aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bruavegen 20! En flott leilighet med fin beliggenhet.
Velkommen til Bruavegen 20! En flott leilighet med fin beliggenhet.

UNDHEIM Bruavegen 20 H0103

Nyere og lettstelt leilighet med innglasset terrasse og gjennomgående god standard. Parkering i garasjeanlegg og heis.

 • kr 2 250 000
 • BRA 53 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 250 000
 • Omkostningerkr 69 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 319 292
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2019
 • Soverom1
 • ArealP-rom 53 m²
 • Felleskostnaderkr 1 330
 • Tomt2 702.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,00))   69 292,- (Omkostninger totalt)   2 319 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Bruavegen 20, H0103! En nyere og lettstelt leilighet med gjennomgående god og velholdt standard. Leiligheten skiller seg ut med sin beliggenhet som gir stor terrasse hvorav deler er innglasset. God planløsning gir en lys og trivelig stue. Tidløse materialvalg med blant annet helfliset bad og lyst kjøkken med integrerte hvitevarer. En parkeringsplass i garasjeanlegg og gjesteparkering like ved. Heis til alle etasjene. Gang avstand til dagligvarebutikk. 1. etasje: Entré/gang, soverom, stue/kjøkken, bad/vaskerom, innglasset terrasse og terrasse. Parkering i lukket garasjeanlegg. Sportsbod på ca. 8 kvm. ved parkering. Velkommen til visning!
Innglasset terrasse skyvedør fra stue

Bruavegen 20 H0103, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 53 kvm Entré/gang, soverom, stue/kjøkken og bad/vaskerom.
  Primærrom
  1. etasje: 53 kvm Entre/gang, soverom, stue/kjøkken og bad/vaskerom.  Tomt
  2702.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for eierseksjonssameiet. Fellesarealer er ryddig og pent opparbeidet med diverse beplantning og asfalterte parkeringsarealer.

  Beliggenhet
  Flott beliggenhet i sentrum av Undheim. Gangavstand til skole, barnehage, matbutikk, kirke og samfunnshus. På Undheim er det flere sports- og fritidsaktiviteter i idrettshallen og innendørs fotballhall. Undheim bærer godt navnet "den grøna bygdå". Fra sentrum er det gode turveier av høy kvalitet. I sentrum er det også godt tilbud av opparbeidede grøntområder som kan benyttes av bygdas beboere. Det er heller ikke langt til Bryne, Nærbø eller Ålgård, hvor du finner rikelig med servicetilbud.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av leiligheter, eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Utdrag fra takstrapport: Boligblokk som er oppført med ringmur/grunnmur i betong/betongelement. Yttervegg i betong, isolert lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende kledning. Etasjeskillet i betong. Flatt tak antatt tekket med papp. Vinduer og dører med isolerglass. Leiligheten fremstår i god stand, kun mindre merknader registrert. De enkelte vurderinger er nærmere beskrevet i rapport. Rapport anbefales lest i sin helhet.

  Innhold
  1. etasje: Entré/gang, soverom, stue/kjøkken, bad/vaskerom, innglasset terrasse og terrasse. Parkering i lukket garasjeanlegg. Sportsbod på ca. 8 kvm. ved parkering.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Det er kun registrert TG1.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  Parkering
  Fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Automatisk portåpner.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Selger har leid leiligheten ut til familie og har selv ikke bebodd leiligheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,00))   69 292,- (Omkostninger totalt)   2 319 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Det er varmekabler på følgende rom: Entré/gang, bad og stue/kjøkken.

  Energiklasse
  B

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter faktureres sameiet og fordeles ut etter bruk. Kommunale avgifter for 2023 utgjer totalt kr. 154.847,- for alle seksjonene. Det er vannmåler og vil derfor variere etter bruk.

  Formuesverdi primær
  554197

  Formuesverdi primær år
  2121

  Formuesverdi sekundær
  1995110

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet Felleskostnader, påløper kostnader til for strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  53/1506

  Felleskostnader pr. mnd
  1330

  Felleskostnader inkluderer
  Felleskostnader dekker diverse drift/vedlikehold, fastdel tv/iternett, strøm vamtvann, regnskapsførsel, renhold diverse fellesareal og byggforsikring. Kommunale avgifter fordeles utenom.

  Forkjøpsrett
  Det ikke forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

  Sameiets forsikringsselskap
  Eika

  Dyrehold
  Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan bruker av seksjonen holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

  Eierskiftegebyr
  1250

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1121/46/105/3: 27.09.1938 - Dokumentnr: 3424 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:1121 Gnr:46 Bnr:105
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.12.1961 - Dokumentnr: 5504 - Bestemmelse om veg Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:1121 Gnr:46 Bnr:105
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.11.1963 - Dokumentnr: 5481 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:1121 Gnr:46 Bnr:105
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.11.1975 - Dokumentnr: 8244 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:1121 Gnr:46 Bnr:105
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.03.1990 - Dokumentnr: 2982 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:1121 Gnr:46 Bnr:105
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.11.2019 - Dokumentnr: 1361415 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 3
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 53/1506


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest datert 14.09.2023. Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse datert 01.11.2019.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig. Reguleringsplan: Plan 0457 Bolig nord for Bruavegen langs Håelva, Undheim, formål: Bustad, veg, grønt. Se info i reguleringsplanen. Vedtaksdato: 20.06.2017. Kommuneplan: Time kommune - trygg og fremtidsretta, periode 2018-2030. Det er planlagt bygging på tomt mot vest (46/24).

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 250 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,00))   69 292,- (Omkostninger totalt)   2 319 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  69292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14900,- oppgjørshonorar kr  5900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  92.207,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  7.900,- for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev