aktiv-eiendomsmegling
Eiendommen ligger like inntil Sølisjøen

TYDAL Langdalsvegen 125

Tydal - Flott fritidseiendom ved Sølisjøen

 • kr 2 450 000
 • BRA 80 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 450 000
 • Omkostningerkr 78 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 528 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 983
 • Soverom4
 • ArealP-rom 74 m²
 • Tomt1 905.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  78 292 (Omkostninger totalt)

  2 528 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Idyllisk beliggende eiendom rett ved Sølisjøen i Tydal. Sølisjøen er en ukjent perle for de fleste og ligger kun 2,5 km. fra Ås sentrum. Eiendommen består av hytte, anneks med 2 soverom og 3 boder. Området innbyr til flotte turer både til fots, på ski og scooter. Det er oppkjørte skiløyper 100 meter fra hytta. Det er milevis med scooterløyper. Det er bare noen få skritt fra hytta til et forfriskende bad eller en stille båttur på vannet. Det er få hytter i nærheten så området betegnes som meget rolig. Kvaliteter vi vil fremheve er stor selveid tomt, innlagt strøm, sommervann, etablert avløp og helårsvei. Her er det klart for å nyte hyttelivet hele året. Velkommen på visning!

Langdalsvegen 125, Trøndelag

 • Tomt
  1905.2m²

  Beliggenhet
  Eiendommen har flotte omgivelser rett ved vannet med flere uteplasser hvor sjøutsikten kan nytes. Hytten er et godt utgangspunkt for flotte turer med bl.a. preparerte skiløyper ca. 100 meter fra hytta og milevis med scooterløyper. Sjøen innbyr til bading på varme sommerdager og båttur med ørretfiske.

  Adkomst
  Fra Ås i Tydal følg veien mot Stugudal ca. 1,6 k. og ta til venstre inn Berggardsmyrvegen. Følg denne veien rundt industrilokalene i en lang venstresving og ta av til høyre inn Langdalsvegen. Følg denne veien opp bakken og eiendommen ligger på høyre hånd etter demningen.

  Bebyggelse
  Området består av spredt hyttebebyggelse med kun få hytter rundt vannet. Lenger inn i Langdalsvegen er det etablert en kombinert rallycross/scootercross bane.

  Byggemåte
  Fritidsbolig Fritidsbolig er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2+1-lags glass. Anneks Oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass. Bod Bod er oppført i én etasje. Bygningen er oppført på platting av impregnert trevirke. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Bod Bod er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag Bod Bod er oppført i én etasje. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag.

  Innhold
  Fritidsbolig Primærrom: 1. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, gang, vindfang. Sekundærrom: 1. etasje: Bod. Anneks Primærrom: 1. etasje: 2 soverom. Bod Sekundærrom: 1. etasje: Bod. Bod Sekundærrom: 1. etasje: Bod. Bod Sekundærrom: 1. etasje: Bod.

  Standard
  Hytte Stue: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Vedovn og panelovn. Kjøkken: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Garderobeskap. Bad: Laminat og panel på vegger. Panel i himling. Utstyrt med dusjkabinett og wc. Bod: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Bereder og stoppekran. Gang: Laminat på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap. Vindfang: Laminat på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Varmepumpe. Anneks Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Bod Terrassegulv og ubehandlet vegger. Ubehandlet himling. Bod Tregulv og rupanel på vegger. Panel i himling. Bod Tregulv og rupanel på vegger. Panel i himling. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Ingen Forhold som har fått TG2: El-anlegg mangler dokumentasjon/samsvarserklæring. Badet er ikke bygd opp som våtrom.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen tomt

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  78 292 (Omkostninger totalt)

  2 528 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Takstmann har utarbeidet en energiattest. Komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2530

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter pr. 2022: Feiing kr 700,- Tilsyn spredt avløp kr 400,- Innherred renovasjon kr 1 430,- Eier besørger selv tømming av septik etter behov

  Formuesverdi sekundær
  60000

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Det er ingen tinglyste heftelser på eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men hytte og anneks er byggeanmeldt. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998.

  Vei, vann og avløp
  Regulert adkomstvei, vann pumpes fra Sølisjøen, lukket septik.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger iht. kommuneplanen i et LNF område med spredt fritidsbebyggelse. Eiendommen er godkjent utnyttet til fritidsformål. Kommuneplanen fås ved henvendelse til megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  78 292 (Omkostninger totalt)

  2 528 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr 15 275,- og visninger kr 1 950, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 28 763,-. Utleggene omfatter fotograf, innhenting av kommunale opplysninger og tinglyste erklæringer og sikringsobligasjon, og tilstandsrapport. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 10 900,- I tillegg kan oppdragstaker kreve dekket øvrige vederlag etter oppdragsavtale pkt. 6.2.1 og utlegg etter pkt. 6.2.2 uten hensyn til årsaken til at handelen ikke er kommet i stand. Alle beløp er inkl. mva.

Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev