aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Panoramavegen 168 i Ulnes!
Velkommen til Panoramavegen 168 i Ulnes!

ULNES Panoramavegen 168

Eldre bolig med to leiligheter åpent og solrikt beliggende med nydelig utsikt til Strandefjorden. Behov for oppgradering

 • kr 1 750 000
 • BRA 397 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 750 000
 • Omkostningerkr 60 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 810 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1935
 • Soverom4
 • ArealP-rom 246 m²
 • Tomt939.3 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Meld deg på visning!

Påmelding
«Sandvik» er en eldre boligeiendom hvor det tilbake i tid var landhandel i deler av 1. etasje, men er nå en innholdsrik enebolig med to leiligheter. Deler av boligen er pusset opp og store deler av det elektriske er tatt igjen, men det er behov for ytterligere oppgradering og vedlikehold. Boligen ligger åpent og solrikt til på en trivelig eiertomt med nydelig utsikt til Strandefjorden, utover bygda og områdene rundt. Eiendommen er lett tilgjengelig og fra «Sandvik» er det ca. 800 til barnehage, Montesorriskole og idrettsplass. Til Fagernes er det ca. 11 km. Det er også kort vei opp til Vaset med butikker, servering, skiheis og ikke minst nydelig turterreng. Velkommen på visning!
Plantegning 1. etasje.

Panoramavegen 168, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 101 kvm
  1. etasje: 109 kvm
  2. etasje: 110 kvm
  3. etasje: 57 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 109 kvm Gang, kjøkken, stue, spisestue, to soverom, bad/vaskerom og trapperom.
  2. etasje: 110 kvm Gang, kjøkken, stue, spisestue, to soverom, bad og trapperom.
  3. etasje: 27 kvm Gang, disponibelt rom og trapperom.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 101 kvm Boder og lagerrom, verksted og teknisk rom.
  3. etasje: 30 kvm Garderobe og åpent loftsrom.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 20 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 20 kvm Garasje  Tomt
  939.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet eiertomt med plener, beplanting og parkeringsareal. Det kan se ut som om hekken er plassert helt i/delvis litt utenfor tomtegrense. Om dette er etter avtale vites ikke. Ny eier overtar risiko med eventuelle påfølgende kostnader rundt dette. Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart. Orientering om matrikkelkart: Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For Panoramavegen 168 er alle linjene grønne.

  Beliggenhet
  Eiendommen "Sandvik" ligger åpent og solrikt til i Ulnes, med nydelig utsikt til Strandefjorden, utover bygda og områdene rundt. "Sandvik" ligger lett tilgjengelig på en trivelig eiertomt omgitt av jorder i et område med spredt bolig-og gårdsbebyggelse. Her er det plener med mulighet for flere fine uteplasser i tillegg til boligens overbygde inngangsparti og balkong. Det er flere fine turmuligheter i nærområdet, ikke minst fjorden som innbyr til bading og turer med båt eller kano. Det er kort vei opp til Vaset med en rekke aktivitetstilbud sommer som vinter, nydelig turterreng, hyggelige spisesteder og butikker med godt vareutvalg. Her finner en også Vaset skiheiser med to heiser og flere nedfarter. Fra eiendommen er det ca. 800 til barnehage, Montesorriskole og idrettsplass. Til Fagernes med barne- og ungdomsskoler, kommuneadministrasjon, legesenter m.m. er det ca. 11 km. Fra eiendommen er det ca. 7 km til Røn sentrum med butikker, bensinstasjon, frisør, idrettsplass, ballbinge og samfunnshus.

  Adkomst
  Fra Fagernes følger en E16 Tyinvegen ca. 8,5 km, og tar til venstre inn på Panoramavegen, mot Øvre Røn/Vaset. Følg vegen ca. 1,6 km og eiendommen ligger godt synlig på venstre side merket med "Til salgs!" skilt. Velkommen!

  Bebyggelse
  Enebolig og garasje.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Generelt: Taksert eiendom består av selveiet tomt på 939,3 kvm, bebygd med frittliggende enebolig over tre plan, 1.etg og 2.etg samt lofsetasje med tillegg av fullt kjellerplan samt tilligende garasje som bygg B. Tomten fremstår som veletablert og opparbeidet med bla. gruset adkomstvei, snu- og parkeringsarealer, plener og bed samt grøntarealer. Offentlig/privat vannforsyning fra Ulnes vannverk samt egen privat avløpstilknytning. Enebolig Byggeår: 1935. Byggeår hentet fra eiendomsmatrikkelen. Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Boligen er holdt i to etasjer med tillegg av kjeller og måler 377 kvm innvendig bruksareal samlet alle etasjer. Forøvrig er boligen oppført som en tradisjonell reisverksbygning med stående tømmermannspanel som utv. kledning. Fundamentert til fast grunn med støpt/murt ringmur. Saltakskonstruksjon tekket med skifer. Boligen består pr. dags dato av to leiligheter, en i 1.etg og en i 2.etg. Begge med felles inngangsparti og trappegang samt mulighet for egen, separat inngang i 1.etg. - Kommentar: Boligen er opp gjennom årene endel renovert og oppgradert, bla med oppdeling av større rom til andre funksjoner, noe nye overflater samt etablering av en boenhet i hver etasje, da det i mange år var butikkdrift i 1.etg og denne senere/i 1990 ble bygd om til leilighet. Nytt bad i 2.etg. Garasje Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Garasje bygd 1988, oppført i uisolerte bindingsverkskonstrukjsoner ned til sokkel av lettklinker til støpte platefundamenter til etablert terreng. Utvendige fasader med stående tømmermannspanel samt saltkskonstrukjson tekket med bølgeblikkplater. Vippeport, innlagt strøm. - Kommentar: Ordinært vedlikeholdt. - Normalt aldersfradrag med tillegg av påviste avvik foretas, hvor bygget vil bli å betegne som ett restaureringsobjekt jfr. alder og tilstand med unntak av nytt bad i 2.etg samt noe senere utførte innredningsarbeider. Generelt vil tilstanden på bebyggelsen betegnes som 'fra byggeår', men med senere tilførte renoveringer og oppgraderinger samt event. påviste skader og avvik. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Svar Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Gjelder bad 2.etg. Arbeid utført av Kveno Bygg AS/ Murer Per Einar Sælid AS Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Beskrivelse: Ny membran gulv, baderomsplater på vegg Pkt. 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Oppgradert til rør i rør 2.etg og kjøkken. Arbeid utført av Aurdal Rørleggertjenester AS Pkt. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Beskrivelse: Litt fukt kjeller. Pkt. 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja. Beskrivelse: Se tilstandsrapport. Tidligere lekkasje rundt pipe. Pkt. 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja. Beskrivelse: Ny pipe 2022 Pkt. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Beskrivelse: Har vært observert mus på loft Pkt.11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet ut diverse sikring etc. Arbeid utført av Valdres Installasjon AS Se også vedlagte egenerklæring for mer informasjon.

  Innhold
  Enebolig: 1. etasje: Gang, kjøkken, stue, spisestue, to soverom, bad/vaskerom og trapperom. 2. etasje: Gang, kjøkken, stue, spisestue, to soverom, bad og trapperom. 3. etasje: Gang, disponibelt rom og trapperom. Garderobe og åpent loftsrom. Kjeller: Boder og lagerrom, verksted og teknisk rom. Overbygd inngangsparti etter nedre langside, ca. 7 m². Overbygd balkong i 2. etasje, ca. 7 m². Garasje: Oppstillingsplass til en bil.

  Standard
  «Sandvik» er en eldre boligeiendom hvor det tidligere var landhandel i deler av 1. etasje, men nå er det kun inngangsdøren på hjørnet som minner om dette. Boligen ligger på en trivelig eiertomt, har flott utsikt til Strandefjorden og inneholder to leiligheter, en i hver etasje. Deler av boligen er pusset opp og store deler av det elektriske er tatt igjen, men det er behov for ytterligere oppgradering og vedlikehold. De to leilighetene har felles overbygd inngangparti, men i 1. etasje er det også direkte inngang til en lys stue, i senere tid benyttet som kontor. Her er det satt inn en enkel kjøkkenbenk med oppvaskkum og kran. I stua er det varmepumpe og tilgang til ny stålpipe med stålrør. Det er delvis åpen løsning mellom til spisestue og kjøkken. I spisestua er en Jøtul 602 vedovn som gir god varme til rommet. På kjøkkenet er det eldre, dels plassbygd, kjøkkeninnredning med glatte fronter og benkeplate av laminat. Evalet oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag, oppvaskkum, avrenningsplate og utslagsvask. Innredningen er fra byggeår. Bad/vaskerom er også av eldre dato og har behov for totalrenovering. Badet er romslig og har i dag belegg på gulv og våtromsplater på vegg. Stor, lys baderomsinnredning, frittstående dusjkabinett, stålkum og toalett. I etasjen er det to soverom, begge med plassbygde skap. Det er flere plassbygde skap i gang, hvor det også er trapp opp til 2. etasje. Fra gangen er det også enkel trapp ned til kjeller med boder og lagerrom, samt verksted og teknisk rom. I 2. etasje er det kjøkken med eldre innredning med glatte fronter og laminat benkeplate. Evalet oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag med oppvaskkum, avrenningsplate og utslagsvask. Kjøkkenet er i god størrelse med mulighet for en mindre spisegruppe foran vinduet. Innenfor kjøkkenet er det spisestue og stue. I rommene er det godt vinduer og fin utsikt til fjorden. Stua er stor og romslig med plass til flere sittegrupper. En Jøtul vedovn er sentralt plassert i rommet. I etasjen er det to soverom, begge med garderobeskap. Leiligheten har et lyst og hyggelig bad fra 2020. Her er det flislagt gulv med varmekabler og lyse våtromsplater på veggene. Hvitt servantskap, frittstående dusjkabinett og vegghengt toalett med innebygd sisterne. Mekanisk vifte i vegg, samt innluft via spalte mellom dørblad og dørterskel. I gangen er det utgang til overbygd balkong på ca. 7 m². Det er også trapp opp til 3. etasje med gang, disponibelt rom og trapperom, samt garderobe/bod og åpent loftsrom. Det disponibelt rom som er innredet til soverom. Vinduene tilfredsstiller ikke kravet til rømningssikre vinduer jfr. størrelse/forliten lysåpning i forhold til rømningskravet. Det er flere plassbygde hyller i garderobe/bod, og i det åpne loftsrommet er det tregulv og godt med lagringsplass. På tunet er det garasje med oppstillingsplass til en bil. Garasjen har vippeport. -- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig Utvendig Taktekking, TG3 Saltak med skifer (Valdresskifer) som ytre tekking. Rupanel som bærende undertak, hvor dette forusettes tekket med underlagspapp. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist skader på skifertekkingen i kilrenner pga snøpress og isingsprengninger etter takkanten/takraftet. Tiltak: - Andre tiltak: - Tiltak med retekking av påviste skadeområder må beregnes - anført mellom 10-50 000 - Andre tiltak: Taktekkingen anses som opp mot sin teoretiske levetid og en retekking av taket anses naturlig og må på sikt beregnes utført. Nedløp og beslag, TG2 Takrenner, takfotbeslag, nedløpsrør samt kroker i svartlakkert stål samt sinkrenner fra byggeår. Nedløpsrør som veggklamret og ført ned til murliv med vannutkast til terreng. Takstige og feieplattformer samt adkomst til taket også via luke på uisolert loftsrom. Snøfangere ses stedvis montert i forbindelse med ferdselsområder. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Det er stedvis montert snøfangere jfr. naturlig ferdsel. Det skal ihht krav være snøfangere på alle taksider rundt hele bygget. Tiltak: - Kravet til snøfangere rundt hele bygget kom i 2010, hvor det ikke er tilbakevirkende kraft. Veggkonstruksjon, TG2 Veggkonstruksjoner beregnes å være oppført som en stedlig bygd konstruksjon. Ihht gitte opplysninger er bygget kryssisolert med 10 + 5 cm Rockwool + 2 lag svartpapp i 1979 (Det antas da at event. flisisolering el.l. er fjernet og at veggen er reisolert med matter). Utvendige fasader i grei stand. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Veggkonstruksjonen er bygd opp ihht gjengs metodevalg jfr. byggeår med enklere bindingsverk, hvor bla ytterkledningen er montert direkte til bindingsverket uten bakenforliggende luftespalte. Tiltak: - Ingen tiltak ses nødvendige, da det ikke er noen indikasjoner på skader eller avvik som følge av redusert lufting. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Plassbygd saltak/sperrekonstruksjon med bærende knevegger til etasjeskille/bjelkelag. Undertak av bord og ytre tekking med skifer. Isolert med matter. Loftsluke med adkomst via stige inne i uisolert loftsrom. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - 1. Det ses noe varierende lufting av takkonstruksjonen, hvor det er registrert noe etterarbeider med luftelekter i isolerte skråtak. Merk at det er kondensising etter takraftet og i kilrenner, noe som tilsier varmegjennomgang i konstruksjonen jfr. redusert lufting. 2. Påvist å ha vært lekkasje rundt pipen. Tiltak: - 1. Taktekket defineres som forbi lengste levetid og ses på som ett naturlig renoveringsobjekt, hvor det automatisk vil bli etablert luftespalter ved en retekking. 2. Lekkasjen rundt pipen forutsettes tettet jfr. ingen synlig fukt på befaringsdagen. Vinduer, TG2 Det opplyses om og ses nye 2-lags energivinduer i 1979 samt noe senere i 1997 som følge av punkterte glass. - Kommentar: Alle dør- og vindusprodukter er utført og holdt med trekarmer, dels fastkarm, dels åpningsvinduer med tre-greps betjeningshendel med to låsetapper på åpningsvinduer/Nordanvinduer. Haspelåsninger på opprinnelige. De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredstillende ved besiktigelsen. To av vinduene i 1.etg (opprinnelig butikkdel), er både innvendig og utvendig lektet utenpå glasset opp i vanlig brystningshøyde og tilført kledning utv. og panel/plater innvendig. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Ifølge NBI 700.320 har vinduer en normal levetid før utskifting på 20 til 60 år - TG2 settes ihht alder og stand jfr. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Tiltak: - Andre tiltak: - Ingen umiddelbare tiltak ses nødvendige, men det skal merkes at det uansett anbefales satt inn nye produkter som er opp mot de siste gjeldende energikravene. Dører, TG2 Ytterdør til leilighet i 1.etg (frontinngang) som helisolert teakdør med glassfelt. Hovedinngangsdør med større glassfelter, antas delisolert. En nyere installert dør på nordgavl som hovedinngang til leiligheten i 1.etg, Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Ifølge NBI 700.320 har dører en normal levetid før utskifting på 20 til 60 år - TG2 settes ihht alder og stand jfr. mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på opprinnelig dører. Tiltak: - Andre tiltak: - Ingen umiddelbare tiltak ses nødvendige, men det skal merkes at det uansett anbefales satt inn nye produkter som er opp mot de siste gjeldende energikravene. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2 Overbygd inngangsparti etter nedre langside samt overbygd balkong i 2.etg - begge på 7 kvm i gulvareal. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Terrasserekkverket i 2.etg er målt til en største høyde på ca 90 cm, noe som samsvarer med byggeårets krav til minimum 90 cm. Pr. dd er kravet 100 cm høyde på samtlige terrasse og balkong/verandaløsninger som ligger mer enn 50 cm over terreng = Avvik på rekkverkshøyden i forhold til dagens krav. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Merk at terrassegulvet ligger mer enn 50 cm over terreng, noe som tilsier at det skal være rekkverk, og at dette skal ha høyde ihht forskriftskravene fra byggeår. Innvendig Overflater, TG2 Innvendige overflater i varierende kvalitet og utførelse. Stort sett belegg på samtlige gulv, dels noe tepper og teppefliser. Tregulv på loftet. Vegger dels med panel, dels noe plater, dels malte overflater, dels noe tapet. Plater og panel i himlinger, dels malte overflater. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Varierende alder - dels noe slitte/eldre overflater, dels noe senere renoverte. Tiltak: - Andre tiltak: - Tilstandsgrad 2 jfr. alder og naturlig behov for oppgradering. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Etasjeskillere bygd opp som bærende trebjelkelag, hvor dette forutsettes oppspent til bærende vegg og dragersystem samt punktfundamenter. Konstruksjonsmessig er dette en kjent løsning, og det beregnes at konstruksjoner er dimensjonert og innenfor lengdekrav mht. naturlige belastninger jfr. byggeårets krav. - Kommenter: Merk at konstruksjonene er fra opprinnelig byggeår (1935), og at det da er avvik på krav til dimensjonering, lydisolering samt isolering forøvrig sett opp mot dagens krav. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er ved gjennomgang av boligen påvist noe mindre skjevheter og helningsavvik i gulvene. Dette anses som naturlig og naturlige resultat av belastninger og bruk over tid. Tiltak: - Andre tiltak: - Det ses ingen behov i å imøtekomme de påviste avvik, da disse anses som mindre vesentlige og ikke har noen relevans eller til hinder for videre bruk. Radon, TG2 1. juli 2010 ble regelverket med hensyn til radon endret ved at grenseverdiene ble forskriftsfestet, og det ble innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak ved oppføring av nye bygninger. Denne boligen er bygd i 1935 med støpt såle og kjellervegger samt gulv til grunn, hvor det da forutsettes å være stedlige masser som bygget er fundamentert til, hvor det da ikke var krav til radonduk eller andre spesifikke krav til radonforebyggende tiltak. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Rom Under Terreng, TG2 Kjellerplan etablert med støpte gulv til terreng samt støpte/murte murvegger med pusset overflate. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Samtlige kjellervegger ses med fuktgjennomgang som følge av redusert/manglende utv. fuktsikring. Tiltak: - Kjeller kan stå og benyttes som den gjør, men ingen konstruksjoner kan bygges inn (kan ikke fore inn vegger eller fore opp gulv som følge av påvist fuktproblematikk/fuktgjennomgang i konstruksjonene). Det må beregnes redrenert rundt bygget samt at det må beregnes lagt på utv. fuktsikringspapp. Innvendige trapper, TG2 Trapper mellom etasjene som stedlig bygde/tilpassede tretrapper. Malte overflater. - Kommentar: Trapper er fra byggeår og er da bygd ihht dentids gjengs løsning, noe som ikke samsvarer med dagens krav vedr. høyde på rekkverk og sikringsfunksjoner. Trappene vurderes som de er fremstår og ihht de krav som var på oppføringstidspunktet. Vurdering av avvik: - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Trapp er fra byggeår og er da bygd ihht dentids gjengs løsning, noe som ikke samsvarer med dagens krav vedr. høyde på rekkverk og sikringsfunksjoner forøvrig. Det mangler håndrekke på vegg samt barnesikringer i trinn. Heller ikke godkjent rekkverk p trapp til kjeller. Tiltak: - Det må beregnes å ettermontere rekkverk, håndrekke og barnesikringer. Våtrom 1. Etasje > Bad/vaskerom Generell, TG3 Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Rommet fremstår og ses å ivareta sine funksjoner, men er ihht alder og byggemetode ansett og definert som forbi lengste teoretiske levetid jfr. levetidstabeller og vil da være ett naturlig renoveringsobjekt. Byggeårets metodevalg på de forskjellige konstruksjoner anses som usikre jfr. de krav der det forventes fuktsikre gulv og veggarealer i våte soner mm. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. 1. Etasje > Bad/vaskerom Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG2 Det er ikke foretatt hulltaking, da det er påvist forhold inne på vaskerommet som tilsier TG3. Vurdering av avvik: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Tiltak: - Ingen ytterligere. Kjøkken 1. Etasje > Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkken i naturlig tilknytning til øvrige oppholdsrom med kjøkkeninnredning fra byggeår med glatte fronter samt laminat benkeplate.. Evalet oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag med oppvaskkum, avrenningsplate samt utslagsvask. Frittstående hvitevarer. - Kommentar: Ingen påviste avvik eller skader, ingen påviste vannutstrømminger eller uønsket fukt i skapseksjoner med vanninstallasjoner. Merk at innredningen er rldre og at skapene dels er plassbygde. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Kjøkken fremstår med naturlige renoveringsbehov jfr. alder. Tiltak: - Andre tiltak: - Kostnader med oppgradering/skifte av kjøkkeninnredning må påregnes. 2. Etasje > Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkken i naturlig tilknytning til øvrige oppholdsrom med kjøkkeninnredning fra byggeår med glatte fronter samt laminat benkeplate.. Evalet oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag med oppvaskkum, avrenningsplate samt utslagsvask. Frittstående hvitevarer. - Kommentar: Ingen påviste avvik eller skader, ingen påviste vannutstrømminger eller uønsket fukt i skapseksjoner med vanninstallasjoner. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Kjøkken fremstår med naturlige renoveringsbehov jfr. alder. Tiltak: - Andre tiltak: - Kostnader med oppgradering/skifte av kjøkkeninnredning må påregnes. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Vanninntak ført inn i kjeller til hovedstoppekran samt trykksatte rørføringer med fordelinger ut til de respektive tappepunkter. Alle trykksatte rørføringer er holdt i loddet kobber/kobberstrekk. - Kommentar: Nytt opplegg med rør i rør på bad i 2.etg. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Opprinnelig anlegg som eldre og forbi over halvparten av teoretisk levetid. Avløpsrør, TG2 Det opplyses om avløpsrør i PVC tilknyttet privat anlegg. - Kommentar: Varierende alder, men det forutsettes støpejernsrør som nedgravde og ført frem til septik. Dels noe nyere PVC-rør på senere etablert avløpssystemer. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tomteforhold Drenering, TG3 Det beregnes ikke at det er foretatt noen form for drenering rundt muren fra opprinnelig byggeår. Det beregnes også at det er benyttet stedlige masser som tilbakefyllingsmasser rundt muren. I 2008 ble det imidlertid foretatt oppgraving av terrenget etter øvre langside og tilført ny mur samt at det ble lagt ned dreneringsrør her. Vurdering av avvik: - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Ihht byggets alder beregnes det å være benyttet stedlige masser som både fundamenter og tilbakefylte. Innvendig i kjellerrommene ses det saltutslag stort sett på samtlige vegger og dels i gulvene (nytt gulv opplves tørt). Dette kommer av at fundamentene er bygd opp av kapilære materialer som naturlig vil ha ett vist oppsug fra underliggende terreng jfr. manglende drensmasser. Tiltak: - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. - Redrenering må påregnes. Grunnmur og fundamenter, TG2 Støpt såle på fast grunn, støpte kjellervegger, dels noe blokkmurt. Støpte gulv på antatt stedlige masser. Dels støpte delevegger/bærevegger. Pussede overflater, dels noe synlige isoporplater i deler av kjeller som innvendig isolering. Antatt noe innvendige innforinger med bla murt lettklinker. Vurdering av avvik: - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er observert noe mindre rissprekker i muren, spesielt mot øvre langside av bygget - forøvrig Isoporplater som ikke er tildekket med event. gipsplater eller puss er i utgangspunktet ikke lovlig å benytte, da det ved en event. brann vil medføre farlige røykgasser. Det ble foretatt forsterkninger av muren etter øvre langside i 2008, da ved å grave opp etter hele byggets lengde og støpte ny mur utenpå eksisterende. Ihht gitte opplysninger og observerte forhold, ses det støpt nytt gulv i hobbyrommet i 2010. Det beregnes da at det er foretatt isolering mot grunnen og at det også er lagt dampsperre under betongen (Ukjent om ovenstående tiltak er utført). Tiltak: - Andre tiltak: - Muren er i utgangspunktet fra opprinnelig byggeår, men er opp gjennom årene ettersett og reparert etter behov. Ny mur etter øvre langside tilsier at det er tatt forholdsregler mot skader. Terrengforhold, TG2 Tomten opplyses og ses opparbeidet og tilrettelagt for påstående bebyggelse med definerte grenselinjer ihht kart. Tomten ligger i svakt hellende terreng, og antas å ha grunnforhold av morenemasser, dels sandgrunn. Gruset adkomstvei samt gruset tomteareal foran bygningen, som også benyttes som parkeringsareal. Tomtearealet er dels opparbeidet med blant annet noe grøntarealer, dels naturtomt. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Merk at eiendommen ligger inn under gulmerket område jfr. støy fra tillggende vei. Tiltak: - Andre tiltak: - Ingen. Septiktank, TG2 Ukjent type septiktank. Anlegget opplyses etablert i 1975. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Eiendommen er ferdig rengjort og ryddet til visning og overlates slik den fremstår på visningstidspunktet. For øvrig følger ikke frittstående varmeovner med. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er fiber beliggende i området, men det er ikke trukket til denne bygningen.

  Parkering
  På gårdsplass eller i garasje med en oppstillingsplass.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Radonmåling
  18244187

  Diverse
  Det kan se ut som om hekken er plassert helt i/delvis litt utenfor tomtegrense. Om dette er etter avtale vites ikke. Ny eier overtar risiko med eventuelle påfølgende kostnader rundt dette. Eiendommen er ferdig rengjort og ryddet til visning og overlates slik den fremstår på visningstidspunktet. For øvrig følger ikke frittstående varmeovner med. Nord-Aurdal Brannvesen opplyser: Piper og ildsted: Det er etter tilsyn registrert avvik og anmerkninger på denne adressen og tilbakemelding fra eier er at dette er utbedret. Det er tidligere vært fritak på skorstein nord, det må evt. sendes inn nytt skjema for fritak på denne hvis denne ikke er i bruk. Nedgravd oljetank: Det er ikke registrert oljetank på tomten. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

 • Oppvarming
  Ved og strøm.

  Info strømforbruk
  Det finnes bare ett aktivt anlegg på denne adressen. Det finner dog tre undermålere på adressen, en til hver leilighet, og en til det som tidligere ble benyttet som kontor. Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2022: 22571 kWh El-anlegget ble sist godkjent 23.02.2011

  Energiklasse
  G

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2023: Brannsyn, feiing: kr. 510,-. Renovasjon pr. år: kr. 3.670,-. Eiendomsskatt pr. år: kr. 2.279,-. Slamtømming: Årlig avgift kr. 1.405,-. Avvanningsbil kr. 540,- pr. m3. Vannavgift Ulnes Vannverk: 3.000,- per år.

  Formuesverdi primær
  1096589

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3947719

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Strøm, forsikring og brøyting. Brøyteutgiftene har ligget på ca. 4.000,- i året.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3451/55/14: 17.03.1942 - Dokumentnr: 430 - Skjønn Regulering av Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere 17.03.1942 - Dokumentnr: 431 - Skjønn Regulering av Strandefjorden. Gjelder denne registerenheten med flere 27.04.1988 - Dokumentnr: 1869 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 21.12.1935 - Dokumentnr: 900241 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3451 Gnr:55 Bnr:2 01.01.2020 - Dokumentnr: 1007159 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0542 Gnr:55 Bnr:14

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Kommentar fra kommunen: "Ut ifra vårt eiendomsarkiv kan vi ikke se at det er utsendt midlertidig bruksattest eller ferdigattest for bygg på eiendommen. Ut fra kart kan vi se at enebolig har status: tatt i bruk: 1.1.1957 og garasjeuthus har status: tatt i bruk: 25.2.1988." Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Fra tilstandsrapport: Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja. Nyetablert inngang samt ny ytterdør i 2020. Nyetablert bad i 2.etg i 2020. Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja. Vinduer på soverom i loftsplanet tilfredsstiller ikke kravet til rømningssikre vinduer jfr. størrelse/forliten lysåpning i forhold til rømningskravet. Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei. Tilknyttet privat fellesanlegg - Ulnes vannverk. Dette er felles for flere husstander og store deler av Ulnesøya. Årlig avgift for drift og vedlikehold av vannverket låg på kr. 3.000,- i 2023. Det er felles ansvar for drift og vedlikeholdet av anlegget. Privat avløpssystem med svart- og gråvannsutslipp til slamavskiller og infiltrasjon. - Kommentar: Avløpssystemet er etablert i 1975.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan vedtatt 11.09.2014. Boligbebyggelse nåværende. Kopi av kommuneplanen kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  Innholdsrik enebolig innredet med to leiligheter. For å få flere selvstendige, godkjente boenheter (evt. med flere adresser) er dette en søknadspliktig prosess. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Det er tillatt å leie ut rom/hybler i egen bolig når rommene benyttes til det de er godkjent for. De to leilighetene har vært leid ut for hhv. 4.000,- (nede) og 6.000,- (oppe) + strøm.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

  Omk. kjøper beløp
  60792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.990,- oppgjør og tinglysing kr. 7.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.742,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 19.900,- samt provisjon 2,80 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Linn Hamre

Megler

Linn Hamre

99 73 42 64

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev