aktiv-eiendomsmegling
Fasade / inngangsparti

Trøgstad Kroksundveien 560

Enebolig Kroksundveien 560

 • 1 000 000
 • PRISANTYDNING1 000 000
 • OMKOSTNINGER33 864
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 033 864
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • AREALP-rom 120 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT465 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  7 500,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 864,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 033 864,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Garasjerom, vaskerom, toalettrom, kjellerrom. Garasjerom er på ca 31 m², og har adkomst via sidehengslet dør.
1. etasje: bad/vaskerom, entrè, kjøkken, stue med utgang til terrasse, trapperom.
2. etasje: Gang, 2 soverom, 2 kott, bod, garderobe.

Kroksundveien 560, Viken

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Overflater - TG3:
  Gulv: Betong, laminat, tregulv fliser på bad
  Vegger: Betong, panel og malte plater.
  Himlinger: Panel, malte plater og betong.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater.
  • Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  - Overfalter bærer genrelt preg av elde og slitasje samt skader.
  Tiltak
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  • Overflater må utbedres eller skiftes.

  Bad/vaskerom i 1. etasje - TG3:
  Fliser på gulv og panel på vegger. Rommet er innredet med baderomsinnredning med profilerte, lyse fronter, nedfelt servant, speil, belysning og sideskap. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet og har dører av glass, dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det installert gulvmontert toalett. Det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Rommet ventileres via mekanisk vifte på veggen. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet.
  Vurdering av avvik:
  • En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav.
  Tiltak
  • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør.

  Vaskerom i underetasje - TG3:
  Vaskerom med nøktern standard. Det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Rommet er innredet med baderomsinnredning (ikke tilkoblet vann). På vaskerommet finnes egen nisje, hvor det er opplegg for dusj/badekar. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997.
  Vurdering av avvik:
  • En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav.
  Tiltak
  • Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier.

  Kjøkken - TG3:
  Eldre kjøkken, med malte trefronter og heltre benkeplate. Oppvaskbenk av rustfritt stål inneholder vaske- og skyllekum. Det er opplegg og plass til oppvaskmaskin i rommet. Kjøkkenventilator er plassert over komfyr, og er ført ut av vegg. Det er montert belysning mellom skap.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Kjøkkenet fremstår i en dårlig stand og forfatning.
  Tiltak
  • Det må foretas full utskiftning av overflater/innredning.

  Toalettrom underetasje - TG2:
  Eldre wc-rom med toalett i underetasje.
  Vurdering av avvik:
  • Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak
  • Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
 • Eiendommen ligger ved Bingen i Østre Trøgstad. Rett ved riksvei 123, med direkte adkomst fra denne. Ca. 5 km til Havnås med barneskole, barnehage, fengsel og en koselig klesbutikk/interiørbutikk med kafe. Ca. 12 km til Skjønhaug, hvor det bl.a. er ungdomsskole, idrettsanlegg, bibliotek, bank og flere dagligvareforretninger. Ca. 12 km. til Mysen sentrum som har buss og togforbindelse til Oslo, samt kino, restauranter, kafeer og butikker.

  Havnås byr på et trygt oppvekstmiljø med mulighet for et aktivt friluftsliv. Området består av vidstrakt turterreng, flotte fiskevann, badeplasser, mm. Kort vei til Hemnessjøen.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Eiet tomt.
 • Ca. 465 kvm. Tomt er ikke oppmålt i nyerer tid, og avvik kan forekomme ved ny oppmåling.
 • Terrengforhold- TG3:
  Skrånende tomt med ukjent byggegrunn.
  Vurdering av avvik:
  • Terreng faller inn mot bygning. Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig
  fuktsikring og drenering.
  Tiltak
  • Det bør foretas terrengjusteringer.

  Drenering - TG2:
  Trolig opprinnelig drensfunksjon.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  • Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
  Tiltak
  • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter - TG2:
  Grunnmursvegger er av betong med innvendig, pusset tresonitt.
  Vurdering av avvik:
  • Grunnmuren har sprekkdannelser. Påvist noe sprekker i muren. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling.

  Taktekking - TG2:
  Taket er tekket med lekter, sløyfer og betongtakstein, undertaket er bordtak. Ny takstein i 2010 iht. tidligere prospekt. Taket er kun besiktiget fra bakkenivå, og var dekket med snø på befaringsdagen. Vurdering baseres på alder. Det er usikkert om undertaket er byttet i forbindelse med ny takstein.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  • Ingen tegn til at undertaket er byttet, må påregnes at dette er eldre.
  Tiltak
  • Anbefalt med ytterligere undersøkelser.

  Nedløp og beslag - TG2:
  Pipe er helbeslått med blikk over taket. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takvann er ikke ledet bort fra grunnmuren. Regnvann og smeltevann
  må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort.
  Tiltak
  • Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Veggkonstruksjon - TG 2:
  Yttervegger er lette bindingsverksvegger i tre, som er kledd utvendig med liggende trekledning. Antatt oppført og isolert etter de forskriftskrav som var gjeldende ved oppføringstidspunktet.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  • Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det bemerkes at kledningen ikke er luftet, noe som er vanlig på eldre hus, men likevel virker å fungere. Dette er normalt avhengig at ytterveggen er mindre tett enn i nyere hus. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist noe råte samt råte i søyler i framkant av ytterdør, ellers påvist generelt med værslitt trevirke.
  Tiltak
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Takkonstruksjon/Loft - TG2:
  Bærende takkonstruksjon i tre, type halvvalm. Tilgang til loftet via luke på soverom.
  Vurdering av avvik:
  • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  • Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. Påvist og målt noe høye fuktverdier i himlinger i kneloft, også påvist fuktskjolder i områdene. Årsak er ukjent, men kan relateres til kondensering.
  Tiltak
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  • Lokal utbedring bør utføres.

  Vinduer - TG3:
  Vinduer har rammer og karmer av tre. Vinduer er koblede vinduer fra byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
  • Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer fremstår i en generelt dårlig stand, påvist flere vinduer med råteskader samt sprekk/knuste glass
  Tiltak
  • Vinduene eller glassruter må skiftes ut.
  • Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Vinduer står generelt ovenfor utskifting.

  Dører - TG3:
  Teak ytterdør.
  Terrassedør med isolerglass, fra 1978.
  Vurdering av avvik:
  • Dører har råteskader.
  • Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Påvist råteskader i underkant av ytterdøra. Ellers fremstår terrassedør
  med generelt værslitt trevirke. Dør til underetasje har knust glass.
  Tiltak
  • Råteskadede dører må skiftes ut.
  • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - TG2:
  Balkong på 9 m², vendt mot nordvest, med tilgang fra stue. Det er støpt betongdekke og rekkverk av stål.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker.
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav

  Etasjeskille/gulv mot grunn - TG2:
  Betong mot kjeller. Trebjelkelag mot 2. etasje.
  Vurdering av avvik:
  • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  • Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble ved hjelp av en punktlaser, foretatt kontroll på planhetsavvik, ingen unormale målinger i 1. etasje. I 2. etasje ble det målt ca. 2 cm på begge soverom.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Rom Under Terreng - TG2:
  Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det
  må derfor påregnes fukt fra grunnen. Påvist kalk/saltutslag som indikerer dette. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp
  av ett Protimeter, påvist unormale verdier. - Påvist områder med saltutslag på vegger i kjeller. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg.
  Tiltak
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendige trapper - TG3:
  Eldre trapp av tre, fra byggeåret. Betongtrapp til kjeller.
  Vurdering av avvik:
  • Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  • Det er ikke montert rekkverk.
  • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  • Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp til kjeller er bratt og mangler rekkverk.
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket

  Vannledninger - TG2:
  Rørføringer er av kobber.
  Stoppekran og vannmåler er plassert i kjeller.
  Servant på ett soverom i 2. etasje.
  Røropplegg fra byggeåret.
  Vannet var ikke påskrudd, det må påregnes skader på røropplegg basert på alder.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  • Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør - TG2:
  Avløpsledninger er av plast og støpejern. Opplegg hovedsakelig fra byggeåret.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  • Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Tiltak
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  • Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Ventilasjon - TG1:
  Mekanisk avtrekk på kjøkken og bad.
  Tilluft via ventiler.

  Varmtvannstank - TG2:
  Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, fra 1998.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  • Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Elektrisk anlegg - TG3:
  Sikringsskap med automatiske sikringer. Sikringsskapet ble ombygget rundt år 2003.
  Varmekabler på bad. Ellers ingen fastmonterte varmekilder.
  Det var ikke strøm i boligen på befaringsdagen, påvist opplegg som kan være farlig for liv og helse.

  Utvendige vann- og avløpsledninger - TG3:
  Utvendige avløpsrør er av keramiske rør/støpejern og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Nye vannledninger inn til boligen i 2014.
  Det er septiktank med overløp til grøft og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
  Vurdering av avvik:
  • Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Forligger pålegg om sanering av tank. Når dette må gjøres er ikke kjent
  for takstmannen.
  Tiltak
  • Avløpsanlegget og vannrør må sjekkes.
 • Underetasje: Bra 61 kvm / P-rom 17 kvm
  1. etasje: Bra 66 kvm / P-rom 66 kvm
  2.etasje: Bra 56 kvm / P-rom 37 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Underetasje: Vaskerom og toalettrom.
  1. etasje: Bad/vaskerom, entrè, kjøkken, stue, trapperom.
  2. etasje: Gang, 2 soverom.
 • Eiendommen selges slik den står på visning, og vil ikke bli ytterligere tømt eller rengjort. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Pipe og ildsted - TG2:
  Mursteinspipe.
  Vedovn i stue.
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Tiltak
  • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

  Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
 • Skrånende tomt som er enkelt opparbeidet med plenarealer og diverse beplantning. Gruset gårdsplass. Eiendommen har ikke vært bebodd på en stund, og tomten er derfor noe gjengrodd.
 • Enkel garasje
  På egen gårdsplass
 • Eiendommen ligger til fylkesvei og har direkte avkjørsel fra denne.

  Offentlig vann via privat fordelingsnett. Vann var avstengt ved meglers første befaring. Det er ukjent om det kan være frostskader på rør, da eiendommen har vært fraflyttet og uten oppvarming over lengre tid. Det må forventes utbedring av vannledning og røropplegg.

  Privat avløp.
  Det foreligger følgende mulig pålegg fra kommunen om endring av tilknytning: Dersom eiendommen har slamavskiller/septiktank, ligger den trolig i et område der kommunen planlegger sanering av avløpsnettet. I forbindelse med framtidig kommunal sanering vil eiendommen få pålegg om utkobling av septiktanken og, om nødvendig, utbedring av privat stikkledning. For eiendommer som ikke har tilfredsstillende separat avløpssystem, må eier påregne kostnader til utbedring av dette. Det kan være kostnader til legging av nye stikkledninger for avløp og tilknytningsavgift til offentlig anlegg, eller en oppgradering av det private avløpssystemet som
  imøtekommer de til enhver tid gjeldende regler. Indre Østfold kommune er i gang med å utarbeide nye planer for sanering og utbedring av kommunalt avløpsnett, og berørte eiendommer vil bli varslet. Vi legger ut informasjon på kommunens hjemmeside når ny saneringsplan er klar
 • Formuesverdi som primærbolig kr 327 394 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 091 312 per 31.12.20
 • Kr. 7 500
  De kommunale avgiftene omfatter vanngebyr, tømming av slamtank, renovasjonsgebyr, årlig kontrollgebyr avløpsanlegg, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Opplyst sum kommunale avgifter er fra 2022. Det har vært en prisøkning i 2023, og avgiften vil derfor bli en del høyere. Det har også vært fakturert et kunstig lavt forbruk vann, så her må det også forventes en økning. Det er installert vannmåler, men det må forventes at denne kan være skadet av frost og dermed må skiftes ut.
 • Strøm
  Forsikring
  Kommunale avgifter
 • Det foreligger ikke hverken brukstillatelse eller ferdigattest. Bygget er byggeanmeldt. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Radon - TG2:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak.
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med mindre det følger av avtalen at kjøperen som del av oppgjøret skal overta disse. Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen og vil følge eiendommen ved salget såfremt ikke annet uttrykkelig er nevnt:

  Kontakt medhjelper for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen ligger i et uregulert område. I Kommuneplanens arealdel for 2018-2029 er området avsatt til LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mm.
 • Gnr. 690 Bnr. 27 i Indre Østfold kommune
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3.
 • Follo og Nordre Østfold tingrett, avd. Mysen Heggen og Frøland Tingrett
  Lars Fredrik Pedersen
Elise E. Gimmingsrud

Megler

Elise E. Gimmingsrud

90 74 43 23

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev