aktiv-eiendomsmegling
Fjordutsikt fra spisestuen.
Fjordutsikt fra spisestuen.

TYRISTRAND Støaveien 51

Enebolig med nydelig utsikt over Tyrifjorden. 3 soverom. Ny terrasse på 27kvm. Stor tomt på 4175kvm.

 • kr 2 470 000
 • BRA 174 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 470 000
 • Omkostningerkr 78 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 548 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1953
 • Soverom3
 • ArealP-rom 118 m²
 • Tomt4 175 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 470 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,00))   78 792,- (Omkostninger totalt)   2 548 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
3D-tegning 1.etasje.
Bo landlig og luftig innerst i blindvei med kort avstand til Tyristrand sentrum. Boligen er oppgradert i senere tid med bl.a. ny taktekking utvendig og flere av de innvendige overflatene er pusset opp. En romslig planløsning med luftig kjøkken og stue. Ny terrasse hvor du kan nyte sol og en fantastisk utsikt over Tyrifjorden. Det er flotte tur- og friluftsmuligheter i nærområdet med blant annet Holleia og Tyrifjorden. Eiendommen ligger ca 600 meter fra bussholdeplass, og herfra har en bussforbindelse mellom både Hønefoss og Vikersund. Fra enden av Støaveien er det gangvei langs RV 35 til Tyristrand sentrum, som kan by på blant annet skole, barnehage butikker, lege, tannlege, bensinstasjon, idrettsanlegg m.m. Ca. 15min. kjøretid til Hønefoss sentrum Husk å melde deg på visning!
Landlig beliggenhet og flott fjordutsikt!

Støaveien 51, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 54 kvm Trapperom , 3 Boder.
  1. etasje: 65 kvm Overbygget inngangsparti, Entré, Gang m/trapp, Trapperom kjeller, Bad, Kjøkken, Stue m/spiseplass.
  2. etasje: 55 kvm Gang m/trapp, soverom/kontor, 2 Soverom. Det gjøres oppmerksom på at målbart areal i loftsetasjen vil minske når arbeider med oppussing sluttføres.
  Primærrom
  1. etasje: 63 kvm P-rom 1. etasje: Entré, Gang m/trapp, Trapperom kjeller, Bad, Kjøkken, Stue m/spiseplass
  2. etasje: 55 kvm P-rom loftsetasje: Gang m/trapp, soverom/kontor, 2 Soverom
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 54 kvm Trapperom , 3 Boder
  1. etasje: 2 kvm Overbygget inngangsparti  Tomt
  4175m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på totalt ca 4175 m², fordelt på to gårds- og bruksnummer. Pent opparbeidet med gruslagt kjørevei/gårdsplass rundt berg i dagen, blomsterbed, sosiale uteområder, samt plen med hage og diverse beplantning. Fin utsikt utover Tyrifjorden. Det står et uthus utenfor tomtegrensene på eiendommen som vurderes som kondemnabelt. Det er ikke fremvist noen avtaler eller dokumenter vedrørende denne utover at den var beskrevet i tidligere takst.

  Beliggenhet
  Eiendommen er beliggende i landlige omgivelser i Støaveien. Det er flotte tur- og friluftsmuligheter i nærområdet med blant annet Holleia og Tyrifjorden. Eiendommen ligger ca 600 meter fra bussholdeplass, og herfra har en bussforbindelse mellom både Hønefoss og Vikersund. Fra enden av Støaveien er det gangvei langs RV 35 til Tyristrand sentrum, som kan by på blant annet skole, barnehage butikker, lege, tannlege, bensinstasjon, idrettsanlegg mm. Det er rett i overkant av 15 minutter kjøretid til Hønefoss sentrum.

  Adkomst
  På finn.no kan du se kartskisse i annonse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligene. Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med Aktiv visningsskilt.

  Bebyggelse
  Området består av spredt småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Tyristrand Barnehage. Tyristrand skole, 1.-10.trinn.

  Skolekrets
  Tyristrand

  Offentlig kommunikasjon
  Det er ca 6 min gange til nærmeste bussholdeplass. Se www.brakar.no for rutetider.

  Byggemåte
  Enebolig med kjeller og halvannen etasje fra 1953. Uført med støpt og murt grunnmur, samt støpt gulv på grunn for kjeller. Yttervegger som bindingsverkskonstruksjon i tre, kledd med stående kledningsbord. Tak som saltakkonstruksjon i tre, tekket med betong takstein og stål takrenner m/nedløp og beslag. For nærmere teknisk beskrivelse se vedlagte tilstandsrapport datert 30.08.2023, utført av Petter Kristoffersen. Interessenter bes sette seg nøye inn i vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæring.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Vond lukt fra avløpsrør i kjeller. Arbeid på bad/våtrom er kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad - installert dusjkabinett og servant. Generelt fuktig og noe innsig i kjeller. Takhjørne nord-øst var råttent. Ble sjekket for skader av snekker ved nytt tak i 2021. Ingen flere skader funnet enn overfladiske. Fyringsforbud etter fjerning av parafinovn i stue. Hull i pipe etter parafinovn er siden murt igjen og fyringsforbud skal være opphevet. Grunnmur nord-vest har en skade og sprekk. Arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon) kun utført av faglært - Hitech Energy fjernet nedgravd oljetank. Byttet tak 2021.09.30 av faglærte Ole Stian Nilsen. Utgangsdør er vanskelig å få lukket om vinteren. Antakelig pga frost i fundamentering av inngangsparti. Privat pumpeanlegg for avløp. Betales en gang i året på engasjement fra Jack Bjørnstad (Støaveien 55).

  Innhold
  Boligen er over 3 plan inkludert kjeller, og inneholder følgende: 1.etasje: Overbygget inngangsparti, Entré, Gang m/trapp, Trapperom kjeller, Bad, Kjøkken, Stue m/spiseplass. Loftsetasje: Gang m/trapp, soverom/kontor, 2 Soverom. Kjeller: Trapperom, 3 Boder. I I tillegg til medregnet areal er det: Terrasse på ca 27 m². Takhøyde loftsetasje: Målt 2,43 m og skråhimlinger, men vil kunne variere. Takhøyde 1. etasje: Målt 2,35 og 2,38 m, men vil kunne variere. Takhøyde kjeller: Målt 1,96 m, men vil kunne variere.

  Standard
  Eneboligen ligger på en stor tomt med tilleggstomt, har usjenert beliggenhet og flott utsikt over Tyrifjorden. Boligen fremstår med normal enkel standard, samt planløsning fra byggeår. Oppvarming består av vedfyring og strøm. Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon. El-anlegg med automatsikringer og hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Gulv: Laminatfliser. Laminat. Tregulv. Vegger: Panel. Malte plater. Himlinger: Panel. Takplater. Malte plater. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig-Utvendig Nedløp og beslag,TG2 Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Takrenner, nedløp og beslag i forbindelse med taktekking var nytt i 2021. Vindskier i treverk. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Det var noe fuktmerker nederst i hjørne av gesimskasse m/ubehandlet trevirke der det ble foretatt utbedringer i forbindelse med ny taktekking. Fuktskjolder oppstår fort når trevirke er ubehandlet og kan komme fra vann som har rent ned langs vindskibord. Eksakt årsak er ikke kjent. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på beslag av eldre dato. Tiltak - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. - Det bør vurderes å montere snøfangere på tak over inngangsparti, samt for tak over terrasse. Det anbefales å utføre inspeksjon ifht. fuktmerker og behandle ubehandlet trevirke. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må eldre beslag skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon,TG2 Yttervegger i trekonstruksjoner. Stående utvendig trekledning. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Råteskader for enkelte kledningsbord over ett vindu ved terrasse. Dette øker også risiko for skader i yttervegg (sammen med råteskadet vindu). Slitasje på deler av kledning. Det er liten lufting ift. dagens anbefalte løsning, men ikke dårligere enn standarden fra byggeåret. Eldre trevegger kan ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer. Endeved på utvendig kledning er ikke malt, dette forkorter kledningens levetid. Tiltak: - Råteskadet kledning må skiftes. Overflatebehandling og enkelte utbedringer/utskiftinger for øvrig kledning må påregnes. Takkonstruksjon/Loft,TG2 Tak som saltakkonstruksjon i tre med kaldt møneloft. Adkomst til kaldt møneloft via luke i himling. Kaldt loft ble hovedsakelig besiktiget med lommelykt fra loftsluke grunnet manglende gangareal. Vurdering av avvik: - Vepsebol, muselort og spor etter fugler registrert på kaldt loft (skadedyr). Begrenset lufting av takkonstruksjonen, inkl. skråhimling. Dette kan føre til kondens og isdannelser. Isolasjon dekker delvis lufting mot skråhimlinger. Tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. Konstruksjonen bør sikres mot skadedyr. Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med takkonstruksjon, spesielt ved større nedbørsmengder og/eller snøsmelting. Vinduer,TG2 Trevinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak fra 1989 til 1991. I kjeller er det doble vinduer fra byggeår. Vurdering av avvik: - Flere vinduer gikk tregt/subbet i karm og var vanskelige å åpne/lukke. Enkelte tettelister var harde/slitt. Forventet brukstid er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav. Vinduskitt for doble vinduer i kjeller er slitt og har løsnet enkelte steder. Ett vindu med råteskader i karm registrert. Forhold gis TG3. Tiltak: - Vindu med råteskader må skiftes. Kostandsestimat er gitt for dette forholdet. Det er ellers ikke behov for strakstiltak siden vinduene fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader eller punkteringer oppstå på eldre vinduer. Dører,TG2 Ytterdør i treverk med 3-lags isolerglass fra 1990. Terrassedør i treverk med 2-lags isolerglass fra 1991. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på isolerglass er oppnådd, eller nært forestående. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperatur og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på dører tilsier at punktering kan forekomme selv om det ikke ble avdekket ved befaringen. Ytterdør: Noe slitasje for vrider/låsekasse. Terrassedør: Tettelister er harde/slitt. Mindre fuktsvelling i nedre del av finert fylling utvendig. Tiltak: - Det er ikke behov for strakstiltak siden dørene fungerer i dag, men ut i fra alder er det påregnelig med utskiftinger. Balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser,TG2 Utenfor stue er det terrasse fra 2023 med spaltegulv av terrassebord på bjelkelag, der bjelkelag er innfestet i yttervegg og fundamentert på søylefundamenter i grunn. Rekkverk i tre med liggende spiler. To stk trapper til terreng med rekkverk på én side. Arbeider med terrasse har blitt sluttført etter befaring og blitt dokumentert med bilder. Vurdering av avvik: - Det er etter dagens forskriftskrav krav til håndløper på vegg i tillegg til rekkverk for trapper til terreng fra terrasse. Tiltak: - Det er ikke krav til utbedringer opp til dagens krav. Enebolig - Innvendig Overflater,TG2 Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Gulv: Laminatfliser. Laminat. Tregulv. Vegger: Panel. Malte plater. Himlinger: Panel. Takplater. Malte plater. Vurdering av avvik: - Deler av laminat er ikke lagt etter legganvisning. Endeskjøter er ikke tilstrekkelig fra hverandre. Stedvis noe fuktsvellinger i skjøt for laminatgulv. Gjenstående arbeider med oppussing for to rom i 2. etasje. Synlige plateskjøter for ett soverom i 2. etasje. Fuktmerker i hinling rundt pipe i 2. etasje. Det ble målt tørre verdier for området. Tiltak: - Det er ikke behov for strakstiltak, men dette avhenger om kjøper har andre brukskrav eller krav til estetikk på overflater. Gjenstående arbeider må påregnes sluttføres. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Etasjeskiller i trekonstruksjoner. For 1. etasje ble det målt ca. 17 mm høydeforskjell i gang m/trapp over en lengde på ca. 2 m og totalavvik i rommet på ca. 33 mm. For 2. etasje ble det målt ca. 36 mm høydeforskjell på kontor/soverom over en lengde på ca. 2 m og totalavvik i rommet på ca. 55 mm. Støpt gulv på grunn i kjeller/underetasje. Det er ikke målt nivåforskjeller på gulv i kjelleren da dette anses som lite hensiktsmessig da dette er en grovkjeller. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Generelt noe skjevheter for etasjeskillere, spesielt for 2. etasje. Høydeforskjell mellom to rom i 2. etasje. Det må påregnes at skjevheter har årsak i fundamentering. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i område med lave til moderate radonforekomster iht. NGU sitt aktsomhetskart for radon. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Rom Under Terreng,TG2 Synlig grunnmurskonstruksjon mot terreng. Støpt gulv i kjeller mot grunn. Vurdering av avvik: - Fuktsperre ble ikke brukt under fundamenter for grunnmur og støpt gulv ved byggeåret, fuktopptrekk kan derfor forekomme. Det er utført fuktsøk som indikerer forhøyede fuktverdier på grunnmur og støpt gulv på grunn, normalt for denne type konstruksjoner. Saltutslag og avskallinger av puss registrert, dette indikerer fuktvandring. Tiltak: Innvendige trapper,TG2 Trapp av treverk til loftsetasje. Rekkverk på én side. Enkel rettløpstrapp av treverk til kjeller med rekkverk på en side. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Trapper har enkelte bruks- og slitasjemerker. Tiltak: - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. - Åpninger i rekkverk for trapp til kjeller er såpass store at det anbefales å lage mindre åpninger. Innvendige dører,TG2 Fyllingsdører i tre og finerte dører i malt utførelse. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Slitasje på vrider og låsekasser. Dør til bad og ett soverom subber i karm/terskel. Tiltak: - Det er ikke behov for strakstiltak siden dørene fungerer i dag, men ut ifra alder og funksjon er utskifting nært forestående. Våtrom Overflater vegger og himling,TG2 Baderomsplater på vegger og takplater for himling. Vurdering av avvik: - Det er ikke silikonert i underkant av baderomsplater. Dette kan føre til fuktsvellinger ved fuktpåkjenning. Baderomsplater er malt, men ikke bak dusjkabinett. Liten skade og utettheter i gjennomføringer bak dusjkabinett. Dør er plassert i våtsonen til servant. Tiltak: - Dør er beskyttet mot direkte vannsprut ved dagens bruk, men plasseringen i våtsone kan i teorien føre til vanninntrengning i veggkonstruksjonen. Vann på veggflater må unngås. Overflater Gulv,TG2 Gulvbelegg med oppbrett på vegger. Oppvarming med panelovn. Vurdering av avvik: - Det er fall til sluk, men fall er ikke tilfredstillende etter dagens krav. Belegg har mistet heft fra underlag flere steder. Vinylbelegg er malt, men ikke under dusjkabinett. Tiltak: - Vann på gulvflater bør begrenses. Sluk, membran og tettesjikt,TG3 Plastsluk. Membran: Gulvbelegg og baderomsplater. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. - Det er utettheter rundt rørgjennomføringer i våtsone bak dusjkabinett og under servant. Forhold gis TG3. Rommet er ved normal bruk ikke utsatt for særlig påkjenning i form av fukt/vannsprut direkte på gulv/vegg grunnet dusjkabinett. Tiltak: - For videre bruk må vann på overflater unngås. Våtrom er modent for full oppgradering. Kostnadsestimat er gitt for å utbedre utettheter rundt rørgjennomføringer, selv om det anbefales å utføre full oppgradering. Ventilasjon,TG2 Mekanisk avtrekk med elektrisk avtrekksvifte. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kjøkken 1. etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkkeninnredning fra ca 1990 med profilerte fronter i malt utførelse, laminat benkeplate, nedfelt stål dobbelkum og fliser på bakvegg over benkeplate. Innredning er beregnetfor frittstående hvitevarer. Vurdering av avvik: - Innredning har enkelte bruks- og slitasjemerker. Det er ikke endelaminat for benkeplate mot plass til komfyr og avslutninger fremstår noe ufagmessig. Mindre fuktsvellinger for bunnplate i skrog under kum. Tiltak: - Ingen strakstiltak er nødvendig. Avhengig av bruksmønster og krav til estetikk av kjøper kan det være påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Synlig plast hovedvannledning med stoppekran og vannmåler. Synlige vannføringer i: Kobber/metall. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør,TG2 Synlige avløpsrør i: Plast. Det er også kum i kjeller med gamle soilrør som fører gråvann fra vaskemaskin ut av kjeller. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Gjelde eldre avløpsrør. Lufting for avløpsrør er ikke ført over tak, men det er montert to durgoventiler i kjeller. Eier opplyser at avløpsrør i kjeller ble spylt da det kom noe lukt i kjeller. Har ikke vært et problem etter at det ble spylt. Tiltak: - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra ca 1990. Ny ubrukt bereder m/ekspansjonstank fra 2020 medfølger. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400. Det kom små drypp fra overtrykksventil i topp av bereder. Her var det montert hageslanke under ventil for å føre vanndrypp til avløpsrør i gulv. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. - Det er ikke krav om utbedring av el-tilkobling. Ny bereder bør monteres. Elektrisk anlegg,TG2 Sikringsskap med 3-fas hovedsikring, overspenningsvern og automatsikringer for kurser. Strømmåler med fjernavlesning. Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg. 21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? - Nei Kommentar: 1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall) Kommentar: 2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? - Ja Kommentar: 3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? - Ja Kommentar: Det er fremvist samsvarserklæring for arbeider utført i regi av dagens eier med 3 stk stikkontakter på to soverom, IP44 stikk på bad og montert to lamper på kjøkken. 4. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)? Kommentar: Ukjent. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? - Ukjent Kommentar: 6. Forekommer det at sikringene løses ut? - Nei Kommentar: 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank - Nei Kommentar: 9. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast elektrisk utstyr? - Nei Kommentar: 10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? - Nei Kommentar: 11. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig utilfredsstillende festet i skapet? - Nei Kommentar: 12. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent? - Nei Kommentar: 13. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler? - Nei Kommentar: 14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? - Nei Kommentar: 15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? - Ja Kommentar: 16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? - Ja Kommentar: Da det ikke er fremvist samsvarserklæringer på alle arbeider (fra tidligere eier) utført etter 1.1.1999, kreves det iht. NS3600 anbefaling om utvidet el-kontroll. For elektrisk anlegg er det gjennomført en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale el tilsyn) eller registrert elektrovirksomhet. En bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk eventuelt videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Tomteforhold Drenering,TG2 Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Det er ikke kjennskap til utbedringer av fuktsikring siden byggeår. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det er indikasjoner på at eventuell drenering har begrenset effekt. Tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. - Det anbefales å installere avfukter. Dette fjerner ikke årsaken til fukt, men bedrer brukbaheten av kjeller. Grunnmur og fundamenter,TG2 Grunnmur i betong og i sementblokker. Utførelse for fundamenter er ikke kjent. For del med entré er det støpte pilarer til grunn. Vurdering av avvik: - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Sprekker i hjørne mot nord er av grov karakter. Eldre betong kan ha redusert kvalitet. Avskallinger av puss for grunnmur. Eier opplyser at del med entré på støpte pilarer beveger seg gjennom årstidene grunnet telehiv og teleløsning. Tiltak: - Det anbefales å punktvis pusse sprekker/riss i grunnmur for å følge med på eventuelle bevegelser. Hvis det ikke er bevegelser bør det foretas tiltak med utbedringer av sprekker, da sprekker kan føre til fuktinntrengning og frostsprengning. For å fjerne bevegelser for del med entré må det påregnes å etablere nye frostsikre fundamenter. Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2 Eiendommen er tilknyttet privat vann fra Tyristrand Vannverk, via privat vannledning. Alder er ikke kjent. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, via privat avløpsledning i plast med felles pumpe for 5 naboer. Alder og utførelse er ikke kjent. Det er også eldre keramisk avløpsrør for gråvann fra vaskemaskin ut av kjeller. Vurdering av avvik: - Det er ikke kjent hvor gråvann fra vaskemaskin slippes ut og om det foreligger utslippstillatelse for dette. Tiltak: - Videre undersøkelser må påregnes. Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  År: 1990. Innvendige og utvendige fornyelser på bolig. Ukjent utførende. År: 1991. Montert automatsikringer. Utført av firma. År: 2018. Installert dusjkabinett på bad. Utført med egeninnsats. År: 2020. Nytt gulv i gang og entré. Utført med egeninnsats. År: 2021. Ny taktekking. Utført av firma. År: 2022. Lagd drensgrøft ved gårdsplass, rundtkjøring og biloppstillingsplass. Utført med egeninnsats. År: 2022. Murt igjen hull fra parafinovn i stue. Utført med egeninnsats. År: 2022. Byttet sotluke til pipe. Utført med egeninnsats. År: 2023. Montert nytt skap og servant for bad. Utført med egeninnsats. År: 2023. Rørinnspeksjon og spyling av avløpsrør. Utført av firma. År: 2023. Restaurering og utvidelse av terrasse. Utført med egeninnsats. År: 2023. Påbegynt oppussing i loftsetasje. Utført med egeninnsats. År: 2023. Jordet stikkontakter i loftsetasje. Utført av firma.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt fiber i boligen (Altibox).

  Parkering
  Godt med parkering på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Dnb

  Polisenummer
  27886754

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i et område med lave til moderate radonforekomster iht. NGU sitt aktsomhetskart for radon.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 470 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,00))   78 792,- (Omkostninger totalt)   2 548 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming består av vedfyring fra 2 ildsteder, og strøm hovedsakelig ved hjelp av panelovner. Siste dato for feiing: 30.06.2022. Siste dato for tilsyn av pipe/ildsted: 11.10.2021. Det foreligger pålegg fra feiervesenet: Avvik enhet: 1. Bolig/fritidsbolig mangler godkjent, eller tilfredstillende røykvarsler. Mangler i gangen i 2.etg.

  Info strømforbruk
  Strømforbruk siste år: Ca.22.000kWh.

  Energiklasse
  G

 • Info kommunale avgifter
  Renovasjonsgebyr kr 4 747,64 for 2023. Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein kr 558,- inkl. mva. pr. skorstein/skorsteinsløp. Kloakkavgift faktureres etter forbruk og faktura fordeles på 3 terminer. Pris pr m3 vann/avløp kr 82,50 inkl mva for 2023. Vannavgift til Tyristrand Vannverk ca.kr.5.800,- pr. år.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at Ringerike kommune i løpet av 2022 har foretatt ny taksering av eiendomsskatt som gjelder fra 2023. For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi (markedsverdi) fra Skatteetaten har kommunestyret vedtatt at boligverdien skal danne grunnlaget for utregning av eiendomsskatten. Satsen for eiendomsskatt for boligeiendommer i Ringerike er 2,5 promille av 70% av boligverdien med fradrag av 1,1 million.

  Formuesverdi primær
  449998

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1619993

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdien er oppgitt av Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Trådløst hjemmebredbånd fra Telenor kr.729,- pr. mnd. Husforsikring ca.kr.7.530,- pr. år. Brøyting ca.kr.4.000,- pr. år avhengig av snømengde. Det påløper også kostnader til felles pumpestasjon for avløpsanlegg. Utgiftene dekker strøm og vedlikehold. Det betales ikke et fast beløp. Siste faktura var på ca.kr.1.000,- i 2020. Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til blant annet fyring/brensel og innvendig/utvendig vedlikehold.

  Vannavgift
  5850

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Eiendommen er tilknyttet Tyristrand Vannverk. For nærmere informasjon se https://tyristrandvannverk.no/

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/244/138: 29.11.1949 - Dokumentnr: 2768 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3007 Gnr:244 Bnr:17 06.06.2008 - Dokumentnr: 460412 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 944342 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0605 Gnr:244 Bnr:138

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen da det ikke var et krav om dette på bygninger oppført før 1965. Det er ikke lenger mulig å be om ferdigattest på bygninger/tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 i hht. Plan og bygningsloven § 21-10.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei. Det er ikke tinglyst veirett over gnr.244, bnr.225. Privat vann fra Tyristrand Vannverk, via privat vannledning. Alder er ikke kjent. Offentlig avløp, via privat avløpsledning i plast med felles pumpe for 5 naboer. Alder og utførelse er ikke kjent. Det er også eldre keramisk avløpsrør for gråvann fra vaskemaskin ut av kjeller.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplan, vedtatt 05.09.2019, er avsatt til boligbebyggelse - nåværende.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Grunnet tomtens størrelse er det nødvendig med egenerklæring om konsesjonsfrihet som attesteres av kommunen. Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 470 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 470 000,00))   78 792,- (Omkostninger totalt)   2 548 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  78792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,20 % av salgssum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke Tilretteleggingsgebyr kr 14 900 Markedsføringspakke kr 22 900 Innhenting av info fra kommune kr 6 600 Oppgjørshonorar kr 6 900 Visninger kr 2 900 pr stk Sikkerhetsstillelse kr 2 900 Vederlag for arbeid med heftelser pr stk kr 500 Grunnboksutskrift pr stk kr 350 Servitutter pr stk kr 350 Pantedokument med urådighet - Statens Kartverk kr 585 Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2 900,- pr. time begrenset oppad til kr. 29 000,- Alle beløp er inkl. mva.

Camilla Frog

Megler

Camilla Frog

90 88 49 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev