aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Seljehaugen, Krokavegen i Våge - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Tysnes Krokavegen 9

3 nye leilegheiter under oppføring i Våge med 2 etasjer og 2 stover | Stor terrasse og gode solforhold |

 • 3 690 000
 • BRA 102 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 690 000
 • OMKOSTNINGER5 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 695 342
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • FELLESKOST./MND375
 • TOMT12 232 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  4 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 160 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  5 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 695 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om ei heilt ny leilegheit?

Ei leilegheit med fantastisk utsikt, gode solforhold og kort veg til servicetilbod?

Ei leilegheit der du kan være med å gjere tilval, slik at din leilegheit blir tilrettelagt for akkurat deg og din kvardag?

Velkomen til Lande og Seljehaugen

Prosjektet er eit stort prosjekt beståande av 28 nye og moderne leilegheiter som ligg både landleg og sentralt plassert på Våge.
Leilegheitane har nydleg utsikt over Bjørnefjorden og Våge, og er plassert i forhold til kvarande slik at alle får utsikt og gode solforhold!
Prosjektet er bygd av Tysnes Bolig, og dei har hatt fokus på trivsel i bustadane og å byggje bustader som skal gjere kvardagane fylt med livskvalitet og ny energi!Prosjektet
Prosjektet består av fleire byggetrinn, og bygga vert reist
fortløpande.
Prosjektet består av to typar leilegheiter, ei leilegheit på 68 m² i fyrste etasje og ei leilegheit på 102 m² over 2
etasjer.
Leilegheitene ligg svært sentralt til, med gangavstand til Våge, men omgivnadene er landlege og med flott utsikt.
Det er kort veg til båe butikkar, skule, idrettshall, post, hyggelege etestader, treningssenter, buss og ferje. I tillegg
er det mange flotte turløyper og kort veg til båthamn og gjestehamn!


Dei største leilegheitene ligg i 2.- og 3.etasje og inneheld:
2.etasje: Gang, soverom, bad, open stove- og kjøkenløysing
3.etg./loftsetasjen: Loftstove, soverom og innvendig bod.

Dei store leilegheitane: 7, 9 og 11
Leilegheitene har ein stor og romsleg gang med god plass til å henge frå seg yttertøy og sko.
Det følgjer ikkje med garderobeskap.
Det er skiferfliser med varmekablar i golvet i entréen.

Entré og gang:
Leilegheitene har ein stor og romsleg gang med god plass til å henge frå seg yttertøy og sko.
Det følgjer ikkje med garderobeskap.
Det er skiferfliser med varmekablar i golvet i entréen.

Stova:
Leilegheitene har ei open stove - og kjøkenløysing med store vindauge i front og på sida, som gir godt med naturleg lysinnslepp og
flott utsikt! Det er 3 stavs eikeparkett på golvet, og god plass til fleire sitjegrupper og etestove.
Det er varmepumpe i leilegheitene. Om ein ynskjer så kan ein og velgje vedomn som tilval.
Bilete frå eksisterande leilegheit.

Kjøkenet:
Kjøkenet i leilegheitene er frå den norske leverandøren Sigdal Kjøken. Standardkjøkenet er typen "Scala". Det er mogleg å gjere
endringar og tilval på kjøkenet. Ta kontakt med meklar for å sjekke kor langt i prosessen ein er komen.
På bileta her har kunden valt å oppgradert til eit anna kjøkken frå Sigdal.
På vegg over benkeplate er det montert Fibo-Trespo Kitchen Board. Her kan ein velja mellom ulike variantar. Kjøkkenet vert levert
med steikeomn, koketopp, og oppvaskmaskin frå Siemens. Sigdal Kjøkken vil ta direkte kontakt i god tid før kjøkken går til bestilling.

Bad:
Leilegheitene har mørke fliser på golvet med mindre fliser i dusjnisja. Det er baderomsplater på veggane.
Bada vert levert med vegghengt toalett, 90*90 dusjdører og baderomsmøbel frå Fossbad.
På bilete er det oppgradert til trefrontar, men original er med kvite frontar

Hovudsoverommet:
Hovudsoverommet ligg vis-a-vis badet.
Soverommet er av god storleik med god plass til dobbeltseng, garderobeskap og nattbord.

Loftsetasjen:
Loftsetasjen består av eit soverom, bod/teknisk rom og loftstove.
Her er det mogleg med tilval på ekstra soverom, samt på toalett og vask på tekniskrom.

Boda:
Bod/tekniskrom i loftsetasjen er mogleg å få levert med servant og ekstra toalett.
Det er lagt opp til vaskemaskin, varmtvannsbereder og anlegg for balansert ventilasjon.

Terrassen:
Leilegheitene har ein stor og solrik terrasse med utgang frå stova.
Det er ikkje standard med vinterhage, men dette er mogleg å gjere som tilval.

Bileta frå tilsvarande leilegheit.

Forventet fremdrift
Hus 5 : Ferdig 3. Kvartal 2022
Hus 6 : Ferdig 1. Kvartal 2023
Hus 7 : Ferdig 2.kvartal 2023

Prosjektet/selskapet/eiendommen
Prosjektet er eit stort prosjekt beståande av 28 nye og moderne leilegheiter som ligg både landlege, og sentralt plassert på Våge.
Illustrert planteikning loftsetasjen, avvik vil forekomme. Krokavegen 7 og 11

Krokavegen 9, Vestland

 • Leveransar utføres i samsvar med gjeldande forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldande for dette prosjektet. Der ikkje anna framgår av kontrakt, skildringar eller teikningar, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleransar for ferdige overflater i bygningar, ref. fellesbestemning del 1.

  Sjå ellers skildring frå utbygger.
  Leveranseskildringa er utarbeida før oppføring, og før alle løysingar av teknisk karakter er kjent og bygget er ferdig detaljprosjektert. Det kan difor oppstå mindre justeringar under detaljprosjekteringa.

  Alle bilete er frå tilsvarande leilegheiter og er nytta som illustrasjonsfoto.
 • Leilegheitene ligg flott til med solrik tomt og kort veg til sentrum.

  Det er ca. 300 meter til Coop Extra og ca. 6 min å gå til Spar og senteret. Her er både daglegvarebutikk, ferjestø, restaurant og kafé. I tillegg er det fleire butikkar, med bl.a. møblar, klede, blomster, hobby, dekor mm.

  Nærmaste barnehage er 1 km frå eigedommen, og det er ca. 1,1 km til Tysnes skule (5-10 kl.) og ca., 4 km til Uggdal skule (1-4 kl.) Nærmaste busstopp er ved eigedommen.


  Det er ferjesamband mellom Halhjem på Os og Våge, og mellom Jektevik på Stord, Nordhuglo og Hodnanes på Tysnes.

  Tysnes kommune har fokus på å gi både buande og tilreisande gode tilbod av varer og tenester. I tillegg har kommunen ei rik historie og attraktivt kulturliv som bygger på eit tett samarbeid i kommunen, med både idrettslag, organisasjonar og frivillige. Ein kan mellom anna nemna Tysnesfest, som vert arrangert i juli kvart år.
 • Arealberekningane er angitt i henhald til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Berekningane er forstått av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar, datert 11.08.2020. Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Storleiken på de enkelte rom kan avvike noko, slik at eit rom kan bli større og eit anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omsluttande vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er medregnet her. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto golvareal. Man kan derfor ikkje summere romma sine nettoareal og få frem bruksarealet.

  Bruksareal: Frå 68m² til 102m²

  Arealberekningane er angitt i samsvar med målereglane i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningsliner for arealmåling.

  Dei oppgitte areala i marknadsføringa er å betrakte som eit stipulert areal. Partane har ingen krav mot kvarandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn marknadsført areal.'

  Leilegheita oppe:
  Stipulerte areal for romma:
  Entré: 5 m²
  Stove- og kjøken: 43,5 m²
  Soverom 1: 11,5 m²
  Bad: 6 m²
  Gang: 5 m²
  Loftstove: 25,5 m²
  Soverom oppe: 9 m²
  Innvendig bod: 3,5 m²

  Terrasse utenfor 20 m²

  BRA: 102 m²
  Loftsarealet har større golvareal, men pga. skråveggar så teller ikkje arealet på golvet fult ut på samla BRA.
 • - Komfyrvakt
  - punkt for fordeling av fiber
  - brannalarm
  - Utelampar
  - Det vert lagt inn fiber.
 • Leilegheitane vert levert med balansert ventilajson.

  Varmekablar på bad og entré.
  I tillegg er det varmepumpe frå Toshiba
 • Tilvalgsliste er i leveranseskildringa. Tilvalg og endringar utover denne lista prisar me på forespørsel.
  Rørlegger / Elektrikar / Sigdal tar direkte kontakt med kunde for tilvalg.

  Sigdal Kjøkken vil ta direkte kontakt i god tid før kjøkken går til bestilling. Dersom endringar på kjøkkenet fører til fleire kjøkkenskap kjem det eit tillegg for montering på 1500 kroner pr.skap.

  Kjøpar har moglegheit til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partane og i avtalen skal det redgjerast for pris og ev. fristforlenging som følgje av endringane. Kjøpar sin rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrensa til 15 % av kjøpesummen.
  Kjøpar kan ikkje krevje å få utført endringar eller tilleggsarbeider som ikkje står i samanheng med seljar sin yting, eller som vil medføra ulemper for seljar som ikkje står i forhold til kjøpar sin interesse i å krevje endringa eller tilleggsarbeidet.
  Kjøpar kan endre spesifikasjonar for sin leilegheit gjennom prosjektets fastaste tilvalsrutiner.

  Det er ein føresetnad at endringane er i samsvar med krava som er i gjeldande teknisk forskrift.

  Partane kan krevje justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringar og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Seljar kan krevja tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpars side.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom seljar vert fakturert direkte frå seljar når vedkommande endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført.
 • Fellestomt for sameige på 12.232 m²

  Tomta disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

  Tomta vert opparbeida i henhald til vedlagte utomhusplan, med dei krav som framgår av reguleringsbestemmelsane i forhold til opparbeiding av eventuelle gangstiar, leikeplasser og grøntareal.

  Utomhusarealer
  Utvendige arealer vil bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på desse areala avholdt, etter overtakelse av leilegheitene.

  Dersom dei utvendige arealene ikkje er ferdigstilt ved overtakelse av leilegheitene, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom anna beløp ikkje er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeid skal utføras så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selgjar er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimeleg tid og seinast før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameige er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil seljar innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

  Alt grunnarbeid er inkludert i prisen.
  Parkeringsplass/veg vert asfaltert slik som skissert i situasjonsplanen.
  Skråningar vert plastra med jord.
 • Det er parkering utanfor kvar av leilegheitane.

  Det er gjesteparkering på asfaltert område ved nedkjøring til feltet.
 • Sameige sjølv
 • Kjøpars rettigheiter som medlem i et sameige følgjer av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiget har pantesikkerhet i kvar seksjon for ubetalte krav og ansvar ovanfor sameiget (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i medhald av eierseksjonslovens § 31. Sameiget vil bli leia av eit styre som veljast bland eigarane. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameigarane. Kjøper kan ikkje eiga meir enn 2 seksjonar i eit sameige.

  Kostnader med eigedommen som ikkje knyttar seg til den enkelte brukseininga, skal hovudsakelig fordelast mellom sameigarane etter sameigebrøken.

  Kjøpar sine rettar som medlem i et sameige følgjer av Eierseksjonsloven "Lov-2017-06-16-65, Lov om eierseksjoner." og vedtektene. Sameige har pantesikkerhet i kvar seksjon for ubetalte krav og forpliktelsar ovanfor sameige (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i samsvar av Eierseksjonslovens § 31.

  Det vert gjort merksam på at ein berre kan erverve to bustadseksjonar i sameige, med unntak av erverv av fritidsbustad.
 • Det er ikkje fastsett i vedtektene.
 • Heile byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikra frem til overtakelse. Forsikringa gjeld også materialar som er tilført leilegheita, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller anna skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

  Etter overtaking skal sameiget teikna egen forsikring for bygningane som inngår i sameiget. Seljar skal sjå til at sameiget har teikna slik forsikring før han avviklar sin forsikring. Kjøpar er forplikta til å teikne eigen innbu- og lausøyreforsikring frå overtakelse.
 • 375 pr. mnd. Felleskostnadane vil avhenge av kva tenester sameige ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.
  Felleskostnadane dekker felles forsikring og evt. avsetning til felles vedlikehald.


  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte frå kommunen og er ikkje inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor. Kommunale avgifter blir fastsett av kommunen etter ferdigstillelse, og faktureres direkte.

  Det er fritak for eigedomsskatt 5 år etter ferdigstillelse i Tysens kommune.
  Kommunen opplyser vidare at kommunestyret kan endra slike fritak, men då frå neste utskrivingsår.
  Det er pr. mai 2022 ikkje kome slike signaler.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe ein bustadseksjon dersom kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eigar av fleire enn to bustadseksjoner i eigarseksjonssameiet. Begrensninga gjelder ikkje kjøp av fritidsbustader. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Gnr. 91, bnr. 17 i Tysnes kommune
  Kvar av leilegheitene har eit eige snr.
  Sjå prislsite for oversikt
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Seljer tar atterhald om endringar i forhold til opplysningar gitt i salsoppgåva og teknisk skildring med hensyn til konstruksjon og materialval, fargeval og arkitektoniske løysingar, herunder bl.a. mindre endringar av planløysingar og vindaugsløysingar. Det tas spesielt forbehold om endringar og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innpassinger av kanaler/føringar og nedforing av himlingar som ikkje er vist på teikningane. Eventuelle endringar skal ikkje fôringa det leverte produkt sin kvalitet og gir ikkje rett til prisjustering frå nokon av partane. Justeringar som skildra over kan også medføra mindre endringar i berekningsmessig bruksareal/p-areal, utan at dette berettiger endring av kjøpesum dersom leilegheitene og prosjektets ytre mål er tilsvarande som på salstidspunktet.

  Kjøper er også forplikta til å godta de endringar for bustaden som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller anna offentlig myndighet.

  Planteikningar og illustrasjonar som viser ulike innreiingsløysningar er ment som illustrasjonar for mulige løysningar, og inngår ikkje i standardleveransen. Teikningane i prospektet bør ikkje bli nytta som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringar vil kunne forkomme og fordi målestokkavvik vil kunne oppstå ved trykking/kopiering.

  Om det blir naudsynt å gjennomføra vesentlige endringar ut over det som er nemnd, pliktar seljar å varsle kjøpar om endringane utan ugrunna opphald.

  Endringar i lov eller forskrift, nye offentlegrettslege krav eller vedtak som regulerer forhold knytt til seljar sin yting, er kjøpar sitt ansvar med mindre seljar ved avtaleinngåing var kjent med, eller burde være kjent med endringane. Ev. økte kostnader vert dekka av kjøpar. Slike kostnader vil medføre en tilsvarande auke i det avtalte vederlaget for kjøpar. Seljar skal utan ugrunna opphald varsle kjøpar om endringane og de konsekvensar dette inneberer.

  Kjøpar blir gjort oppmerksam på at alle skisser, frihands- og oversiktsteikningar i perspektiv, annonser, bileter og planer er foreløpige og utforma for å illustrera prosjektet. Dette materialet vil derfor innehalde detaljer - eksempelvis beplantning, innreiing, møblar, tekst og andre ting - som ikkje vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikkje å sjå som en del av avtalevilkåra for kjøpet. Slike avvik kan ikkje påberopast som mangel frå kjøpar si side.

  Seljar tar i detaljprosjektering atterhald om mindre endringar av utomhusanlegg og fellesareal.

  Seljar held seg rett til å leige ut, endre salsprisane og betingelsar på uselde leilegheiter utan forutgåande varsel.

  Seljar held seg rett til å forkaste eller akseptere bod utan å måtte grunngje dette.
  Offentlege forbehold:
  Kjøpar aksepterer at det på eigedommen kan påhefta servituttar/erklæringar som offentlege myndigheiter kan krevje deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

  Avtaleforholdet er underlagt føresegnene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker skildringa entreprenøren og forbrukaren, mens her bruker uttrykka seljar og kjøpar om de same rollene..

  Bustadoppføringslova sikrar kjøpar rettigheter som ikkje kan innskrenkast i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

  Prosjektet rettar seg mot forbrukarar som ønsker å erverve bustad til eige bruk. Bustadoppføringslova kjem ikkje til bruk der kjøpar vert sett som profesjonell/investor, eller når bustaden/leilegheita ferdigstilt. I slike tilfelle vil handelen i hovudsak regulerast av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 (Avhendingsloven). Seljer kan likevel velje å selje etter Bustadsoppføringslova.

  Avhendingslova er ufravikeleg ved forbrukarkjøp av nyoppført bustad som ikkje har vært brukt som bustad i meir enn eit år på avtaletidspunktet, dersom seljar har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

  Handelen er juridisk bindande for begge parter ved budaksept.

  Det vert føresett at skøytast tinglyses på ny eigar. Dersom kjøpar ikkje ønsker ein heimelsoverføring av eigedommen til seg, må det tas atterhald om dette i bud.

  Interessentar og kjøpar godtar at seljar og meklar bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

  Budgiving
  :
  Alle bod skal være skriftlige og skal leverast til Aktiv Eiendomsmegling eller oversendes signert via e-post til meklar i Aktiv Eiendomsmegling.
  - Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel og eigenkapital.
  - Seljar forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
  - Budgiver er kjent med at seljar står fritt til å godta eller forkasta einkvar kjøpsbekrefting og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter dersom bodet aksepteres av seljar. Bodet kan ikkje trekkast tilbake dersom seljar er gjort kjent med det.
  - Salsvilkåra reguleres i "Bustadsoppføringsloven". Ingen midler kan utbetales seljar uten at bankgaranti er stillet.
  - Seljar og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

  Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bod elektronisk. Dette er ei enkel og sikker løysing som lar deg signere bodet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt meklar for meir informasjon.
  Eit bud er bindende for budgiver når budet er kommet til seljar sin kunnskap. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse.
  Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen vert inngått på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bod. Salsoppgava med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.

  Garantiar
  Straks etter avtaleinngåing skal seljar stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelsar etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. § 1 eller avhl § 2-11. Dersom seljer har teke atterhald
  skal garanti stilles straks etter at atterhald er falle vekk.

  Garantien er pålydande 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet aukes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for sjølve leilegheita, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, medrekna ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikkje vert stilt straks etter avtaleinngåelse kan kjøpar holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Kjøpars betalingsplikt inntrer ikkje før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom seljar har tatt forbehold inntrer betalingsplikten for ev. forskudd sjølv om garanti ikkje er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Tysnes Bolig AS
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev