aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Flatåkervegen 201!
Velkommen til Flatåkervegen 201!

ULNES Flatåkervegen 201

Attraktiv landbrukseiendom med solrik beliggenhet | Koselig tun med nydelig utsikt | Støl med to sæl på Valtjedn.

 • kr 3 500 000
 • BRA 253 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1955
 • Soverom6
 • ArealP-rom 158 m²
 • Tomt952 500 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Våningshus 1. etg.
Eiendommen «Sletten» ligger åpent og solrikt til i Ulnes med flott utsikt utover bygda, til Strandefjorden, Synet, Ålfjell, og Jotunheimen. Her er det sol året rundt og fine turmuligheter i nærområdet. Gården ligger i et barnevennlig område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse. Fra eiendommen er det ca. 3,2 km til barnehage, Montesorriskole og idrettsplass. Til Fagernes med barne- og ungdomsskoler, kommuneadministrasjon, legesenter m.m. er det ca. 12 km. Innenfor Vaset, nærmere bestemt på Valtjedn finner man stølen som følger gården. Valtjednstølen ligger meget solrikt til ca. 1.000 moh, med nydelig utsikt til vannet Valtjedn og flotte fjell som Skogshorn, Hallingsdalsfjellene. Eiendommen har bo- og driveplikt. Velkommen til visning!
På tunet er det driftsbygning oppført først på 60-tallet, garasjer og uthus.

Flatåkervegen 201, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus
  Bruksareal
  -1. underetasje: 93 kvm
  1. etasje: 97 kvm
  2. etasje: 63 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 95 kvm Vindfang, gang, kjøkken, stue, to soverom, bad, toalett og vaskerom.
  2. etasje: 63 kvm Gang, stue, fire soverom og bad.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 93 kvm Kjeller med gang baksterom, fire boder og garasje.
  1. etasje: 2 kvm Kott

  Driftsbygning
  Bruksareal
  Kjeller: 0 kvm BTA: 105 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Tidligere gjødselkjeller som benyttes som lager.
  1. etasje: 0 kvm BTA: 236 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Fjøs, snekkerbod, boder/lagerrom og garasje (18 m²).
  2. etasje: 0 kvm BTA: 218 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Mellometasje og delvis låvebru med innkjøring på langside.

  Garasje 1
  Bruksareal
  Kjeller: 0 kvm BTA: 18 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Garasje.
  1. etasje: 0 kvm BTA: 18 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Vedskjul, bod og utedo.

  Garasje 2
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 33 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Garasje.

  Sæl
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 62 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Vindfang, kjøkken, stue, to soverom og bad.

  Kårsæl
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 73 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Vindfang, kjøkken m/spiseplass, stue, 2 soverom, bad, do-rom. Hems med to plassbygde senger. Hemsen tilfredsstiller ikke kravene til målbart areal pga. lav takhøyde

  Stølsfjøs
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 48 m² (NB! Oppgitt areal er brutto grunnflate hentet fra Landbrukstakst.) Sommerfjøs/lagerrom.  Tomt
  952500m²

  Beskrivelse av tomt
  Trivelig gårdstun, opparbeidet med flat og fin plen, støttemur, beplanting og mulighet for flere hyggelige uteplasser. Flaggstang. Stølstunet ligger i Ulnes Utmarkslag, i utkanten av en stølsvoll og har et flatt, åpent tun med plen, eller naturtomt. Eiendommen arealer er for øvrig fordelt som følger: Fulldyrket jord daa 50,6 Innmarksbeite daa 8,2 Skog, produktiv daa 77,4 Annet areal daa 816,3 Sum arealer: daa 952,5 Arealer er hentet fra gardskartet (https://gardskart.nibio.no/search). I tillegg til arealene har eiendommen stølsvoll som er registerført på 9002/2 (Ulnes Utmarkslag), hvorav 5 dekar er dyrket jord (bruksjord) og ca. 2 dekar er inngjerdet rundt stølene. Gjerdet er felles med hyttenabo. Eiendommen har en eierandel i Ulnes Utmarkslag, 9002/2 i Nord-Aurdal kommune på 0,34 %. --- Eiendommens arealressurser er bla. 50 dekar dyrket jord, hvorav 20 dekar ligger ved stølen. Dyrket jord som ligger ved tunet benyttes som beite sammen med 8 dekar som på gardskartet er angitt som innmarksbeite. I tillegg er det stølsvoll. 77 dekar skog som består av kantsoner ved dyrket jord, samt en lang, smal teig fra tunet og videre over åsen til Sebufjorden/Holdalsfoss. Utmarksteigene innenfor stølen består vesentlig av bjørkeskog og myrer. Produksjon: Eiendommen har ikke aktiv drift. Jordbruksarealene ved tunet benyttes til beite. Dyrket areal ved stølen ca. 5 dekar er bruksjord kommer i tillegg til de 50 dekarene eierjord. Dette området benyttes til grasproduksjon. Skulle ikke dette bli holdt i hevd kan denne bruksjorden falle tilbake til Utmarkslaget. Skog/utmark: Skogen består av skogsmark med middels og lav bonitet/produksjonsevne. Ifølge gardskartet er det 77 dekar produktiv skog med total teoretisk produksjonsevne er beregnet til 15-20 m³/år ved ideelle forhold mht. tilstand, hogstklassefordeling, etc. Skjev hogstklassefordeling og tidligere kulturarbeider fører ofte til at aktuell tilvekst sannsynligvis er lavere enn produksjonsevnen. Det er jakt- og fiskeretter i forbindelse med skog/utmark (elg/hjort) og i Ulnes sameie. Arrondering: Skogsarealene ligger samlet i en smal teig som starter ved tunet. Det er adkomst med bilvei til deler av teigen, men mye i mye av teigen vil det være lang transport ved utkjøring av tømmer fram til bilvei som vil medføre ekstrakostnader ved avvirkning. Terrenget er skrånende med noe brattere terreng ved tunet, men for det meste greie forhold for maskinell avvirkning. Dyrket jord ligger rundt tunet i skrånende/bratt terreng og er fordelt på flere mindre "teiger". Stølen, utmarksarealene og 20 dekar ligger på fjellet rundt 20 km fra tunet. Skogbruksplan: Kommunen opplyser om at de ikke har noen registret skogbruksplan på eiendommen, og at innestående på skogfondskontoen er kr. 0,-. Jakt og fiske: I Ulnes Utmarkslag er det jakt- og fiskeretter som organiseres av et eget jaktstyre og fiskestyret, se vedteker vedlagt i prospekt. Jakten er for tida leid ut. I forbindelse med ekstremværet Hans gikk det et lite jordskred i underkant av driftsbygningen. Dette er en forsikringssak hvor massene som har sklidd ut skal erstattes av steinmasser, (20-120 maskinkult) og utløpet på dreneringen fra driftsbyggingen repareres. Dette vil være utført før overtakelse. Nord-Aurdal kommune opplyser: Dette er en eldre eiendom hvor det opprinnelig foreligger kun skylddelingsforretning, eiendommen er etablert 18.04.1857. Skylddelingsforretningen kan skaffes ved å henvende seg til Statsarkivet i Hamar (480 55 666), evt. Digitalarkivet. Megler har forsøkt å hente denne i digitalarkivet, men denne er vanskelig å finne/tyde. Grenser og beregnet areal i kart og matrikkel kan være misvisende da det ikke er klarlagt ved kart- eller oppmålingsforretning. Enkelte grensestrekninger er fastsatt ved kart- eller oppmålingsforretning i forbindelse med oppmåling av naboeiendommer e.l. Enkelte teiger i Ulnes sameige kan være bruksjordsteiger, men feilaktig registrert i matrikkelkartet som eiendomsteiger. Evt. andre bruksjordsteiger kan finnes, og er da fastsatt ved jordskiftesak. Landbrukseiendommen består også av gnr/bnr. 37/7 (tinglyst 21.06.1907), men dette er ikke pr. i dag registrert i landbruksregisteret. Begge matrikkelenhetene har sameieandeler i Ulnes sameige. Boligtunet har en bekk rennende gjennom tunet er er slik sett beliggende innenfor 20 meters bufferen til denne. Teigen på nedsiden av veien hjemme er beliggende i et område karakterisert som utløsnings/utløpsområde for snøskred. Eiendommen 37/51 er skilt ut fra denne gården. Septiktanken til denne eiendommen er lagt utenfor tomtegrensen og befinner deg på denne eiendommen. Eier av 37/51 er varslet om at denne må flyttes ved flere anledninger, og varslet er skriftlig bekreftet mottatt. Avløpsanlegget ansees som ulovlig plassert. Det vil bli ny eiers ansvar å kostnad å eventuelt følge opp dette. Eiendommen 37/50 er skilt ut fra denne gården. Gjerdet er delvis satt opp utenfor tomtegrensene og inn på denne eiendommen. Eier av 37/50 er varslet om å måtte flytte dette gjerdet. Dagens eier anser oppsetting av gjerdet utenfor tomtegrensene som ulovlig. Oppe i skogen overfor boligtunet ligger en eldre hytte. Det er ikke tillagt noe verdi til denne hytta, da den står til nedfalls.

  Beliggenhet
  Eiendommen «Sletten» ligger åpent og solrikt til i Ulnes med flott utsikt utover bygda, til Strandefjorden, Synet, Ålfjell, og Jotunheimen. Her er det sol året rundt og fine turmuligheter i nærområdet. Gården ligger i et barnevennlig område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse. Fra eiendommen er det ca. 3,2 km til barnehage, Montesorriskole og idrettsplass. Til Fagernes med barne- og ungdomsskoler, kommuneadministrasjon, legesenter m.m. er det ca. 12 km. Fra eiendommen er det ca. 7 km til Røn sentrum med butikker, bensinstasjon, frisør, idrettsplass, ballbinge og samfunnshus. Det er flere fine turmuligheter i nærområdet, ikke minst Strandefjorden som innbyr til bading og turer med båt eller kano. Det er også kort vei opp til Vaset med skisenter, løypenett, en rekke aktivitetstilbud, hyggelige spisesteder og butikker med godt vareutvalg. Innenfor Vaset, nærmere bestemt på Valtjedn finner man stølen som følger gården. Valtjednstølen ligger meget solrikt til ca. 1.000 moh, med nydelig utsikt til vannet Valtjedn og flotte fjell som Skogshorn, Hallingsdalsfjellene, Gråkampen og Grønsennknippa. Stølstunet er flatt og fint, og om en vil ut på tur er mulighetene mange. Valtjedn ligger på "stølsvidda", fjellplatået mellom Valdres, Hallingdal og Hemsedal og er kjent for sin vakre natur og flotte turmuligheter. Ett av mange fine turmål er Valtjednknatten (1.061 m.o.h), som ligger ikke så langt fra eiendommen. Skogshorn kan også anbefales om en ønsker en litt mer krevende tur. På "stølsvidda" er det mange av stølene som fortsatt er i aktiv drift. Her kan små og store ta del i stølsdriften og få en minnerik dag for resten av livet. Området byr på flere fiskevann, og det er muligheter for jakt og fiske både i Ulnes Utmarkslag, i Vestre Slidre statsallmenning og i omkringliggende områder. Den populære sykkelruta «Mjølkevegen», som går fra Gudbrandsdalen, gjennom Valdres og til Hallingdal, følger veien rett ved stølen. En sykkeltur på stier og stølsveier i området passer fint for både unge og eldre. Valtjedn er et populært turmål i påska, for da en kan følge flotte skispor inn til den sesongåpne kiosken og nyte en "KvikkLunsj" i solhellinga. Fra Vaset kjøres det opp et omfattende løypenett, som henger sammen med løypenettene til både Tisleidalen og Syndin. Nærmeste skiløype er ca. 100 - 200 m fra stølen, men en kan gjerne tråkke sine egne spor ut i vakker, urørt natur. En trugetur i måneskinn en frisk vinterkveld, kan også være en spennende opplevelse for både store og små. Om en ønsker alpint, kan en besøke Vaset Skiheiser med flere heiser, nedfarter, barnetrekk og egen akebakke. Skisenteret ligger ca. 8 km fra hytta og har både snøkanoner og kafé. På Vaset finner en også flere hyggelige spisesteder bla. Gomobu Fjellstue, og Sekskanten kro og pub. Joker Vasetsenteret fører et imponerende utvalg av dagligvarer, jernvarer m.m. og hos Intersport Vaset finner man et beredt utvalg av sesongens varer.

  Adkomst
  Gårdstun: Fra Fagernes følger en E16 Tyinvegen ca. 8,5 km, og tar til venstre inn på Panoramavegen, mot Øvre Røn/Vaset. Etter 300 meter sving til høyre inn på Fodnesvegen og følg denne i ca. 300 meter før du svinger til venstre inn på Flatåkervegen. Kjør 2 km og eiendommen ligger på høyre side merket med " Aktiv - Til salgs!". God tur! Til stølen; Ta av E16 i Ulnes mot Vaset/Panoramavegen. Fortsett nesten 2 km og ta opp til høyre skiltet Vaset/Panoramavegen. Fortsett forbi Vasetsenteret, over brua, og videre innover ca. 1 km til avkjøring venstre side skiltet Gomobu/Valtjednvegen . Bom kr. 60,-. Fortsett oppover, forbi Gomobu Fjellstue, i ca. 7,5 km og eiendommen ligger på høyre side av veien, merket "Aktiv- Til salgs!" Velkommen!

  Bebyggelse
  På gårdstunet er det: Våningshus, driftsbygning, enkel garasje og uthus med garasje i underetasjen. På stølen er det: Kårsæl, sæl, sommerfjøs og en enkel løe. Kårselet fra ca. 1900 er satt opp som et kultuminne, men ikke fredet. For mer informasjon se kulkturminneid 232806.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra verditakst. Våningshus på landbrukseiendom oppført med kjeller, 1. etasje og 2. etasje. Byggeår: 1953 og med bærekonstruksjoner fra byggeår. Ved kontroll av flybilder fremkommer det at soveromsdel i 1. etasje mot sør, og oppløft i takkonstruksjon/loftstue, er gjort etter opprinnelig byggeår. Det er oppdaget flere avvik og forhold. Se rapport jmf. konstruksjoner for de forskjellige bygningsdelene. Ellers er påviste avvik som følge av elde, utidsmessigheter og bruksslitasje. I rapporten er det anbefalinger der det bør/må påregnes påkostninger med utbedring av bygningsdeler/konstruksjoner. Det opplyses videre om at dagens krav til bygninger har endret seg siden denne bygningen ble bygget, bla. med hensyn til konstruksjon og isolasjonsmengde på vegger ogtak, samt fuktsikring og krav til konstruksjonssikkerhet mtp vind og snølaster. Våningshus: Byggeår: 1955 Kilde: Opplyst av eier. Tilbygg (i 1982) Tilbygg 1. etasje og garasje Modernisering: 2018 Modernisert deler av bad. 1991Ny verandadør 1990 Tiltak med ombygging til automatsikringer 1985 Tiltak skifta vinduer 2005 Montert sentralstøvsuger Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er vedlikeholdt, men det er bemerket avvik som er kommentert i rapporten. UTVENDIG Saltak med sperrekonstruksjon i tre og luftet kaldtloft. Taktekkingen er av skifertakstein. Tilbygg og takoverbygg ved hovedinngang er tekket med henholdsvis stålplater og pappshingel. Det er takrenner og nedløp av blikk. Veggene har bindingsverkskonstruksjon med liggende behandlet bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags isolerglass ellers eldre trevinduer med koblede glass 1+1. Den har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Veranda mot sørvest. Oppført med trebjelkelag belagt med terrassebord og montert rekkverk i tre. Veranda bæres av vegghengt stålkonstruksjon. Utvendig trapper i trekonstruksjon. INNVENDIG Innvendig er gulver belagt med parkett, laminat, vegg til vegg teppe og vinylbelegg. Veggene er kledd med strie/tapet, trepanel og malte plater. Innvendige himlinger er kledd med malte plater, trepanel og himlingsplater av takess. Etasjeskillere er av trebjelkelag i begge etasjer. Boligen har mursteinspipe og det er tilkoblet vedovner i alle etasjer. Sotluke er plassert i kjeller. Rom under terreng/kjeller: Gulv er av betong og noen rom har oppforet gulv belagt vinylbelegg. Veggene har åpen betong/mur og noen rom med plater. Himlinger er kledd med trepanel. Boligen har malt tretrapp og rekkverk i tre med stående spiler. Trapp i heltre ned til kjeller. Innvendige dører av malte heltre dører og finér. Driftsbygning: Byggeår: 1961 Kilde: Opplyst av eier. Fundamenter og yttervegger i kjeller av plasstøpt betong. Fjøs bygget av lettklinkerblokker som er pusset på begge sider. Låvedel bygget av bindingsverk med låvepanel. Taktekking er bølgeeternitt. Etasjeskille mellom 1. etasje/fjøs og kjeller er utført med plasstøpt betong. På låven er det kjørebru ved innkjøring på langsiden og i mellometasjen er det høytørke med kaldluftvifte. Montert talje for inn- og utlegging til tørke. Deler av fjøset er ombygd til snekkerbod med bl.a. gulv av sponplater. Elektrisk anlegg tilpasset bruken. Tilbygd bilgarasje har betonggulv, vegger og himling kledd med gipsplater. Montert vippeport i garasjen. Garasje 1: Byggeår: Ukjent. Eier opplyser på 1970-tallet. Yttervegger i kjeller av plasstøpt betong. 1. etasje bygget av uisolert bindingsverk med utvendig stående trekledning. Taktekking er bølgeblikk. Plassbygde dører av tre. Garasje 2: Byggeår: Ukjent. Eier opplyser ca. 2010. Bygget av uisolert bindingsverk som er satt på grunn. Utvendig kledd med låvepanel. Taktekking er stålplater. Plassbygd porter kledd med stålplater montert i begge kortsider. Sæl: Byggeår: 1971 Kilde: Flyttet til nytt fundament i 1998. Fundament er ringmur av plasstøpt betong. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med tømmermannskledning. Yttertak er saltakkonstruksjon med åser og sperrer tekket med asfaltshingel. Takrenner av plast. Vinduer er koblede med sprosser i ytre ramme. Ytterdør av tre med adkomst til vindfang. Innvendige overflater er vegger med trepanel. Himlinger med trepanel som er raustet med synlige åser i stue. Gulv er heltre lagt på bjelkelag bortsett fra bad hvor det er klikkvinyl. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og fronter av tre. Overskap, benkeskap og 3 skufferekker. Montert gasskomfyr. Oppvarming med vedfyring. Pipe av lettklinkerelementer. Plassbygd peis m/innsats i stue, vedkomfyr på kjøkken. Bad med dusjkabinett, servant og forbrenningstoalett. Montert solceller på tak. Anlegg med batteribank og omformer. Kårsæl: Byggeår er ca. 1900. Tilbygd i 2005. Fundament er ringmur av plasstøpt betong. Yttervegger av løftet tømmer i opprinnelig sæl og bindingsverk på tilbygget. Hele bygningen er utvendig kledd med tømmermannskledning. Yttertak er saltakkonstruksjon med åser og sperrer tekket med asfaltshingel og dråpeskifer. Takrenner av tre. Vinduer med 2-lags isolerglass med utenpåliggende sprosser. Ytterdør er "stalldør" av tre med adkomst til vindfang. Innvendige overflater er vegger og himlinger med trepanel. Gulv er heltre lagt på bjelkelag bortsett fra bad hvor det er gulvbelegg. Kjøkkeninnredning av heltre. Overskap, benkeskap og skuffer. Oppvarming med vedfyring. En pipe av lettklinkerelementer og en stålpipe. Vedovner i stue og spisestue. Bad med dusjkabinett og servant. Vannopplegg med sisterne som fylles med vann fra utvendig tappepunkt (brønn). Montert vannvarmer med gassfyring. Plassbygd trapp til hems. Veranda av impregnerte materialer med adkomst fra stue og terreng. Stølsfjøs Byggeår: 1966 Bygget av uisolert bindingsverk som er satt på betong og trestolper på grunn. Taktekking er bølgeblikk.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Eier og dugnad. Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Eier. Pkt. 2.2 Er arbeidet byggemeldt? - Nei. Pkt. 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Eier. Pkt. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Litt fuktinnslag i kjeller. Pkt. 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Sprekk i mur, kjeller. Pkt. 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. El-kontroll er bestilt. Pkt. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Eier. Pkt. 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Ja. Tilstandsrapport er utført 5 juli 23, ikke mottatt enda. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  På gårdstunet er det: Våningshus: Kjeller: Trapperom, baksterom, boder, garasje. 1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, bad, toalett, vaskerom. 2. etasje: Gang, stue, 4 soverom, bad. Driftsbygning: Kjeller: Tidligere gjødselkjeller som benyttes som lager. 1. etasje: Fjøs, snekkerbod, boder/lagerrom, garasje (18 m²). 2. etasje: Mellometasje og delvis låvebru med innkjøring på langside. Garasje/Uthus: Kjeller - Garasje. 1. etasje - Vedskjul, bod, utedo Garasje: 1. etasje - Garasje. På stølen er det: Kårsæl: 1. etasje - Vindfang, kjøkken m/spiseplass, stue, 2 soverom, bad, do-rom. Hems - Hems med to plassbygde senger. Hemsen tilfredsstiller ikke kravene til målbart areal pga. lav takhøyde. Sæl: 1. etasje - Vindfang, kjøkken, stue, 2 soverom, bad. Sommerfjøs: 1. etasje - Sommerfjøs/lagerrom. Enkel løe.

  Standard
  Åpent og fritt i Ulnes med vid utsikt til Strandefjorden og bygdene rundt ligger gården «Sletten». Den ligger i hellende terreng, men selve gårdstunet er opparbeidet med flate, hyggelige uteområder hvor en kan nyte solen året rundt. Gårdstunet har eldre bebyggelse og det har ikke vært dyrehold på gården på mange år. Våningshuset har hatt jevnlig vedlikehold og oppgradering, og har flere lyse, åpne rom hvor en kan nyte utsikten bla. til Strandefjorden og vestsida av fjorden. Våningshuset er over to etasjer + kjeller med mange boder. Det har inngangsparti med overbygg inn til vindfang og gang med garderobeplass bla. i plassbygde skap. I stua er det lyst og romslig med god plass til flere sittegrupper. Her er det flere store vinduer og det er terrassedør med glassfelt ut til overbygd veranda. Verandaen har plass til utemøbler, og det er nedgang til plen og frodig beplantning. I stua er det en fin peisovn med innsyn og det er montert varmepumpe for lun og jevn varme. Kjøkkenet er lyst og trivelig med fin plass til spisegruppe foran vinduet. Kjøkkeninnredningen er lys og innholdsrik med profilerte heltrefronter. Benkeplate i heltre og nedfelt stålbenk med integrerte oppvaskkummer. Innredningen har mange over- og underskap, samt to høyskap. Opplegg for oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. I hovedetasjen er det to soverom hvor hovedsoverommet har utgang til veranda. Begge soverommene er i god størrelse og har flere plassbygde skap. Badet har bitt modernisert noe i senere tid og har flislagt gulv med varmekabler og lyse våtromsplater på vegg. Hvit baderomsinnredning med store skuffer og heldekkende servantplate. Speil overskap med belysning. På badet er det også flislagt dusjhjørne med dusjvegger. Eget toalettrom med servant og wc. Innenfor kjøkkenet finner du et praktisk vaskerom/bod. I 2. etasje er det en romslig trappegang. Stua er lys og hyggelig hvor en Jøtul vedovn gir lun og god varme. I etasjen er det hele fire soverom, hvor to av dem har adkomst via stue. Alle soverommene er i grei størrelse, hvorav to med fin plass til dobbeltseng og plassbygde skap. Soverommene har skråtak i deler av rommet, og skulle en ikke ha behov for så mange soverom er det her mange muligheter for hobbyrom, hjemmekontor osv. Til soverommene er det et eldre bad med belegg på vegger og gulv. Servant og toalett, samt veggehengt dusj med forheng. Der er også lagringsplass i husets kneloft. Husets kjeller har adkomst fra gang i 1. etasje og fra terreng. Her er det mange boder med god lagringsplass, og det er et eget baksterom/grovkjøkken, gull verdt for den som vil bake flatbrød og lefser selv. I baksterommet er det vedovn. Kjelleren har også garasje med vippeport av stål og plass til en mindre bil. Våningshuset har 200 liter varmtvannsbereder. Det er montert sentralstøvsuger med uttak i 1. og 2. etasje. På tunet er det driftsbygning oppført først på 60-tallet. Denne har enkel standard og et generelt etterslep på vedlikehold. Deler av fjøset er ombygd til snekkerbod og det er tilbygd en bilgarasje. I driftsbygningen er det godt med lagerrom, også på låven og i gjødselkjelleren. Ved driftsbygningen er det uthus med garasje i underetasjen og boder på terrengnivå. Litt sør for våningshuset er det en enkel garasje med god takhøyde. Denne har plassbygd porter kledd med stålplater på begge kortsider. ----- Med eiendommen «Sletten» følger støl i naturskjønne omgivelser på Valtjedn. Valtjedenstølen ligger solrikt, åpent og fritt i et vakkert område med spredt støl- og hyttebebyggelse. På tunet er det to sæl, sommerfjøs og et enkelt uthus. Sælene har en typisk "hyttestandard" uten innlagt strøm og med enkelt opplegg for vann. De ligger nær hverandre, pent bundet sammen med terrasser ved hvert sæl. Et godt sted å slappe av med nydelig utsikt til fjellene! Kårsælet er opprinnelig er fra rundt 1900. Det ble flyttet i 1998 og tilbygd i 2005. Her er det invert til 240 W strøm. Den eldste delen er av laftet tømmer, mens tilbygget er i bindingsverk. I sælet er det et hyggelig kjøkken med spiseplass. Kjøkkeninnredningen i heltre har over- og underskap med beisede, profilerte fronter. Heltre benkeplate med nedfelt stålkum. Frittstående gasskomfyr i hjørne. På kjøkkenet er det en fin vedovn med stålpipe, som gir lun og god varme til hytta. Fra kjøkkenet er det også utgang til terrasse og trapp opp til hems. Kjøleskap og propanovn følger ikke med i salget. På hemsen er det to fine, plassbygde senger med skuffer i sokkel. Hemsen tilfredsstiller ikke kravene til målbart areal/soverom pga. lav takhøyde. I stua finner en fortsatt de sjarmerende tømmerveggene fra sælet var nytt. Himlingen er flat, med fire tømmeråser. En fin peisovn med innsyn gir god varme og hyggelig stemning til rommet. Her er det også stige opp til stølens andre hems. Denne har lav takhøyde, men godt med lagringsplass. På hovedsoverommet er det aldringsmalt dobbeltseng med tilhørende skapomramming, og to garderobeskap. På det andre soverommet er det fin familiekøye med praktiske skuffer i sokkel. Badet er innredet med frittstående dusjkabinett og baderomsinnredning med nedfelt servant. På badet er det også vanntank og propan varmtvannsbereder. I kårsælet er det også vindfang med skap og fin plass til yttertøy og sko. Herfra er det også tilgang til et eget toalettrom med biodo. Like ved kårsælet er det sæl som ble oppført i 1971, flyttet til nytt fundament og renovert i 1998. Dette har som nevnt, også åpen, solrik terrasse fint bundet sammen med terrassen til kårsælet. Sælet har installert en kontakt som går på inverteren i kårsælet. Inne i sælet er det vindfang og gang inn til en lys og hyggelig stue med mønet himling og fem tømmeråser. Her er det fin plass til både sofa- og spisegruppe, og en natursteinsforblendet peis med innsats gjør rommet lunt og godt. På kjøkkenet er det rødmalt kjøkkeninnredning og fin plass til spisegruppe foran vinduet. Det er bra med skap- og benkeplass i over- og underkap. På kjøkkenet er det også en fin vedkomfyr hvor en gjerne kan lage dagens middag eller kanskje bake brød. I sælet er det to soverom, begge med plass til dobbeltsenger. Det er også bad med lys baderominnredning, frittstående dusjkabinett og forbrenningstoalett. Ute på tunet er det sommerfjøs og en enkel løe. Disse brukes i dag kun som lager. Det er ikke strøm i området pr. i dag. --- Eiendommens bolighus er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig Utvendig Taktekking, TG2 Taktekkingen er av skifertakstein. Tilbygg og takoverbygg ved hovedinngang er tekket med stålplater og pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Det er enkelte knekte taksten. - Det er registrert avvik på innfestningen til stålplater Tiltak: - Knekte takstein må skiftes. - Andre tiltak: - Lokal utbedring Nedløp og beslag, TG2 Takrenner og nedløp av blikk. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det er registrert frostsprengte nedløp. Tiltak: - Andre tiltak: - Frostsprengte nedløp må holdes under oppsikt og tiltak må vurderes om tilstanden forverres. Veggkonstruksjon, TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende behandlet bordkledning. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er ikke funnet tilfredsstillende lufting av kledning mot grunnmur. Jmf. bygningsåret for konstruksjonen var dette en vanlig løsning på utvendig kledning. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Luftet kledning var ikke vanlig ved oppføringstidspunkt. Normalt fungerer det med ikke luftet kledning i tørt innlandsklima. Skulle ytterveggene kles på nytt vil det være hensiktsmessig å etablere lufting. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Saltak med sperrekonstruksjon i tre. Loft og kneloft er besiktiget fra luker. Vurdering av avvik: - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. - Det er registrert vepsebol. Tiltak: - Andre tiltak: - Det må gjøres nærmere undersøkelser. - Kostnadsestimat satt for nærmere undersøkelser av takgjennomføringer og lokal utbedring. Tiltak skadedyr er antatt for lokale tiltak/bekjempelse. Ved eventuelt større vil kostnadsestimat avvike Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags isolerglass. Samtlige vinduer er skiftet i 1985, ellers eldre trevinduer med koblede glass 1+1. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører, TG2 Bygningen har malt hovedytterdør,malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Veranda mot sørvest. Oppført med trebjelkelag belagt med terrassebord og montert rekkverk i tre. Veranda bæres av vegghengt stålkonstruksjon. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking. - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Utvendige trapper, TG3 Utvendig trapper i trekonstruksjon. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Det er påvist andre avvik: - Værslitt/oppsprukket trevirke. Tiltak: - Andre tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning. Innvendig Overflater, TG2 Innvendig er gulver belagt med parkett, laminat, vegg til vegg teppe og vinylbelegg. Veggene er kledd med strie/tapet, trepanel og malte plater. Innvendige himlinger er kledd med malte plater, trepanel og himlingsplater av takess. Overflater er stedvis modernisert gjennom tiden. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Slitasje på overflater og spikerhull i enkelte vegger. Vedlikehold/utskifting av enkelte rom bør vurderes selv om bygningsdel fungerer. (ikke medtatt utskifting av alle gulv/vegger i kostnadsestimat og ved ytterliggere utskifting vil dette overstige estimat) Tiltak: - Andre tiltak: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3 Etasjeskillere er av trebjelkelag i begge etasjer. Gulvet er overflatemålt med bruk av krysslaser og målingene er gjort ved stikkprøver i enkelte rom. 1. etg; Målingene ble gjort i stue, gang og sover Det er målt ca. 13 mm høydeforskjell på gulv i stue over en lengde på 2 m. I stue ble det målt ca. 20 mm som høyeste avvik gjennom hele rommet. 2. etg; Målingene ble gjort i loftstue og soverom mot nord. Det er målt ca. 24 mm høydeforskjell på gulv i soverom over en lengde på 2 m. I soverom ble det målt ca. 33 mm som høyeste avvik gjennom hele rommet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Kostnadsestimat er satt for nærmere undersøkelser. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonforekomst i bygg er ikke kontrollert, men område er kontrollert i NGU Radon aktsomhetskart og definert med ''moderat til lave'' forekomster. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2 Boligen har mursteinspipe og det er tilkoblet vedovner i alle etasjer. Sotluke er plassert i kjeller. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Pipa har rennemerker etter sotvann. - Det er vanskelig tilkomst til sotluke. - Ildsted i garasje er laget med røykrør gjennom betongvegg. Ufaglig avslutning/gjennomføring. Tiltak: - Andre tiltak: - Tettingen rundt pipa må undersøkes. - Gjøre tiltak for å få tilgang til sotluken. - Det anbefales en fullstendig gjennomgang og kontroll av bygningens ildsteder og piper av det lokale brann/feievesen. Rom Under Terreng, TG3 Gulvet er av betong og noen rom har oppforet gulv belagt vinylbelegg. Veggene har åpen betong/mur og noen rom med plater. Himlinger er kledd med trepanel. Hulltaking er ikke foretatt, da rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Vurdering av avvik: - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig - Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det måles fuktmetning i treverk/oppforet gulv i kjeller. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader. Innvendige trapper, TG2 Boligen har malt tretrapp og rekkverk i tre med stående spiler. Vurdering av avvik: - Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. - Trappen står foran en god del vedlikehold. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige trapp - kjeller, TG3 Trapp i heltre ned til kjeller. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige dører, TG2 Innvendige dører av malte heltre dører og finér. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Stedvis noe slitasje/sår i overflater på karmer og terskler. Tiltak: - Enkelte dører må justeres. - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom 2. etasje > Bad Generell, TG3 Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Bad har ukjent byggeår og teknisk forskrift tidligere enn 1997 er lagt til grunn ved vurdering av våtrommet. På bakgrunn av levetidsbetraktninger og forskriftskrav ved byggeår er våtrommet samlet vurdert til TG 3. Kostnadsestimater er satt for full renovering av rommet inkludert nytt tettesjikt. Registrering: Gulv er belagt med vinylbelegg med oppbrett. Vegger er kledd med vinyltapet og malte plater i himling. Det er montert gulvstående toalett. Åpen dusj med forheng og servant på vegg i dusjsone. Det er målt lokalt fall til sluk i dusj og ca. 35 mmhøydeforskjell fra belegg ved dørterskel til topp slukrist. Følgende avvik er registrert i rommet: - Det er registrert gamle fuktskader på vegg, ned mot gulv i dusjsone. - Over halvparten av forventet brukstid på vinylbelegg er oppbrukt. - Det er dør og uegnede materialer i våtsone. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG2 Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vurdering av avvik: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Tiltak: - Andre tiltak: - Se eget tiltak. 1. etasje > Bad Generell, TG3 Bad er i følge eier pusset opp rundt 1990 og senere overflate oppusset hvor det ble montert baderomsplater på vegg i 2018. teknisk forskrift tidligere enn 1997 er lagt til grunn ved vurdering av våtrommet. På bakgrunn av levetidsbetraktninger og forskriftskrav ved byggeår er våtrommet samlet vurdert til TG 3. Kostnadsestimater er satt for full renovering av rommet inkludert nytt tettesjikt. Registrering: Gulv belagt med fliser og med sokkelflis på vegg. Vegger i dusjsone er belagt med fliser og baderomsplater ellers. Malte plater i himling. Det er dusjvegger i hjørne og baderomsinnredning med benkeservant og speilskap med lys. Rommet har naturlig ventilasjon. Det er målt 10 mm høydeforskjell fra flis ved dørterskel til topp slukrist/hjelpesluk. Det er målt 35 mm oppkant ved dør og lokalt fall til sluk. Følgende avvik er registrert i rommet: - Bom i gulvflis - Mindre sprekker/riss i silikonfuger og mørtelfuger i våtsone. - Stedvis ufaglig skjøter og avslutning ellom alulist og baderomsplater (avvik i fuger/ned mot gulv) - Forventet brukstid/levetid på evt. tettesjikt i våtsone gulv, er vurdert til oppbrukt. - Det er registrert ufaglig gjennomføring i våtsone/gulv. - Det er plassert vindu i våtsone til dusj. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG2 Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vurdering av avvik: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Tiltak: - Andre tiltak: - Se tiltak under kontrollpunkt. Spesialrom 1. etasje > Toalettrom Overflater og konstruksjon, TG2 Gulv belagt vinylbelegg. Vegger har malt/tapetserte flater og malte plater i himling. Det er montert gulvstående toalett og vegghengt servant. Vurdering av avvik: - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er av kobberrør med og uten plastkapper. Stoppekran er lokalisert i kjeller. Vurdering av avvik: - Det er irr på rør. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør, TG2 Det er avløpsrør av plast/pel. Stedvis modernisert gjennom tiden. Vurdering av avvik: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Elektrisk anlegg, TG2 Elektrisk anlegg i bygget med sikringsskap i gang og sikringer av jordfeilautomater. Hovedinntak med skrusikringer og AMSmåler er installert på kneloft. 1.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? - Nei 2.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?- Kommentar: Nytt sikringsskap. 3.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? - Ukjent Kommentar: 4.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? - Nei 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? - Ukjent 6.Forekommer det at sikringene løses ut? - Ja Kommentar:Ved mye bruk av kjøkkenutstyr. 7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? - Nei 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank - Nei 9.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? - Nei 10.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? - Nei 11.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? - Ja 12.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? - Ja. Kommentar:Stedvis eldre el-anlegg og med noe begrenset kapasitet. Det anbefales at anlegget får en utvidet el-kontroll grunnet alder. Tomteforhold Drenering, TG2 Bygget har tilbakefylt grunnmur mot terreng. Overvann fra tak ledes i nedløp og det er gjort tiltak i 2021. med lokal utbedring av drensgrøft på østsiden av boligen. Det er ikke registrert noe form for tettesjikt/fuktsikring mot grunn/murkonstruksjon og jmf. bygningsåret så var det en vanlig løsning på slike konstruksjoner. Vurdering av avvik: - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG3 Bygningen har betonggrunnmur med pussede sider. Vurdering av avvik: - Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Avvik er registrert på utvendig hjørne mot nordvest, på begge sider i kjeller og utvendig på langvegg mot vest. Skaden fremstår også å bli verre ettersom fukt nå kan trenge inn bak pusslag og her med fare for ytterligere skader ved eks. frost. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. - Andre tiltak: - Det må gjøres nærmere undersøkelser og utbedring av skade Forstøtningsmurer, TG3 Forstøtningsmurer er av betong og betongblokker. Vurdering av avvik: - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. - Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Tiltak: - Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. - Sprekker/skeivheter bør holdes under oppsikt og utbedringer må vurderes om forholdene skulle endre seg. Terrengforhold, TG2 Eiendommen er planert rundt bygning med grus, og gruset innkjøring/parkering. Ellers kupert og skrånende naturtomt. Eiendommen er kontrollert i kart fra NVE Faresoner, og det er ikke registrert faresoner i område mtp. ras- og skredfare. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og muligheter for større vannansamlinger. Tiltak: - Andre tiltak: - Lokal terrengjustering bør utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Innlagt vann fra egen brønn. Vann- og avløpsledninger er av plast og avløp til egen septiktank på eiendommen. (antatt å ligger under betongkummer i vegen) Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak: - Vannkvalitet må dokumenteres - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank, TG2 Septiktanken er av ukjent type og antatt å ligge under betongkummer i vegen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. - Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Innhent dokumentasjon, om mulig. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Bolig og støl selges umøblerte. Sæl: Krune/hylle og lampe på kjøkken og i stue på stølsbygg 1 følger ikke med, og vil blir montert ned. Våningshus: Komfyr og oppvaskmaskin i våningshus følger heller ikke med i handelen. Kårsæl: Badestamp med ovn, kjøleskap og propanovn følger ikke med. Det medfølger en glassfiberbåt. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er bestilt fiber - kommer ca. høsten 23

  Parkering
  I garasjer eller på gårdstun. På stølen er det parkering på tomta.

  Forsikringsselskap
  If

  Diverse
  Ferdig vasket? Utbygget på fjøset tilhører naboeiendommen. Oppgitt areal er samlet areal for alle bygg. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra verditakst og tilstandsrapport. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Nord-Aurdal Brannvesen opplyser at det er ikke registrert avvik etter feiing eller tilsyn av piper og ildsted. Det er ikke registrert oljetank på eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  I våningshuset er det vedovn, varmepumpe, varmekabler og panelovner. På stølen er det vedovn, peis og propan.

  Info strømforbruk
  Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2022: 6.808 kWh. Griug opplyser at anlegget ble kontrollert og godkjent 01.03.2011.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2023: Renovasjon pr. år: kr. 3.670,-. Feie- og tilsynsavgift: kr. 574,-. Slamtømming: Grunnsats pr tømming: kr. 1.405,- + Avvanningsbil kr. 540,- pr. m3. Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.260,-. I tillegg er det stølsrenovasjon kr. 2.055,- og feie/tilsyn støl kr. 360,-.

  Formuesverdi primær
  121521

  Formuesverdi primær år
  2021

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi funnet hos Skattetaten for gnr. 9002 bnr. 2.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til strøm, forsikring, vedlikehold av ei ved behov m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/37/3: 11.12.1893 - Dokumentnr: 900219 - Bestemmelse om veg 01.11.1913 - Dokumentnr: 900169 - Utskifting 02.03.1918 - Dokumentnr: 900215 - Utskifting 09.02.1935 - Dokumentnr: 901925 - Erklæring/avtale Registrert Ulnes-Svennes el.verk 25.05.1935 - Dokumentnr: 902052 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: VALDRES ENERGIVERK AS 01.02.1939 - Dokumentnr: 901634 - Utskifting 02.05.1946 - Dokumentnr: 393 - Skjønn Regulering av Øyangen og Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere 25.01.1952 - Dokumentnr: 177 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 27.02.1964 - Dokumentnr: 567 - Skjønn Regulering av Tisleifjorden Gjelder denne registerenheten med flere 14.05.1965 - Dokumentnr: 990069 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: VALDRES ENERGIVERK AS 29.05.1974 - Dokumentnr: 2133 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:34 Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1991 - Dokumentnr: 608 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 06.06.1996 - Dokumentnr: 2813 - Skjønn LOMEN KRAFTVERK Gjelder denne registerenheten med flere 05.02.2004 - Dokumentnr: 568 - Erklæring/avtale Plikt til forholdsvis vedlikehold av veg 02.05.2007 - Dokumentnr: 2690 - Jordskifte SAK: 0510-2002-0019 VALTJEDNSTØLEN/ULNES SAMEIGE Målebrev, hjemmelsovergang, festeretter, grensegang, bruksrettsjord, eiendomsjord, vegrett Gjelder denne registerenheten med flere 07.11.2007 - Dokumentnr: 903824 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:50 Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:51 Plikt til å bekoste opparbeidelse og delta i vedlikehold av vei 24.04.2018 - Dokumentnr: 685648 - Jordskifte Jordskiftesak 15-199557RFA-JFAG Ulnes og Svennes sameiger Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.1857 - Dokumentnr: 900032 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:1 04.04.1973 - Dokumentnr: 1583 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:34 EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER 10.10.2007 - Dokumentnr: 813267 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:51 10.10.2007 - Dokumentnr: 813286 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:50 01.01.2020 - Dokumentnr: 498893 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:37 Bnr:3 05.02.2004 - Dokumentnr: 568 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3451 Gnr:72 Bnr:7 11.12.1893 - Dokumentnr: 900219 - Bestemmelse om veg 01.11.1913 - Dokumentnr: 900169 - Utskifting 02.03.1918 - Dokumentnr: 900215 - Utskifting 09.02.1935 - Dokumentnr: 901925 - Erklæring/avtale Registrert Ulnes-Svennes el.verk 25.05.1935 - Dokumentnr: 902052 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: VALDRES ENERGIVERK AS 01.02.1939 - Dokumentnr: 901634 - Utskifting 02.05.1946 - Dokumentnr: 393 - Skjønn Regulering av Øyangen og Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere 25.01.1952 - Dokumentnr: 177 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 27.02.1964 - Dokumentnr: 567 - Skjønn Regulering av Tisleifjorden Gjelder denne registerenheten med flere 14.05.1965 - Dokumentnr: 990069 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: VALDRES ENERGIVERK AS 29.05.1974 - Dokumentnr: 2133 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:34 Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1991 - Dokumentnr: 608 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 06.06.1996 - Dokumentnr: 2813 - Skjønn LOMEN KRAFTVERK Gjelder denne registerenheten med flere 05.02.2004 - Dokumentnr: 568 - Erklæring/avtale Plikt til forholdsvis vedlikehold av veg 02.05.2007 - Dokumentnr: 2690 - Jordskifte SAK: 0510-2002-0019 VALTJEDNSTØLEN/ULNES SAMEIGE Målebrev, hjemmelsovergang, festeretter, grensegang, bruksrettsjord, eiendomsjord, vegrett Gjelder denne registerenheten med flere 07.11.2007 - Dokumentnr: 903824 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:50 Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:51 Plikt til å bekoste opparbeidelse og delta i vedlikehold av vei 24.04.2018 - Dokumentnr: 685648 - Jordskifte Jordskiftesak 15-199557RFA-JFAG Ulnes og Svennes sameiger Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.1857 - Dokumentnr: 900032 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:1 04.04.1973 - Dokumentnr: 1583 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:34 EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER 10.10.2007 - Dokumentnr: 813267 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:51 10.10.2007 - Dokumentnr: 813286 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:37 Bnr:50 01.01.2020 - Dokumentnr: 498893 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:37 Bnr:3 05.02.2004 - Dokumentnr: 568 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3451 Gnr:72 Bnr:7

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Nord-Aurdal kommune opplyser: Ut ifra vårt eiendomsarkiv kan vi ikke se at det er utsendt midlertidig bruksattest eller ferdigattest for bygg på eiendommen. Ut fra kart kan vi se at våningshus har status: tatt i bruk: 1.1.1955. Annen landbruksbygning og hus for dyr/landbrukslager har status: tatt i bruk. Fritidsbygg har status: tatt i bruk: 10.12.1986. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Lovlighet (ihht tilstandsrapport) Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Normalt foreligger det ikke tegninger i kommunens byggesaksarkiv på bygninger av denne alder. Våningshuset er blitt tilbygget og takkonstruksjonen endret, etter opprinnelig byggeår. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Vei, vann og avløp
  Våningshuset har vannforsyning fra brønn og borehull. Eier opplyser at det kan forekommer lukt av svovel fra borehullet. Avløp til privat avløpsanlegg På stølen hentes vann i brønn, ca. 150 m fra sælet. For sommervann er det nedgravd slange med pumpe på tunet. Brønnen er felles for flere eiendommer, jfr. vedlagte avtale. Avløp/utslipp for gråvann. Utedo, biodo og forbrenningstoalett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 11.09.2014. LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende. Kommentar fra kommunen: Eiendommen består av 8 teiger. Alle teigene er i kommuneplanens arealdel avsatt til formål "LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende". Unntak er teig nr. 2, som ligger innenfor område sh9 i kommuneplanens arealdel. Her er det tillatt å oppføre én fritidsbolig (se kommuneplanens bestemmelse) - LNFR for spredt fritidsbebyggelse - framtidig. På denne er også hensynssone "Bevaring kulturmiljø 570_1. Teig 7 og 8 ligger innenfor både kommuneplanens arealdel og delvis kommunedelplan for E16 Fagernes Hande. Formålet i begge planene for disse teigene er LNFR. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Jordbruksarealet i Ulnes er for tiden utleid, men ikke kontraktfestet. Det samme gjelder jorbruksarealet på Valtjenstølen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig, og kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtagelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.742,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 19.900,- samt provisjon 2,20% av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Linn Hamre

Megler

Linn Hamre

99 73 42 64

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev