aktiv-eiendomsmegling
Hytte med anneks i Dalslia. Hytten er vendt mot Stugusjøen og Sylan

Stugudal - Hytte i Dalslia med anneks - Gode solforhold - Innlagt strøm, vann og avløp

 • 1 290 000
 • BRA 55 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 290 000
 • OMKOSTNINGER48 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 338 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 980
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 52 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 130 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  48 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 338 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Primærrom:
1. etasje: Vindfang, bad, stue, kjøkken, soverom.
Sekundærrom:
1. etasje: Bod.
Vestenden av tomten grenser mot landbruksareal

Dalslivegen 27, Trøndelag

 • 1. etasje
  Vindfang: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Bod: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap, bereder og stoppekran . Tappekrane.

  Bad: Belegg på gulv og malt overflate/våtromsbelegg på vegg. Malte plater i himling. Panelovn.
  Utstyrt med servant, wc, naturlig avtrekk og åpen dusj.

  Stue: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn, peis og vedovn. Utgang til terrasse.

  Kjøkken: Tregulv, glass på vegg over benk, og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Utgang til
  terrasse.

  Soverom: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Garderobeskap

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3: Ingen
  Forhold som har fått TG2: 6 punkter
  Terrasse: lavt/manglende rekkverk og svikt flere plasser.
  Vinduer og dører: oppnådd alder og slitasje.
  Renner og nedløp: Mangler på tilbygget inngangsparti samt aldersslitasje på eksisterende.
  Tak og beslag: fuktmerker på mønedrager på stue og ved pipe.
  Ildsted: Vedovn for nær brannmur. Sotluke for nær gulv samt pipegjennomføring på tak. Fremtidig pålegg fra feiertilsyn må påregnes.
  Varmtvannsbereder: Rust. Utskifting anbefales.
 • Attraktiv beliggenhet i et veletablert hytteområde. Her ligger man i starten av hytteområdet med utsikt mot Stugusjøen og gode solforhold. Området er perfekt for friluftsinteresserte med helårsturterreng i umiddelbar nærhet sommer som vinter. Det er milevis med preparerte skiløyper i umiddelbar nærhet og området legger til rette for flotte naturopplevelser i fredelige omgivelser.
 • Området består hovedsaklig av hytter.
 • Ta utgangspunkt fra Væktarstua i Stugudal og følg FV 705 sørover i retning mot Brekken/Røros. Følg vegen rundt Stugusjøen. Du får Stugudal camping på venstre side. Ta avkjøringen til venstre etter campingen. følg grusveg ca. 300 meter til du kommer til søppelcontainerene. Ta av en sidevei til høyre rett bak conteinerene så får du hytta like opp i bakken.
 • Fritidsbolig er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer.
  Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående panel. Taket
  er et saltak og er tekket med papp. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med
  koblet glass.
 • Bruksareal (BRA) 1. etasje: 55m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 55m².
  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 52m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 52m².
  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 3m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 3m².
  Følgende rom inngår i primærareal:
  Primærrom:
  1. etasje: Vindfang, bad, stue, kjøkken, soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn
 • Stort sett naturtomt.
 • Privat parkering like ved hytta.
 • tilknyttet offentlig vann, privat septiktank, privat veg. Det har vært tilsyn på septik nylig fra Tydal kommune og det er påvist avvik på anlegget. Vi har ettersurt avviket til Tydal kummune, men må vente på tilsvar i løpet av uke 24.
 • Formuesverdi kr 159 671 per
 • Kr. 6 970 pr. 2021. De kommunale avgiftene er inkludert vann og feiing
  For 2022 vil det tilkomme avgift for tilsyn spredt avløp. For 2021 var denne avgiften på kr. 200,-.
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt som følger:
  Tømming av septiktank: kr. 425,- pr. kubikk iht. prisliste fra Innherred Renovasjon.
  Hytterenovasjon: kr. 1 396,-
  Kommunale avgifter: Kr. 6 970,-
  I tillegg må kjøper påregne kostnader til:
  Strøm
  Forsikring
  Brøyting
 • Foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, men byggningsmassen er byggemeldt.
 • Hytten kan fritt leies ut
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Kommunen opplyser at grenser for 192/19 bør klarlegges gjennom oppmålingsforretning. Grensebeskrivelse i vedlagte skylddelingsforretning.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1993/5445-1/66 Best. om adkomstrett
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:192 Bnr:1
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:192 Bnr:1 Fnr:45
  rettighetshaver:Knr:5033 Gnr:192 Bnr:7 til bnr 40
  samt alle nåværende og fremtidige festenummer
  under gnr. 192 bnr. 1 og alle eiendommer som i fremtiden blir fradelt fra gnr. 192 bnr 1
 • Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven
 • Gnr. 192 Bnr. 19 i Tydal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En hytte som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hegra Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningen mottar ikke provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 50 000,-for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 900-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 1 990, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ella Sivertsen
  Jan Næsbø Sivertsen
Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev