aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Jensvoll - presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling.

Uggdal Jensvoll tomt 1, 4-8

UGGDAL: 4 byggeklare tomter på Jensvoll med gode solforhold, vestvendt plassering og storslått utsikt!830 m² til 1500 m²

 • 390 000
 • PRISANTYDNING390 000
 • OMKOSTNINGER11 002
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER401 002
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT830 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 390 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  540,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  540,- (Tingl.gebyr skjøte)
  9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,-))
  --------------------------------------------------------
  11 002,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  401 002,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomt 1 ligg til høgre for 4-mannsboligen

Jensvoll tomt 1, 4-8, Vestland

 • AKTIV Eiendomsmegling har gleden av å presentere 5 tomter på Jensvoll med gode solforhold og storslått utsikt! 4 av tomtene er ferdig planert og en tomt blir solgt som råtomt.

  Drømmer du om muligheten til å skape din drømmebolig? Ønsker du å skreddersy en bolig som passar akkurat dine behov?

  Her ligg alt til rette for at du kan gjøre akkurat det.

  Tomtene ligger i eit barnevenlig område i Uggdal. Det er kort vei til sjøen og tomtene ligg flott til med både fantastisk utsikt og gode solforhold.

  Tomt 1:
  Areal ca. 1500 m²
  Pris kr. 390.000,-
  Råtomt

  Tomt 4:
  Areal ca. 830 m²
  Pris kr. 800.000,-
  Grovplanert tomt

  Tomt 5:
  Areal ca. 862 m²
  Pris kr. 780.000,-
  Grovplanert tomt

  Tomt 6:
  Areal ca. 912 m²
  Pris kr. 900.000,-
  Grovplanert tomt  Tomtene ligger i et barnevennlig område med sentral beliggenhet i forhold til skole, barnehage, butikk og kommunesenter.
  Solrikt vestvendt beliggenhet.

  Tomtene er ikke fradelt.

  Tomtene er grovplanert og byggeklar med vann, avløp og strøm lagt i byggegrop.

  Det er byggeklausul på tomtene.

  Det er fantastisk utsikt, og naturskjønne omgivelser. Kort vei til sjøen og badeplass. Det er også større tillaget strender rundt i området. Det kan skaffes båtplass i Uggdal båthavn.


  Fra eiendommen er det ca. 1 km til kommunesenteret på Tysnes. Her er også nærmeste dagligvarebutikk. Det er ca. 2,6 km til Uggdal skole og 7,7 til Tysnes Skole. Nærmeste barnehage er ca. 2,6 km.


  I Uggdal ligger kommunesenteret i Tysnes. Her ligger rådhus, legekontor, post, politi, brannvesen, matbutikk - og ikke minst Andersland Bygg. I Uggdal finner du også Haaheim Gaard, der Torstein Hatlevik har omskapt et gammelt, nedlagt gårdsbruk til en nydelig hotellperle, med fantastisk mat. Plasseringen ved foten av Tysnessåta (752 moh.) gjør dessuten stedet til et ypperlig utgangspunkt for topptur til «Såto». Ferden går langs godt merket sti, der du underveis passerer stølsgrendene Buldo, Huldestølen og Gjerstadstølen.


  Uggdal er også stedet for de golffrelste. Her har Tysnes Golfklubb både en sekshullsbane og en 18-hulls pitch & put-bane, der du har mulighet for å sikre deg «hole in one» i virkeleg naturskjønne omgivelser.

  Våge er selve knutepunktet på Tysnes, med alt du trenger innen bank, handel med bl.a. møbler, klær, hobby, dekor mm. Der ligg også Mandelhuset - med både overnatting og restaurant, helse- og velværetjenester og ferjestø til Halhjem.
 • Nyere boligområde beståande av eneboliger, 2mannsboliger og leiligheter.
 • Fra Våge: Kjør mot Uggdal og følg veien videre. Ta avkjørselen opp til venstre mot Jensvoll.

  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.
 • Tomtene er grovplanert med rør fremlagt inn i byggegrop.
 • Tomtene er ikke fradelt.
  Arealet er estimert mellom 830 til 1500 kvm.
 • Det er lagt vann og avløp inn i byggegrop.

  Privat avløp. Det er septiktank for område med utslepp til sjøen.
  Privat vann fra Uggdal vasslag.

  Privat vei til offentlig.
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For mer informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen.

  Eiendomsskatten vil bli fastsatt av Tysnes kommune etter overtakelse.
  Eiendomsskatten for Tysnes kommune er 3,8 promille av omsetningsverdien for boliger og fritidseiendommer i 2018. En gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregningen av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. For ubebygde tomter er takstfastsetting stipulert til 150 kr. Pr. m² pr. 2018.


  Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 7.851,- pr. år for en bebygd eiendom pr. 2018.

  Renovasjon pr. husstand stipuleres til ca. kr. 2.274,- pr år.
  Slamtømming (2. kvart år) Årsgebyr kr. 972,-
  Feiing/Tilsyn (Feiing 2. kvart år) Årsgebyr kr. 525,-

  Når det gjelder renovasjon så er den stipulert med de minste dunkene 140 l Bio, 140 l papir og 140 l rest. Denne kan da variere etter valg av dunkstørrelse tilpasset den enkelte husstand sitt behov.

  Uggdal vasslag kr. 4.080 pr. år. (Satsen gjelder for 2018).

  Totalt pr. år: 7.851,- for kommunale avgifter og vann.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • På tomter løper også følgende kostnader som faktureres direkte fra andre leverandører:

  Kommunal tilknyttingsavgift er avhengig av hvilken type eiendom som vert bygd.
  Kommunen har opplyst om følgjande:
  Tilknyttingsavgift for vann kr. 10.000,- (pr. 2020)
  Tilknyttingsgebyr for avløp kr. 10.000,- (pr. 2020)

  BKK:
  Tilknyttingavgiften for tomtene er kr. 7.750,- (pr. 2018)
 • Det hviler ingen servitutter.
 • Eigedommen er ikke regulert.

  Eigedommen ligger i eit område med arealføremål "bustader" iht. kommunedelplan Kommuneplan for Tysnes 2011-2022.
 • Gnr. 17 Bnr. 147 i Tysnes kommune

  Tomtene vil få eget gnr. og bnr. når eigedommen er fradelt.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktande tilbud vedrørende finansiering.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Atle Andersland
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger