aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Stor og idyllisk, skjermet tomt

Tvedestrand - Landlig, usjenert, sentrumsnært og sjønært! Stor tomt på 6467 kvm! VISNING AVLYST!

 • BRA 384 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER84 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 074 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 790
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 179 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT6 466 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  84 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 074 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Enebolig:
1. etasje: Inngang/entre, kjøkken med eldre innredning samt koselig peis med innsats, 2 stuer avdelt med dobbeltfløyet dør, en av stuene har synlig gammel tømmervegg, og en har vedovn med ukjent tilstand.
2. etasje: Gang med dør ut til trapp/inngang 2, stue, 2 soverom, mellomgang, kjøkken med vask, bad, rom med dør ut til luftebalkong.
3. etasje: 2 loftsrom, knekott

Låvebygning med høyloft, svalegang, flere rom hvorav ett er innredet, utedo.
Dobbel garasje.
Uthus/låvebygning med høyloft

Bakkevei 52, Agder

 • Eiendommen er antatt oppført på 1700-tallet, ca. 1790. Tilbygget i 1875 og 1985.
  Det er behov for betydelige oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til standard.
  Selgere er arvinger, og har ikke bebodd eiendommen. De har ingen kjennskap til tilstand utover hva som fremkommer av vedlagte tilstandsrapport.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport av Takstingeniør Mesel AS, datert 20.04.22.
  Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.
  På de punktene som har TG3, så er det også gitt et kostnads estimat.

  Følgende punkter har TG 3:

  Utvendig:
  Nedløp og beslag
  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Tomteforhold/terrengforhold

  Innvendig:
  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Rom under terreng
  Innvendige trapper
  Våtrom: Begge bad
  Kjøkken
  Tekniske installasjoner/branntekniske forhold

  Følgende punkter har TG2:

  Utvendig:
  Taktekking
  Veggkonstruksjoner
  Takkonstruksjon/loft
  Vinduer
  Dører
  Trapper
  Drenering

  Innvendig:
  Overflater
  Dører
  Radon
  Pipe og ildsted
  Kjøkken overflater og innredning
  Tekniske installasjoner, vannledning
  Ventilasjon
  Varmtvannstank
 • Eiendommen har en landlig og idyllisk beliggenhet med stor og usjenert tomt opparbeidet over flere nivåer. Samtidig er det meget sentralt og sjønært med kort avstand til Tvedestrand sentrum.

  Tvedestrand er kanskje den mest særpregede av sørlandsbyene, der den ligger med sine gamle, hvite trehus som klorer seg fast oppover de bratte bakkene. Her kan du gå opp trange gater, og ned bratte trapper mot fjorden og havna. Den eldste bydelen Østerkleiv ligger som en skjult sørlandsperle mellom Solfjeld og Smifjell. Gata starter helt nede ved minnestøtten ved havna og slynger seg bratt og smal oppover mellom de eldste, hvite sørlandshusene.Tvedestrand kan by på mer enn den gode sørlandsstemningen. Her finner du også små nisjebutikker og håndverkerne som gjør handelen til noe helt eget. Et steinkast unna sentrumsgatene ligger bytjernet Tjenna, med en fin, grønn og en usedvanlig populær badepark. Der kan familien boltre seg igjennom sommeren helt gratis, og langs havna ligger fritidsbåtene tett i tett langs bryggene om sommeren. Herfra er veien kort til vakker sørlandsk skjærgård!
 • Enebolig antatt oppført ca. 1790, senere påbygd i 1875 og 1985.
  Låvebygning med høyloft og svalegang, antatt oppført i 1950.
  Dobbel garasje antatt oppført 1980
 • Se vedlagte kart.
 • Opprinnelige byggetegninger avviker fra dagens faktiske bruk. Det er ikke søkt kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til rom godkjent til varig opphold. Det foreligger ikke tegning over underetasje.

  Se vedlagte tilstandsrapport.
 • Enebolig: BRA: 184 kvm, P-rom: 179 kvm, S-rom: 5 kvm

  1. etasje: BRA: 80 kvm, P-rom: 79 kvm, S-rom: 1 kvm
  2. etasje: BRA: 74 kvm, P-rom: 70 kvm, S-rom: 4 kvm
  Loft: BRA: 30 kvm, P-rom: 30 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entre, kjøkken, 2 stuer, gang og bad.
  2. etasje: Gang, bad, stue, 2 soverom, kjøkken og gang2.
  Loft: Gang og 2 rom

  Garasje: BRA: 46 kvm

  Uthus/låve: BRA: 154 kvm fordelt på 2 etasjer.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved samt elektrisk.
 • Stor selveiertomt på 6467 kvm med mange muligheter!

  En usjenert og idyllisk beliggenhet. Tilbaketrukket, men samtidig sentralt i forhold til både Tvedestrand sentrum og sjøen. Fra boligfeltet Bakkevei, så går det en stikkvei inn til denne eiendommen. Dobbel garasje oppe ved veien. En liten bakke ned mot huset og uthus/låvebygning.

  Tomten er opparbeidet over flere nivåer med store plenarealer, naturstensmurer, frukttrær og beplantning. Her har man til og med en liten bekk på tomten.
 • Dobbel garasje samt biloppstillingsplass.
 • Privat stikkvei ned til eiendommen.
  Offentlig vann.
  Det er ikke tilkoblet offentlig avløp, men privat slamanlegg.
  Ny eier må påregne pålegg om påkobling til offentlig nett.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 646 015
  Som sekundærbolig: kr 2 325 652
 • Kommunale gebyrer fakturert i 2021 inklusive eiendomsskatt : Kr. 11.126,10.
  Renovasjon og slam: Kr. 5.819,- pr. år.
 • Kommunale eiendomsgebyrer og renovasjon
  Forsikring
  Strøm etter eget forbruk/måler.
 • Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • 20.06.1974 Rettigheter i følge skjøte
  18.10.1995 Jordskifte tinglysts
 • Deler av området er regulert til boligformål. Dette omhandler 2412 kvm, og inngår i reguleringsplanene for Bakke og Bakkevei med Plan id 017 og 018. Resterende del av eiendommen er uregulert, avsatt til nåværende bolig.

  Se vedlagte informasjon mottatt fra Tvedestrand Kommune.


  Boligen er SEFRAK registrert. SEFRAK står for 'Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminner i Norge', og ansvaret for registeret ligger i dag hos Riksantikvaren. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke et formelt vern. Oppføringen i registeret innebærer heller ikke i seg selv noen spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus.SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har lokalhistorisk verdi. Men registreringen ble i sin tid også brukt for å få en oversikt over potensielle verneverdig bygninger.
 • Gnr. 3 Bnr. 11 i Tvedestrand kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt 2 % salgsprovisjon. I tillegg kommer kr. 37.143,- til dekning av tilrettelegging, grunnpakke markedsføring, digital markedsføring samt grunnboksutskrift. Dersom eiendommen ikke blir solgt, så skal selger betale kr. 25.000,- pluss utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frode Skretting
  Jone Martin Skretting
  Paal Skretting
  Terje Skretting
Gina Jørgensen

Megler

Gina Jørgensen

47 20 12 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev