aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til "Granheim Søndre" i Ulnes!
Velkommen til "Granheim Søndre" i Ulnes!

ULNES Graneisleie 193

Attraktiv landbrukseiendom med koselig gårdstun og nydelig utsyn over Strandefjorden! Støl ved Gomobu.

 • kr 4 900 000
 • BRA 568 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 4 900 000
 • Omkostningerkr 139 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 039 542
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1962
 • Soverom5
 • ArealP-rom 456 m²
 • Tomt249 400 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,00))   139 542,- (Omkostninger totalt)   5 039 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning 1 etg,
Med nydelig beliggenhet nær Strandefjorden, vakker utsikt utover fjorden og bygdene rundt, samt innholdsrik bebyggelse er "Granheim Søndre" en landbrukseiendom av de sjeldne. Med gården følger også støl i naturskjønne omgivelser på Gomostølen ved Vaset. Gårdstunet ligger åpent og fritt på vestsiden av Strandefjorden, mellom Ulnes og Røn. Her er det godt med sol, og ikke minst nydelig utsikt. På tunet er det våningshus, driftsbygning, stabbur og "kokhus". Våningshuset er innholdsrikt og har god boligstandard. Det har jevnlig blitt modernisert og renovert gjennom årene og har åpne, lyse rom hvor den nydelige beliggenheten virkelig kommer til sin rett. Her har du også egen strandlinje med privat badebrygge. Velkommen!
Det har ikke vært dyrehold på gården på lenge, så den dyrkede jorden har vært bortleid og benyttet til grasdyrking.

Graneisleie 193, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus/Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 149 kvm
  1. etasje: 174 kvm
  2. etasje: 149 kvm
  3. etasje: 9 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 69 kvm Hobbyrom, kjellerstue, toalettrom og fire ganger.
  1. etasje: 147 kvm Kjøkken, to stuer, spisestue, bad, vaskerom, soverom og fire ganger.
  2. etasje: 144 kvm Hall med trapp, to stuer, fire soverom og gang.
  3. etasje: 9 kvm Hems med gang og soverom.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 80 kvm Garasje/hobbyrom, fem boder og utvendig bod.
  1. etasje: 27 kvm Spisskammers, garderobe og utvendig bod.
  2. etasje: 5 kvm Bod.

  Driftsbygning
  Bruksareal
  -1. underetasje: 0 kvm Gjødselkjeller.
  1. etasje: 0 kvm BTA: 230 m². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst/Verditakst. Garasje, staller, lagerplass.
  2. etasje: 0 kvm Låve: Lagerrom Etasjen har kun adkomst via enkel trapp og det er ikke lagt permanent gulv. Det er derfor ikke angitt areal for etasjen.

  Stabbur:
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 8 m². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst/Verditakst. Lagerrom/gjesterom med lav takhøyde.

  "Stogo"
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 36 m². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst/Verditakst. Lager og et rom tidligere benyttet til beboelse.

  Sæl
  Bruksareal
  1. etasje: 87 kvm BTA: 94 m². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst/Verditakst.
  Primærrom
  1. etasje: 87 kvm Entré, stue, kjøkken, bad, gang og tre soverom.

  Fjøs
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 35 m². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst/Verditakst. Tidligere sommerfjøs som benyttes som lagerrom

  Kokehus
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm BTA: 30 m². NB! Arealet er bruttoareal hentet fra Landbrukstakst/Verditakst. Kokhuset er innredet med to soverom, kjøkkenkrok og stue, samt et toalettrom med biotoalett.  Tomt
  249400m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommens arealer: Fulldyrket jord v/tun: ca. 40,8 daa Fulldyrket jord støl: ca. 11,8 daa Innmarksbeite (støl): ca. 1,8 daa Skog, produktiv: ca. 181,5 daa Annet areal: ca. 13,5 daa Sum arealer: ca. 249,4 daa Kommentar: Arealene er hentet fra gardskartet (https://gardskart.nibio.no/) Eiendommen har arealressurser med 51 dekar fulldyrket jord, hvorav ca. 12 dekar er på stølen som ligger 950 m.o.h. På stølsvollen er det i tillegg 5 dekar beite/ småskog. I tillegg er det beiterett i utmark ved stølen. Dyrket jord er bortleid og benyttes til grasdyrking. Det har ikke vært husdyrhold på mange år. Skog/utmark: Skog og utmark består vesentlig av produktiv skog totalt ca. 181 dekar som ifølge gardskartet er fordelt på 93 dekar høy, 47 dekar middels og 31 lav dekar lav bonitet/produksjonsevne. Total teoretisk produksjonsevne ved hjelp av produksjonstabeller for gran beregnet til 115 m³/år. Dette forutsetter gode forhold mht. tetthet, sunnhet, alder og hogstklassefordeling. Terrenget er varierende, men mest skrånende og til dels svært bratt terreng i teigen ovenfor tunet. I 2016 ble teigen 47/22 avvirket. Etter hogst ble hogstflaten plantet og er nå i hogstklasse 2. Eiendommen har ifølge eier kr. 20.436,- stående på skogfondkontoen som vil følge gården ved salg. Arrondering: Eiendommen består av flere teiger som ligger forholdsvis spredt, fra Strondafjorden nedenfor tunet til området ved stølen. Jordbruksarealene ligger godt samlet i forhold til tunet og på stølen. Dyrket jord ved tunet ligger i hellende terreng ned mot fjorden. På stølen er arealene tilnærmet flate. Produktive skogarealer består av to teiger, en lia ovenfor tunet og den andre like ved veien til stølen. Terrenget i skogen er skrånende/bratt. Jakt og fiske: Eiendommen har jaktrett på storvilt i skogteiger/utmark som blir administrert av grunneierlaget. I Ulnes Sameige er det jakt- og fiskeretter som organiseres av et eget jaktstyre og fiskestyret, se vedteker vedlagt i prospekt. I Strandefjorden er det fiskeretter og fisket organiseres av grunneierlaget. Granheim sameiet har et lite areal i jaktsammenheng, men jakten er for tida leid ut gjennom Ulnes Utmarkslag. Det er også fiskevann i Granheim sameige, denne fiskeretten er også per nå utleid. Eiendommen har andeler i Granheim sameie (org.nr 921 836 503) som ligger ved Gomobu. Granheim sameie gnr.9002 bnr.22 som er en jordsameie eiendommen gnr.47 bnr.1 eier 23,01% av, har solgt en del av sitt felles areal, benevnt som H23 i kommuneplanens arealdel til Gomostølen Panorama AS. Det solgte arealet er ikke ferdig regulert, og er derfor ikke fradelt. Arealet vil fradeles tomtevis, og ny eier vil pålegges å signere alle papirer som må til for å skille ut og overskjøte disse tomtene. Salget av arealet H23 er regulert i en allerede inngått kjøpekontrakt, og ny eier av gnr.47 bnr.1 vil derfor ikke få noe som helst oppgjør for dette arealet/disse tomtene. Det øvrige areal på gnr.9002 bnr.22, utenom H23, eier gnr.47 bnr.1 fortsatt 23,01 % av. Ulnes utmarkslag: 1,53% andel Granheim sameie: ca. 23% andel Utleid areal: Gård: kr. 10 000,- i året leies ut til nabogård-. Kun muntlig år til år. - Gårdstunet ligger i lett skrånende terreng og er for det meste opparbeidet med gruset adkomstveg og biloppstilling, plen og beplantning. På stølen ligger bebyggelsen åpent og fritt øverst på en svakt hellende stølsvoll. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra gardskart (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed vil få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Med nydelig beliggenhet nær Strandefjorden, vakker utsikt utover fjorden og bygdene rundt, samt innholdsrik bebyggelse er "Granheim Søndre" et landbrukseiendom av de sjeldne. Med gården følger også støl i naturskjønne omgivelser på Vaset, nærmere bestemt på Gomostølen. Gårdstunet ligger åpent og fritt på vestsiden av Strandefjorden, mellom Ulnes og Røn. Her er det godt med sol, og ikke minst nydelig utsikt. Teigen strekker seg helt ned til vannet, og her har selgerne valgt å etablere en egen badebrygge. Det har ikke vært dyrehold på gården på lenge, så den dyrkede jorden har vært bortleid og benyttet til grasdyrking. I Ulnes finner en barnehage og Montessori skule for 1-7 klasse. Disse ligger ca. 3 km fra gården, mens det er ca. 11 km til kommunens barneskole og ungdomsskole på Fagernes. På Fagernes finner en også et godt utvalg med butikker, servering, kommunehus, VLMS - Valdres Lokalmedisinske senter mm. Fra gården er det heller ikke mer enn ca. 4 km til sentrum av Røn med butikksenter, bensinstasjon m.m. Stølen ligger vakkert til på Vaset, nær Gomobu Fjellstue, ca. 12 km fra gårdstunet. Fra stølen er det nydelig utsikt til Rundemellen, Skarvemellen og Ålfjell. Vaset er et meget populært hytteområdene i Valdres, mye pga. sin vakre natur med flotte turmuligheter sommer som vinter. Her finner en stier og stølsveier for opplevelsesrike turer til topper med vid utsikt. Området er et eldorado for alle syklister, så turer innover mot Valtjednstølen, Gauklie og Langestølen kan anbefales. Stølen har andel og mulighet for fiske i Sauhølen, som ligger litt lengre inn for Gomostølen. Det er også nærhet til store fjellområder beliggende i Statsallmenningen, hvor det er muligheter for både fiske og småviltjakt. Dette unike fjellområde, Stølsvidda, mellom Valdres og Hallingdal, er beitedyras rike, og her kan en fortsatt oppleve aktiv stølsdrift. Vinterstid byr området på et fantastisk løypenett og nærmeste skiløype finner en rett utenfor stølsveggen. I Vaset Skiheiser er det familievennlige alpinbakker og egne morsomme akebakker, og om en ønsker større utfordringer er det ikke så langt over til Hemsedal med et av Norges største alpinanlegg. Fra stølen er det ca. 3 km til Vasetsenteret, som er en innbydende Jokerbutikk med et imponerende utvalg av dagligvarer, mange lokale kvalitetsprodukt, jernvare mm. Nær Vasetsenteret ligger også Intersportforretning med godt vareutvalg. På Vaset finner en også flere hyggelige spisesteder, bla. Gomobu Fjellstue, Stubbesetstølen og Sekskanten Kro og Pub.

  Adkomst
  Ta av E16 i Ulnes og kjør ca. 1,4 km mot Vaset. Ta av til høyre inn på Graneisleie og følg denne ca. 2 km fram til eiendommen, som ligger på nedsiden av veien. Den er merket "Aktiv - Til salgs!" Stølen ligger oppe på Vaset, nær Gomobu Fjellstue og har adresse: Valtjednvegen 170 og 172. Velkommen!

  Bebyggelse
  Gårdstun: Våningshus, driftsbygning, stabbur og "Stogo". Stølstun: Sæl, fjøs, kokehus, enkel låve og uthus med utedo.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Landbrukseiendom beliggende ved Ulnes, i Nord-Aurdal kommune. Eiendommen ligger fint til med gode solforhold og vid utsikt utover Strondafjorden. Våningshuset er opprinnelig bygget i 1962, og senere modernisert og tilbygget i årenes løp med b.la større ombygging i 1975 og tilbygg i 1990. Bygget er generelt oppført i kjente konstruksjoner som var vanlig ved oppføringstidspunkt, men med stedvis modernisering av overflater. Det er oppdaget flere avvik og forhold. Se rapport jmf. konstruksjoner for de forskjellige bygningsdelene. Ellers er påviste avvik som følge av elde, utidsmessigheter og bruksslitasje. Enkelte anbefalinger der det bør/må påregnes påkostninger av bygningsdeler som må utbedres. Det må påregnes med kostnader til generelt vedlikehold og oppgraderinger. Det foretatt påkostninger med bla. endring av enkelte vegger, oppusset enkelte rom med bla. nye flater og nylig nytt vaskerom nå i 2023. For ytterligere opplysninger se rapport. ØVRIG: Under befaringen gjensto det følgende arbeider som var under utførelse. Eier opplyser at arbeider skal ferdigstilles og ferdige overflater er ikke vurdert av meg. Det er avsatt en sum under kontrollpunkt; Innvendig overflater - for ferdigstillelse av gjenstående arbeid. Følgende gjenstående arbeid ble registrert. - Komplettering av El-anlegg på loft. - Innvendige arbeider med overflater i spiskammer innenfor kjøkken, komplettering av gang/bod mot vaskerom og lister på vaskerom. Våningshus/Enebolig: Byggeår: 1962. Byggeår er basert på opplysninger fra eier. Tilbygg/modernisering: 2023 Modernisering: Nytt sikringsskap x 2. 2023 Modernisering: Vaskerom 2020 Tilbygg: Utvidet terrasse. 2018 Modernisering: Nye baderomsplater/dusjvegger i dusjhjørne - bad 1.etg. 2017 Modernisering: Entré (flis & Vk), ny benkinnredning på kjøkken, nye benkeplater og vaskekum. 2014 Modernisering: Sliping av gulver 1.etg. 1990 Tilbygg: Tilbygg x 2. 1990 Modernisering: Bad 1. etasje Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er vedlikeholdt, men det er bemerket avvik som er kommentert i rapporten. UTVENDIG Bygget har saltak oppført med sperrekonstruksjon i tre og antatt prefabrikkert takstoler i tre. Det er luftet kaldtloft med loftstrapp via luke. Taktekkingen er av plastbelagt stålpanne-plater. Takrenner, nedløp og beslag ellers i plastbelagt stål. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og med fasade/kledning av liggende og stående behandlet bordkledning. Det er maltetrevinduer med 2-lags glass, ellers trevinduer med koblet glass i ramme 1+1. Bygningen har malt hovedytterdør i formpresset materiale, malt balkong/terrasse/verandadør i tre ut fra 1. etasje og 2.etasje. Ytterdør i tre ut til bod/lagerrom, dobbel tredør inn i bod/verkstedrom og enkel kjellerdør i tre. Veranda og terrasse oppført i trebjelkelag belagt med terrassebord og med rekkverk i trekonstruksjon. Fundamentert er av punktfundament. Luftebalkong ut fra 2. etasje. Her er det synlig shingel-belegg og rekkverk i trekonstruksjon. INNVENDIG Innvendig er det gulv av heltre furu, laminat, fliser i gang og ellers belegg. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. Innvendige tak har trepanel og himlingsplater. Etasjeskille av trebjelkelag i begge etasjer. Boligen har mursteinspipe sentrert i boligen. Det er tilkoblet vedovner og peisovner med innsats. Sotluke i gang i kjeller. Rom under terreng: Gulver er av betong og stedvis belagt med belegg. Veggene har betong/mur og noe trepanel. Alle trappene og alle er bygget i trekonstruksjon. Innerdører i boligen av malte og umalte fyllingsdører i tre. Driftsbygning: Byggeår: 1930 Grunnmurer av plasstøpt betong. Deler av 1. etasje er oppført av betong. Resten av bygningen er uisolert bindingsverk kledd med låvepanel. Taktekking er skifer. Bygningen egner seg kun som kaldtlager. Innlagt strøm og vann. Stabbur: Byggeår: 1982 Bygget i laftet tømmer. Står på stabber av tre. Taktekking er torv. "Stogo": Byggeår: 1932 Bygget i bindingsverk med utvendig lektepanel. Grunnmurer av betong og stein. Taktekking er skifer. Bygningen har setninger/utglidninger i grunnmur, råte i vegg, og er i generell dårlig teknisk stand. På stølen er det: Sæl: Byggeår: 1942. Opplyst av eier. Tilbygd: 1983. Fundament er plasstøpt ringmur som står på grunn. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med stående trekledning. Yttertak er saltakkonstruksjon med sperrer tekket med skifer. Takrenner av tre uten nedløp. Vinduer er med isolerglass og koblede rammer. Ytterdør med adkomst til gang/entré og dør til terrasse på grunn av impregnerte materialer. Innvendige overflater er vegger og himlinger med trepanel. Gulv er vesentlig tregulv. Badet har gulvbelegg og i dusjhjørnet er det plater på vegger. Kjøkkeninnredning av plater overskap og benkeskap. Opplegg for oppvaskmaskin. Bad med dusj, WC og servant. 150 liter varmtvannsbereder. Elektrisk anlegg er forholdsvis nytt med automatsikringer. Oppvarming med panelovner og varmepumpe. Det er to piper, en av teglstein og med lettklinkerlementer. Åpen peis i stue, peis og vedovn i kjøkken, samt vedovn på et soverom. Fjøs: Byggeår: Antatt 1942. Tidligere sommerfjøs som benyttes som lagerrom. Det er bygget av bindingsverk kledd med stående trekledning. Fundamentert med stolper av tre. Saltakkonstruksjon av sperrer tekket med a-plater. Kokhus: Kokhuset er innredet med to soverom, kjøkkenkrok og stue, samt et toalettrom med biotoalett. Grunnmurer av plasstøpt betong på grunn. Bygget av bindingsverk med utvendig tømmermannskledning. Taktekking er asfaltshingel. Gulv er tregulv på bjelkelag over antatt kryprom. Oppvarming med ved og strøm. Pipe av teglstein tilkoblet vedovn. I tillegg er det montert komfyr på gass. Enkel låve Uthus med utedo.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Nytt vaskerom: Rørlegger fra Fagernes rør og gulvbelegg av Malerfirma Knut Sørengen. Arbeid utført av Fagernes rør og Malerfirma Knut Sørengen Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Totalrenovert vaskerom med nytt røranlegg, sluk og gulvbelegg. Pkt. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Noe fukt i overvegg på verksted i kjeller. Pkt. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Arbeid utført av eier som er elektriker. Arbeid utført av Valdres Installasjon AS Pkt. 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. El-kontroll utført av El-tilsynet AS juni 2023. Pkt. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Skiftet deler av kledning på framside og utvidelse av terrasse på framside. - Bod/vedbod/liten garasje med garasjeport med inngang til bolig. - Montert snøfangere over inngangsparti og påbygg (stue). Pkt. 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja. Utvidet gang med nytt overbygg over inngangsdøren. Pkt. 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja. Felles brønn med nabo (Graneisleie 190). Tilleggskommentar: -Eldre to-lagsvinduer i deler av andre etasje og kjeller. -Slitt kledning på deler av nedside på bolig som trenger måling/utskifting av noen bord. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Gårdstun: Våningshus: Underetasje: Hobbyrom, kjellerstue, toalettrom, fire ganger, garasje/hobbyrom, fem boder og utvendig bod. 1. etasje: Kjøkken, to stuer, spisestue, bad, vaskerom, soverom, fire ganger, spisskammers, garderobe og utvendig bod. 2. etasje: Hall med trapp, to stuer, fire soverom, gang og bod. Hems: Gang og disponibelt rom. Overbygd inngangsparti, delvis overbygd terrasse, balkong og veranda. Driftsbygning: Gjødselkjeller. Garasje, staller og lagerplass. Låve: Lagerrom. Stabbur: Lagerrom/gjesterom med lav takhøyde. "Stogo" Lager og et rom tidligere benyttet til beboelse Sæl: Entré, stue, kjøkken, bad, gang og tre soverom. Fjøs: Tidligere sommerfjøs, benyttes som lager. Kokehus: Kokhuset er innredet med to soverom, kjøkkenkrok og stue, samt et toalettrom med biotoalett. Enkel låve. Uthus med utedo.

  Standard
  Velkommen til "Granheim Søndre" - en vakkert beliggende landbrukseiendom nær Strandefjorden og med støl i naturskjønne omgivelser på Gomostølen ved Vaset. Gårdstunet ligger åpent og fritt med nydelig utsikt utover Strandefjorden og til bygdene rundt. Eiendommen ligger i hellende terreng nedovernedover mot fjorden med egen strandlinje. Ved vannet har også dagens eiere satt opp en flott badebrygge. Gårdstunet er romslig med god parkering, fine plener, hage og god plass til lek og moro. På tunet er det våningshus, driftsbygning, stabbur og "kokhus". Det har ikke vært dyrehold på gården på mange år, og jordene rundt har vært utleid til grasproduksjon. Våningshuset er innholdsrikt og har god boligstandard. Det har jevnlig blitt modernisert og renovert gjennom årene og har åpne, lyse rom hvor den nydelige beliggenheten virkelig kommer til sin rett. Huset har et pent, overbygd inngangsparti inn til entré med flislagt gulv og stor skyvedørsgarderobe. Fra entréen er det åpent og luftig inn til to stuer og spisestue. I rommene er det store, flotte vinduer slik at en kan nyte utsikten til Strandefjorden og områdene rundt. Her er det god plass til flere sittegrupper og i de hvitmalte bjelkene er det montert stemningsfull downlightsbelysning med smartstyring. I stua er det hvitmalt peis med innsats og utgang til åpen veranda. I spisestua er det montert varmepumpe for lun og jevn varme. Her er det også utgang til en delvis overbygd terrasse med Jacuzzi og god plass til utemøbler, samt trapp ned til underetasje med bla. kjellerstue, hobbyrom og flere boder. Huset har et lyst og romslig kjøkken, oppusset i 2017. Kjøkkeninnredningen har profilerte fronter av laminerte plater, og nyere benkeplaten av laminat med nedfelt oppvaskkum. Det er godt med skap- og benkeplass, og integrerte hvitevarer som komfyr og platetopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut og oppvaskmaskin. I tilknytning til kjøkkenet er det spiskammers med god lagringsplass, hvor man også kan plassere fryseren. Badet ble overflatebehandlet samme år som kjøkkenet, og har vinylbelegg på gulv med varmekabler. Malte baderomsplater på vegg, samt nyere baderomsplater i dusjhjørnet. I dusjhjørnet er det montert regnfallsdusj og innfellbare glassdører, noe som er både pent og plassbesparende. På badet er det også lys baderomsinnredning med to stilige benkeservanter, toalett og elektrisk styrt vifte. I tilknytning til badet er det vaskerom med vinylbelegg og varmekabler i gulv. Opplegg for vaskemaskin. I første etasje er det ett soverom med i god størrelse. Det er også ganger og boder med god oppbevaringsplass, og direkte tilgang til garasjen, slik at her kan du gå tørrskodd inn. I husets andre etasje er det to lyse stuer som også eventuelt kan benyttes som soverom med nydelig utsikt til Strandefjorden. Det er delvis åpent mellom stuene som har god plass til flere sittegrupper. Videre i etasjen er det fire soverom, så her er det god plass til hele storfamilien, eller venner som kommer på overnattingsbesøk. På soverommene er det god plass til garderobeskap, og har en heller behov for et kontor, lekerom eller hobbyrom er det fine muligheter til det. Som i hovedetasjen er det ekstra garderobe- lagringsplass i etasjens hall, gang og bod. Du har også utgang til en overbygd veranda. Huset har også loftsetasje innredet med gang og et disponibelt rom som selgerne har benyttet som ekstra soverom. Det er avvik på rømningsvei og rømningsvindu i hemsrom, så rommet bør ikke benyttes til varig opphold. I husets underetasje er det en fin kjellerstue med peis. Her er det også hobbyrom med benk og stålvask, eget toalettrom, samt mange ganger og boder med god lagringsplass. Det er også et garasje-/hobbyrom med dobbel inngangsdør fra terreng. Varmtvannstank på ca. 200 liter er plassert i kjellergang. Som nevnt er det flere år siden det var husdyrhold på gården, og driftsbygning har enkel standard, hvor innmaten i fjøset er revet. Bygningen er et nå et stort lagerrom, samt et full-isolert og innredet rom. Her er det behov for betydelige ombygninger og påkostninger for å tilfredsstille rommet for annen husdyrdrift enn evt. "hobbydrift". På låven er kun enkel lagerplass uten gulv, og det er ikke etablert kjørebru for adkomst. Bygningen har innlagt strøm og vann, men egner seg i dag kun som kaldtlager. På tunet er det et eldre, laftet stabbur med torvtak. I stabburet er det god lagringsplass. Hjemme på gården er det også ei "Stogo". Denne inneholder ett lagerrom og ett rom som tidligere ble benyttet til beboelse. "Stogo" er nå i dårlig stand og benyttes som lager. Ca. 12 km fra gårdstunet, oppe på Gomostølen ved Vaset, ikke så langt fra Gomobu Fjellstue ligger stølen som følger "Granheim Søndre". Stølen ligger åpent og solrikt til med vid utsikt utover området. Stølen har enkel helårs adkomst, og i sælet er det innlagt strøm, vann og avløp. I sælet er det lys stue med fin plass til både sofa- og spisegruppe. Her er det montert varmepumpe for lun og jevn varme, og en eldre, åpen tegelsteinspeis gir en hyggelig stemning til rommet. Fra stua er det også utgang til terrasse. På kjøkkenet er det store vinduer og mønet himling med tømmeråser. Her er det plass til en liten spisegruppe, og nær den åpne peisen er det en eldre vedovn. Kjøkkenet har eldre innredning av plater. Ventilator og opplegg for oppvaskmaskin. På badet er det servantskap med speil overskap, dusj, stålkum og toalett. Hyttas varmtvannsbereder på 150 l er også plassert her. Sælet inneholder tre soverom, hvorav ett med plass til dobbeltseng. På de to andre er det plass til køyesenger/familiekøyer. Ett av soverommene har også vedovn. I vindfang er det garderobeplass, og forholdsvis nytt elektrisk anlegg med automatsikringer. Stølens "kokhus" er nå innredet med kjøkkenkrok, stue, to soverom og et toalettrom med biotoalett. Kokhuset har blitt pusset opp og modernisert i de senere årene, og har nå noen slipte gulv, malte og beisede overflater og fasadestein på pipe. I stue/kjøkken er det moderne kjøkkeninnredning med fasadestein mellom overskap og benk. Det er åpent inn til sofahjørne og en stilig peisovn med innsyn gir god varme til rommet. På de to soverommene er det plassbygde dobbeltsenger, samt ekstra plassbygd overkøye på ett av rommene. Med stølen følger det også et tidligere sommerfjøs, dette brukes nå kun som lagerrom. Eiendommen har også en enkel låve og et lite uthus med utedo. Eiendommen har jaktrett på storvilt i skogteiger/utmark som blir administrert av grunneierlaget. I Ulnes Sameige er det jakt-, fiske- og og beiteretter. Eiendommen har også et beitefelt i tilknytning med stølen. I Strandefjorden er det fiskeretter og fisket organiseres av grunneierlaget. Det er også ca. 23 % andel i Granheim sameie som består av 317 dekar (hvorav sameiet opplyser at ca. 60 dekar er solgt) inkl. et vann som er rundt 60 dekar. --- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig Utvendig Taktekking, TG2 Taktekkingen er av plastbelagte stålplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag, TG2 Takrenner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Nedløp ved hovedinngang er løst (mangler veggfeste). Det er registrert stedvis frostsprengte nedløp. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Andre tiltak: - Frostsprengte nedløp må holdes under oppsikt og tiltak må vurderes om tilstanden forverres. Lokal utbedring. Veggkonstruksjon - tilbygg, TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Normalt fungerer det med ikke luftet kledning i tørt innenlandsklima. Skulle ytterveggene kles på nytt vil det være hensiktsmessig å etablere lufting. Veggkonstruksjon, TG3 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende behandlet bordkledning og noe nyere stående bordkledning mot tilbygg, ifølge eier fra 1990. Vurdering av avvik: - Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Forhold med råteskader er registrert på utvendig hjørne mot øst. Tiltak: - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Lokalt tiltak/utbedring og utskifting av den liggende kledningen på hovedbygg mot øst og sør. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med luftet kaldtloft og er besiktiget fra loftside. Vurdering av avvik: - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Tiltak: - Andre tiltak: - Fuktskjolder er tørre og forhold bør undersøkes nærmere. Tiltak mus: Antatt for lokal bekjempelse. Ved eventuelt større omfang kan kostnadsestimat avvike. Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer - Fra byggeår, TG2 Bygningen har trevinduer med koblet glass i ramme 1+1. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Tiltak: - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører, TG2 Bygningen har malt hovedytterdør i formpresset materiale, malt balkong/terrasse/verandadør i tre ut fra 1. og 2. etasje. Ytterdør i tre ut til bod/lagerrom, dobbel tredør inn i bod/verkstedrom og enkel kjellerdør i tre. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tiltak: - Dører må justeres. - Det må foretas lokal utbedring. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Veranda 1., etasje. TG2 Veranda mot øst. Oppført med trebjelkelag, belagt med terrassebord og montert rekkverk i tre. Fundamentert er punktfundament støpte søylepunkt og noe lettklinker. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er påvist andre avvik: - Ufaglig løsning på fundament. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Andre tiltak: Balkonger 2 etasje., TG2 Vestvendt luftebalkong ut fra 2. etasje. Gulv av synlig shingel-belegg og rekkverk i trekonstruksjon. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg ut ifra alder på dagens tekking. - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Innvendig Overflater, TG2 Innvendig er det gulv av heltre furu, laminat, fliser i gang og ellers belegg. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. Innvendige tak har trepanel og himlingsplater. Flere av overflatene i rom er modernisert etter byggeår. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Slitasje på overflater og spikerhull i enkelte vegger, forventet levetid er oppmot oppbrukt og utskifting av enkelte rom bør vurderes selv om bygningsdel fungerer. (ikke medtatt utskifting av alle gulv/vegger i kostnadsestimat og ved ytterliggere utskifting vil dette overstige estimat) Tiltak: - Andre tiltak: - Lokal utbedring. Kostnadsestimat satt for ferdigstillelse av gjenstående arbeid i rom 1 .etg. Etasjeskille 2 etasje. ,TG2 Etasjeskille av trebjelkelag er overflatemålt med bruk av krysslaser. Målingene er gjort ved stikkprøver i enkelte rom. Målingene ble gjort i hall m/trapp og soverom mot vest. I hall er det målt følgende: 18 mm avvik på 2 meter lengde som høyeste avvik og 20 mm avvik gjennom hele rommet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Etasjeskille av trebjelkelag er overflatemålt med bruk av krysslaser. Målingene er gjort ved stikkprøver i enkelte rom. Målingene ble gjort i kjøkken/stue og 1. etasje tilbygg mot sør. I stue er det målt følgende: 14 mm avvik på 2 meter lengde som høyeste avvik og 20 mm avvik gjennom hele rommet. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er registrert fuktmerke i himling (gang i kjeller). Tiltak: - Andre tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Nærmere undersøkelser anbefales. Radon, TG2 Radonforekomst i bygg er ikke kontrollert, men område er kontrollert i NGU Radon aktsomhetskart og definert med ''Moderat til lave'' forekomster. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2 Boligen har mursteinspipe sentrert i boligen. Det er tilkoblet vedovner og peisovner med innsats. Sotluke i gang i kjeller. Pipe og ildsteder ble kontrollert av Nord Aurdal Brannvesen i september 2016, uten at avvik ble registrert. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. - Forholdene er registrert rundt peis i kjellerstue. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. Rom Under Terreng, TG2 Gulvene er av betong og stedvis belagt med belegg. Veggene har betong/mur og trepanel. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig og det er registrert forhold som gjør dette unødvendig. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking - Det er registrert stedvis løst gulvbelegg i kjellerstue. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. - Andre tiltak: - Gulvbelegg bør fjernes. Innvendige trapper, TG2 Boligen har trapp i trekonstruksjon med trehvite trinn, malte vanger og rekkverk med spiler (mellom 1 og 2 etasje). Trinn i trapp er slipt. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Innvendige trapper - spisestue, TG2 Boligen har lakkert furutrapp. Rekkverk i tre med stående profilerte spiler. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Innvendige trapper - kjeller, TG2 Boligen har malt tretrapp ned til kjeller. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Innvendige trapper - Hems, TG3 Boligen har enkel tretrapp opp til hems. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Tiltak: - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige dører, TG2 Boligen har malte og umalte fyllingsdører i tre. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: - Enkelte dører må justeres. - Lokal utbedring må påregnes. Våtrom Overflater vegger og himling, TG2 Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Baderomsplater i dusjsone ble i følge eier skiftet i 2020. Vurdering av avvik: - Det er påvist svertesopp i silikonfuger. - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på baderomsplater utenfor dusjsone. Tiltak: - Overflater må rengjøres. - Andre tiltak: - Se tiltak under kontrollpunkt: Sluk, membran. Overflater Gulv, TG2 Gulvet har vinylbelegg med oppbrett på vegg og med elektriske varmekabler. Det er målt ca. 25 mm høydeforskjell fra topp belegg ved dørterskel til topp slukrist. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er registrert noe slitasje på belegg i våtsone. Gjennomføringer i gulv har ufaglig utførelse. Tiltak: - Andre tiltak: - Se tiltak under kontrollpunkt: Sluk, membran og tettesjikt. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Tiltak: - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Installering av tett dusjkabinett anbefales. - Kostnadsestimat satt for montering av dusjkabinett. Sanitærutstyr og innredning, TG2 Rommet har innredning av laminerte formpressede plater med 2 stk. benkeservanter. Det er montert gulvstående toalett og dusjvegger/hjørne. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Skade i toalettsete. Tiltak: - Andre tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning. Ventilasjon, TG2 Rommet har naturlig ventilering via ventil i vindu og spalte under dør. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak. Tiltak: - Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. - For å kunne gi TG0/1. Eier opplyser å ha installert elektrisk vifte på vaskerommet etter at takstmannen var på befaring. Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkkenet har benkeskap og overskap med skrog av laminerte plater. Det er montert profilerte fronter. Nyere benkeplaten av laminat med nedfelt oppvaskkum fra 2017. Det er integrert komfyr og platetopp. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Kjøkkeninnredningen har noe slitasje, sår og hakk i fronter og skrog (utover normal slitasjegrad mtp alder). Tiltak: - Andre tiltak: - Lokal utbedring/tiltak. Spesialrom Kjeller > toalettrom Overflater og konstruksjon, TG2 Gulv og vegger av murkonstruksjon. Himling har trepanel. Det er montert gulvstående toalett og rommet har avtrekk via veggventil og stålkanal tilkoblet pipe. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Det er registrert overflateslitasje på gulv og vegger. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er i hovedsak av kobberrør med og uten plastkappe. Stedvis lagt noen nye vannrør av plast. Stoppekran plassert i toalettrom i kjeller. Vurdering av avvik: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Det er irr på rør. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Avløpsrør, TG2 Det er avløpsrør av plast og med avløpstamme i bryggerrom. Eldre avløpsstamme av soil registrert i bod-kjeller. Eier opplyser at dette var opplegg for tidligere bad i 2. etasje som er revet og frakoblet. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. - Kostnadsestimat er satt for fjerning av anlegg som ikke lenger er i bruk. Ventilasjon, TG2 Boligen har naturlig ventilasjon via veggventiler og spalteventiler i nyere vinduer. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tomteforhold Drenering, TG2 Bygget har grunnmur av betongkonstruksjon og med støpt betong mot grunn i kjeller. Det er ikke registrert noe form for tettesjikt/fuktsikring og det var heller ikke normalt for byggeår. Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG2 Grunnmur i betongkonstruksjon. Det er ukjent fundamentering/byggegrunn. Tilbygg med nyere ringmur av lettklinkerblokker over eksiterende grunnmur. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er påvist andre avvik: - Deler av murer i lettklinkerblokker (tilbygg) er ikke pusset utvendig. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Andre tiltak: - Riss i puss og sprekk bør holdes under oppsikt og utbedringer må vurderes om forholdene skulle endre seg. Kostnadsestimat satt for lokal utbedring med overflatebehandling av lettklinkerblokker. Terrengforhold, TG3 Eiendommen er planert rundt bygning med grus og plen, og ellers gruset innkjøring/parkering. Eiendommen ligger i lett skrånende terreng. Eiendommen er kontrollert i kart fra NVE Faresoner, og det er ikke registrert faresoner ras- og skredfare. Vurdering av avvik: - Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale fohold for vann inn mot muren. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Innlagt vann fra egen brønn. Vann- og avløpsledninger er av plast. Årstall på utvendige ledninger er ikke kjent og vurdert til være fra 1990 tallet. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank, TG2 Septiktank i betong. Tanken er ikke besiktet, men lokalisert på østsiden av våningshus. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Gårdstunet: Boligen: Boligen selges umøblert. Utemøbler følger heller ikke med. Gamlehuset: Gamlehuset/Stogo vil ikke bli ytterligere tømt eller rengjort før overtakelse, og overlates slik det fremstår på felles visningen. Det som står igjen av møbler, utstyr, inventar og løsøre medfølger i salget. Låven: Låven vil ikke bli ytterligere tømt eller rengjort før overtakelse, og overlates slik det fremstår på felles visningen. Det som står igjen av møbler, utstyr, inventar og løsøre medfølger i salget. Stølen: Stølens bygninger vil være ferdig ryddet og rengjort til felles visningen, og vil ikke bli ytterligere tømt eller vasket før overtakelse. Det som står igjen av møbler, inventar og løsøre medfølger i salget, med unntak av framskap på kjøkken. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på.

  Hvitevarer
  Kun integrerte hvitevarer følger med.

  TV/Internett/bredbånd
  Bredbånd fra Net2you, parabol. Eier opplyser om at det kommer fiber fra Telenor høst 2023.

  Parkering
  Parkering på egen tomt eller i garasje.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Polisenummer
  26477911/10

  Diverse
  Oppgitt areal er samlet areal for alle bygg. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,00))   139 542,- (Omkostninger totalt)   5 039 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Ved og strøm.

  Info strømforbruk
  Strøm vil variere etter forbruk. Forbruk gårdstunet i 2022: 24 478 kWh. Sist kontrollert og godkjent: mai 2023.

  Energiklasse
  F

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2023: Brannsyn, feiing: kr. 830,-. Renovasjon pr. år: kr. 5.725,-. Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.210,-. Kommentar fra Nord-Aurdal kommune: Angående renovasjon: kr 3 670,- gjelder standard boligrenovasjon. Kr 2 055,- gjelder stølsrenovasjon. Angående feiegebyr: Kr 255,- gjelder ordinært feiegebyr og tilsynsgebyr. Kr 320,- gjelder feie- og tilsynsgebyr på fritidsbolig. Stølen er tilkoblet kommunalt vann og avløp fra Vestre Slidre kommune: Vann: Fastavgift pr. år: kr. 3.605,- + forbruk pr m3: kr. 36,-. Avløp: Fastavgift pr. år: kr. 4.655,- + forbruk pr m3: kr. 47,-.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt for boliger, våningshus og fritidseiendommer er 4 promille.

  Formuesverdi primær
  192863

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/47/1: 21.04.1891 - Dokumentnr: 900209 - Utskifting 17.04.1896 - Dokumentnr: 900099 - Utskifting 07.09.1907 - Dokumentnr: 900153 - Erklæring/avtale Avkall på erstatning ved regulering av Strandefjorden. 25.10.1930 - Dokumentnr: 900297 - Erklæring/avtale Avståelse av grunn til veg. Vegomlegget Stende - Vestre Slidre grense. 09.02.1935 - Dokumentnr: 902055 - Erklæring/avtale Registrert Ulnes-Svennes el.verk. 25.05.1935 - Dokumentnr: 902056 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: VALDRES ENERGIVERK AS De overnevnte dokumentene har ikke latt seg finne eller fremstår som vanskelig å lese/tyde. 27.09.1938 - Dokumentnr: 1431 - Bestemmelse iflg. skjøte Gjelder denne registerenheten med flere 01.02.1939 - Dokumentnr: 901718 - Utskifting 02.05.1946 - Dokumentnr: 394 - Skjønn Regulering av Øyangen og Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Engangsinnløsning av årlig erstatning vdr. Vassdragsskjønn 04.09.1958 - Dokumentnr: 1491 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:14 27.02.1964 - Dokumentnr: 567 - Skjønn Regulering av Tisleifjorden Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.1969 - Dokumentnr: 5343 - Erklæring/avtale Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1973 - Dokumentnr: 1720 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.1976 - Dokumentnr: 3868 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt 03.03.1982 - Dokumentnr: 893 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 29.11.1988 - Dokumentnr: 5623 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1991 - Dokumentnr: 608 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 30.05.1991 - Dokumentnr: 2123 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 12.06.1996 - Dokumentnr: 2893 - Jordskifte JORDSKIFTELOVENS Æ 2 b Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.2004 - Dokumentnr: 339 - Jordskifte ULNES SAMEIGE - grensegang Gjelder denne registerenheten med flere 16.01.2009 - Dokumentnr: 34065 - Jordskifte Sak: 0510-2005-0022 Granheim sameige Gjelder denne registerenheten med flere 06.02.2018 - Dokumentnr: 403478 - Jordskifte Sak 15-200911RFA-JFAG Revulen - Ulnes sameige Gjelder denne registerenheten med flere 24.04.2018 - Dokumentnr: 685648 - Jordskifte Jordskiftesak 15-199557RFA-JFAG Ulnes og Svennes sameiger Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentnr: 900854 - Opprettelse av matrikkelenheten 31.10.1872 - Dokumentnr: 900171 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:2 31.10.1876 - Dokumentnr: 900043 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:3 19.10.1900 - Dokumentnr: 900103 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:9 06.12.1901 - Dokumentnr: 900114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:10 06.12.1901 - Dokumentnr: 900115 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:11 14.03.1931 - Dokumentnr: 900057 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:14 21.11.1931 - Dokumentnr: 900205 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:15 09.04.1932 - Dokumentnr: 900097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:16 25.02.1936 - Dokumentnr: 310 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:17 16.04.1938 - Dokumentnr: 673 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:21 25.04.1944 - Dokumentnr: 716 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:26 01.01.2020 - Dokumentnr: 535235 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:47 Bnr:1 04.09.1958 - Dokumentnr: 1491 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:14 Rettighet hefter i: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:185 Gjelder denne registerenheten med flere 21.04.1891 - Dokumentnr: 900209 - Utskifting 17.04.1896 - Dokumentnr: 900099 - Utskifting 07.09.1907 - Dokumentnr: 900153 - Erklæring/avtale Avkall på erstatning ved regulering av Strandefjorden. 25.10.1930 - Dokumentnr: 900297 - Erklæring/avtale Avståelse av grunn til veg. Vegomlegget Stende - Vestre Slidre grense. 09.02.1935 - Dokumentnr: 902055 - Erklæring/avtale Registrert Ulnes-Svennes el.verk. 25.05.1935 - Dokumentnr: 902056 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: VALDRES ENERGIVERK AS 27.09.1938 - Dokumentnr: 1431 - Bestemmelse iflg. skjøte Gjelder denne registerenheten med flere 01.02.1939 - Dokumentnr: 901718 - Utskifting 02.05.1946 - Dokumentnr: 394 - Skjønn Regulering av Øyangen og Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Engangsinnløsning av årlig erstatning vdr. Vassdragsskjønn 04.09.1958 - Dokumentnr: 1491 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:14 27.02.1964 - Dokumentnr: 567 - Skjønn Regulering av Tisleifjorden Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.1969 - Dokumentnr: 5343 - Erklæring/avtale Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1973 - Dokumentnr: 1720 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.1976 - Dokumentnr: 3868 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt 03.03.1982 - Dokumentnr: 893 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 29.11.1988 - Dokumentnr: 5623 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1991 - Dokumentnr: 608 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 30.05.1991 - Dokumentnr: 2123 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 12.06.1996 - Dokumentnr: 2893 - Jordskifte JORDSKIFTELOVENS Æ 2 b Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.2004 - Dokumentnr: 339 - Jordskifte ULNES SAMEIGE - grensegang Gjelder denne registerenheten med flere 16.01.2009 - Dokumentnr: 34065 - Jordskifte Sak: 0510-2005-0022 Granheim sameige Gjelder denne registerenheten med flere 06.02.2018 - Dokumentnr: 403478 - Jordskifte Sak 15-200911RFA-JFAG Revulen - Ulnes sameige Gjelder denne registerenheten med flere 24.04.2018 - Dokumentnr: 685648 - Jordskifte Jordskiftesak 15-199557RFA-JFAG Ulnes og Svennes sameiger Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentnr: 900854 - Opprettelse av matrikkelenheten 31.10.1872 - Dokumentnr: 900171 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:2 31.10.1876 - Dokumentnr: 900043 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:3 19.10.1900 - Dokumentnr: 900103 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:9 06.12.1901 - Dokumentnr: 900114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:10 06.12.1901 - Dokumentnr: 900115 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:11 14.03.1931 - Dokumentnr: 900057 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:14 21.11.1931 - Dokumentnr: 900205 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:15 09.04.1932 - Dokumentnr: 900097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:16 25.02.1936 - Dokumentnr: 310 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:17 16.04.1938 - Dokumentnr: 673 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:21 25.04.1944 - Dokumentnr: 716 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:26 01.01.2020 - Dokumentnr: 535235 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:47 Bnr:1 04.09.1958 - Dokumentnr: 1491 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:14 Rettighet hefter i: Knr:3451 Gnr:47 Bnr:185 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Lovlighet - fra tilstandsrapport: Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Det finnes ikke tegninger på hovedhus. Det er sendt inn noen enkel skisser på tilbygg. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja. Se egen liste. Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja Det er avvik på rømningsvei og rømningsvindu i hemsrom. Rommet bør ikke benyttes til varig opphold.

  Vei, vann og avløp
  Gårdstun: Vann fra brønn sammen med nabo. Avløp til eget infiltrasjonsanlegg. Stølen: Sælet er tilknyttet offentlig vann- og avløp. Det står i opplysningene fra kommunen at eiendommen ikke har septiktank. Kommunen kan opplyse at det pr. definisjon ikke er godkjent da anlegget antakelig ble bygget før forurensingsforskriften kom i 1973/74, men at de betrakter det som godkjent på lik linje med bygninger som ble oppført før det var krav om søknad. Videre er det registert at anlegget er en 2 m3 slamavskiller, med tømmefrekvens hvert andre år som tømmes med avvanningsbil. Anlegget ble sist tømt 09.10.2021 og står for rutetømming i år.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 11.09.2014. LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon. Kommentar fra Nord-Aurdal kommune: Gbnr. 47-1 er inndelt i 3 teiger. Alle teigene har formål LNFR i kommunplanens arealdel. 47-1, teig 2, grenser til vedtatt reguleringsplan Gomostølen hyttegrend, og til reguleringsplan under utarbeiding; Gomostølen Panorama. Planarbeid for Gomostølen Panorama ble varslet om sommeren 2020, og det er ventet at planforslag vil bli sendt til kommunen ila. denne sommeren (august/september 2023) og sendt ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn ila høsten 2023. Se vedlagte dokumenter for utfyllende informasjon. Garden 47/1 eier ca. 23% av Granheim Sameige. Det er stiftet et selskap Gomostølen Panorama AS som har kjøpt et mindre areal av Granheim Sameige benevnt som H3 9002/22. Garden 47/1 eier derfor ikke andel av det solgte arealet. På det solgte arealet planlegges det å utvikle ca. 20 hyttetomter. Arealet blir ikke fradelt fra 47/1 og de andre eierne i Granheim Sameige, før det blir solgt tomter. De nye eierne av garden 47/1 vil derfor være de juridiske eierne inntil skjøter utstedes. De nye eierne av garden 47/1 er derfor forpliktet til å signere skjøtene ved tomtesalg. Eiendommen 9002/22 kan således ikke overskjøtes, pantsettes, utleies eller beheftes uten skriftlig samtykke fra Gomostølen Panorama AS. Salget av arealet er regulert i en allerede inngått kjøpekontrakt, og ny eier kan ikke påberegne å få noe oppgjør for dette arealet/disse tomtene.

  Adgang til utleie
  Eiendommen leier i dag ut den dykra marken til nabogården for kr. 10.000,-. Dette er kun en muntlig avtale som går fra år til år.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig, og kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtagelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,00))   139 542,- (Omkostninger totalt)   5 039 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  139542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 19.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.838,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 21.900,- samt provisjon 2% av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Linn Hamre

Megler

Linn Hamre

99 73 42 64

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev