aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hugudalen 55.
Velkommen til Hugudalen 55.

TYNSET Hugudalen 55

Koselig tømmerhytte på Brydalskjølen med attraktiv beliggenhet. Innlagt strøm. Helårsvei.

 • kr 590 000
 • BRA 55 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 31 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 621 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom2
 • ArealP-rom 37 m²
 • Tomt990 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Hugudalen 55! En koselig og velholdt tømmerhytte ved Brydalskjølen. Hytta ligger fritt og usjenert til på Hugudalsvangen på Brydalskjølen. Området byr på gode jakt-, tur- og fiskemuligheter. Hytta er et fint utgangspunkt for turer i fjell og mark med fine stier om sommeren og preparerte skiløyper om vinteren. Eiendommen har en stor og fin tomt med levende seter som nærmeste nabo. Hytta består av soverom, vaskerom, stue og kjøkken, samt stor utebod/vedskjul med utedo. Velkommen på en trivelig visning!
Fasade.

Hugudalen 55, Innlandet

 • Tomt
  990m²

  Beliggenhet
  Hytta ligger fritt og usjenert til på Hugudalsvangen på Brydalskjølen i Tynset kommune. Området byr på gode jakt-, tur- og fiskemuligheter. Hytta er et fint utgangspunkt for turer i fjell og mark med fine stier om sommeren og preparerte skiløyper om vinteren. Fra eiendommen er det flott utsikt mot fjellene omkring og det er gode solforhold på tomta. Avstander: Tynset 8 minutter Trondheim ca 2 timer og 15 minutter Elverum ca 2 timer og 30 minutter

  Adkomst
  Se kart på www.finn.no

  Bebyggelse
  Hovedsaklig hytter i nærområdet. Spredt bebyggelse. I området er det to setre i aktiv drift, den ene rett nedenfor hytta.

  Byggemåte
  Hytte oppført i én etasje på ringmur av gråstein og betong, og et tilbygg oppført over åpen punktfundamentering av betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er kledd med stående og liggende panel. Taket har saltaksform og er tekket med takstein. Gulvkonstruksjonen er av trebjelkelag. Vinduene er med koblet glass og 2-lags isolerglass.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom, stellerom. Sekundærrom: 1. etasje: 2 boder, utedo.

  Standard
  Forhold som har fått TG3 i tilstandsrapporten: - Renner og nedløp - Takkonstruksjon, boddel - Etasjeskille og gulv på grunn - Ildsted/skorstein Forhold som har fått TG2 i tilstandsrapporten: - Drenering - Grunnmur og fundament - Vinduer og dører - Yttervegger - Takkonstruksjon - Taktekking - Utstyr på tak - Kjøkken - Elektrisk - Ventilasjon Standard: 1. etasje Vindfang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Stue/kjøkken: Tregulv og tømmer på vegger. Panel over taksperrer i himling. Panelovn, vedovn og peis. Enkel kjøkkeninnredning. Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Panel over taksperrer i himling. Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel over taksperrer i himling. Stellerom: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel over taksperrer i himling. Panelovn. Bod 1: Panel og ukledde vegger. Ukledd himling. Bod 2: Panel og ukledde vegger. Ukledd himling. Sikringsskap. Utedo: Panel og ukledde vegger. Ukledd himling.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Det ble oppført tilbygg i 2021. Deler av hytta fikk ny kledning i 2021 og 2022.

  Parkering
  Parkering på tunet.

  Diverse
  Det er installert automatisk måler i sikringsskapet i 2017.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisitet og vedfyring

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  2951

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter fordeler seg på følgende poster: Eiendomsskatt: 1 792,- Renovasjon: 1 159,-

  Formuesverdi sekundær
  161052

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Veiavgift per år er p.t. på kr. 500,- per år. Det skal også prøves ny ordning med brøyting i sesongen 2017/18 med en årlig avgift på kr. 500,-. Dersom hytta blir benyttet mye på vinterstid kan avgiften øke.

  Årlig velavgift
  500

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3427/69/25: 03.07.2001 - Dokumentnr: 2437 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3427 Gnr:69 Bnr:2 01.01.2020 - Dokumentnr: 258734 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0437 Gnr:69 Bnr:25

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på tilbygg datert 15-03-2023. Opprinnelig del har ikke ferdigattest da dette ikke var vanlig ved oppføringsåret. Bygningen er i lovlig bruk.

  Vei, vann og avløp
  Det er avløpsrør av plast fra kjøkkenvask. Dette ledes til terreng. Felles sommervann med 2 naboeiendommer. Privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritid. Reguleringsplan mv. kan fåes hos megler hvis det er av interesse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  31792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 50.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.000,- oppgjørshonorar kr 5.900,- , markedspakke kr 16.900,- og visninger kr 3.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev