aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fødnesvegen 711! "Sølleplassen", som opprinnelig var et eldre gårdstun, ligger høyt og fredelig til i et område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse.
Velkommen til Fødnesvegen 711! "Sølleplassen", som opprinnelig var et eldre gårdstun, ligger høyt og fredelig til i et område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse.

ULNES Fødnesvegen 711

"Sølleplassen" - Eldre og innholdsrikt boligtun solrikt beliggende med nydelig utsikt. Behov for oppgradering.

 • kr 2 490 000
 • BRA-i 228 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 490 000
 • Omkostningerkr 81 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 571 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1973
 • Soverom3
 • Tomt4 104 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Eiendommen "Sølleplassen" ligger åpent og solrikt til i Fødnesvegen, ca. 2,5 km opp for kirken i Ulnes og ca. 12 km fra Fagernes sentrum. "Sølleplassen", som opprinnelig var et eldre gårdstun, ligger høyt og fredelig til på en liten kolle i hellende terreng. Tomta er på 4,1 mål, og ligger solrikt til med nydelig utsikt utover bygda, til Strandefjorden, Graneisfjorden, til Hippesbygda, innover Vasetfjellene og Synet m.m. På tunet er det enebolig fra 1973 bygd inntil/sammen med våningshus fra ca. 1870. Det er også driftsbygning, stabbur og dobbel garasje. Samtlige bygg fremstår med større og mindre behov for renoverings- og oppgraderingsbehov. Vi viser til salgsoppgave og tilstandsrapport for utfyllende informasjon. Velkommen på visning!
Den har en trivelig tomt i hellende terreng med bergknauser, gammel hage, hvor en bla. finner rabarbra, ulike bærbusker og vakker syrin.

Fødnesvegen 711, Innlandet

 • Tomt
  4104m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor eiertomt beliggende på en naturlig kolle i hellende terreng. Her er det fjellknauser, gress, bærbusker og syrin. Tomta er inngjerdet. Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For denne eiendommen er alle grensene grønne.

  Beliggenhet
  Eiendommen "Sølleplassen" ligger åpent og solrikt til i Fødnesvegen, ca. 2,5 km opp for kirken i Ulnes og ca. 12 km fra Fagernes sentrum. "Sølleplassen", som opprinnelig var et eldre gårdstun, ligger høyt og fredelig til i et område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse. Den har en trivelig tomt i hellende terreng med bergknauser, gammel hage, hvor en bla. finner rabarbra, ulike bærbusker og vakker syrin. Her er det nydelig utsikt utover bygda, til Strandefjorden, Graneisfjorden, mot Ulnesbrua og Ulnesøya samt til Hippesbygda, innover Vasetfjellene og Synet. Mot nord sees også Jotunheimen. Solen kan nytes hele året, og sommerstid gjerne til sent på kveld. Mye historikk er knyttet til "Sølleplassen", hvor "Ola i Sølleplassen" åpnet hjemmet sitt for spelemannen Jørn Hilme, som bodde der frem til han døde i 1854. Jørn Hilme regnes som Valdres sin viktigste spelemann for å holde tradisjonen i hevd, og siden 1960 har Jørn Hilme-stemnet vært en av sommerens største begivenheter på Fagernes. Det er mange fine turmuligheter i umiddelbar nærhet til eiendommen bl.a. på Fødnesåsen med vegen og stier som egner seg både til fots og på sykkel. Her kan man f.eks. sykle helt over til Holdalsfoss eller over til Øvre Røn hvor man kommer ned igjen ved Lagrud. Man kan også gå tursti til Kviteberg og Valakamben, ta turen ned til Strandefjorden og Graneisfjorden, eller fortsette videre opp på Vaset og flere flotte stølsområder. "Sølleplassen" ligger ca. 3 km fra barnehage, Montesorriskole og idrettsanlegg. Til Fagernes med barnehage, barneskole og ungdomsskole, samt butikker, serveringssteder, kjøpesenter, kino, rådhus m.m er det ca. 12 km. På Fagernes finner en også VLMS, Valdres lokalmedisinske senter. I sentrum av Fagernes ligger Valdres Folkemuseum, Strandefjorden med fine bademuligheter, sandvolleybane og hyggelig park med varierte lekeapparater, pump-trackbane, paddletennis og skøytebane om vinteren. Det er kort vei opp til Blåbærmyra idrettspark og til gode turområder sommer som vinter. Til Leira med kjøpesenter, kjedebutikker, videregående skole, folkehøyskole mm. er det ca. 15 km. Her finner en også Valdres Storhall med en rekke aktivitetstilbud for både barn og voksne som f.eks. klatrehall, aktivitetshall, turløype, sykkelsti, diskgolf og utstyrsutleie. Storhallen og BUA er åpen også sommerstid, så her er det mulig å leie utstyr eller klatre en regnværsdag. Unge og eldre kan ferdes trygt mellom Leira og Fagernes på en fin gang- og sykkelvei langs Strandefjorden. "Sølleplassen" har vært en slektsgård gjennom generasjoner. Det har ikke vært husdyrdrift på gården på mange år og driftsbygningen egner seg ikke til husdyrhold slik den er i dag. Øvrig bebyggelse trenger også vedlikehold og oppgradering, men tunet som selges nå, har nydelig utsikt og sol året rundt, og kan bli et fint sted for store og små i et barnevennlig område.

  Adkomst
  Fra Fagernes følger en E16 til Ulnes, tar av inn på Panoramavegen, og etter 250-300 m ta opp til høyre på Fødnesvegen. Følg denne ca. 2,4 km til eiendommen som er merket " Aktiv - Til salgs!". Du kan evt. klikke deg inn i kartet i Finn-annonsen via mobiltelefonen, og veibeskrivelse vil komme opp automatisk. Eiendommen er merket " Aktiv - Til salgs!". Velkommen!

  Bebyggelse
  Enebolig, bolig, stabbur, garasje og driftsbygning.

  Byggemåte
  Informasjonen under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: GENERELT: Eiendommen består av selveiet tomt, bebygd med 4 (5 stk) stk frittstående bygg: - Bolighus med tilb. våningshus - Garasje - Stabbur - Driftsbygning Eiendommen var tidligere registrert som gårdsbruk med husdyrhold og større tilliggende arealer med dyrket mark, beitemark og skog samt støl til fjells. Gårdsdriften er avsluttet for endel år tilbake, hvor støl er delt fra og alle arealressurser er avhendet som tilleggsjord til naboer. Gjenstående ett definert areal som tomt rundt gjenstående bebyggelse. Eiendommen har bruksnavn 'Sølleplassen' ihht registrert i eiendomsmatrikkelen. - Tomt: Tomten måler pr. dd 4104,7 kvm og fremstår som etablert og tilrettelagt for påstående bebyggelse med gruset adkomstvei, snu og parkeringsarealer. Dels noe grøntarealer samt endel tilliggende naturtomt med stedlig vegetasjon. Private vann og avløpsløsninger. STANDARD: Generelt vil tilstanden på bebyggelsen betegnes som 'fra byggeår', men med senere tilførte renoveringer og oppgraderinger samt event. påviste skader og avvik. Bygningene er oppført etter den byggeskikk som var vanlig å oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er normalt strengere enn de som gjaldt da bygningen ble bygget. Det henvises spesielt til påviste forhold med fuktgjennomgang i garasjevegger, behov for redrenerng av bolighus samt generell slitasje til øvrige bygg. KONKLUSJON: Samtlige bygg fremstår med større og mindre behov for renoverings- og oppgraderingsbehov. - Enebolig - Byggeår: 1973. Opplyst byggeår. Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold:Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Større bolighus bygd i 1973, og bygd inntil opprinnelig våningshus og ført opp på stedet av håndverkere. Huset er holdt over 3 plan - 1,5 etg med tillegg av kjeller. Støpt såle og kjellergulv, murte kjellervegger i pusset lettklinker samt tradisjonelle reis- og bindingsverkskonstruksjoner i overbyggende trekonstruksjon. Bygget er stort sett som fra byggeår med stående tømmermannspanel som utv. kledning, platetekket saltak samt termopanvinduer som utvendige overflater. Innvendig med belegg og malte vegg og himlingsoverflater i form av plater og trepanel. Bad fra byggeår i 2.etg, vaskerom og toalettrom i 1.etg. Kjeller med lagerrom og noe tekniske installasjoner - Bolig - Byggeår: ca. 1870. Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget fremstår med noe etterslep på det forventede vedlikeholdet. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Murt gruepeis med pipe til peiskappe. Forøvrig enklere vinduer samt uisolert ytterdør/stalldør. Kjøkken med enklere skapseksjoner og utslagsvask. Innlagt strøm. - Tilstand: Bygget er eldre og fremstår med endel skjevheter som kjennes i gulvene mm. For å tilfredsstille ordinær beboelse, bør det foretas oppgraderinger. - Sefrakminne: Bygget er definert som sefrakminne (Sekreteriatet For Registrering Av faste Kulturminner) - Stabbur - Byggeår: 1965. Byggeår hentet fra gårdsboken Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget fremstår med noe etterslep på det forventede vedlikeholdet. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Eldre frittstående bygg, bygd 1965 og oppført i stedlig bygde reisverksontruksjoner i stabbursform med bla utkraget langvegg, overbygd gavl samt ett lavere loftsrom med skråhimlinger. Punktfundamentert til terreng, stående faspanel som utv. kledning samt platetekket saltak. - Tilstand: Generelle vedlikeholdsbehov. - Garasje - Byggeår: 1975. Opplyst byggeår. Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget ses med endel avvik som følge av at fundamenter er etablert direkte til terreng uten drenering eller frostsikringer. Skader i vegg og dels takkonstruksjonen. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner Dobbelgarasje bygd 1975 med støpte gulv samt støpt vegg mot ovenforliggende terreng (mot fjell) samt tradisjonelle trekonstruksjoner forøvrig. Pulttak teket med torv. 2 stk større kjøreporter, hvorav ett garasjeløp med større innvendig takhøyde for parkering av lastebil. Smøregrav i øvre løp. Nedre garasjeløp som noe smalere. Innlagt strøm for lys og tekniske uttak. - Tilstand: Bygget fremstår med til dels større vedlikeholds/reparasjons- og ettersynsbehov jfr. påviste forhold med vanninntrengninger etter hele øvre langside pga at øvre langvegg er støpt direkte mot fjellskjæringen uten bakenforliggende fuktsikringer. Vanninntrengningen fører til skader i betongkonstruksjonene over tid jfr. utvsking samt frostsprengninger. Taket er tekket med torv, hvor torven med underliggende papptekke er fra byggeårene og står foran full utskifting. Det er påvist fukt- og råteskader i vindskier mm. Generelle renoveringsbehov. - Driftsbygning - Byggeår: 1965. Byggeår hentet fra gårdsboken. Standard: Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold: Noe manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Opprinnelig tradisjonell kjørebrulåve med fjøs i deler av 1. planet samt øvrige med forrom, vognskjul mm samt forlåve over hele byggets lengde. Opprinnelig bygd i 1965 og måler pr. dd 182 kvm i grunnflate med tillegg av ett areal på ca 25 kvm tilhørende tilbygd silodel fra ca 1980. Låvedelen/opprinnelig kjørebrulåve er holdt i stedlig bygde reisverkskonstruksjoner med klavesystem i hovedkonstruksjon av kraftige stolper i stor avstand og i veggens fulle høyde, supplert med et sekundært og spinklere bindingsverk som underlag for bordkledningen. Videre er det lagt inn skråband/skråspenn for sideavstivninger. Etasjeskiller er holdt med tømmerdimensjoner etablert til langvegger og skråspennene samt understøttinger i akselinjene. Saltakskonstruksjon bygd opp med langsperrer med lastfordeling utført med innmontert hanebjelke. Firkantåser for undertak og tekking med bølgeblikkplater. Utvendige fasader med stående bordkledning/spaltekledning. Stedlig bygde labankdører til låven, luftevinduer samt enklere vinduer i fjøsdel. Støpte fundamenter med større gjødselkjeller, hvor denne ses reparert ved at det er støpt utenpå som forsterkninger og for å tette veggen jfr. bruk tiltenkt bruk. Kommentar: Ved inspeksjon og gjennomgang av bygget, ble det konkludert med at bygget fremstår med et etterslep på det ordinære vedlikeholdet. Bygget er opprinnelig oppført og benyttet for melkeproduksjon. Dette er avsluttet for mange år tilbake, og bygget vurderes som lite rasjonelt til annet enn melkeproduksjon. Det må beregnes betydelige kostnader ved en event. ombygging for tilpasning til annen type produksjon. Totalt sett er en stor del av driftsbygningens areal lite egna og ikke i bruk med dagens drift. Bygget kan benyttes alternativt for lager ol.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Jeg har skiftet ett avløps gren i kjeller som forrige eier hadde laget hull i. Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Det er fukt merke mest på murveggen under øvre inngangspartiet, der en kommer ned kjeller trappen. Det er også salt utslag enkelte steder som er tørre. Det har ikke vært noen vann i kjelleren, det har heller ikke vært problemer med drenering. Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja. Garasje taket er tett, men veggen på oversiden har seget ned og må utbedres samt vindskier skiftes for at det ikke skal begynne å lekke inn. Bolighusets tak er tett men ved sterk vind har det tidligere skjedd at det blåser snø inn i lufte hatten på taket og det har dryppet vann i gangen i øvre etasje. Det har forøvrig ikke skjedd mens jeg har bodd der. Les også tilstands rapporten. Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja. Feieren var på tilsyn den 7/5-24 og påpeker ikke tilfredsstillende adkomst på taket, brevet fra feier ligger i prospektet. Ovnene i huset fungerer tilfredsstillende, men de er fra 70 tallet. Håndtaket på ovnen i stuen bør skiftes. Hvordan pipen er innvendig vet jeg ikke. Pkt. 21: Er det foretatt radonmåling? - Ja. Det ble foretatt radonmåling i 2014 av Fagernes bygg og laft, men jeg fikk ikke papirer på resultatet, men de bekreftet at det var i orden. Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja. Det foreligger tinglyste avtaler på vann og avløp som også ligger i prospektet. Boligen er bygd inntil eiendommens gamle stue som kalles Gamle Stogo, den er taksert til kr 0 og trenger en oppgradering ved bruk, se tilstands rapporten. Gjerdet rundt eiendommen står pr dags dato ikke riktig i forhold til grensene mot nabogården Hagebråten, men grensene er tydelig merket med kommunens grense stikker. Det er avtale om at vi er med på å passe gjerdene sammen. Vedlikehold og snø brøyting på felles adkomstvei fordeles på alle som bor i området. Tilleggskommentar: Boligen trenger en oppgradering da det meste i huset er fra byggeåret og har vært urørt. Les tilsyns rapporten og befar eiendommen godt. For en tid tilbake ble det lagt Elvestad ledning og avløps anlegget med tank og spredegrøfter ble oppgradert. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Enebolig: 1. etasje: Vindfang, hall m/trapp, stue, spisestue, kjøkken, soverom, vaskerom og bod. 2. etasje: Trapperom, to soverom, bad, bod og kott. Kjeller: Fem avdelte lagerrom Bolig/våningshus: Gang, stue, kjøkken og soverom. Stabbur: 1. etasje: Lagerrom. 2. etasje: Lagerrom. Garasje: To biloppstillingsplasser. Driftsbygning: 1. etasje: Husdyrrom, melkerom, forrom og vognskjul. 2. etasje: Lagerrom - 'Trævet'.

  Standard
  "Sølleplassen" er et gammelt boligtun med stor tomt. Eiendommen ligger meget solrikt til med nydelig utsikt utover Ulnes, til Strandefjorden og Graneisfjorden, samt fjellheimen rundt. Bebyggelsen ligger åpent og fritt på en liten kolle i et område med spredt bolig- og gårdsbebyggelse. På tunet er det enebolig bygd inntil det opprinnelige våningshuset, det er stabbur, dobbel garasje og drifsbygning. Samtlige bygg fremstår med større og mindre behov for renovering og oppgradering. Eneboligen har overbygd inngangsparti inn til vindfang og gang med god garderobeplass. I stua er det lyst og luftig med mange vinduer og utgang til terrasse. En eldre Jøtul peisovn gir god varme til rommet. Ved side av stua er det spisestue, også denne med fin utsikt utover dalen og til bla. Strandefjorden. På kjøkkenet er det eldre innredning med glatte, malte fronter fra byggeår. Evalet oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag med oppvaskkum, avrenningsplate samt utslagsvask. Ventilator med avtrekksslange ført ut gjennom vegg. Nær det ene vinduet er det plass til en liten sittegruppe. I hovedetasjen er det ett soverom med plassbygde skap og fin plass til dobbeltseng. Det er også vaskerom med vaskekar av rustfritt stål, samt opplegg for vaskemaskin. Eget toalettrom med servant, og bod med god lagringsplass. Fra gangen er det trapp opp til 2. etasje med trapperom, to soverom, bad, bod og kott. Soverommene er i god størrelse, begge med plassbygde skap. På badet er det belegg på gulv, baderomstapet på veggene og skråtak med panel. Et takvindu slipper godt med lys inn i rommet som har vegghengt servant, toalett og badekar med hånddusj. Badet må oppgraderes/totalrenoveres for å tåle normal bruk etter dagens krav. I 2. etasje er det godt med lagringsplass i bod og kott. Boligen har ytterligere lagerplass i kjelleren hvor det er fem avdelte lagerrom og utgang til terreng. Kjelleren har også adkomst via trapp fra gang i hovedetasje. Eneboligen er som nevnt bygd inntil/sammen det gamle våningshuset fra ca. 1870, hvor det er etablert en mellomgang mellom boligene (som i dag er lukket). Huset inneholder gang, stue, kjøkken og ett soverom. Kjøkkenet har enklere skapseksjoner og utslagsvask. I stua er det bjelker i himlingen, flere, enkle vinduer og murt gruepeis med pipe til peiskappe. Nær peisen er det et lite kott. Huset har også et mindre soverom og gang med lagringsplass. Driftsbygningen er opprinnelig en tradisjonell kjørebrulåve med fjøs i deler av 1. etasje, og ellers melkerom, forrom og vognskjul. I 2. etasje er det forlåve over hele byggets lengde. Driftsbygningen ble tilbygd silodel omkring 1980. Bygningen har kun blitt benyttet som lager de senere årene. På tunet er det et to-etasjes stabbur med overbygd inngangsparti og ett lagerrom i hver etasje. Det er også en dobbelgarasje med støpte gulv. Garasjen har to større kjøreporter, hvorav ett garasjeløp med større innvendig takhøyde for parkering av lastebil. Det er smøregrav i øvre løp. Garasjen har innlagt strøm for lys og tekniske uttak, men har til dels større vedlikeholds/reparasjons- og ettersynsbehov. --- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig Utvendig Taktekking, TG2 Ytre taktekking med malte stålplater fra byggeår. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Det er påvist andre avvik: - 1. Tekkingen er fra byggeår og dermed forbi mer enn halvparten av sin levetid. I tillegg er det påvist rustdannelse i tekkingen/platene. 2. Det er ikke etablert noen form for undertak - platetekkingen ligger direkte til bærelektene. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Andre tiltak: - Manglende undertak er i utgangspunktet ikke noe problem, hvis konstruksjonen er tilfredsstillende/nok ventilert og at tekkingen ikke blir utsatt for oppvarming. Ved konstant oppvarming, vil det kunne oppstå varmegjennomgang og dermed større mulighet for kondenseringer på undersiden av platene. (Det faktum at platene er rustet på utsiden tilsier at det har vært og er varmegjennomgang i konstruksjonen, noe som tilsier at plater blir dels påvirket av varme fra undersiden og det dermed dannes fritt vann på vinteren under snøen). Nedløp og beslag, TG2 Takrenner, takfotbeslag, nedløpsrør samt kroker i stål. Nedløpsrør som veggklamret og ført ned til murliv med vannutkast dels til terreng, dels til nedgravde drensrør. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert. - Ihht eier er det fra feiervesenet gitt pålegg å utbedre takstigen, da denne ble betegnet 'som ikke god nok' Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid. - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. - Det vises til eiers ettersyns- og vedlikeholdsansvar vedr. alder og tilstand på renner og beslag. Snøfangere anbefales montert over inngangsparti. Ny takstige anbefales montert. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Veggkonstruksjon, TG2 Yttervegger/veggkonstruksjoner oppført i tradisjonelt reis/bindingsverk, - helisolerte konstruksjoner jfr. byggeårets metodevalg. . Utvendige fasader med stående tømmermannspanel. - Kommentar: Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg. Det antas at bindingsverksveggen er oppbygd med utv. vindtettingspapp/plater til bindingsverket, mineralullisolering samt dampsperre og innvendige overflater. Det er ikke foretatt kontroll av event. loddavvik på ytter- og innervegger. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Veggkonstruksjonen er bygd opp ihht gjengs metodevalg jfr. byggeår med enklere bindingsverk, hvor bla ytterkledningen er montert direkte til bindingsverket uten bakenforliggende luftespalte. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Konstruksjonen er fra 1973 og har ingen indikasjoner på skader eller avvik som følge av manglende lufting bak kledningen. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Takkonstruksjon/Loft, TG2 Plassbygd saltak/sperretak med bærende kneveggkonstruksjon etablert til bjelkelag som etasjeskille mellom 1 og 2.etg. 2.etg med lavere knevegger og skråhimlinger. Kaldloftskonstruksjon/kneloft med adkomst fra soverom i 2.etg. Knevegger ses isolert med Glava mineralull - de vegger som er åpne og kan besiktiges. Takkonstruksjonen i skråhimlinger ses isolert med isolasjonsmatter - ikke etablert noen form for lufting med unntak av opplektet taktekke. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det henvises til alder og byggemetode/metodevalg, hvor dette ikke samsvarer med dagens krav til tildekking av isolasjon, luftespalter, krav til undertak mm. Tiltak: - Ingen tiltak ses umiddelbart nødvendige, da det ikke er noen indikasjoner på skader eller avvik som følge av metodevalget. Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad Vinduer, TG2 2-lags energivinduer med heltre karmer - dels fastkarm, dels åpningsvinduer. Vannbrett med beslag. Takvindu på bad i 2.etg. - Kommentar: Alle vindusprodukter er utført og holdt med trekarmer - 2 stk fastkarmsvinduer i stue. Tre greps betjeningshendeler - Nordan vinduer. Vurdering av avvik: - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. - Samtlige vinduer ses som punkterte samt generelle vedlikeholdsbehov med maling/overflatebehandling. Ifølge NBI 700.320 har vinduer en normal levetid før utskifting på 20 til 60 år - TG2 settes ihht alder og stand jfr. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt samt påvist punkterte. Tiltak: Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Dører, TG2 Boligen har 3 stk inn/utganger - hoveddør og terrassedør i 1.etg samt egen kjellerinngang med intern kommunikasjonsvei mellom planene. Samtlige dører fra byggeår og forbi lengste teoretiske levetid. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Ifølge NBI 700.320 har dører en normal levetid før utskifting på 20 til 60 år - TG2 settes ihht alder og stand jfr. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Tiltak: - Ingen umiddelbare tiltak ses nødvendige, men det skal merkes at det uansett anbefales satt inn nye produkter som er opp mot de siste gjeldende energikravene. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3 Terrasse/balkong ut for stue. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Terrassen er rivningsklar. Tiltak: Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Etasjeskiller bygd opp som bærende trebjelkelag, hvor dette forutsettes oppspent til bærende vegg og dragersystem samt punktfundamenter. Konstruksjonsmessig er dette en kjent løsning, og det beregnes at konstruksjoner er dimensjonert og innenfor lengdekrav mht. naturlige belastninger jfr. byggeårets krav. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er ved gjennomgang av boligen påvist noe mindre skjevheter og helningsavvik i gulvene. Dette anses som naturlig og naturlige resultat av belastninger og bruk over tid. Tiltak: - Ingen tiltak anses nødvendig. Merk alder og avvik fra dagens byggemetode og krav til styrke og isolasjon. Radon, TG2 1. juli 2010 ble regelverket med hensyn til radon endret ved at grenseverdiene ble forskriftsfestet, og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak ved oppføring av nye bygninger. Denne boligen er bygd i 1973 med støpt såle og kjellervegger samt gulv til grunn, hvor det da forutsettes å være stedlige masser som bygget er fundamentert til, hvor det da ikke var krav til radonduk eller andre spesifikke krav til radonforebyggende tiltak. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Pipe og ildsted, TG2 Murt pipe med pussede overflater. Peisovn i stue og vedovn i gang. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det mangler pipehatt på pipe over tak. Tiltak: Rom Under Terreng, TG2 Kjellerplan etablert med støpte gulv til terreng samt støpte/murte murvegger med pusset overflate. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Samtlige kjellervegger ses med fuktgjennomgang som følge av redusert/manglende utv. fuktsikring. Tiltak: - Andre tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Kjeller kan stå og benyttes som den gjør, men ingen konstruksjoner kan bygges inn (kan ikke fore inn vegger eller fore opp gulv som følge av påvist fuktproblematikk/fuktgjennomgang i konstruksjonene). Det må på sikt beregnes redrenert rundt bygget samt at det må beregnes lagt på ny utv. fuktsikringspapp. Innvendige trapper, TG3 Trapper mellom etasjene som stedlig bygde/tilpassede tretrapper/interntrapper. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Trapper er fra byggeår og er da bygd ihht dentids gjengs løsning, noe som ikke samsvarer med dagens krav vedr. høyde på rekkverk og sikringsfunksjoner. Trappene vurderes som de er fremstår og ihht de krav som var på oppføringstidspunktet. Det skal merkes at det mangler både rekkverk, håndrekke og barnesikringer i trapp til kjeller. Det mangler rekkverk på en av sidene på trapp til 2.etg. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 Våtrom Bad, 1. etasje: Overflater Gulv, TG2 Belegg til gulv lagt med oppkant/hulkil til vegg samt opp ved terskel som flomsikring. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Gulvet er flatt/etablert uten definert fall til sluk. Tiltak: - Ingen konsekvens, da belegget er lagt med oppkant til vegg smt opp kant inn mot dørterskler, hvor disse vil fungere som flomsikring ved en event. vannutstrømming og vannet vil bli ledet til sluk. Ventilasjon, TG2 Klaffeventil i yttervegg som romventilering. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Bad, 2. etasje Generell, TG3 - Aktuell byggeforskrift: Bad/våtrommet er fra byggeår (1973) og ligger inn under aktuelle byggeforskrift/tekniske forskrifter fra 1969 med de gitte krav som er satt vedr. fallforhold, krav til vannsikre konstruksjoner mm. - Dokumentasjon: Ingen utførelsesdokumentasjon tilgjengelig/fremlagt. Bad i 2.etg med belegg til gulv lagt med oppkant til vegg. Badromstapet på vegg som overlappende til belegg. Malte trepaneler i himlinger. Sanitære installasjoner med badekar og hånddusj, gulvmontrert toalett samt vegghengt porselensservant. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Rommet fremstår og ses å ivareta sine funksjoner, men er ihht alder og byggemetode ansett og definert som forbi lengste teoretiske levetid jfr. levetidstabeller og vil da være ett naturlig renoveringsobjekt. Byggeårets metodevalg på de forskjellige konstruksjoner anses som usikre jfr. de krav der det forventes fuktsikre gulv og veggarealer i våte soner mm. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Vanninntak ført inn i kjeller til hovedstoppekran samt trykksatte rørføringer med fordelinger ut til de respektive tappepunkter. Alle trykksatte rørføringer er holdt i loddet kobber/kobberstrekk. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Anlegget/vannledningene er fra byggeåret og anses ut fra dette å være forbi over halvparten av forventet levetid. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør, TG2 Det opplyses om avløpsrør i PVC tilknyttet privat anlegg. - Kommentar: Samtlige avløpsrør ligger skjult samt som nedgravde, og uten mulighet for besiktigelse. Tilstandsgrad gitt ihht alder. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank, TG2 Vanninntak ført inn i kjeller til 200 liters varmtvannsbereder og hovedstoppekran. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: Tomteforhold Drenering, TG3 Naturterreng med naturlig infiltrasjon/vannavrenning - ingen etablert drenering. Vurdering av avvik: - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Tiltak: - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Grunnmur og fundamenter, TG2 Støpte sålefundamenter og støpte gulv til grunn samt murte vegger i kjellerplanet ført ned i terreng. Vegger pusset innvendig og utvendig. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Dels noe løs puss samt fuktgjennomgang. Tiltak: - Ingen umiddelbare - se rubrikk vedr. behov redrenering. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Boligen selges umøblert, som forevist på visning. Det vil bli ryddet, ikke ytterligere vasket før overtagelse. Boligen ble vasket i vår. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber fra Telenor ble bestilt for en tid tilbake. Ny eier må overta avtalen med Telenor og Nord-Aurdal kommune. Bindingstid er 1 år og anleggsbidrag på kr. 5.000,- må betales til Nord-Aurdal kommune. Ny eier kontakter Telenor for overtagelse av avtalen. Måntlig avgift vil tilkomme.

  Parkering
  I dobbel garasje eller på gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  85047636

  Diverse
  Vedr. Strøm til vannpumpe: Selger opplyser: Strømmen til vannpumpen som forsyner gnr. 41 bnr. 55 og gnr. 41 bnr. 46 tas ut fra gnr. 41 bnr. 56, og utstyret for pumpedrift befinner seg på låven (sikringer, tidsur, releer m.m.). Vedr. vei Selger opplyser at det er ingen tinglyste papirer på bruk av veien, kun muntlig avtale om bruk og å være med på å betale brøyting/vedlikehold. Vedr. takstige Selger opplyser at det foreligger ikke pålegg, men brev etter feierens besøk 07.05.2024 om at takstigeen ikke er bra nok og må utbedres. Kopi av brev følger vedlagt i salgsoppgaven. Dette blir ny eiers ansvar og kostnad å utbedre. Vedr. Brannforebygging: Nord Aurdal Brannvesen opplyser følgende datoer: Sist tilsyn: 07.05.2024. Nord Aurdal Brannvesen informerer om at det er registrert avvik i feierapport, og at det er ønskelig med tilsyn på denne adressen. Disse avvikene ble avdekket: Skorsteinsløp 978 (Sør) 1. Ikke tilfredsstillende adkomst for feiing og tilsyn. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Det mangler godkjent takstige for sikker atkomstmulighet for feiing og tilsyn av skorstein. Dersom høyden på skorstein er mer enn 1,2 meter over tak der hvor feieren står for å utføre feiing og tilsyn, må det også monteres plattform. Se vedlegg i salgsoppgave. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Våningshuset med adresse Fødnesvegen 713 er registrert i Riksantikvarens offisielle liste over kulturminner. Våningshus, Sølleplassen, Gårdstun Datering: Uviss tid Vernestatus: Uten vern Kulturminner - SEFRAK, ikke meldepliktig bygg Kommunens områdeanalyse viser følgende: - Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, registert karplanter i ett punkt langs den vestlige tomtegrensen. - Moderat til lav forekomst av radon Det vil bli ryddet, ikke ytterligere vasket før overtagelse. Boligen ble vasket i vår. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Eiendommen ligger i et flott turområde hvor det kan være fristende å ta seg en skitur. Vi anbefaler alle å gå inn på www.skisporet.no for å finne oppdatert informasjon om løypenettet og kjøring av dette. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  Ved og strøm.

  Info strømforbruk
  Griug opplyser: Anlegget er sist godkjent: 07.05.2007 Forbruk 2023: 7974 kWh. Vil variere i forhold til bruk av eiendommen.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter: Offentlige avgifter pr. 2024: Eiendomsskatt pr. år: kr. 2.248,- Renovasjon pr. år: kr. 3.853,75 Feiegebyr pr. år: kr. 540,- Tilsynsgebyr pr. år: kr. 540,- Utført feiing 1 pipe kr. 685,- Utført feiing pipe 2 kr. 264,- Slamtømming: Grunnsats pr. tømming: kr. 1.405,- + Slamavskiller kr. 555,- pr. m3

  Formuesverdi primær
  568612

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2160724

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel: Strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. Vedlikehold av vei: Ca. kr. 2.000,- (varierende) Brøyting: Ca. kr. 2.000,- (varierende) Kostnadene for drift og vedlikehold av felles vannanlegg fordeles likt mellom eiendommene gnr. 41 bnr. 55 og gnr. 41 og bnr. 56.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/41/56: *19.01.2009 - Dokumentnr: 36437 - Jordskifte Jordskiftesak 0510-2008-0012 Sølleplassen Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.2024 - Dokumentnr: 1313466 - Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om felles vannanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 26.04.2024 - Dokumentnr: 1371707 - Erklæring/avtale Bestemmelse om felles avløpsanlegg med infiltrasjon Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 26.04.2024 - Dokumentnr: 1371707 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:41 Bnr:55 Bestemmelse om stikkledninger Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 26.04.2024 - Dokumentnr: 1371707 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:41 Bnr:57 Bestemmelse om stikkledninger Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere *19.01.2009 - Dokumentnr: 36437 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:41 Bnr:7 Jordskiftesak 0510-2008-0012 Sølleplassen 01.01.2020 - Dokumentnr: 1157658 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:41 Bnr:56 * Dagboken ligger ikke vedlagt i salgsoppgaven, men kan fås ved henvendelse til megler.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Lovlighet jfr. tilstandsrapport: Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Bolig/våningshus Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Stabbur Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Driftsbygning Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Det foreligger ikke byggetegninger på eiendommens bebyggelse. Dette medfører at man ikke vet hvorvidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. En konsekvens av lovlighetsmangler kan for eksempel være at kommunen gir pålegg om tilbakeføring av det ulovlige tiltaket. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Privat stikkvei. Eiendommen har vannforsyning fra felles borehull. Kommentar: Det opplyses om at det er etablert en borebrønn på ca 140 meter borebrønn som forsyning til 2 abonnenter. Vannet blir pumpet opp i en 12 kbm stor glassfibertank som vannreservoar og ledes derfra ut til eiendommene. Vannkilden ligger på Fødnesvegen 715, men Fødnesvegen 711 har tinglyst rettighet til vannet. Strøm og opplegg til dette er på Fødnesvegen 711, som tidsur, sikringerm.m. Tinglyste dokumenter på dette ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det hender at det er for lite vann særlig mot vårparten. Da kjøres det vann fra Røn Brannstasjon til vannreservatet på 12 kmb. Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l. Kommentar: Avløpssystemet er forholdsvis nyetablert og besørger 2 abonnenter på svart- og gråvannet samt en tredje abonnent på gråvann. (Fødnesvegen715 og 717 har tinglyste rettigheter til anlegget. Se vedlegg i salgsoppgave) Informasjon fra VKR: Her er det registrert en 7 m3 slamavskiller, som tømmes annet hvert år med avvanningsbil. Sist tømming ble utført 13.10.2023.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplaner: Id: 0542K020 Navn: AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN 2014 - 2024 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 11.09.2014 Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/3451/dokumenter/640/Planbestemmelser_kommuneplan.pdf Kopi av kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Boligen har ingen egen utleiedel.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at våningsbygget med adresse Fødnesvegen 713 er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Bygget har ikke vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-))   81 390,- (Omkostninger totalt)   2 571 390,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  81390

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.838,- søk eiendomsregister og elektronisk signering kr. 1.490,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 500,- markedspakke kr. 20.900,-, visning per stk. kr. 2.990,- utlegg utskrift av heftelser/servitutter (avg. fritt) pr stk kr. 240,- , samt provisjon 2,20 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Ingrid Skrindsrud

Megler

Ingrid Skrindsrud

90 12 59 67

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev