aktiv-eiendomsmegling

Trysil Bittermarkvegen 644

Fint beliggende hytte med gode jakt- og fiskemuligheter rett utenfor!

 • 690 000
 • BRA 58 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING690 000
 • OMKOSTNINGER33 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER723 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 973
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 58 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 018 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  723 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi presenterer her en hytte med usjenert beliggenhet i et veletablert hyttefelt. Eiendommen har store turmuligheter rett utenfor døren. Området kan også friste med fine muligheter for både jakt, fiske og friluftsliv.


Merk deg dette:
•Godt vedlikeholdt hytte
•Flotte omgivelser
•Gode naturopplevelser rett over dørstokken
•Meget bra jakt- og fiskeområder
•To innredet boder - en med hundestall
•Selges møblert, inklusive robåt

Hytta er over ett plan og inneholder:
Entre, sanitærrom, dorom, spisestue/kjøkken/stue, 3 soverom.

Bittermarkvegen 644, Innlandet

 • VELKOMMEN
  En liten fottur i lett tereng kommer du til hytta. Inngangspartiet ligger på den romslige sørvendte verandaen. På innsiden kommer du inn i et vindfang, som knytter stuen og badet sammen.

  KJØKKEN/ STUE
  Åpen løsning mellom kjøkken og stue. Mønet himling som gir en luftig romfølelse. Vinduer med flott utsyn mot naturen. Stua er i dag innredet med en sofakrok og en spisegruppe rett ved kjøkkenet.

  BAD
  Fint plassert rett ved inngangsdøren, finner du hyttas sanitærrom med tilknyttning til dorommet. Sanitærrommet har dusjkabinett med pumpedusj, servant med blåmalt underskap og speil. Dorommet har en installert biodo.

  SOVEROM
  Det er 3 soverom på hytta. To av rommene er innredet med køyeseng, det siste med dobbeltseng.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Hytta ligger i et etablert hytteområde, ca 28 km nord for Trysil sentrum og 13 km fra Jordet. Bittermarka er et stort høyfjellsområde som strekker seg innover mot Svenskegrensen. Det er et utstrakt løypenett i området med både turstier og langrennsløyper som går seg langt inn i fjellet. Hytta er et utmerket utgangspunkt for aktiviteter sommer som vinter. Om sommeren er det seterdrift med geiter på Bryn-setra. Setra ligger ved inngangen til Bittermarka.

  Området kan friste med gode jakt- og fiskemuligheter.
 • Parkeringsmuligheter ved Brennåstjønna ved Bittermarkvegen. Det er ca. 750 meter å gå (sti) fra parkeringsplassen til hytta.
 • Byggegrunn med antatt jord - morenemasser. Fundamentert på sementblokker direkte på terreng. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Yttervegg kledd med stående panel og liggende panel i gavlveggene. Saltak med tretaksperrer, fritt opplagt over yttervegger, delevegger og limtrekonstruksjoner. Lukket konstruksjon. Takflatene er tekket med pappshingel.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Utvendig: Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på undertak.
  Innvendig:
  Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Tomteforhold:
  Grunnmur og fundamenter: Ikke etablert frostsikring i grunnen. Normalt med noe tele som vil påvirke fundamentene og bjelkelag. Dette gir utslag i skjevheter i konstruksjonen. Skjevheter er beskrevet under frittbærende dekker. Skjevheter i fundamentene.

  Utvendig:
  Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Panel er stedvis ført langt ned mot terreng. Fare for fuktopptrell og forvitringer. Deler med solslitt panel. Behov for vedlikehold.
  Takkonstruksjon/Loft: Påvist råteskade i undertak (gesims) på nordøstre hjørne. Noe skjevheter i takkonstruksjonen.
  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Terrasseplatting har behov for vedlikehold. Noe skjevheter i gulv og komponenter.

  Innvendig:
  Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Andre innvendige forhold Det gjenstår noe arbeider med listverk rundt vindu.
  Kjøkken:
  Avtrekk- stue kjøkken:
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Tomt:
  Terengforhold: Tereng faller inn mot bygning.

  Utvendig:
  Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mangler del med takrenner og nedløp.

  Innvendig:
  Etasjeskiller/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tistandsgrad 3 gis med bakgrunn i standarens krav til å godkjente måleavvilk. Målt høyedeforskjell på ca 35 mm i stue.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.et: Bra 58 m²/P-rom 58 m²
  Redskapsbod Bra 4 m²

  Følgende rom inngår i primærareal: Entre, sanitærrom, dorom, kjøkken/stue, 3 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hytta varmes opp med parafin og vedfyring. Ring hytta varm.
 • Eiertomt på ca. 1 008 m². Naturtomt med stedets vegetasjon og enkelte store grantrær. Tomten er svakt hellende mot sør.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Innkjøring fra privat stikkvei. Parkering ca. 750 m fra hytta.
 • Hytta har ikke innlagt vann. Vannpost i hyttefeltet. Ca. 50-60 meter i sør-retning fra hytte. Borehull med håndpumpe ved parkering

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi kr 304 220,- per 05.07.2022
 • Kommunale avgifter kommer på ca. kr 88,- i året. Dette er eiendomsskatt.
  Renovasjon i 2021 var på 865,-
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel ved, forsikring, og innvendig/utvendig vedlikehold.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Det er innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være behov for å søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen fritidsbolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det foreligger begrensninger ved korttidsutleie for eierseksjoner. I det tilfelle fritidsboligen ligger på festet grunn, kan det også foreligge begrensinger i festekontrakt. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det er ikke kjent at det har blitt gjenomført feiing eller tilsyn av i dokument fra Midt-Hedmark brann og redningsvesen Iks. Det er er derfor da heller ikke registert avikk, og dermed ikke kjent hvilken tillstand ildstedet er i. Se Salgsrapport for mer info.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 2007/180144-1/200, tinglyst den 06.02.2007. Gjelder festenummer gitt bruksnummer.
  Dagboknr. 2007/180144-2/200, tinglyst den 06.02.2007. Overføring fra tidligere festenummer.

  Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Trysil kommune hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse.
  Merk: Eiendommen ligger innunder Hensynssone, "bevaring av naturmiljø": Kommuneplanen arealdel 5.2 "Bevaring av naturmiljø" Dette innebærer at man ikke kan gjøre endringer på tomten uten at dette er søkt om og godkjent på forhånd. § 5-2 sier at "Formålet med hensynssonen er å bevare større sammenhengende naturområde der en tar vare på dyre- og plantelivet, og muligheten til å ferdes i større sammenhengende naturområder. Tiltak som kan føre til oppstykking eller redusere områdets egenart skal ikke tillates."
 • Gnr. 38 Bnr. 382 i Trysil kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Det er et synlig begrenset område med råteskade utvendig på undertak ved gesims.
  - Det er setningsskader på gulv i stue, men ingen endringer etter vi tok over heller ikke hos de to andre tidligere eierne.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Linn Holstad Hines
Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev