aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Trysil og Opsethvegen 105!
Velkommen til Trysil og Opsethvegen 105!

TRYSIL Opsethvegen 105

Usjenert eiendom med koselig enebolig på én flate, hjulbrakke og skjul/vedbod. Solrik terrasse, vedovn og varmepumpe.

 • kr 1 990 000
 • BRA 89 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 990 000
 • Omkostningerkr 66 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 056 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1965
 • Soverom2
 • ArealP-rom 82 m²
 • Tomt1 062.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 123 584,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Velkommen til Trysil og Opsethvegen 105! En landlig og usjenert eiendom som er bebygd med en hyggelig enebolig på én flate. Eiendommen er også bebygd med en hjulbrakke på 17,5m² og et skjul/vedbod 15,5m². Eneboligen fra 1965 er velholdt, men har en eldre standard og noe moderniseringsbehov. Fra stuen har du utgang til en nyere og solrik terrasse mot sydvest med utsyn mot Trysilfjellet. Boligen holdes god og lun på vinterstid med en koselig vedovn i stuen og i 2022 ble det også montert luft-til-luft varmepumpe. Eiendommen ligger like utenfor sentrumskjernen i Innbygda og har kort radius til alle daglige gjøremål. Det er også kort veg til Trysilelva med en flott tursti langs elven. Kun en kort kjøretur til Trysilfjellet som har fantastiske aktivitetsmuligheter både sommer og vinter.
Videre kommer du inn i en gang som fungerer som et knutepunkt i boligen.

Opsethvegen 105, Innlandet

 • Tomt
  1062.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 062,2m².   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger like utenfor sentrumskjernen i Innbygda og har kort radius til alle daglige gjøremål. Det er også kort veg til Trysilelva med en flott tursti langs elven med fine muligheter for piknik eller bare sitte på en benk å nyte stillheten langs elva. Det er kun en kort gåtur til sentrumsområdene med kjøpesenter, bibliotek, kino, caféer, restauranter, hotell, legevakt og flere offentlige servicetilbud. Fra eiendommen er det gangavstand til barne- og ungdomsskole, samt til musikk- og kulturskolen med tilbud for barn i alle aldre. Det er fantastiske aktivitetsmuligheter i Trysilfjellet som ligger en kort kjøretur unna boligen. På sommerstid er det fine turområder, samt en svært populær og flott sykkelpark som er tilrettelagt for både nybegynnere og erfarne syklister. Det er mulighet for å ta heisen opp og sykle fjellrunden som byr på nydelig utsikt og varierte og fine stier/grusveier. På vinterstid kan Trysilfjellet tilby et stort alpinanlegg for små og store. Her er det mange muligheter for både alpinister og langrennsentusiaster. Trysilfjellet turistsenter har hotell med spa- og badeanlegg, samt bowlinghall. Områdene rundt Trysil er kjent for sine gode jakt- og fiskemuligheter. I tillegg er det mange fjell- og berg å ta av for tradisjonelt friluftsliv.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og laftet tømmer. Utvendig kledning av stående panel. Taket har saltaksform tekket med bølgeblikk. Varevinduer fra byggeår. Ytterdør fra 2012. Det er en jordkjeller under deler av kjøkken. Det er adkomst til krypkjeller via luke i gulv på kjøkken Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Bjølseth Takst. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Grunnmur og fundament: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. * Krypkjeller: Utvendig terreng må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Adkomst til krypkjelleren bør etableres slik at kontroll kan foretas. * Balkong, terrasse, platting: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Åpning mellom liggende rekkverksbord er over 20 mm. og gir muligheter for klatring. Rekkverket blir målt til 85 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. * Vinduer og dører: Det registreres punktert glass i bod. Det blir påvist skade i glass på noen av vinduene. Vinduene er godt tatt vare på. Det er ufullstendig beslag under vinduer. Et av vannbrettene under vindu har blitt ødelagt. Justering av ytterdør. Ødelagt vannbrett må utbedres. * Yttervegger: Vegger har skjevhet/ helling på noen av veggene. Gavel heller innover i toppen. Noen sprekker i enkelte panelbord. Kledningen er ikke luftet. Det er ikke manglende musetetting som følge av at kledningen ikke er luftet. * Loft (konstruksjonsoppbygging): Der har vært mus på loftet. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser om det fortsatt er mus på loftet. Dampsperre (plastfolie) var ikke vanlig å benytte på byggetidspunktet. På bakgrunn av dette kan det ikke utelukkes at det kan oppstå varmetap ut til kald konstruksjon med påfølgende fare for kondensering og ising i takrenner. Det ble registrert svertesopp på åser loft, noe som er en indikasjon på luftlekkasjer fra underliggende rom, med påfølgende kondensering på loft. * Takkonstruksjon: Det registreres svai/nedbøy i takflaten. Kun visuelt befart fra feieplatå. * Taktekking: Taket er visuelt befart fra feieplatå. Det registreres rust i takplater. Løse vindskier og isbord. Taktekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. * Ildsted/Skorstein: Ubrennbar plate på gulv har for lite utstikk foran ovnen. Avstandskravet er 30cm foran ilegget på ovn. En sprekt brennplate inne i ovn på stue. * Avløpsrør: Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. * Elektrisk: Noen av kursene er ikke i samsvar med fortegnelsen. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El- anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. El anlegget er byttet en gang etter byggeår, men ukjent årstall. * Varmtvannsbereder: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregneli * Varmtvannsbereder: Bereder er ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp. * Våtrom: Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Overflater på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Med bakgrunn i alder står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. * Våtrom: Oppsummering av ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Rom under terreng: Det registreres vann på jordgulv. Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader. * Renner og nedløp: Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Mangler endelokk noen steder. Utskifting av takrenner må påregnes. * Utstyr på tak: Snøfanger er delvis løsnet. Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres stedvis knirk. Det registreres skjevhet kjøkken, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 10mm. Det registreres skjevhet i gang, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 15mm. Det registreres skjevhet på sov 1 , hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 22mm. Det registreres skjevhet på sov 2 hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 5mm. Det registreres skjevhet i stue hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 18mm lokalt. Overgang til nytt gulv fra kjøkken til hall og fra stue til hall. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være stor risiko for lekkasjer. Rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Det registreres vanndrypp/kondens fra vannrør i kjeller. Dårlig vanntrykk spesielt på varmtvann kjøkken. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Tett avløp. Spylt opp med spylebil. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Mus på loft. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Satt inn ny varmepumpe. Arbeid utført av: Trysil varmepumpe service. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Satt opp ny terrasse. 20. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Svar: Ja. Beskrivelse: Kan komme pålegg fra kommunen om utbedring av avløpsanlegg, 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Eiendommen er med i veg forening. Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Egenerklæringsskjema er også utfylt/besvart av arvingene (eventuelt fullmektig). Utfyller har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Eneboligen har praktisk innhold på én flate: 1. etasje: Entré, gang, stue med utgang til terrasse, kjøkken, 2 soverom, baderom og innvendig bod. Eiendommen er også bebygd med en hjulbrakke på 17,5m² og et skjul/vedbod 15,5m².

  Standard
  VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn i en lys og praktisk entré med plass til sko og yttertøy. Fra entréen har du også adkomst til en romslig bod med ytterligere god oppbevaringsplass. STUE Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen, og er lyst og hyggelig rom. Stuen har lakkerte tregulv og overflater med lysmalt panel kombinert med en fin grønn farge. Store vindusflater mot to ulike himmelretninger sørger for rikelig med naturlig lys, og det er brede vinduskarmer for planter og dekor. Som et midtpunkt i stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager. I 2022 ble det også montert luft-til-luft varmepumpe som sørger for en jevn og god varme. Stuen er romslig med plass til både sofagruppe med salongbord og et stort spisebord. TERRASSE Fra stuen har du utgang til en hyggelig og solrik sydvestvendt terrasse. Terrassen har terrassebord på gulv og plass til sittegruppe etter eget ønske og behov. Beliggenheten mot sydvest sørger for gode solforhold. Her sitter du usjenert og solrikt med fint utsyn mot Trysilfjellet. KJØKKEN Kjøkkenet ligger i et eget rom i naturlig tilknytning til stuen. På kjøkkenet har du plass til et koselig frokostbord og beliggenheten på hjørnet med store vindusflater sørger for et fint lysinnslipp. Eldre og velholdt plassbygget kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har glatte malte fronter, laminerte benkeplater og benkebeslag med nedfelt oppvaskkum. Plass til frittstående hvitevarer som komfyr og kjøleskap med frysedel. Avtrekksvifte montert over komfyr. HOVEDSOVEROM Boligen har et koselig hovedsoverom med panel på veggene. På soverommet har du plass til dobbeltseng med tilhørende nattbord, samt en kontorpult eller kommode. God oppbevaringsplass i plassbygget garderobeløsning med skap på hver side og hylle med oppheng under i mellom skapene. SOVEROM 2 Det andre soverommet er også et koselig rom som passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. Soverommet har belegg på gulv og panel på veggene malt i en fin blåfarge. På soverommet har du plass til seng, kontorpult og oppbevaringsplass i plassbygget garderobeskap. BADEROM Boligen har et eldre baderom med belegg på gulv, våtromsplater på veggene og et vindus som slipper inn deilig dagslys. Baderommet er utstyrt med vegghengt servant, vegghengt speilskap, dusjkabinett og gulvmontert toalett. Plass og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det gjøres oppmerksom på at dagens opparbeidede biloppsillingsplasser ligger utenfor eiendomsgrensen for salgsobjektet. Det er ikke tinglyst avtale for dette. Eier av grunnen har samtykket til at det parkeres her videre for ny eier, og det vil bli etablert avtale vedr. dette og vegrett før overtakelse.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 02.09.2002, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år og kontroll kunne vært forventet i 2022. Feiing ble utført siste gang den 14.10.2021. Tilsyn ble sist gang utført den 13.01.2017, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 123 584,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe og ved. Vedfyring med vedovn i stuen. Luft-til-luft varmepumpe montert i stuen i 2022.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5538

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 1 024,- * Renovasjon: Kr. 4 514,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  292858

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1054287

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra skogsbilveg. Selger opplyser om at eiendommen er med i vegforening. Det gjøres oppmerksom på at det per salgsoppgavedato ikke foreligger tinglyst adkomstrett til salgsobjektet. Eier av vegen har samtykke til at det tinglyses vegrett til fordel for salgsobjektet. Dette vil bli gjort før overtakelse av eiendommen. Det gjøres videre oppmerksom på at salgsobjektet er tilknyttet pliktig medlemskap i vegforeningen. Privat vann og avløp. Privat avløp til kum på egen grunn nedenfor huset, denne er gammel og det må påregnes at denne må byttes/utbedres. Vann fra en kjøl ovenfor huset. Det er ikke tinglyst noe sambruksavtale eller lignende, det har kun blitt praktisert slik i lang tid. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Trysil kommune 2014-2025, hvor 84m² av eiendommen er regulert til nåværende boligbebyggelse og 978m² av eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 123 584,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  66792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 12.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev