eier. Det er vedlagt bygningstegninger for feste nr. 1 - fritidsbygg og uthus, Kragevikveien 168.

  Vei, vann og avløp
  Direkte innkjøring fra privat vei med veirett. Vann: Off. nett via Priv. Fordelingsnett. Avløp. Privat. Septiktank. Minirenseanlegg: Eiendommen har privat avløpsanlegg og er ikke tilknyttet offentlig avløp. Eiendommen er oppført med et minirenseanlegg. Minirenseanlegg er en godkjent avløpsløsning. Eier er selv ansvarlig for at minirenseanlegget fungerer tilfredsstillende og at det oppfyller gjeldende regler for slike anlegg. Eiendommens utslippstillatelse er gitt under forutsetning av at det til enhver tid foreligger gyldig serviceavtale for minirenseanlegget. En årlig tømming av minirenseanlegget faktureres av kommunen. Dersom det viser seg nødvendig for å sikre en optimal drift av anlegget, kan kommunen fastsette en annen tømmehyppighet. Kommunen, eller den som kommunen bemyndiger, har anledning til å besøke anlegget for kontroll og tilsyn, og kan ta prøver for å kontrollere at rensekrav overholdes. Dersom det ved en senere anledning legges offentlig avløp i nærheten, kan kommunen pålegge tilknytning til dette i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan:_ Bjørnemyra 012220050002 - Fritidsbebyggelse, badeplass, felles parkeringsplass, felles avkjørsel, friluftsområde, turvei. Vedtak: 03.05.2005. Kommuneplan Periode: Kommuneplanens arealdel -0122201601 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. LNFR areal for spredt boligfritids- eller næringsbebyggelse. Periode: 2018-2029. Reguleringsplaner under arbeid: Nei.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen, men selger har søkt om dispensasjon. Kjøper må regne med å søke om dette på nytt dersom eiendommen ikke skal bebos av kjøper.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
   3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 500 (Pro&contra kjøper/selger) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   110 792,- (Omkostninger totalt)   3 560 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  110792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Kan ikke tegnes da det ikke er foretatt tilstandsrapport etter nye regler.

  Boligkjøperforsikring
  Kan ikke tegnes da det ikke foreligger tilstandsrapport etter nye regler.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9.900,- , markedspakke kr. 23.000,- oppgjørshonorar kr. 5.900,- og visninger kr. 2.000 , - (2 stk er inkludert). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9.257,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte utlegg samt dekning av vederlag for uført arbeid med kr. 2.000,- pr. time, begrenset oppad til kr. 20.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev